Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2883(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0522/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 22/11/2012 - 13.9
CRE 22/11/2012 - 13.9

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0454

Priimti tekstai
PDF 200kWORD 22k
Ketvirtadienis, 2012 m. lapkričio 22 d. - Strasbūras
Padėtis Gazoje
P7_TA(2012)0454RC-B7-0522/2012

2012 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Gazoje (2012/2883(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2012 m. lapkričio 19 d. posėdžio išvadas,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki Moono 2012 m. lapkričio 18 ir 19 d. pranešimus spaudai,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 14 d., 2011 m. liepos 18 d. bei gegužės 23 d. ir 2009 m. gruodžio 8 d. Tarybos išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–  atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2012 m. lapkričio 12 d. pareiškimą dėl naujausio smurto protrūkio tarp Izraelio ir Gazos ir 2012 m. lapkričio 16 d. pareiškimą dėl tolesnio smurto eskalavimo Izraelyje ir Gazoje,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 21 d. paliaubų susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ketvirtąją Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo 18 d. laikinąjį susitarimą dėl Vakarų Kranto ir Gazos Ruožo,

–  atsižvelgdamas į 1993 m. rugsėjo 13 d. Oslo susitarimus („Pereinamojo laikotarpio savivaldos principų deklaracija“),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi dėl paskutiniu metu vykstančio smurto žuvo žmonės ir abiejų susijusių šalių civiliai gyventojai patyrė nepriimtinas kančias;

B.  kadangi Egipto užsienio reikalų ministras M. Kamel Amr ir JAV valstybės sekretorė H. Clinton 2012 m. lapkričio 21 d. spaudos konferencijoje Kaire paskelbė apie paliaubas; kadangi pagal šį paliaubų susitarimą „Izraelis nutrauks ugnį Gazos Ruože, sausumoje, jūroje ir ore, įskaitant kovas ir civilių asmenų puolimus“, o „visos palestiniečių grupuotės sustabdys bet kokio pobūdžio smurtą Gazos Ruože prieš Izraelį, įskaitant raketų atakas ir pasienio kovas;

C.  kadangi Parlamentas ne kartą pareiškė palaikantis dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą, pagal kurį Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė ir gyvybinga Palestinos Valstybė taikiai ir saugiai gyvuotų viena šalia kitos, ir ragino sukurti sąlygas tiesioginėms šalių taikos deryboms atnaujinti;

D.  kadangi Gazos Ruožo blokada ir humanitarinė krizė jame tęsiasi nepaisant daugybės tarptautinės bendruomenės raginimų atverti sienos kirtimo punktus, kad humanitarinės pagalbos, komercinių prekių ir asmenų srautai galėtų judėti į Gazą ir iš jos, kaip taip pat pakartota Tarybos 2012 m. gegužės 14 d. išvadose;

E.  kadangi Parlamentas ne kartą pareiškė savo tvirtą įsipareigojimą remti Izraelio Valstybės saugumą; kadangi 2012 m. gegužės 14 d. Tarybos išvadose taip pat pakartota, kad ES ir jos valstybės narės yra iš esmės įsipareigojusios siekti Izraelio saugumo, kuo griežčiausiai pasmerktas tyčinis smurtas prieš civilius gyventojus, įskaitant raketų atakas iš Gazos Ruožo, ir paraginta imtis veiksmingos ginklų kontrabandos į Gazą prevencijos;

1.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl padėties Gazoje ir Izraelyje ir labai apgailestauja, kad žūsta civiliai gyventojai, įskaitant moteris ir vaikus; teigiamai vertina Kaire paskelbtą paliaubų susitarimą ir ragina jį visą įgyvendinti; pabrėžia, kad reikia nedelsiant nutraukti visus antpuolius, nes jie sukelia nepateisinamas civilių gyventojų kančias, taip pat ragina skubiai mažinti įtampą ir nutraukti karo veiksmus; teigiamai vertina Egipto ir kitų subjektų tarpininkavimo pastangas siekiant ilgam nutraukti ugnį ir palankiai vertina Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus misiją šiame regione;

2.  griežtai smerkia iš Gazos Ruožo į Izraelį nukreiptas raketų atakas, kurias „Hamas“ ir kitos Gazoje veikiančios ginkluotos grupuotės turi tuoj pat nutraukti; pabrėžia, kad Izraelis turi teisę apsaugoti savo gyventojus nuo tokio pobūdžio išpuolių, tačiau nurodo, kad tai darydamas Izraelis turi imtis proporcingų veiksmų ir visais atvejais užtikrinti civilių gyventojų apsaugą; pabrėžia, kad visos konflikto pusės turi visapusiškai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės, ir kad tyčinis antpuolių nukreipimas prieš nekaltus civilius asmenis negali būti pateisinamas jokiais argumentais;

3.   smerkia 2012 m. lapkričio 21 d. teroristinį išpuolį Tel Avive prieš civilius asmenis gabenusį autobusą;

4.  pakartoja, kad tvirtai remia dviejų valstybių sambūviu ir 1967 m. sienomis grindžiamą sprendimą, pagal kurį Jeruzalė taptų abiejų valstybių sostine ir Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė ir gyvybinga Palestinos Valstybė taikiai ir saugiai gyvuotų viena šalia kitos;

5.  dar kartą pabrėžia, kad taikios ir nesmurtinės priemonės yra vienintelis būdas tvariai ir ilgalaikei izraeliečių ir palestiniečių taikai pasiekti; dar kartą ragina sukurti sąlygas tiesioginėms abiejų šalių taikos deryboms atnaujinti;

6.  atsižvelgdamas į tai, remia Palestinos siekį tapti JT narės statuso neturinčia valstybe stebėtoja ir mano, kad tai svarbus žingsnis siekiant užtikrinti, kad Palestinos reikalavimai būtų matomesni, stipresni ir veiksmingesni; atitinkamai ragina ES valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę pasiekti susitarimą šiuo klausimu;

7.  dar kartą primygtinai ragina ES ir jos valstybes narės atlikti aktyvesnį politinį vaidmenį dedant pastangas, skirtas teisingai ir tvariai taikai tarp izraeliečių ir palestiniečių pasiekti; remia Vyriausiosios įgaliotinės pastangas sukurti patikimą taikos proceso atnaujinimo perspektyvą;

8.  pakartoja savo raginimą nutraukti Gazos Ruožo blokadą, jei bus sukurtas veiksmingas kontrolės mechanizmas, užkertantis kelią ginklų kontrabandai į Gazą, pripažįstant teisėtus Izraelio saugumo poreikius; taip pat ragina imtis veiksmų, kad būtų galima atkurti ir atgaivinti Gazos ekonomiką;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT Saugumo Tarybos narių vyriausybėms ir parlamentams, Artimųjų Rytų ketverto atstovui, Izraelio Knesetui ir vyriausybei, Palestinos Administracijos Prezidentui ir Palestinos Įstatymų Leidžiamajai Tarybai.

Teisinė informacija - Privatumo politika