Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2881(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0498/2012

Viták :

PV 20/11/2012 - 14
CRE 20/11/2012 - 14

Szavazatok :

PV 22/11/2012 - 13.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0451

Elfogadott szövegek
PDF 210kWORD 23k
2012. november 22., Csütörtök - Strasbourg
A Nemzetközi Távközlési Egyesület közelgő nemzetközi távközlési világkonferenciája (WCIT-2012) és a nemzetközi távközlési szabályozás esetleges kiterjesztése
P7_TA(2012)0451RC-B7-0498/2012

Az Európai Parlament 2012. november 22-i állásfoglalása a Nemzetközi Távközlési Egyesület közeljövőben sorra kerülő nemzetközi távközlési világkonferenciájáról (WCIT-2012) és a nemzetközi távközlési szabályozás hatályának lehetséges kiterjesztéséről (2012/2881(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1) ,

–  tekintettel az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(2) ,

–  tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelvre(3) ,

–  tekintettel az európai nyílt internetről és a hálózatsemlegességről szóló 2011. november 17-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel az „Az internet szabályozása: a következő lépések” című 2010 június 15-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának A/HRC/20/L13. sz. határozatára,

–  tekintettel a Bizottságnak az EU által a nemzetközi távközlési világkonferencián vagy annak előkészítése során a nemzetközi távközlési szabályozás felülvizsgálata kapcsán képviselendő álláspont meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatára (COM(2012)0430),

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel a nemzetközi távközlési szabályozást (ITR) 1988-ban fogadták el Melbourne-ben a Távíró- és Telefonszolgáltatók Világkonferenciáján (WATTC), és azóta nem változott;

B.  mivel az Európai Unió valamennyi tagállama aláíró fele az egyezménynek;

C.  mivel a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 2012. december 3. és 14. között Dubaiba nemzetközi távközlési világkonferenciát (World Conference on International Telecommunications, WCIT) hívott össze a nemzetközi távközlési szabályozás (ITR) felülvizsgálatára;

1.  annak biztosítására kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a nemzetközi távközlési szabályozás bármely módosítása álljon összhangban az uniós vívmányokkal és mozdítsa elő az Unió arra irányuló célkitűzésének és érdekének megvalósítását, hogy az internetet olyan, valódi nyilvános térré alakuljon, ahol érvényesülnek az emberi jogok és alapvető szabadságok, különösen a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadsága, valamint biztosítva van a szabadpiaci alapelvek, a hálózatsemlegesség és vállalkozási szellem tiszteletben tartása;

2.  sajnálja, hogy a WCIT-12-re vonatkozó tárgyalásokat az átláthatóság és a befogadó jelleg hiánya jellemzi, tekintettel arra, hogy az ülés eredményei alapvető módon érinthetik a közérdeket;

3.  úgy véli, hogy nem az ITU, vagy bármely egyetlen, központosított nemzetközi szervezet a megfelelő testület arra, hogy az internet irányítását vagy a forgalomáramlást hatósági szabályozás alá vonja;

4.  hangsúlyozza, hogy a nemzetközi távközlési szabályozás reformjára vonatkozó javaslatok némelyike negatív hatással volna az internetre, annak felépítésére, működésére, tartalmára és biztonságára, az üzleti kapcsolatokra, az irányításra és a szabad online információáramlásra;

5.  úgy véli, hogy némely előterjesztett javaslat következményeként maga az ITU válhat az internet irányító erejévé az internet aspektusai tekintetében, ami véget vethet a jelenlegi alulról felfele építkező, sokszereplős modellnek; attól tart, hogy ezek a javaslatok elfogadásuk esetén súlyosan érinthetik az online szolgáltatások fejlesztését és a végfelhasználók online szolgáltatásokhoz való hozzáférését, valamint a digitális gazdaság egészét; úgy véli, hogy az internet irányítását és az ezzel kapcsolatos szabályozási ügyeket továbbra is átfogóan és több érdekelt fél szintjén kell meghatározni;

6.  aggódik, hogy az ITU reformjavaslatai között olyan, új profitmechanizmusok létrehozása szerepel, amelyek súlyos fenyegetést jelenthetnek az internet nyílt és versenyképes jellegére nézve azáltal, hogy felhajtják az árakat, hátráltatják az innovációt és korlátozzák a hozzáférést; emlékeztet rá, hogy az internetnek szabadnak és nyíltnak kell maradnia;

7.  támogat bármely, a nemzetközi távközlési szabályozás jelenlegi hatályát és az ITU jelenlegi mandátumát fenntartó javaslatot; ellenez minden olyan javaslatot, amely a szabályozás hatályát olyan területekre is kiterjesztené, mint az internet, ezen belül a domain-név regisztráció, az IP cím kiosztás, az internetes forgalom irányítása vagy a tartalommal kapcsolatos ügyek;

8.  felhívja a tagállamokat, hogy akadályozzák meg a nemzetközi távközlési szabályozás bármely olyan módosítását, amely ártalmas volna az internet nyíltságára, a hálózatsemlegességére, a végponttól végpontig elvre, az egyetemes szolgáltatási kötelezettségre és a részvételen alapuló irányításra, amelynek jogát több szereplőre ruházták, többek közt kormányokra, nemzetek feletti intézményekre, nem kormányzati szervezetekre, nagy és kis vállalkozásokra, a technológiai közösségre, az internet felhasználóira és általában a fogyasztókra;

9.  felhívja a Bizottságot a nemzetközi távközlési szabályozás felülvizsgálatáról szóló tárgyalás az Európai Unió nevében történő koordinálására az érdekelt felek széles körétől összegyűjtött adatok alapján olyan stratégia alkalmazásával, amely elsősorban az internet nyíltságának biztosítását és megőrzését és az internet-felhasználók online jogainak és szabadságainak védelmét célozza;

10.  emlékeztet a robosztus „best-effort” internet-modell megőrzésének, az innováció és a véleménynyilvánítás szabadsága ösztönzésének, a verseny biztosításának és egy új digitális szakadék létrejötte elkerülésének fontosságára;

11.  hangsúlyozza, hogy a nemzetközi távközlési szabályozásnak ki kell mondania, hogy az ITU ajánlásai nem kötelező érvényű, a legjobb gyakorlatok előmozdítását célzó dokumentumok;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.

(1) HL L 337., 2009.12.18., 37. o.
(2) HL L 337., 2009.12.18., 11. o.
(3) HL L 249., 2002.9.17., 21. o.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0511.
(5) HL C 236. E, 2011.8.12., 33. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat