Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2883(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0522/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 22/11/2012 - 13.9
CRE 22/11/2012 - 13.9

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0454

Pieņemtie teksti
PDF 201kWORD 22k
Ceturtdiena, 2012. gada 22. novembris - Strasbūra
Stāvoklis Gazā
P7_TA(2012)0454RC-B7-0522/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par stāvokli Gazā (2012/2883(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Ārlietu padomes 2012. gada 19. novembra sanāksmē pieņemtos secinājumus,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Bana Kimūna 2012. gada 18. un 19. novembra paziņojumus presei,

–  ņemot vērā Padomes 2012. gada 14. maija, 2011. gada 23. maija un 18. jūlija, kā arī 2009. gada 8. decembra secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu,

–  ņemot vērā ES augstās pārstāves Ketrīnas Eštones 2012. gada 12. novembra paziņojumu par neseno vardarbības saasināšanos starp Izraēlu un Gazu un 2012. gada 16. novembra paziņojumu par turpmāku vardarbības saasināšanos Izraēlā un Gazā,

–  ņemot vērā 2012. gada 21. novembrī noslēgto vienošanos par pamieru;

–  ņemot vērā 1949. gada Ceturto Ženēvas konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā,

–  ņemot vērā ANO hartu,

–  ņemot vērā 1995. gada 18. septembrī noslēgto pagaidu vienošanos par Rietumkrastu un Gazas joslu,

–  ņemot vērā 1993. gada 13. septembra Oslo vienošanos (“Deklarācija par pagaidu pašpārvaldes kārtības principiem”),

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā nesenās vardarbības eskalācijas dēļ ir zaudētas dzīvības un abu iesaistīto pušu civiliedzīvotājiem ir radītas nepieņemamas ciešanas;

B.  tā kā 2012. gada 21. novembrī Ēģiptes ārlietu ministrs Mohamed Kamel Amr un ASV valsts sekretāre Hillary Clinton preses konferencē Kairā paziņoja par pamiera noslēgšanu; tā kā, saskaņā ar šo pamieru, Izraēla apturēs visu sauszemes, jūras un gaisa karadarbību Gazas joslai, tostarp iebrukumus un mērķēšanu uz civiliedzīvotājiem, bet visas palestīniešu organizācijas pārtrauks no Gazas joslas pret Izraēlu vērstu karadarbību, tostarp raķešu uzbrukumus, kā arī uzbrukumus gar robežu;

C.  tā kā Parlaments vairākkārt ir paudis atbalstu divu valstu risinājumam, kura rezultātā Izraēlas Valsts mierā un drošībā pastāvētu līdzās neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai Palestīnas Valstij, un aicinājis radīt apstākļus tiešu miera sarunu atjaunošanai starp abām pusēm;

D.  tā kā joprojām turpinās Gazas joslas blokāde un humanitārā krīze, neraugoties uz to, ka starptautiskā sabiedrība ir vairākkārt prasījusi atvērt robežšķērsošanas punktus humānās palīdzības, tirdzniecības preču un cilvēku plūsmai uz Gazas joslu un no tās, kā tas ir atkārtoti pausts arī Padomes 2012. gada 14. maija secinājumos;

E.  tā kā Parlaments vairākkārt ir paudis stingru apņemšanos atbalstīt Izraēlas Valsts drošību; tā kā Padomes 2012. gada 14. maija secinājumos arī ir atkārtoti pausta ES un tās dalībvalstu fundamentālā apņemšanās atbalstīt Izraēlas drošību, asi nosodīta pret civiliedzīvotājiem apzināti vērsta vardarbība, tostarp raķešu uzbrukumi no Gazas joslas, un prasīts efektīvi novērst ieroču kontrabandu uz Gazu;

1.  pauž nopietnas bažas par stāvokli Gazā un Izraēlā un dziļu nožēlu par civiliedzīvotāju, tostarp sieviešu un bērnu, bojāeju; atbalsta Kairā noslēgto pamieru un aicina to pilnībā ieviest; uzsver, ka ir nekavējoties jāpārtrauc visi uzbrukumi, jo tie rada neattaisnojamas ciešanas nevainīgiem civiliedzīvotājiem, un aicina steidzami apturēt un pārtraukt sadursmes; uzslavē Ēģiptes un citu starptautisko dalībnieku centienus panākt ilgtspējīgu karadarbības pārtraukumu un atzinīgi vērtē to, ka uz šo reģionu dodas ANO ģenerālsekretārs;

2.  asi nosoda raķešu uzbrukumus Izraēlai no Gazas joslas, kuri “Hamas” un citiem bruņotiem grupējumiem Gazā ir nekavējoties jāpārtrauc; uzsver, ka Izraēlai ir tiesības aizsargāt savus iedzīvotājus no šāda veida uzbrukumiem, un vienlaikus norāda, ka Izraēlai ir jārīkojas samērīgi un vienmēr jānodrošina civiliedzīvotāju aizsardzība; uzsver, ka visām iesaistītajām personām ir pilnībā jāievēro starptautiskās humanitārās tiesības un ka nevar būt attaisnojuma tīšai mērķēšanai uz nevainīgiem civiliedzīvotājiem;

3.  nosoda 2012. gada 21. novembra teroristisko uzbrukumu autobusam, kurā bija civiliedzīvotāji, Telavivā;

4.  atkārtoti pauž stingru atbalstu divu valstu risinājumam, kura pamatā būtu 1967. gada robežas un nosacījums, ka Jeruzaleme ir abu šo valstu galvaspilsēta, Izraēlas Valstij mierā un drošībā pastāvot blakus neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai Palestīnas Valstij;

5.  vēlreiz uzsver, ka miermīlīgi un nevardarbīgi līdzekļi ir vienīgais veids, kā panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; atkārtoti aicina radīt nosacījumus tiešu abu pušu miera sarunu atjaunošanai;

6.  šajā sakarībā atbalsta Palestīnas lūgumu kļūt par novērotāju valsti, kas nav ANO dalībvalsts, un uzskata, ka tas ievērojami palīdzēs padarīt Palestīnas prasības skaidrākas, pārliecinošākas un efektīvākas; šajā sakarībā aicina ES dalībvalstis un starptautisko sabiedrību panākt vienošanos šajā jautājumā;

7.  atkārtoti mudina ES un dalībvalstis uzņemties aktīvāku politisko lomu centienos panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; pauž atbalstu augstajai pārstāvei centienos izveidot ticamu perspektīvu miera procesa atsākšanai;

8.  atkārtoti aicina atcelt Gazas joslas blokādi, kuras priekšnoteikums ir efektīva kontroles mehānisma ieviešana, lai novērstu ieroču kontrabandu uz Gazu, tādējādi atzīstot Izraēlas likumīgās drošības vajadzības; prasa arī veikt pasākumus, lai varētu panākt Gazas atjaunošanu un ekonomikas atlabšanu;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, ANO Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājam, ANO Drošības padomes dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Knesetam un Izraēlas valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika