Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2153(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0355/2012

Texte depuse :

A7-0355/2012

Dezbateri :

PV 21/11/2012 - 15
CRE 21/11/2012 - 15

Voturi :

PV 22/11/2012 - 13.14
CRE 22/11/2012 - 13.14
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0459

Texte adoptate
PDF 332kWORD 41k
Joi, 22 noiembrie 2012 - Strasbourg
Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan
P7_TA(2012)0459A7-0355/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 22 noiembrie 2012 conținând recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan (2012/2153(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Kazahstan, pe de altă parte, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1999(1),

–  având în vedere negocierile autorizate de Consiliu la 24 mai 2011, deschise la Bruxelles în iunie 2011, pentru un Acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan,

–  având în vedere rezoluțiile sale privind Kazahstanul, în special cele din 15 martie 2012(2) și din 17 septembrie 2009, referitoare la cazul lui Evgeni Jovtis(3) și cea din 7 octombrie 2010, referitoare la Ziua mondială împotriva pedepsei capitale(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la stadiul punerii în aplicare a Strategiei Uniunii Europene pentru Asia Centrală(5),

–  având în vedere Strategia UE pentru un nou parteneriat cu Asia Centrală („Uniunea Europeană și Asia Centrală: o strategie pentru un nou parteneriat”), adoptată de Consiliul European din 21-22 iunie 2007 și rapoartele de activitate din 24 iunie 2008 și 28 iunie 2010,

–  având în vedere declarațiile UE privind Kazahstanul în cadrul Consiliului Permanent al OSCE din 3 noiembrie și 22 decembrie 2011, 19 ianuarie, 26 ianuarie și 9 februarie 2012, precum și declarațiile VP/ÎR al UE, Catherine Ashton, din 17 decembrie 2011 cu privire la evenimentele petrecute în localitatea Janaozen și cu privire la alegerile parlamentare din 15 ianuarie 2012 din Kazahstan (17 ianuarie 2012),

–  având în vedere concluziile preliminare ale misiunii OSCE/ODIHR de observare a alegerilor parlamentare din 15 ianuarie 2012,

–  având în vedere declarația din 25 ianuarie 2012 a Reprezentantului OSCE pentru libertatea presei cu privire la situația mass-mediei în Kazahstan,

–  având în vedere dispozițiile generale privind acțiunea externă a Uniunii prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), precum și procedura privind încheierea de acorduri internaționale prevăzută la articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere angajamentele luate de către Înaltul Reprezentant în scrisorile sale din 24 noiembrie 2011 și 11 mai 2012 referitoare la un mecanism de monitorizare a punerii în aplicare a APC UE-Turkmenistan și, în special, a articolului 2 din acesta,

–  având în vedere punctul 23 din Rezoluția sa din 16 februarie 2012 referitoare la cea de a 19-a Sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului(6),

–  având în vedere noul Cadru strategic și plan de acțiune al UE pentru Drepturile omului și democrație, adoptat de miniștrii de externe ai UE, precum și concluziile adoptate la cea de-a 3179-a reuniune a Consiliului Afaceri Externe din 25 iunie 2012,

–  având în vedere declarația către Parlamentul European cu privire la Kazahstan în numele Înaltului Reprezentant Catherine Ashton făcută de ministrul danez de externe Villy Søvndal la 14 martie 2012 (A 122/12),

–  având în vedere articolul 90 alineatul (4) și articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0355/2012),

A.  întrucât UE și Kazahstan doresc să își aprofundeze și să îți extindă relațiile; întrucât popoarele din UE și din Kazahstanul ar trebui să aibă avantaje reciproce în urma unei cooperări mai strânse; întrucât încheierea negocierilor privind noul APC ar trebui să ofere un cadru cuprinzător pentru cooperare bazată pe drepturile omului și drepturile democratice, precum și oportunități pentru dezvoltarea socio-economică și pentru reformele politice și economice necesare; întrucât dezvoltarea socială și dezvoltarea economică sunt strâns legate;

B.  întrucât, cu toate că suspendarea aplicării oricărui ACP a fost utilizată rar și în mod parțial de Consiliu, aceasta continuă să fie o opțiune viabilă în cazul încălcărilor grave și documentate ale drepturilor omului;

C.  întrucât Kazahstanul a avut un rol pozitiv în Asia Centrală, depunând eforturi pentru dezvoltarea unor bune relații de vecinătate cu țările vecine, reluarea cooperării regionale și rezolvarea tuturor problemelor bilaterale prin mijlocare pașnice;

D.  întrucât Parlamentul, pentru a-și putea îndeplini funcția de control politic, trebuie să aibă la dispoziție informații complete pentru a monitoriza atent evoluțiile din Kazahstan și pentru a implementa ACP în conformitate cu recomandările și rezoluțiile acestuia;

E.  întrucât Kazahstanul a fost admis la Comisia de la Veneția a Consiliului Europei; întrucât pe perioada negocierilor pentru un ACP extins UE și Kazahstanul trebuie să găsească un limbaj comun cu privire la drepturile omului și democrație;

F.  întrucât Kazahstanul a deținut președinția OSCE în 2010; întrucât angajamentele luate de a-și armoniza legislația privind mass-media cu standardele internaționale, de a liberaliza cerințele referitoare la înregistrarea partidelor politice până la sfârșitul lui 2008 și de a include recomandările Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE în legislația privind alegerile nu sunt încă îndeplinite;

G.  întrucât, în pofida ambiției declarate a guvernului kazah de consolidare a procesului democratic în Kazahstan și de desfășurarea a alegerilor în conformitate cu standardele internaționale, alegerile generale din 15 ianuarie 2012 au fost considerate de către OSCE a nu fi în conformitate cu standardele sale, având în vedere nenumăratele nereguli de vot și eșecul asigurării condițiile necesare pentru desfășurarea unor alegeri cu adevărat pluraliste;

H.  întrucât, după evenimentele din decembrie 2011 din Janaozen, partidele de opoziție, media independentă, sindicatele, activiștii și promotorii drepturilor omului au devenit ținta represiunilor, inclusiv a arestărilor, fără o încălcare dovedită a legislației, fapt ce ar putea fi considerat ca având motivații politice;

I.  întrucât există un dialog continuu, deschis și constructiv între deputații în PE, reprezentanții oficiali ai Kazahstanului, reprezentanții societății civile și ONG-uri cu privire la chestiuni de interes reciproc;

J.  întrucât autoritățile din Kazahstan au depus recent eforturi importante în ceea ce privește cooperarea cu ONG-urile din Kazahstanul de Vest pentru îmbunătățirea situației locuitorilor din regiune, în special a lucrătorilor aflați în grevă;

K.  întrucât 37 de persoane au fost trimise în judecată sub acuzația de organizarea sau participare la tulburările în masă, iar 34 dintre aceștia au fost condamnați, dintre care 13 vor fi închiși, printre care lideri și activiști de marcă care au participat la greva lucrătorilor din domeniul petrolului, inclusiv Talgat Saktaganov, Roza Tuletaeva și Maksat Dosmagambetov; întrucât, în iulie 2012, Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, a solicitat autorităților, după vizita sa de două zile în Kazahstan, să autorizeze o anchetă internațională independentă cu privire la evenimentele din Janaozen, cauzele și urmările acestora;

L.  întrucât Misiunea internațională de monitorizare a solidarității civile a conchis, în raportul său preliminar, că procesele legate de evenimentele din Janaozen nu pot fi considerate conforme standardelor privind proceselor echitabile și că investigarea evenimentelor din decembrie 2011 nu a fost nici completă, nici independentă; întrucât persoanele acuzate și unii martori au fost victimele unor încălcări ale drepturilor lor în etapa care precede procesul penal, inclusiv presupusa utilizare a torturii, negarea accesului la avocat, intimidarea și fabricarea de dovezi; întrucât mărturia inculpaților făcută în timpul proceselor cu privire la maltratare și tortură pe perioada detenției preventive nu a fost investigată pe deplin, în mod imparțial și în detaliu într-o manieră capabilă să îi tragă la răspundere pe autorii infracțiunilor; întrucât, la 7 octombrie 2012, a fost ucis un martor al tragicelor evenimente din Janaozen, Alexandr Bojenko;

M.  întrucât Vladimir Kozlov, liderul partidului de opoziție ALGA, a fost găsit vinovat de „incitare la dezordine socială”, de „incitare la răsturnarea violentă a ordinii constituționale” și de „crearea și conducerea unui grup organizat cu scopul de a comite infracțiuni” și a fost condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare; întrucât Akzhanat Aminov, un lucrător din domeniul petrolier din Janaozen, și Serik Sapargali, un activist al societății civile, au fost condamnați prin acuzații similare și au fost condamnați la cinci ani, respectiv patru ani cu suspendare;

N.  întrucât, la 17 februarie 2012, președintele Kazahstanului a promulgat o serie de legi care vizează îmbunătățirea bazei juridice a relațiilor de muncă, a drepturilor lucrătorilor și a dialogului social și consolidarea independenței sistemului judiciar; întrucât, în pofida acestor încercări, dreptul persoanelor la asociere, la organizarea și înregistrarea de sindicate independente, dreptul la negocieri colective și dreptul la grevă nu sunt respectate pe deplin, iar sistemul judiciar nu este independent; întrucât modificările aduse Codului Muncii, în special articolele modificate 55, 74, 266, 287, 289, 303, și 305, marchează un regres în domeniul relațiilor de muncă, al drepturilor lucrătorilor și al dialogului social și o încălcare a condițiilor prevăzute de OIM și de alte convenții internaționale;

O.  întrucât UE este un partener comercial esențial pentru Kazahstan și cel mai mare investitor în această țară; întrucât Kazahstanul și-a exprimat clar dorința de a atinge standardele UE și modelele sale sociale și economice, care presupun o reformă consistentă a statului kazah și a administrației publice;

P.  întrucât Kazahstanul are un rol important în asigurarea stabilității regionale și poate deveni o punte între UE și întreaga regiune a Asiei Centrale;

Q.  întrucât Kazahstanul a obținut rezultate importante în domeniul reducerii sărăciei, al sănătății publice și al educației;

R.  întrucât UE depinde masiv de importul de minereuri de fosfați pentru a-și susține agricultura și producția tehnică; întrucât Kazahstanul aprovizionează multe state cu fosfor alb iar în decembrie 2011, Comisia a inițiat o procedură antidumping împotriva importurilor de fosfor alb din Kazahstan,

1.  salută voința politică și angajamentul practic al Kazahstanului de a lărgi în continuare parteneriatul cu UE și deschiderea negocierilor pentru un parteneriat UE-Kazahstan și acordul de cooperare (APC);

2.  transmite Consiliului, Comisiei și ÎR / VP următoarele recomandări, solicitându-le:

o
o   o

  

Desfășurarea negocierilor

   (a) să facă astfel încât noul APC să devină un cadru global pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor, abordând toate domeniile prioritare, inclusiv: drepturile omului, statul de drept, buna guvernanță și democratizarea; tineretul și educația; dezvoltarea economică, comerțul și investițiile; energia și transporturile; sustenabilitatea mediului și apele; combaterea amenințărilor și a dificultăților comune.
  

Dialogul politic și cooperarea

   (b) să se asigure că angajamentul UE este în concordanță cu politicile Uniunii și că se aplică principiul „mai mult pentru mai mult”, cu accent special pe sprijinirea reformelor politice, juridice, economice și sociale;
   (c) să colaboreze îndeaproape cu Kazahstanul pentru a promova cooperarea regională și îmbunătățirea relațiilor de vecinătate în regiunea Asiei Centrale și să se asigure că APC cuprinde prevederi vizând cooperarea regională cu regiunea Asiei Centrale, inclusiv prin sprijinirea unor măsuri menite să consolideze încrederea, dacă este cazul, în special în domenii precum gestionarea apei și a resurselor, gestionarea frontierelor, combaterea extremismului și a contraterorismului; recomandă ca această cooperare să încurajeze schimburile de experiență și să ia țină seama de recomandările organizațiilor societății civile;
   (d) să solicite sprijinul Kazahstanului pentru a asigura un progres rapid în direcția instituirii unui Dialog la nivel înalt privind securitatea UE-Asia Centrală într-un format regional, cu scopul de a aborda provocările și amenințările comune;
   (e) să coopereze cu Kazahstanul și cu alte state din Asia Centrală, precum și cu actori locali, regionali și internaționali pentru a promova securitatea și dezvoltarea în Afganistan;
   (f) să consolideze acțiunea UE în domeniile educației, statului de drept, mediului și apei, inter alia prin intermediul platformelor de sprijin nou înființate și al asistenței specifice, precum și includerea ONG-urilor locale și a organizațiilor societății civile (OSC) în dialogul UE cu guvernul kazah în acele zone în care acest lucru este adecvat și posibil; solicită, având în vedere dificultățile actuale la înregistrarea ONG-urilor și OSC-urilor, ca acest dialog să nu fie limitat la cele organizațiile înregistrate oficial;
   (g) să stimuleze Kazahstanul să colaboreze cu vecinii săi pentru a ajunge la o soluție comună cu privire la statutul Mării Caspice;
   (h) să sprijine reformele de politică și consolidarea capacității instituționale prin asistență tehnică precis orientată (schimb de experți);
  

Drepturile omului și libertățile fundamentale

   (i) să se asigure că APC include clauze și repere cu privire la protecția și promovarea drepturilor omului, consacrate în Constituția din Kazahstanului, respectând întru totul standardele stabilite de către Consiliul Europei (Comisia de la Veneția), OSCE și ONU pentru care Kazahstanul și-a luat angajamentul;
   (j) să îndemne autoritățile kazahe să depună toate eforturile în vederea îmbunătățirii situației drepturilor omului din țară;
   (k) să sublinieze că progresul negocierilor noului APC trebuie legat de progresul reformelor politice; să îndemne Kazahstanul să-și mențină angajamentul asumat vizând continuarea reformelor în vederea edificării unei societăți deschise și democratice, care să includă o societate civilă și o opoziție independente și care să respecte drepturile fundamentale și statul de drept; să ofere o asistență adecvată din partea UE pentru implementarea reformelor;
   (l) să își exprime îngrijorarea profundă față de detențiile făcute fără o încălcarea dovedită a legii, care ar putea fi considerate ca fiind motivate politic, fapt care sfidează rezoluția Parlamentului din 15 martie 2012 prin care se cerea eliberarea tuturor persoanelor reținute pentru acuzații motivate politic;
   (m) să solicite autorităților kazahe, în această privință, să investigheze prompt și imparțial toate acuzațiile de tortură și de rele tratamente în legătură cu violențele din Janaozen și să tragă la răspundere autorii acestora, să retragă acuzația penală vagă de „incitare la dezordine socială”, să elibereze din arestul preventiv activiștii din opoziției, deținuți în acest temei, precum și să revizuiască legislația privind libertatea de întrunire, pentru a o alinia obligațiilor internaționale ale Kazahstanului cu privire la libertatea de întrunire;
   (n) îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la plângerea introdusă la 20 noiembrie 2012 de către Procurorul General al Kazahstanului solicitând interzicerea partidului de opoziţie neînregistrat Alga, a asociaţiei Khalyk Maidany şi a unui număr de organe de presă de opoziţie ca fiind extremiste; subliniază ferm că lupta legitimă împotriva terorismului şi a extremismului nu ar trebui folosită ca o scuză pentru interzicerea activităţii opoziţiei şi pentru a limita libertatea de exprimare;
   (o) să își exprime îngrijorarea profundă cu privire la condamnarea lui Vladimir Kozlov, Aminov Akzhanat și Sapargali Serik, după un proces cu numeroase deficiențe procedurale, în urma căruia a fost limitată și mai mult libertatea politică a opoziției în Kazahstan; solicită autorităților kazahe să organizeze un proces de recurs echitabil și transparent pentru Kozlov, Aminov și Sapargaly;
   (p) să insiste ca Kazahstanul să transpună în continuare Planul de acțiune în domeniul drepturilor omului în legislație și să continue să o aplice întru totul, bazându-se pe recomandările Comisiei de la Veneția și utilizând asistența tehnică a UE în cadrul inițiativei pentru statul de drept;
   (q) să solicite Kazahstanului, ca membru al Comisiei de la Veneția, să-și demonstreze angajamentul față de standardele Consiliului Europei prin cooperarea cu Comisia de la Veneția, inclusiv prin transmiterea către aceasta a proiectelor de lege specifice și a legilor adoptate recent, pentru ca Comisia de la Veneția să formuleze observații, și prin punerea în aplicare a recomandărilor sale;
   (r) să insiste asupra ca autoritățile kazahe să își ia angajamente obligatorii pentru a alinia pe deplin sistemul juridic standardelor internaționale și să se asigure că implementarea acestora facilitează o veritabilă libertate a presei, libertate de exprimare și de asociere, libertate de religie și de credință, precum și independența sistemului judiciar în Kazahstan;
   (s) să insiste să fie îmbunătățit accesul la justiție, independența judiciară și să se redea controlul și managementul penitenciar ministerului de justiție;
   (t) să solicite insistent Kazahstanului să elibereze, fără alte amânări, deținuții condamnați pe motive politice și să înceteze arestările și condamnările motivate politic, efectuate pe baza unor acuzații penale vagi de „incitare la dezordine socială”;
   (u) să solicite autorităților din Kazahstan să modifice articolul 164 din Codul Penal, referitor la „incitare la dezordine socială”, pentru a-l alinia dreptului internațional în materie de drepturile omului;
   (v) să insiste ca statul Kazahstan să reconsidere amendamente restrictive la codul administrativ și la legislația sa recentă privind religia și să pună capăt raidurilor arbitrare, interogărilor, amenințărilor și amenzilor îndreptate împotriva grupurilor religioase minoritare;
   (w) să înceapă negocierile privind facilitarea regimului de vize între UE și Kazahstan, deoarece acest lucru ar oferi beneficii concrete pentru schimburile economice, culturale și științifice, și ar promova contactele interpersonale;
   (x) să insiste ca Kazahstanul să respecte recomandările Comisiei ONU împotriva torturii și recomandările din 2009 ale Raportorului special al ONU privind tortura; solicită Kazahstanului să asigure participarea ONG-urilor independente la consultările privind viitoarea reformă a Codului penal și Codului de procedură penală;
   (y) să îndemne Kazahstanul să ratifice și să semneze Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale;
   (z) să insiste asupra contribuției unor platforme independente ale societății civile la schimburile incluzive dintr-o serie de sectoare, pentru a se asigura că aspirațiile și vocile societății civile sunt auzite și să caute mijloace de furnizare a asistenței financiare pentru acest obiectiv;
   (aa) să intensifice și să consolideze dialogurile anuale privind drepturile omului, cu scopul de a realiza îmbunătățiri vizibile, printre altele prin stabilirea unor criterii concrete de evaluare a progreselor, și să informeze PE cu privire la acestea;
   (ab) să intensifice și să extindă sfera programelor de schimb în domeniul educației și culturii; să încurajeze și să susțină pregătirea juridică a funcționarilor locali și regionali și a membrilor agențiilor de aplicare a legii, astfel încât să atingă standarde UE; să încurajeze și să sprijine Kazahstanul să preia conducerea în formarea unui program educațional special, care să includă atât pregătirea academică, cât și cea profesională, între UE și țările din Asia Centrală;
  

Colaborarea economică

   (ac) să sublinieze că încheierea negocierilor pentru noul ACP va avea un impact pozitiv asupra lărgirii cooperării economice dintre întreprinderile din UE și Kazahstan, inclusiv IMM-urile;
   (ad) să încurajeze armonizarea legislației în conformitate cu normele OMC, inclusiv cu privire la cerințele de conținut local, în temeiul Acordului privind măsurile investiționale legate de comerț (TRIMS), pregătind condițiile optime pentru reformele structurale și pentru instaurarea unei economii de piață funcționale, precum și să asigure Kazahstanului o asistență tehnică calificată pentru a deschide drumul reformelor structurale necesare, pentru a crește competitivitatea și pentru a crea o economie socială de piață;
   (ae) să solicite înlăturarea barierelor tarifare și netarifare pentru a extinde comerțul, în special comerțul cu servicii și investițiile străine; să sprijine ambițiile de armonizare a standardelor privind comerțul cu bunuri dincolo de condițiile stabilite de OMC, ceea ce ar duce, de asemenea, la extinderea oportunităților comerciale;
   (af) să sublinieze importanța cooperării UE-Kazahstan în domeniul energiei, în special în ceea ce privește eforturile de a dezvolta ruta transcaspică de livrare a energiei; să acorde o atenție continuă a UE asupra sprijinirii extinderii securității energetice, a dezvoltării energetice sustenabile și a atragerii de investiții pentru proiecte în domeniul energiei de interes comun și regional;
   (ag) să se asigure că participarea Kazahstanului la Uniunea vamală și Uniunea economică eurasiatică, conduse de Rusia, nu constituie un obstacol în calea comerțului sau a cooperării economice și financiare cu UE, sau la îndeplinirea obligațiilor sale care decurg din apartenența la OMC, și nu este un obstacol pentru o cooperare mai apropiată între UE și Kazahstan; să sublinieze faptul că, în cazul în încheierea parteneriatului consolidat și a acordului de cooperare este întârziată, se va produce o concurență; să fie pregătită să sprijine eforturile Kazahstanului de a promova instituții economice moderne, în cazul în care se întreprind astfel de eforturi;
   (ah) să încurajeze guvernul Kazahstanului să își demonstreze angajamentul reînnoit față de Inițiativa pentru transparență în industria extractivă (ITIE), prin eliminarea tuturor obstacolelor juridice și de reglementare în vederea unei implementări reușite a acestei inițiative și favorizarea organizațiilor independente ale societății civile să participe pe deplin la inițiativă;
   (ai) să includă un capitol privind convergența standardelor și sistemelor de reglementare ale Kazahstanului cu cele ale Uniunii Europene, în special în sectoarele și în domeniile fundamentale în care comerțul între UE și Kazahstan are un potențial major;
   (aj) să sublinieze că, în regiune, aspectele legate de apă rămân una dintre principalele surse de tensiune și conflicte potențiale și să sublinieze importanța unei abordări regionale în vederea protejării și administrării adecvate a resurselor de apă comune; în acest context să reitereze importanța semnării și ratificării fără alte amânări, de către toate țările din regiune a Convențiilor de la Espoo și Århus și să faciliteze implicarea actorilor locali în procesul decizional;
   (ak) să își intensifice asistența tehnică acordată Kazahstanului în domeniul conservării apei și cel al gestionării resurselor de apă, în general, în cadrul inițiativei privind apa, lansată de UE pentru Asia Centrală cu scopul, de asemenea, de a îmbunătăți relațiile dintre țările din amonte și aval din regiune și de a ajunge la acorduri durabile cu privire la utilizarea în comun a apei;
   (al) să sprijine și să asiste Kazahstanul în eforturile sale de a salva Marea Aral în cadrul programului de acțiune al Fondului Internațional pentru salvarea Mării Aral;
   (am) să sprijine Kazahstanul în adoptarea unor măsuri eficiente de atenuare și a unor programe de curățare a deșeurilor radioactive și a poluării radioactive din regiunea Semey/Semipalatinsk;
   (an) să salute acțiunea Kazahstanului pentru o lume fără arme nucleare și poziția sa de lider în procesul mondial de dezarmare nucleară, precum și pentru o interzicere completă a testelor nucleare;
   (ao) să atragă atenția asupra situației grave a democrației, a statului de drept (inclusiv a combaterii corupției), a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, îndeosebi a drepturilor lucrătorilor, fapt ce creează, de asemenea, avantaje concurențiale neechitabile; să sublinieze, în acest sens, că noul acord trebuie să includă, în secțiunea comercială, un capitol obligatoriu privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă;
   (ap) să insiste asupra introducerii unui sistem eficient de soluționare a litigiilor pentru a se asigura că acordul încheiat va fi respectat;
   (aq) să sublinieze faptul că un capitol solid privind serviciile și stabilirea, precum și adoptarea de către Kazahstan a normelor și sistemelor de reglementare ale UE (inclusiv acordurile sanitare și fitosanitare (SPS), barierele tehnice în calea comerțului (BTC) și drepturile de proprietate intelectuală (DPI) ar duce la creșterea fluxurilor comerciale și a investițiilor, lucru ce ar promova modernizarea și diversificarea economiei Kazahstanului; să sublinieze importanța îmbunătățirii procedurilor de acordare a licențelor în Kazahstan pentru facilitarea serviciilor și investițiilor;
   (ar) să încurajeze eforturile Kazahstanului de a elimina toate barierele netarifare, care până acum au îngreunat dezvoltarea comerțului și a investițiilor în țară;
   (as) să concentreze asistența economică și comercială acordată Kazahstanului pe dezvoltarea IMM-urilor și pe sprijinirea organizațiilor intermediare de afaceri;
   (at) în contextul recentelor acuzații de corupție la adresa corporațiilor europene ce operează în Kazahstan, să includă dispoziții mai ferme și cu caracter obligatoriu în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor;
   (au) să considere ca extrem de importantă respectarea de către corporațiile cu sediul în Europa a normelor OIM cu privire la drepturile sindicatelor, precum și respectarea standardelor în materie de mediu, sănătate și siguranță, atunci când operează în Kazahstan și, în special, în sectorul extractiv al economiei;
   (av) să se asigure, în cadrul negocierilor, că utilizarea practicilor de dumping legate de producția și exportul de fosfor este categoric exclusă, deoarece interesele producătorilor europeni sunt, se pare, afectate de importurile care fac obiectul dumpingului și că extragerea și reciclarea fosforului din zăcămintele secundare de fosfor sunt imposibile;
   (aw) să asigure o prezență suficientă de specialiști în economice și schimburi comerciale, la nivelul Delegației UE în Kazahstan;
  

Alte dispoziții

   (ax) să consulte PE cu privire la dispozițiile referitoare la cooperarea parlamentară; să intensifice rolul Parlamentului, al comisiilor parlamentare pentru cooperare și al reuniunilor interparlamentare ca mijloc de monitorizare a negocierilor și a punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat; să încurajeze eforturile Parlamentului de promovare a dialogului și a cooperării parlamentare bilaterale și multilaterale regulate;
   (ay) să asigure că noul APC se referă la respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, precum și a principiului statului de drept ca „elemente esențiale” ale acordului, astfel ca nerespectarea lor de către oricare dintre părți să aibă ca rezultat adoptarea unor măsuri care ar putea conduce, în final, la suspendarea acordului;
   (az) să includă, împreună cu autoritățile din Kazahstan, repere clare și termene obligatorii pentru implementarea noului APC și să ofere un mecanism globale de monitorizare, inclusiv rapoarte regulate către PE, ceea ce s-ar aplica anterior și reuniunilor Consiliului de Cooperare;
  (ba) să instituie un mecanism global de monitorizare între Parlament și SEAE, de îndată ce acordul este încheiat, pentru a permite o informare cuprinzătoare și regulată cu privire la implementarea ACP și, în special, a obiectivelor acestuia; acest mecanism ar trebui să conțină următoarele elemente:
   (i) furnizarea de către PE a unor informații referitoare la obiectivele urmărite și acțiunile și pozițiile UE și referitoare la toate chestiunile legate de Kazahstan;
  (ii) furnizarea de către PE a unor informații comparative referitoare la rezultatele acțiunilor întreprinse de UE și Kazahstan și care să evidențieze evoluția situației drepturilor omului, a democrației și a statului de drept în țară, în special prin:
   permiterea accesului la documentele interne relevante ale SEAE în conformitate cu procedurile corespunzătoare de menținere a confidențialității;
   acordarea statutului de observator Parlamentului în cadrul reuniunilor de informare înainte de reuniunile Consiliului de Cooperare și a accesului la documentele furnizate către Consiliu și Comisie;
   implicarea societății civile în pregătirea acestor informații și evaluarea situației;
   (bb) să încurajeze echipa de negociere a UE să-și continue cooperarea strânsă cu PE, oferind continuu informații, însoțite de documente, cu privire la progresele negocierilor, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE, care prevede că Parlamentul este informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii;
   (bc) să asigure o finanțare suficientă din partea UE pentru o cooperare globală și sustenabilă cu țările din Asia Centrală, inclusiv pentru implementarea cu succes a noului ACP cu Kazahstanul;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, conținând recomandările Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, ÎR/VP și Guvernului și Parlamentului Republicii Kazahstan.

(1) JO L 196, 28.7.1999, p. 1; JO L 248, 21.9.1999, p. 35.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2012)0089.
(3) JO C 224 E, 19.8.10, p. 30.
(4) JO C 371 E, 20.12.11, p. 5.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2011)0588.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2012)0058.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate