Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2883(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0522/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/11/2012 - 13.9
CRE 22/11/2012 - 13.9

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0454

Teksty przyjęte
PDF 120kWORD 22k
Czwartek, 22 listopada 2012 r. - Strasburg
Sytuacja w Gazie
P7_TA(2012)0454RC-B7-0522/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie sytuacji w Gazie (2012/2883(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 19 listopada 2012 r.,

–  uwzględniając oświadczenia dla prasy złożone przez Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona w dniu 18 i 19 listopada 2012 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 14 maja 2012 r., 18 lipca i 23 maja 2011 r. oraz z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–  uwzględniając oświadczenia wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie ostatniej eskalacji przemocy między Gazą a Izraelem oraz z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie dalszej eskalacji przemocy w Izraelu i Gazie,

–  uwzględniając porozumienie o zawieszeniu broni z 21 listopada 2012 r.

–  uwzględniając czwartą konwencję genewską z 1949 r. o ochronie osób cywilnych podczas wojny,

–  uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

–  uwzględniając tymczasowe porozumienie w sprawie Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy z dnia 18 września 1995 r.,

–  uwzględniając porozumienia z Oslo (Deklaracja zasad dotyczących przejściowych ustaleń w sprawie samodzielnego sprawowania rządów) z 13 września 1993 r.,

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że mająca ostatnio miejsce eskalacja przemocy spowodowała straty w ludziach i niedopuszczalne cierpienia ludności cywilnej po obu stronach konfliktu;

B.  mając na uwadze, że Minister Spraw Zagranicznych Egiptu, Mohamed Kamel Amr oraz Sekretarz Stanu USA, Hilary Clinton, ogłosili na konferencji prasowej w Kairze w dniu 21 listopada 2012 r. zawieszenie broni; mając na uwadze, że zgodnie z tym porozumieniem o zawieszeniu broni „Izrael ma wstrzymać wszelkie działania zbrojne w Strefie Gazy, zarówno na lądzie, na morzu jak i w powietrzu, w tym również działania polegające na wkraczaniu i atakowaniu określonych osób”, natomiast „wszystkie palestyńskie frakcje mają wstrzymać wszelkie działania zbrojne prowadzone z terytorium Strefy Gazy przeciwko Izraelowi, w tym ataki rakietowe oraz ataki przeprowadzane wzdłuż granicy”;

C.  mając na uwadze, że Parlament Europejski wielokrotnie wyrażał poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego – państwa Izrael oraz niepodległego, demokratycznego i samostanowiącego państwa palestyńskiego, które istniałyby obok siebie w pokoju i bezpieczeństwie – oraz wzywał do stworzenia warunków umożliwiających wznowienie bezpośrednich rozmów pokojowych między stronami;

D.  mając na uwadze, że blokada Strefy Gazy i kryzys humanitarny nadal trwają, pomimo licznych apeli społeczności międzynarodowej o otwarcie przejść, aby umożliwić niesienie pomocy humanitarnej, przepływ towarów i ruch osób ze Strefy Gazy i do niej, oraz mając na uwadze, że apele te ponowiono również w konkluzjach Rady z dnia 14 maja 2012 r.;

E.  mając na uwadze, że Parlament Europejski wielokrotnie wyrażał niezłomne zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa państwa izraelskiego; mając na uwadze, że w konkluzjach z dnia 14 maja 2012 r. Rada również potwierdziła zdecydowane zaangażowanie UE i jej państw członkowskich na rzecz bezpieczeństwa państwa izraelskiego, z całą mocą potępiła akty przemocy, których zamierzonym celem jest ludność cywilna, a w szczególności ataki rakietowe ze Strefy Gazy, oraz zaapelowała o skuteczne zapobieganie przemytowi broni do Strefy Gazy;

1.  wyraża poważne zaniepokojenie sytuacją w Strefie Gazy i w Izraelu oraz głębokie ubolewanie nad cywilnymi ofiarami śmiertelnymi, wśród których znalazły się kobiety i dzieci; z zadowoleniem przyjmuje porozumienie o zawieszeniu broni ogłoszone w Kairze i wzywa do jego pełnego przestrzegania; podkreśla, że należy natychmiast zaprzestać wszelkich ataków, ponieważ powodują one niewybaczalne cierpienie niewinnych cywilów, i apeluje o natychmiastowe zaprzestanie eskalacji i działań zbrojnych; wyraża uznanie dla działań Egiptu i innych podmiotów na rzecz mediacji w celu  trwałego zawieszenia broni oraz z zadowoleniem przyjmuje misję sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w tym regionie;

2.  stanowczo potępia ataki rakietowe na Izrael przeprowadzane ze Strefy Gazy, które Hamas i inne ugrupowania zbrojne w Strefie Gazy muszą natychmiast zakończyć; podkreśla, że Izrael ma prawo chronić swoją ludność przed tego rodzaju atakami, a jednocześnie zaznacza, że Izrael musi przy tym działać współmiernie do sytuacji i zapewnić przede wszystkim ochronę ludności cywilnej; podkreśla, że wszystkie strony powinny przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego i że nic nie może usprawiedliwić celowych ataków na niewinną ludność cywilną;

3.  potępia atak terrorystyczny na autobus przewożący cywilów w Tel Awiwie w dniu 21 listopada 2012 r.;

4.  ponawia zdecydowane poparcie dla koncepcji dwóch państw w granicach z 1967 r. z Jerozolimą jako stolicą obu państw – Izraela oraz niepodległej, demokratycznej i samostanowiącej Palestyny – współistniejących obok siebie w pokoju i bezpieczeństwie;

5.  podkreśla ponownie, że jedynym sposobem na osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami jest pokojowe działanie prowadzone bez użycia przemocy; ponownie apeluje o wznowienie bezpośrednich rozmów pokojowych między dwoma stronami;

6.  w związku z tym popiera starania Palestyny zmierzające do uzyskania statusu „obserwującego państwa nieczłonkowskiego” w ONZ, i uważa, że jest to ważny krok zwiększający widoczność, siłę i skuteczność roszczeń Palestyny; w związku z tym apeluje do państw członkowskich UE i społeczności międzynarodowej, aby osiągnęły porozumienie w tej sprawie;

7.  ponownie wzywa UE i państwa członkowskie do odegrania aktywniejszej roli politycznej w dążeniach do zaprowadzenia sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami a Palestyńczykami; popiera wysoką przedstawiciel w jej dążeniach do stworzenia realnej perspektywy na wznowienie procesu pokojowego;

8.  ponawia apel o zniesienie blokady w Strefie Gazy, które – uznając uzasadnione potrzeby Izraela w zakresie bezpieczeństwa – należałoby uzależnić od skutecznego mechanizmu kontroli zapobiegającego przemytowi broni do Strefy Gazy; wzywa ponadto do podjęcia działań pozwalających na odbudowę i ożywienie gospodarcze Strefy Gazy;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rządom i parlamentom członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności