Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2883(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0522/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/11/2012 - 13.9
CRE 22/11/2012 - 13.9

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0454

Přijaté texty
PDF 206kWORD 24k
Čtvrtek, 22. listopadu 2012 - Štrasburk
Situace v Gaze
P7_TA(2012)0454RC-B7-0522/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. listopadu 2012 o situaci v Gaze (2012/2883(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci konaného dne 19. listopadu 2012,

  s ohledem na tisková prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 18. a 19. listopadu 2012,

  s ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 14. května 2012, 18. července a 23. května 2011 a 8. prosince 2009 o mírovém procesu na Blízkém východě,

  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 12. listopadu 2012 o nejnovější eskalaci násilí mezi Gazou a Izraelem a ze dne 16. listopadu 2012 o další eskalaci násilí v Izraeli a Gaze,

  s ohledem na dohodu o příměří ze dne 21. listopadu 2012,

  s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

  s ohledem na Chartu OSN,

  s ohledem na prozatímní dohodu o Západním břehu Jordánu a pásmu Gazy ze dne 18. září 1995,

  s ohledem na dohody z Osla (Vyhlášení zásad o přechodném uspořádání samosprávy) ze dne 13. září 1993,

  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nedávné zvýšení násilí zapříčinilo ztráty lidských životů a nepřijatelné utrpení civilního obyvatelstva na obou stranách konfliktu;

B.  vzhledem, k tomu, že ministr zahraničních věci Egypta Mohamed Kamel Amr a ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických Hillary Clinton ohlásili na tiskové konferenci v Káhiře dne 21. listopadu 2012 příměří; vzhledem k tomu, že podle tohoto příměří Izrael zastaví v pásmu Gazy, na zemi, moři i ve vzduchu veškeré nepřátelské akty, včetně invaze a cílených útoků na jednotlivce, zatímco všechny palestinské frakce zastaví veškeré nepřátelské akty vedené z pásma Gazy vůči Izraeli, včetně raketových útoků a útoků podél hranice;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjádřil svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy izraelského státu a nezávislého demokratického a životaschopného palestinského státu, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí, a vyzval k vytvoření podmínek pro obnovení přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami;

D.  vzhledem k tomu, že blokáda pásma Gazy a humanitární krize v tomto pásmu pokračuje navzdory mnohým výzvám mezinárodního společenství k otevření přechodů pro tok humanitární pomoci, obchodního zboží a pohyb osob z pásma Gazy i do něj, jak je opakovaně uvedeno v závěrech zasedání Rady ze dne 14. května 2012;

E.  vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjádřil svůj pevný závazek týkající se bezpečnosti Státu Izrael; vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech ze zasedání ze dne 14. května 2012 znovu připomněla základní závazek EU a jejích členských států týkající se bezpečnosti Izraele, co nejdůrazněji odsoudila násilí úmyslně páchané na civilním obyvatelstvu, včetně raketových útoků z pásma Gazy, a vyzvala k účinnému zabránění pašování zbraní do pásma Gazy;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad situací v Gaze a Izraeli a považuje za hluboce politováníhodné, že si tato situace vyžádala oběti na životech civilistů, mezi nimiž byly i ženy a děti; vítá dohodu o příměří ohlášenou v Káhiře a vyzývá k jejímu dodržování; zdůrazňuje, že veškeré útoky musí být okamžitě ukončeny, jelikož vedou k neomluvitelnému utrpení nevinného civilního obyvatelstva, a naléhavě vyzývá k uklidnění situace a k ukončení nepřátelských akcí; schvaluje úsilí Egypta a dalších stran o zprostředkování rychlého a udržitelného příměří a vítá cestu generálního tajemníka OSN do regionu;

2.  důrazně odsuzuje raketové útoky na Izrael z pásma Gazy, které musí Hamás a jiné ozbrojené skupiny v Gaze okamžitě zastavit; zdůrazňuje, že Izrael má právo chránit své občany před tímto druhem útoků, ale současně upozorňuje, že v rámci této ochrany musí jednat přiměřeně a za každé situace zajistit ochranu civilního obyvatelstva; zdůrazňuje, že je nutné, aby všechny strany zcela respektovaly mezinárodní humanitární právo, a že záměrné útoky na nevinné civilisty nelze žádným způsobem ospravedlnit;

3.  odsuzuje teroristický útok na autobus s civilisty, k němuž došlo dne 21. listopadu 2012 v Tel Avivu;

4.  opakuje svou pevnou podporu řešení ve formě dvou států na základě hranic z roku 1967 a Jeruzalémem jako hlavním městem obou států, tedy izraelského státu a nezávislého, demokratického a životaschopného palestinského státu, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí;

5.  znovu zdůrazňuje, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; znovu vyzývá k vytvoření podmínek pro obnovení přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami;

6.  podporuje v této souvislosti snahu Palestiny stát se pozorovatelem OSN bez členství a domnívá se, že je to důležitý krok pro větší zviditelnění, posílení a zefektivnění palestinských požadavků; vyzývá v této souvislosti členské státy EU a mezinárodní společenství, aby v tomto směru dospěly k dohodě;

7.  opět naléhavě žádá EU a členské státy, aby hrály aktivnější politickou úlohu ve snaze o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; podporuje vysokou představitelku v jejím úsilí o vytvoření důvěryhodné perspektivy pro obnovu mírového procesu;

8.  znovu opakuje svoji výzvu ke zrušení blokády pásma Gazy pod podmínkou zavedení účinného kontrolního mechanismu na předcházení pašování zbraní do Gazy a uznání legitimních bezpečnostních potřeb Izraele; vyzývá rovněž k tomu, aby byly přijaty další kroky, které umožní rekonstrukci a hospodářskou obnovu Gazy;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, předsedovi Valného shromáždění OSN, vládám a parlamentům států, jež jsou členy Rady bezpečnosti OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

Právní upozornění - Ochrana soukromí