Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2153(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0355/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0355/2012

Συζήτηση :

PV 21/11/2012 - 15
CRE 21/11/2012 - 15

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2012 - 13.14
CRE 22/11/2012 - 13.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0459

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 398kWORD 43k
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Διαπραγματεύσεις για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση και συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν
P7_TA(2012)0459A7-0355/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Nοεμβρίου 2012 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Καζακστάν (2012/2153(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και του Καζακστάν αφετέρου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999(1),

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις που ανέθεσε το Συμβούλιο στις 24 Μαΐου 2011 και άρχισαν στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο 2011 για μια ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Καζακστάν,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για το Καζακστάν, και ιδίως αυτό της 15ης Μαρτίου 2012(2) και αυτό της 17 Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την περίπτωση του Yevgeny Zhovtis(3), καθώς και το ψήφισμα της 7ης Οκτωβρίου 2010 για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του που ενέκρινε στις 15 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Κεντρικής Ασίας(5),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για μια νέα εταιρική σχέση με την Κεντρική Ασία «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κεντρική Ασία: στρατηγική για μια νέα εταιρική σχέση», που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21-22 Ιουνίου 2007, και τις εκθέσεις προόδου της 24ης Ιουνίου 2008 και της 28ης Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ΕΕ για το Καζακστάν στο μόνιμο συμβούλιο του ΟΑΣΕ, στις 3 Νοεμβρίου και 22 Δεκεμβρίου 2011 και στις 19 Ιανουαρίου, 26 Ιανουαρίου και 9 Φεβρουαρίου 2012, καθώς και τις δηλώσεις της ΑΠ/ΥΕ της ΕΕ, Catherine Ashton, στις 17 Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τα γεγονότα στην περιφέρεια του Ζαναοζέν, και στις 17 Ιανουαρίου 2012, σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές της 15ης Ιανουαρίου 2012 στο Καζακστάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα συμπεράσματα της αποστολής παρατηρητών υπό την αιγίδα του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ, σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές της 15ης Ιανουαρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στο Καζακστάν, εκ μέρους του εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, στις 25 Ιανουαρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τους γενικούς κανόνες όσον αφορά την εξωτερική δράση της Ένωσης, που ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη διαδικασία για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών, που περιγράφεται στο άρθρο 218 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ύπατη Εκπρόσωπος στις επιστολές της 24ης Νοεμβρίου 2011 και 11ης Μαΐου 2012 σχετικά με μηχανισμό για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΣΕΣΣ ΕΕ-Τουρκμενιστάν και ιδίως του άρθρου 2 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την παράγραφο 23 του ψηφίσματός του της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την 19η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών(6),

–  έχοντας υπόψη το νέο Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ και το Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία που εγκρίθηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, καθώς και τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν κατά την 3179η σύνοδο Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Καζακστάν, που υπέβαλε εξ ονόματος της ΥΕ Catherine Ashton, ο υπουργός εξωτερικών της Δανίας κ. Villy Søvndal, στις 14 Μαρτίου 2012 (A 122/12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 90, παράγραφος 4, και το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0355/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι Καζακστάν φιλοδοξεί να εμβαθύνει κα να διευρύνει τις σχέσεις του με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λαοί της ΕΕ και του Καζακστάν μπορούν να αποκομίσουν αμοιβαία οφέλη από την εμβάθυνση της συνεργασίας τους· εκτιμώντας ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΣΕΣΣ θα πρέπει να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας βασισμένο στα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα, καθώς και ευκαιρίες για κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και για τις αναγκαίες πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, γνωρίζοντας ότι η κοινωνική και η οικονομική ανάπτυξη είναι στενά αλληλένδετες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η αναστολή της εφαρμογής οποιασδήποτε ΣΕΣΣ έχει χρησιμοποιηθεί σπάνια και εν μέρει μόνο από το Συμβούλιο, παραμένει βιώσιμη επιλογή σε περίπτωση σοβαρών και τεκμηριωμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζακστάν έχει διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στη Κεντρική Ασία, καταβάλλοντας προσπάθειες για την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας με τις γειτονικές χώρες, για την επανάληψη της περιφερειακής συνεργασίας και την ειρηνική επίλυση όλων των διμερών ζητημάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει τα καθήκοντά του σε σχέση με τον πολιτικό έλεγχο, πρέπει να διαθέτει πλήρεις πληροφορίες ώστε να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στο Καζακστάν και την εφαρμογή της ΣΕΣΣ, σύμφωνα με τις συστάσεις και τα ψηφίσματά του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζακστάν έχει γίνει αποδεκτό στην Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης· ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για μια ενισχυμένη ΣΕΣΣ είναι απαραίτητο η ΕΕ και το Καζακστάν να βρουν μια κοινή γλώσσα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζακστάν άσκησε την προεδρία του ΟΑΣΕ το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει ακόμη να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν για εναρμόνιση της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης με τα διεθνή πρότυπα, ελευθέρωση των απαιτήσεων καταχώρησης των πολιτικών κομμάτων έως το 2008 και ενσωμάτωση των συστάσεων του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΔΘΑΔ) του ΟΑΣΕ στην εκλογική νομοθεσία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη δεδηλωμένη φιλοδοξία της κυβέρνησης του Καζακστάν να ενισχύσει τη δημοκρατική διαδικασία στη χώρα και να πραγματοποιήσει εκλογές σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα, οι γενικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2012 κρίθηκαν από τον ΟΑΣΕ ως μη σύμφωνες με τα πρότυπα του, αν ληφθούν υπόψη οι εκτεταμένες εκλογικές παρατυπίες και η μη ύπαρξη των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή γνήσια πλουραλιστικών εκλογών

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τα τραγικά γεγονότα του Δεκεμβρίου 2011, στο Ζαναοζέν, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και συνδικαλιστικές οργανώσεις τα οποία έχουν γίνει στόχοι της καταστολής, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς αποδεδειγμένη παραβίαση του νόμου, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν πολιτικά υπαγορευόμενες

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει συνεχιζόμενος διάλογος μεταξύ ΒΕΚ, επίσημων εκπροσώπων του Καζακστάν, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Καζακστάν έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες όσον αφορά τη συνεργασία με ΜΚΟ στο Δυτικό Καζακστάν, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των κατοίκων της περιοχής, και ιδίως των απεργών εργατών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 34 καταδικάστηκαν, 13 από τους οποίους θα εκτίσουν ποινή φυλάκισης, μεταξύ των οποίων διακεκριμένοι ηγέτες και ακτιβιστές της απεργίας των εργατών πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των Talgat Saktaganov, Roza Tuletaeva και Maksat Dosmagambetov λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2012, η Ύπατη Αρμόστρια των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ. Navi Pillay, ύστερα από τη διήμερη επίσκεψή της στο Καζακστάν, κάλεσε τις αρχές να εξουσιοδοτήσουν ανεξάρτητη διεθνή διερεύνηση των γεγονότων στο Ζαναοζέν, των αιτιών τους και των επακολούθων τους.

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Αποστολή Παρακολούθησης της Αλληλεγγύης των Πολιτών καταλήγει στην προκαταρκτική έκθεσή της ότι οι δίκες στο Ζαναοζέν δεν μπορούν να θεωρηθούν συμβατές με τα πρότυπα δίκαιης δίκης και ότι η έρευνα για τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2011 δεν ήταν ούτε πλήρης ούτε ανεξάρτητη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορούμενοι και ορισμένοι μάρτυρες υπέστησαν παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους κατά το προδικαστικό στάδιο, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελλόμενης χρήσης βίας, άρνησης πρόσβασης σε συνήγορο, εκφοβισμού και κατασκευής πειστηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαρτυρία των κατηγορουμένων κατά τη διάρκεια των δικών σε σχέση με κακή μεταχείριση και βασανιστήρια που υπέστησαν κατά την προδικαστική κράτηση δεν διερευνήθηκαν πλήρως, ανεξάρτητα και διεξοδικά, κατά τρόπο που να οδηγήσει σε καταλογισμό ευθυνών στους δράστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Οκτωβρίου 2012 σκοτώθηκε ο Aleksandr Bozhenko, μάρτυρας στα τραγικά γεγονότα της Ζαναοζέν·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Vladimir Kozlov, ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης ALGA, κρίθηκε ένοχος για «υποκίνηση κοινωνικής έριδος», «έκκληση για βίαιη ανατροπή της συνταγματικής τάξης » και « τη δημιουργία και την ηγεσία οργανωμένης ομάδας με σκοπό την διάπραξη εγκλημάτων» και καταδικάστηκε σε φυλάκιση επτάμισυ ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Akzhanat Aminov, εργάτης πετρελαίου από το Zhanaozen και ο Serik Sapargali, κοινωνικός ακτιβιστής, δικάστηκαν με τις ίδιες κατηγορίες και καταδικάσθηκαν αντιστοίχως σε πενταετή και τετραετή φυλάκιση με αναστολή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Φεβρουαρίου 2012, ο Πρόεδρος του Καζακστάν υπέγραψε μια σειρά νόμων με στόχο τη βελτίωση της νομικής βάσης των εργασιακών σχέσεων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις ως άνω προσπάθειες, το δικαίωμα των ατόμων να ιδρύουν, οργανώνουν και καταχωρούν ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις, το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων και το δικαίωμα της απεργίας δεν γίνονται πλήρως σεβαστά, και δεν υφίσταται πλήρως ανεξάρτητη δικαστική εξουσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον Εργατικό Κώδικα, και ιδίως τα τροποποιημένα άρθρα 55, 74, 266, 287, 289, 303, και 305, αποτελούν σοβαρή οπισθοχώρηση στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και παραβίαση των απαιτούμενων όρων της ΔΟΕ και άλλων διεθνών συμβάσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί βασικό εμπορικό εταίρο για το Καζακστάν και τον μεγαλύτερο επενδυτή της χώρας· ότι το Καζακστάν έχει σαφώς εκφράσει την επιθυμία του να πλησιάσει τα πρότυπα της ΕΕ και το κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο της, κάτι που προϋποθέτει σύντονη μεταρρύθμιση του κράτους και της δημόσιας διοίκησης του Καζακστάν·

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι το Καζακστάν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της περιφερειακής σταθεροποίησης και ότι μπορεί να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και της όλης περιφέρειας της Κεντρικής Ασίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι Καζακστάν έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στους τομείς του περιορισμού της φτώχειας, της δημόσιας υγείας και της εκπαίδευσης·

ΙΗ.  υπενθυμίζει την σημαντική εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ορυκτών φωσφορικών αλάτων προκειμένου να συντηρηθεί η γεωργική και τεχνολογική παραγωγή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζακστάν εφοδιάζει πολλά κράτη με λευκό φώσφορο και ότι η Επιτροπή έχει δρομολογήσει διαδικασία αντιντάμπινγκ εναντίον εισαγωγών λευκού φωσφόρου από το Καζακστάν από τον Δεκέμβριο του 2011·

1.  χαιρετίζει την πολιτική βούληση και την έμπρακτη δέσμευση του Καζακστάν για περαιτέρω εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης με την ΕΕ και έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν (ΣΕΣΣ)·

2.  απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ, ζητώντας:

o
o   o

  

Σχετικά με τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων

   α) να εξασφαλιστεί ότι η νέα αυτή ΣΕΣΣ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους τομείς προτεραιότητας, όπως: τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση και εκδημοκρατισμός, η νεολαία και η εκπαίδευση η οικονομική ανάπτυξη, το εμπόριο και οι επενδύσεις, η ενέργεια και οι μεταφορές, η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και το νερό, καθώς και η καταπολέμηση κοινών απειλών και προκλήσεων·
  

Πολιτικός διάλογος και συνεργασία

   β) να διασφαλιστεί ότι η εμπλοκή της ΕΕ είναι συνεπής με τις άλλες πολιτικές της Ένωσης και ότι εφαρμόζεται η αρχή των «αναλογικών κερδών» με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη πολιτικών, νομοθετικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων·
   γ) να διασφαλισθεί η συνεργασία με το Καζακστάν για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και τη βελτίωση των σχέσεων γειτονίας στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας μεταξύ άλλων με την υποστήριξη σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπου αρμόζει, ιδίως σε τομείς όπως η διαχείριση των υδάτων και των πόρων, η διαχείριση των συνόρων, η καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας· κρίνει ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να καλλιεργεί την ανταλλαγή εμπειριών και να υιοθετεί συστάσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·
   δ) να ζητηθεί η υποστήριξή του Καζακστάν με σκοπό τη διασφάλιση ταχείας προόδου προς την καθιέρωση ενός τακτικού Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου σε θέματα ασφάλειας μεταξύ ΕΕ-Κεντρικής Ασίας σε περιφερειακή μορφή, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν κοινές προκλήσεις και απειλές·
   ε) να επιδιωχθεί η συνεργασία με το Καζακστάν, τα άλλα κράτη της Κεντρικής Ασίας καθώς και με τους τοπικούς, περιφερειακούς και τους διεθνείς παράγοντες για την προώθηση της ασφάλειας και της ανάπτυξης στο Αφγανιστάν·
   στ) να ενισχυθούν οι δράσεις της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, του κράτους δικαίου, του περιβάλλοντος και των υδάτων, μεταξύ άλλων, μέσω της νεοσυσταθείσας πλατφόρμας υποστήριξης και της στοχευμένης βοήθειας ·τάσσεται υπέρ της συμμετοχής των τοπικών ΜΚΟ και ΟΚΠ στον διάλογο της ΕΕ με την κυβέρνηση του Καζακστάν σε αυτούς τους τομείς, όπου αρμόζει και είναι δυνατόν· ζητεί, δεδομένων των τρεχουσών δυσχερειών στην καταχώρηση ΜΚΟ και ΟΚΠ, ο διάλογος αυτός να μην περιοριστεί στις επισήμως καταχωρημένες ΜΚΟ και ΟΚΠ
   ζ) να κληθεί το Καζακστάν να συνεργαστεί με τις γειτονικές του χώρες ώστε να εξεύρουν μια κοινή λύση σχετικά με το καθεστώς της Κασπίας Θάλασσας·
   η) να υποστηριχθούν μεταρρυθμίσεις πολιτικής και οικοδόμηση θεσμικών δυνατοτήτων μέσω στοχευμένης τεχνικής βοήθειας (δηλ. ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων)·
  

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

   θ) να εξασφασλισθεί ότι η ΣΕΣΣ ενσωματώνει ρήτρες και κριτήρια αξιολόγησης σχετικά με την προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα του Καζακστάν, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα πρότυπα που καθορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (Επιτροπή της Βενετίας), τον ΟΑΣΕ και τον ΟΗΕ για τα οποία το Καζακστάν έχει δεσμευθεί·
   ι) να κληθούν οι αρχές του Καζακστάν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·
   ια) να τονιστεί ότι η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τη νέα ΣΕΣΣ πρέπει να συνδέεται με την πρόοδο των πολιτικών μεταρρυθμίσεων· παροτρύνει το Καζακστάν να τηρήσει τη δεδηλωμένη δέσμευσή του για νέες μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη δημιουργία μίας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας συμπεριλαμβανομένης μίας ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών και αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο της οποίας θα είναι σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου· πρέπει να διατεθεί η κατάλληλη βοήθεια από την πλευρά της ΕΕ για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων·
   ιβ) να εκφράσουν τη βαθιά ανησυχία τους για τις ωθούμενες από πολιτικά κίνητρα συλλήψεις που δείχνουν περιφρόνηση προς το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2012, στο οποίο ζητείται η αποφυλάκιση όλων των προσώπων που κρατούνται με πολιτικά υπαγορευόμενες κατηγορίες·
   ιγ) να κληθούν εν προκειμένω οι αρχές του Καζακστάν να διερευνήσουν άμεσα και αμερόληπτα όλες τις καταγγελίες βασανιστηρίων και κακής μεταχείρισης σε σχέση με τις βιαιοπραγίες στο Ζαναοζέν και να προσαγάγουν τους δράστες στη δικαιοσύνη· να αποσύρουν την ασαφή ποινική κατηγορία της «υποκίνησης κοινωνικής διχόνοιας» και να απελευθερώσουν από το καθεστώς προφυλάκισης ακτιβιστές της πολιτικής αντιπολίτευσης που κρατούνται σε αυτή τη βάση· να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι έτσι ώστε να την εναρμονίσουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις του Καζακστάν σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι·
   ιδ) εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αγωγή που κατατέθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2012 από τον Γενικό Εισαγγελέα του Καζακστάν ζητώντας την απαγόρευση ως εξτρεμιστικών του μη καταχωρισμένου κόμματος της αντιπολίτευσης ALGA, της οργάνωσης Khalyk Maidany και αρκετών αντιπολιτευόμενων μέσων ενημέρωσης· υπογραμμίζει με έμφαση ότι η θεμιτή καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την απαγόρευση αντιπολιτευτικών δραστηριοτήτων και για την παρεμπόδιση της ελευθερίας έκφρασης·
   ιε) να εκφράσουν τη βαθιά ανησυχία τους για την καταδίκη των Vladimir Kozlov, Akzhanat Aminov και Serik Sapargali, μετά από μια δίκη με πολλές διαδικαστικές ελλείψεις, με αποτέλεσμα την περαιτέρω περιορισμό της πολιτικής ελευθερίας της αντιπολίτευσης στο Καζακστάν· να κληθούν οι αρχές του Καζακστάν να εξασφαλίσουν στους Kozlov, Aminov και Sapargaly μια δίκαιη και διαφανή διαδικασία προσφυγής·
   ιστ) να ζητηθεί επιμόνως από το Καζακστάν να μεταφέρει περαιτέρω το Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη νομοθεσία του και να συνεχίσει να το εφαρμόζει στο ακέραιο, με βάση τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και κάνοντας χρήση της τεχνικής βοήθειας της ΕΕ βάσει της πρωτοβουλίας για το Κράτος Δικαίου·
   ιζ) να κληθεί το Καζακστάν, με την ιδιότητά του ως μέλος της Επιτροπής της Βενετίας, να καταδείξει τη δέσμευσή του προς τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης συνεργαζόμενο με την Επιτροπή της Βενετίας, και μέσω της υποβολής ορισμένων νομοσχεδίων ή νόμων που θεσπίσθηκαν πρόσφατα στην εν λόγω Επιτροπή προκειμένου να δεχθεί τις παρατηρήσεις της, και εφαρμόζοντας τις συστάσεις της·
   ιη) να κληθούν επιμόνως οι αρχές του Καζακστάν να δεσμευθούν για την πλήρη εναρμόνιση του νομικού συστήματος με τα διεθνή πρότυπα και να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή τους θα διευκολύνει την ουσιαστική ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στο Καζακστάν·
   ιθ) να εξασφαλιστεί η βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στη δικαστική ανεξαρτησία, και στην επιστροφή του ελέγχου και της διαχείρισης των φυλακών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης·
   κ) να κληθεί επιμόνως το Καζακστάν να απελευθερώσει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, τους κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί για πολιτικούς λόγους και να θέσει τέλος στις ωθούμενες από πολιτικά κίνητρα συλλήψεις και καταδίκες που πραγματοποιούνται με βάση αόριστες κατηγορίες για «υποκίνηση κοινωνικής έριδος»·
   κα) να κληθούν επιμόνως οι αρχές του Καζακστάν να τροποποιήσουν το άρθρο 164 του Ποινικού Κώδικα του Καζακστάν «υποκίνηση κοινωνικής έριδος» για να το ευθυγραμμίσουν με το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·
   κβ) να κληθεί το Καζακστάν να επανεξετάσει περιοριστικές τροποποιήσεις στον διοικητικό κώδικα και τον πρόσφατο νόμο του περί θρησκειών, και να τερματίσει τις αυθαίρετες επιδρομές, ανακρίσεις, απειλές και πρόστιμα εναντίον μειονοτικών θρησκευτικών ομάδων·
   κγ) να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και του Καζακστάν, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να παράσχει απτά οφέλη για τις οικονομικές, πολιτιστικές και επιστημονικές ανταλλαγές, και την περαιτέρω προώθηση των επαφών μεταξύ των ανθρώπων·
   κδ) να επιμείνουν ότι το Καζακστάν οφείλει να συμμορφώνεται με τις συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και τις συστάσεις του 2009 του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια· να κληθεί το Καζακστάν να διασφαλίσει τη συμμετοχή ανεξάρτητων ΜΚΟ στις διαβουλεύσεις για την επερχόμενη μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα και του Ποινικού Δικονομικού Κώδικα·
   κε) να κληθεί το Καζακστάν να υπογράψει και να κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·
   κστ) να επιδιωχθεί η ίδρυση ανεξάρτητων φορέων της κοινωνίας των πολιτών που θα συμβάλλουν στις χωρίς αποκλεισμούς ανταλλαγές σε διάφορους τομείς και αναζητεί τρόπους παροχής χρηματοδοτικής βοήθειας για το σκοπό αυτό
   κζ) την εντατικοποίηση και την ενίσχυση των ετησίων διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό την επίτευξη απτών βελτιώσεων, μεταξύ άλλων με τον καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης για τη μέτρηση της προόδου, με σχετική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
   κη) την εντατικοποίηση και τη διεύρυνση του πεδίου των προγραμμάτων ανταλλαγών στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού· την ενθάρρυνση και την υποστήριξη της νομικής κατάρτισης των τοπικών και περιφερειακών υπαλλήλων και των μελών των οργάνων επιβολής του νόμου ώστε να ευθυγραμμισθούν με τα πρότυπα της ΕΕ· ενθάρρυνση και υποστήριξη του Καζακστάν ώστε να αναλάβει την πρωτοπορία για τη διαμόρφωση ενός ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανόμενης τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ της ΕΕ και χωρών της Κεντρικής Ασίας·
  

Οικονομική συνεργασία

   κθ) να τονισθεί ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΣΕΣΣ θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ εταιρειών της ΕΕ και του Καζακστάν, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ·
   λ) να ενθαρρυνθεί η ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με τους κανόνες του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων περί τοπικού περιεχομένου σύμφωνα με την Συμφωνία για τα επενδυτικά μέτρα στον τομέα του εμπορίου (TRIM), και να ανοίξει ο δρόμος για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και για την δημιουργία μιας λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς, αφετέρου δε να εφοδιασθεί το Καζακστάν με ειδικευμένη τεχνική βοήθεια έτσι ώστε να ανοίξει το δρόμο για τις επόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, και τη δημιουργία μια κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·
   λα) να ζητηθεί η άρση των δασμολογικών και μη φραγμών έτσι ώστε να επεκταθούν οι εμπορικές ανταλλαγές, ιδίως υπηρεσιών, και οι ξένες επενδύσεις, υποστηρίζοντας τις φιλοδοξίες για εναρμόνιση των προτύπων στο εμπόριο αγαθών, πέρα και από τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΠΟΕ, δεδομένου ότι αυτό θα οδηγούσε επίσης σε διεύρυνση των εμπορικών ευκαιριών·
   λβ) να υπογραμμισθεί η σημασία της ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ιδίως σε προσπάθειες για ανάπτυξη του διακασπιακού ενεργειακού δρόμου· να εξακολουθήσει η ΕΕ να δίνει έμφαση στην υποστήριξη για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, της βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης και της προσέλκυσης επενδύσεων για ενεργειακά έργα κοινού και περιφερειακού ενδιαφέροντος·
   λγ) να εξασφαλιστεί ότι η συμμετοχή του Καζακστάν στην Ρωσικής ηγεσίας τελωνειακή ένωση και την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση δεν θα αποτελέσει εμπόδιο ούτε στο εμπόριο και στην οικονομική και χρηματοπιστωτική συνεργασία με την ΕΕ, ούτε στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους του ΠΟΕ, αφετέρου δε ότι δεν εμποδίζει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Καζακστάν· τονίζει ότι εάν καθυστερήσει η σύναψη της συμφωνίας ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας θα προκληθεί ανταγωνισμός και ως εκ τούτου θα πρέπει να επιδείξουν διάθεση υποστήριξης των προσπαθειών του Καζακστάν για την προώθηση σύγχρονων οικονομικών θεσμών, σε περίπτωση που αναληφθούν τέτοιες προσπάθειες·
   λδ) να ενθαρρυνθεί η κυβέρνηση του Καζακστάν να επαναλάβει τη δέσμευσή της για την πρωτοβουλία διαφάνειας των εξορυκτικών βιομηχανιών (ΠΔΕΒ), καταργώντας όλα τα νομικά ή κανονιστικά εμπόδια για την επιτυχή εφαρμογή της και επιτρέποντας σε ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συμμετάσχουν πλήρως στην πρωτοβουλία·
   λε) να συμπεριληφθεί κεφάλαιο για τη σύγκλιση των προτύπων και των ρυθμιστικών συστημάτων του Καζακστάν με εκείνα της ΕΕ, ιδίως στους τομείς και τα καίρια σημεία στα οποία το εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Καζακστάν παρουσιάζει μεγάλο δυναμικό·
   λστ) να τονισθεί ότι το ζήτημα του νερού στην περιοχή παραμένει μία από τις κύριες πηγές έντασης και ενδεχόμενων αντιπαραθέσεων και υπογραμμίζει τη σημασία μιας περιφερειακής προσέγγισης στην προστασία και την ορθή διαχείριση των κοινών υδάτινων πόρων· στο πλαίσιο αυτό επαναλαμβάνει ότι οι χώρες της περιοχής είναι σημαντικό να υπογράψουν και κυρώσουν χωρίς καθυστέρηση τις συμβάσεις Espoo και Århus και να προωθήσουν τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων στη λήψη αποφάσεων
   λζ) να ενταθεί η τεχνολογική βοήθεια προς το Καζακστάν στον τομέα της διατήρησης των υδάτων και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων γενικά στο πλαίσιο της ενωσιακής πρωτοβουλίας για τα ύδατα στην Κεντρική Ασία, με στόχο επίσης να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των ανάντη και των κατάντη χωρών της περιοχής και να συναφθούν βιώσιμες συμφωνίες μερισμού των υδάτων·
   λη) να χορηγηθεί υποστήριξη και αρωγή στο Καζακστάν στις προσπάθειές του για διάσωση της Λίμνης Αράλης στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης του Διεθνούς Ταμείου για τη διάσωση της Λίμνης Αράλης·
   λθ) να χορηγηθεί βοήθεια στο Καζακστάν για τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων μετριασμού και προγραμμάτων καθαρισμού των ραδιενεργών αποβλήτων και της ραδιενεργού ρύπανσης στην περιοχή Semey/Semipalatinsk·
   μ) να εξαρθεί η δράση του Καζακστάν για έναν κόσμο απαλλαγμένο από πυρηνικά όπλα και την ηγετική θέση που έχει αναλάβει στην παγκόσμια διαδικασία πυρηνικού αφοπλισμού και υπέρ μιας συνολικής απαγόρευσης των πυρηνικών δοκιμών·
   μα) να δοθεί προσοχή στην κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την δημοκρατία, το κράτος δικαίου (συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας πάταξης της διαφθοράς), καθώς και στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως στον τομέα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, μια κατάσταση από την οποία απορρέουν αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, επισημαίνοντας, βάσει της κατάστασης αυτής, ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στον τίτλο περί εμπορίου της νέας συμφωνίας ένα δεσμευτικό κεφάλαιο σχετικά με το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη·
   μβ) να τονιστεί η ανάγκη θέσπισης αποτελεσματικού μηχανισμού εξώδικης διευθέτησης διαφορών προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της συμφωνίας·
   μγ) να τονιστεί ότι ένα ισχυρό κεφάλαιο περί υπηρεσιών και εγκατάστασης και μια σύγκλιση του Καζακστάν προς τα πρότυπα και τα ρυθμιστικά συστήματα της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) μπορούν να γίνουν αιτία για αυξημένες εμπορικές ροές και επενδύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα διευκολύνουν τον εκσυγχρονισμό και την διαφοροποίηση της οικονομίας του Καζακστάν, υπογραμμίζοντας πόση σημασία έχει να βελτιωθούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών στο Καζακστάν προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών και οι επενδύσεις·
   μδ) να ενθαρρυνθούν οι προσπάθειες του Καζακστάν να καταργήσει όλους τους μη δασμολογικούς φραγμούς που έχουν μέχρι σήμερα παρακωλύσει την ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων στην χώρα·
   με) να επικεντρωθεί η οικονομικού και εμπορικού περιεχομένου βοήθεια προς το Καζακστάν στην ανάπτυξη των ΜΜΕ και στην ενίσχυση των ενδιάμεσων επιχειρηματικών φορέων·
   μστ) δεδομένων των πρόσφατων καταγγελιών για διαφθορά εναντίον εταιριών που εδρεύουν στην ΕΕ και δραστηριοποιούνται στο Καζακστάν, να ενσωματωθούν αυστηρότερες και δεσμευτικές διατάξεις περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
   μζ) θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εταιρείες που εδρεύουν στην Ευρώπη να σέβονται τα πρότυπα του ΔΟΕ σχετικά με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, καθώς και τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας, όταν δραστηριοποιούνται στο Καζακστάν και ιδίως στον εξορυκτικό τομέα της οικονομίας·
   μη) να ληφθεί μέριμνα κατά τις διαπραγματεύσεις ώστε να προβλεφθεί η κατηγορηματική εξάλειψη των πρακτικών ντάμπινγκ στην παραγωγή και στις εξαγωγές φωσφορικών αλάτων διότι τα συμφέροντα των ευρωπαίων παραγωγών φέρονται να πλήττονται από ντάμπινγκ εισαγωγές και διότι είναι αδύνατον να ανακτηθεί και να ανακυκλωθεί ο φώσφορος από τις δευτερογενείς ροές φωσφόρου·
   μθ) να εξασφαλισθεί η επαρκής παρουσία οικονομικών και εμπορικών εμπειρογνωμόνων στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Καζακστάν·
  

Άλλες διατάξεις

   ν) διαβούλευση με το ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις για την κοινοβουλευτική συνεργασία· ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου, των κοινοβουλευτικών επιτροπών συνεργασίας και των διακοινοβουλευτικών συναντήσεων ως μέσο για την παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων και την εφαρμογή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης· ενίσχυση των προσπαθειών του Κοινοβουλίου για του διαλόγου και της τακτικής διμερούς και πολυμερούς κοινοβουλευτικής συνεργασίας·
   να) Εξασφαλίζει ότι η νέα ΣΕΣΣ περιλαμβάνει τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, των θεμελιωδών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αρχή του κράτους δικαίου ως «βασικών στοιχείων» της συμφωνίας, εις τρόπον ώστε η μη τήρησή τους από οιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών να συνεπάγεται την λήψη μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να φθάσουν μέχρι και την ακύρωση της συμφωνίας·
   νβ) ενσωμάτωση, από κοινού με τις αρχές του Καζακστάν, σαφών κριτηρίων αξιολόγησης και δεσμευτικών προθεσμιών για την εφαρμογή της νέας ΣΕΣΣ και πρόβλεψη μηχανισμών παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων τακτικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων πριν από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Συνεργασίας·
  νγ) συγκρότηση ενός συνολικού μηχανισμού παρακολούθησης μεταξύ Κοινοβουλίου και ΕΥΕΔ, μόλις συναφθεί η συμφωνία, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η σφαιρική και τακτική πληροφόρηση σχετικά με την υλοποίηση της ΣΕΣΣ, και ιδίως των στόχων της· ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
   i) παροχή πληροφοριών στο ΕΚ σχετικά με τους στόχους που επιδιώκονται με τις δράσεις και τις τοποθετήσεις της ΕΕ και σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν το Καζακστάν·
  ii) παροχή πληροφοριών στο ΕΚ για τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων που αναλαμβάνονται από την ΕΕ και το Καζακστάν, με επισήμανση της εξέλιξης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη χώρα, ιδίως μέσω
     * της παροχής πρόσβασης, τηρουμένων των κατάλληλων διαδικασιών εμπιστευτικότητας, στα σχετικά εσωτερικά έγγραφα της ΕΥΕΔ·
     * χορήγησης καθεστώτος παρατηρητή στο Κοινοβούλιο στις ενημερωτικές συναντήσεις πριν από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Συνεργασίας, καθώς και πρόσβασης στα έγγραφα που προσφέρονται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή·
     * συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην κατάρτιση αυτών των πληροφοριών και στην εκτίμηση της κατάστασης·
   νδ) προτροπή προς την ομάδα διαπραγματεύσεων της ΕΕ να συνεχίσει τη στενή της συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση, υποστηριζόμενη από τεκμηρίωση, για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος10 της ΣΛΕΕ, το οποίο αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας,
   νε) παροχή επαρκούς ενωσιακής χρηματοδότησης για μια σφαιρική και βιώσιμη συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς υλοποίησης της νέας ΣΕΣΣ με το Καζακστάν·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Καζακστάν.

(1) ΕΕ L 196 της 28.7.1999, σ. 1. ΕΕ L 248 της 21.9.1999, σ. 35.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0089.
(3) ΕΕ C 224 E της 19.8.2010, σ. 30.
(4) ΕΕ C 371 E της 20.12.2011, σ. 5.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0588.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0058.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου