Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2881(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0498/2012

Razprave :

PV 20/11/2012 - 14
CRE 20/11/2012 - 14

Glasovanja :

PV 22/11/2012 - 13.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0451

Sprejeta besedila
PDF 205kWORD 22k
Četrtek, 22. november 2012 - Strasbourg
Prihodnja Svetovna konferenca o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) Mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitna širitev obsega Mednarodnih telekomunikacijskih pravil
P7_TA(2012)0451RC-B7-0498/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2012 o prihodnji svetovni konferenci o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) Mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitni širitvi obsega mednarodnih telekomunikacijskih pravil (2012/2881(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Direktive 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009(1) o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev,

–  ob upoštevanju Direktive 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009(2) o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov,

–  ob upoštevanju Direktive Komisije 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002(3) o konkurenci na trgih za elektronska komunikacijska omrežja in storitve,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. novembra 2011 o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja v Evropi(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2010 o upravljanju interneta: naslednji koraki(5),

–  ob upoštevanju resolucije Sveta ZN za človekove pravice A/HRC/20/L13,

–  ob upoštevanju predloga Komisije za sklep Sveta o stališču EU o reviziji Mednarodnih telekomunikacijskih pravil na Svetovni konferenci o mednarodnih telekomunikacijah ali pripravljalnih sejah (COM(2012)0430),

–  ob upoštevanju člena 110(2)in 110(4) Poslovnika,

A.  ker mednarodna telekomunikacijska pravila, ki so bila sprejeta na svetovni konferenci uprav za telegrafijo in telefonijo leta 1988 v Melbournu, od takrat niso bila revidirana;

B.  ker je vseh 27 držav članic Evropske unije podpisnic mednarodnih komunikacijskih pravil;

C.  ker je Mednarodna telekomunikacijska zveza od 3. do 14. decembra 2012 v Dubaju sklicala srečanje, t. i. svetovno konferenco o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT), da bi se dogovorila o novem besedilu mednarodnih telekomunikacijskih pravil;

1.  poziva Svet in Komisijo, naj zagotovita, da bodo vse spremembe mednarodnih telekomunikacijskih pravil skladne s pravnim redom Unije ter bodo spodbujale uresničevanje ciljev in interesov Unije pri nadaljnjem razvoju interneta kot resnično javnega prostora, v katerem se bodo spoštovale človekove pravice in temeljne svoboščine, zlasti svoboda izražanja in zbiranja, ter ki bo zagotavljal načela prostega trga, omrežno nevtralnost in podjetništvo;

2.  obžaluje, da so pogajanja za WCIT-2012 premalo pregledna in vključujoča, saj bi lahko izidi tega srečanja pomembno vplivali na javni interes;

3.  meni, da ne Mednarodna telekomunikacijska zveza ne katera koli druga centralizirana mednarodna institucija ni ustrezen organ za uveljavljanje regulativne pristojnosti nad upravljanjem interneta ali internetnimi prometnimi tokovi;

4.  poudarja, da bi nekatere predlagane reforme mednarodnih telekomunikacijskih pravil negativno vplivale na internet, njegovo arhitekturo, operacije, vsebino in varnost, poslovne odnose ter upravljanje in prost pretok informacij na internetu;

5.  meni, da bi nekateri predstavljeni predlogi Mednarodni telekomunikacijski zvezi omogočili, da bi postala vladajoča sila nekaterih vidikov interneta, kar bi lahko pomenilo konec sedanjega modela z več zainteresiranimi stranmi, ki deluje od spodaj navzgor; ima pomisleke, da bi lahko ti predlogi, če bi bili sprejeti, močno vplivali na razvoj in dostop do spletnih storitev za končne uporabnike ter na celotno digitalno gospodarstvo; meni, da bi bilo treba upravljanje interneta in z njim povezana regulativna vprašanja še naprej opredeljevati celovito in na ravni več zainteresiranih strani;

6.  izraža skrb, da bi bili v predloge reform Mednarodne telekomunikacijske zveze vključeni novi profitni mehanizmi, ki bi z dvigom cen, zaviranjem inovacij in omejevanjem dostopa lahko resno ogrozili odprtost in konkurenčnost interneta; opominja, da bi internet moral ostati brezplačen in odprt;

7.  podpira predloge, da se ohranita sedanje področje uporabe mednarodnih komunikacijskih pravil in sedanja pristojnost Mednarodne telekomunikacijske zveze; zavrača predloge, da se področje uporabe razširi na področja, kot je internet, vključno z domenskim prostorom, dodeljevanjem naslovov IP, usmerjanjem internetnega prometa in vprašanji, povezanimi z vsebino;

8.  poziva države članice, naj preprečijo spremembe mednarodnih telekomunikacijskih pravil, ki bi škodile odprtosti interneta, omrežni nevtralnosti, načelu „od konca do konca“, obveznostim univerzalne storitve, in participativnemu upravljanju, za katerega skrbi več akterjev, kot so vlade, nadnacionalne institucije, nevladne organizacije, velika in mala podjetja, tehnološka skupnost ter uporabniki interneta in potrošniki na splošno;

9.  poziva Komisijo, naj usklajuje pogajanja za pregled mednarodnih telekomunikacijskih pravil v imenu Evropske unije na podlagi prispevkov, zbranih od vseh zainteresiranih strani, s strategijo, ki bo namenjena predvsem zagotavljanju in ohranjanju odprtosti interneta ter varovanju pravic in svoboščin uporabnikov interneta;

10.  opozarja, kako pomembno je ohranjati robusten internet „po najboljših prizadevanjih“, spodbujati inovacije in svobodo izražanja, zagotavljati konkurenco in preprečevati nov digitalni razkorak;

11.   poudarja, da bi bilo treba v mednarodnih telekomunikacijskih pravilih navesti, da so priporočila Mednarodne telekomunikacijske zveze nezavezujoči dokumenti, ki spodbujajo najboljšo prakso;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.

(1) UL L 337, 18.12.2009, str. 37.
(2) UL L 337, 18.12.2009, str. 11.
(3) UL L 249, 17.9.2002, str. 21.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0511.
(5) UL C 236 E, 12.8.2011, str. 33.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov