Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2883(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0522/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 22/11/2012 - 13.9
CRE 22/11/2012 - 13.9

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0454

Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 22k
Torstai 22. marraskuuta 2012 - Strasbourg
Gazan tilanne
P7_TA(2012)0454RC-B7-0522/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. marraskuuta 2012 Gazan tilanteesta (2012/2883(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 19. marraskuuta 2012 kokoontuneen ulkoasiainneuvoston kokouksen päätelmät,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 18. ja 19. marraskuuta 2012 tiedotusvälineille antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon 14. toukokuuta 2012, 18. heinäkuuta 2011, 23. toukokuuta 2011 ja 8. joulukuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

–  ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin 12. marraskuuta 2012 antaman julkilausuman Gazan ja Israelin välisten väkivaltaisuuksien viimeaikaisesta lisääntymisestä ja 16. marraskuuta 2012 antaman julkilausuman väkivallan kärjistymisestä Israelissa ja Gazassa,

–  ottaa huomioon 21. marraskuuta 2012 tehdyn tulitaukosopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn neljännen Geneven yleissopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–  ottaa huomioon 18. syyskuuta 1995 tehdyn Länsirantaa ja Gazan aluetta koskevan väliaikaisen sopimuksen,

–  ottaa huomioon 13. syyskuuta 1993 tehdyt Oslon sopimukset (periaatejulistus väliaikaisen itsehallinnon järjestämisestä),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että väkivaltaisuuksien äskettäinen kiihtyminen on aiheuttanut molempien osapuolten siviiliväestölle kuolonuhreja ja suunnattomia kärsimyksiä;

B.  ottaa huomioon, että Egyptin ulkoministeri Mohamed Kamel Amr ja Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton ilmoittivat tulitauosta Kairossa 21. marraskuuta 2012 pidetyssä lehdistötilaisuudessa; ottaa huomioon, että tulitaukosopimuksen mukaan Israelin on lopetettava kaikki vihollisuudet Gazan alueella maalla, merellä ja ilmassa, myös tunkeutumiset alueelle ja yksittäisiin henkilöihin kohdistetut iskut ja että palestiinalaisryhmien on lopetettava kaikki vihollisuudet Israelia vastaan Gazan alueelta käsin, myös raketti-iskut ja iskut rajalla;

C.  toteaa kannattaneensa toistuvasti kahden valtion ratkaisua, johon kuuluvat Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä, ja muistuttaa kehottaneensa luomaan edellytykset osapuolten välisten suorien rauhanneuvottelujen aloittamiseksi uudelleen;

D.  ottaa huomioon, että Gazan alueen saarto ja humanitaarinen kriisi jatkuvat, vaikka kansainvälinen yhteisö on useasti kehottanut avaamaan rajanylityspaikkoja, jotta humanitaarinen apu, kauppatavarat ja henkilöt voisivat liikkua vapaasti Gazaan ja sieltä pois, kuten myös neuvosto jälleen totesi 14. toukokuuta 2012 antamissaan päätelmissä;

E.  toteaa ilmaisseensa toistuvasti voimakkaan sitoutumisensa Israelin valtion turvallisuuteen; ottaa huomioon, että 14. toukokuuta 2012 annetuissa neuvoston päätelmissä muistutettiin myös EU:n ja sen jäsenvaltioiden perustavanlaatuisesta sitoutumisesta Israelin turvallisuuteen, tuomittiin erittäin ankarasti siviileihin tarkoituksella kohdistuva väkivalta, kuten Gazan alueelta tehdyt raketti-iskut, ja kehotettiin estämään tehokkaasti aseiden salakuljetus Gazaan;

1.  ilmaisee vakavan huolensa Gazan ja Israelin tilanteesta ja pitää ihmishenkien menetyksiä siviiliväestön, myös naisten ja lasten, keskuudessa erittäin valitettavina; on tyytyväinen Kairossa annettuun ilmoitukseen tulitauosta ja pyytää panemaan sen täytäntöön kaikilta osin; painottaa, että kaikki hyökkäykset on lopetettava välittömästi, koska ne aiheuttavat aiheettomia kärsimyksiä viattomille siviileille, ja kehottaa rauhoittamaan tilanteen ja lopettamaan vihollisuudet pikaisesti; antaa tunnustusta Egyptin ja muiden toimijoiden välitysponnisteluista pitävän tulitauon aikaan saamiseksi ja pitää myönteisenä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin käyntiä alueella;

2.  tuomitsee jyrkästi Gazan alueelta Israeliin tehdyt raketti-iskut ja katsoo, että Hamasin ja Gazan muiden aseistettujen ryhmien on lopetettava ne välittömästi; korostaa, että Israelilla on oikeus suojella väestöään tällaisilta iskuilta mutta niin tehdessään sen on toimittava oikeasuhteisesti ja varmistettava jatkuvasti siviilien suojelu; painottaa, että kaikkien osapuolten on noudatettava täydellisesti kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja että iskujen tarkoitukselliselle kohdistamiselle viattomiin siviileihin ei ole mitään perustetta;

3.  tuomitsee siviilejä kuljettaneeseen bussiin Tel Avivissa 21. marraskuuta 2012 tehdyn terrori-iskun;

4.  toistaa kannattavansa vankasti kahden valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina ja johon kuuluvat Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä;

5.  korostaa jälleen, että israelilaisten ja palestiinalaisten väliseen oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan voidaan päästä ainoastaan rauhanomaisin keinoin ilman väkivaltaa; kehottaa taas kerran luomaan edellytykset osapuolten välisten suorien rauhanneuvottelujen aloittamiseksi uudelleen;

6.  tukee tässä yhteydessä Palestiinan pyrkimystä päästä YK:n tarkkailijavaltioksi ja pitää sitä merkittävänä askeleena pyrittäessä tekemään Palestiinan vaatimuksista näkyvämpiä, vahvempia ja tehokkaampia; kehottaa näin ollen unionin jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä pyrkimään asiassa tämänsuuntaiseen yhteisymmärrykseen;

7.  kehottaa jälleen EU:ta ja jäsenvaltioita ottamaan aktiivisemman poliittisen roolin pyrittäessä saavuttamaan Israelin ja Palestiinan välillä oikeudenmukainen ja kestävä rauha; kannattaa korkean edustajan pyrkimyksiä luoda uskottavat puitteet rauhanprosessin käynnistämiselle uudelleen;

8.  toistaa kehotuksensa lopettaa Gazan alueen saarto sillä edellytyksellä, että otetaan käyttöön tehokas valvontamekanismi, jolla estetään aseiden salakuljetus Gazaan ja otetaan siten huomioon Israelin oikeutetut turvallisuustarpeet; kehottaa ryhtymään toimiin, joilla mahdollistetaan Gazan jälleenrakentaminen ja talouden elpyminen;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, YK:n yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n turvallisuusneuvoston jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, Israelin knessetille ja hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö