Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2153(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0355/2012

Predkladané texty :

A7-0355/2012

Rozpravy :

PV 21/11/2012 - 15
CRE 21/11/2012 - 15

Hlasovanie :

PV 22/11/2012 - 13.14
CRE 22/11/2012 - 13.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0459

Prijaté texty
PDF 392kWORD 38k
Štvrtok, 22. novembra 2012 - Štrasburg
Rokovania o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom
P7_TA(2012)0459A7-0355/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (2012/2153(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci (DPS), ktorou sa ustanovuje partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kazachstanom na strane druhej, ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999(1),

–  so zreteľom na rokovania o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom, povolené Radou 24. mája 2011 a otvorené v Bruseli v júni 2010,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o Kazachstane, najmä na uznesenie z 15. marca 2012(2) a zo 17. septembra 2009 o prípade Jevgenija Žovtisa(3) a uznesenie zo 7. októbra 2010 o Svetovom dni proti trestu smrti(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o stave implementácie stratégie EÚ pre Strednú Áziu(5),

–  so zreteľom na stratégiu EÚ o novom partnerstve so Strednou Áziou s názvom Európska únia a Stredná Ázia: Stratégia pre nové partnerstvo, ktorú prijala Európska rada 21. – 22. júna 2007, a na správy o pokroku z 24. júna 2008 a z 28. júna 2010,

–  so zreteľom na vyhlásenia EÚ o Kazachstane z 3. novembra a 22. decembra 2011 a z 19. januára, 26. januára a 9. februára 2012 v Stálej rade OBSE a na vyhlásenia vysokej predstaviteľky EÚ/podpredsedníčky Komisie Catherine Ashtonovej o udalostiach v meste Žanaozen zo 17. decembra 2011 a o parlamentných voľbách v Kazachstane z 15. januára 2012 (ktoré poskytla 17. januára 2012),

–  so zreteľom na vyhlásenie o predbežných zisteniach a záveroch misie pod vedením OBSE/ODIHR, ktorá pozorovala parlamentné voľby 15. januára 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie zástupcu OBSE pre slobodu médií z 25. januára 2012 o situácii v oblasti médií v Kazachstane,

–  so zreteľom na všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie stanovené v článku 21 ZEÚ a na postup uzatvárania medzinárodných dohôd stanovený v článku 218 ZFEÚ,

–  so zreteľom na záväzky, ktoré prijala vysoká predstaviteľka vo svojich listoch z 24. novembra 2011 a 11. mája 2012, pokiaľ ide o mechanizmus na monitorovanie vykonávania dohody o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi EÚ a Turkménskom, a najmä jej článku 2,

–  so zreteľom na odsek 23 svojho uznesenia zo 16. februára 2012 o 19. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva(6),

–  so zreteľom na nový strategický rámec EÚ a akčný plán pre ľudské práva a demokraciu, ktoré prijali ministri zahraničných vecí EÚ, a závery prijaté na 3179. schôdzi Rady pre zahraničné veci, ktorá sa konala 25. júna 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskeho parlamentu o Kazachstane, ktoré v mene vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej predniesol dánsky minister zahraničných vecí Villy Søvndal dňa 14. marca 2012 (A 122/12),

–  so zreteľom na článok 90 ods. 4 a článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0355/2012),

A.  keďže EÚ a Kazachstan majú záujem prehĺbiť a rozšíriť vzájomné vzťahy; keďže obyvatelia EÚ a Kazachstanu by mali navzájom ťažiť z užšej spolupráce; keďže závery nových rokovaní DPS by mali poskytnúť komplexný rámec na spoluprácu založenú na ľudských a demokratických právach, ako aj príležitosti na sociálno-ekonomický rozvoj a na potrebné politické a hospodárske reformy; keďže sociálny a hospodársky rozvoj sú úzko prepojené;

B.  keďže napriek tomu, že Rada len zriedka a čiastočne používa pozastavenie uplatňovania akejkoľvek DPS, je to aj naďalej účinná možnosť v prípade vážneho a dokázaného porušovania ľudských práv,

C.  keďže Kazachstan zohráva pozitívnu úlohu v Strednej Ázii, pretože sa snaží o rozvoj dobrých susedských vzťahov so susednými krajinami, o pokračovanie regionálnej spolupráce a o mierové riešenie všetkých bilaterálnych otázok,

D.  keďže nato, aby Európsky parlament mohol plniť svoju funkciu politickej kontroly, musí mať k dispozícii všetky informácie, ktoré mu umožnia pozorne sledovať vývoj v Kazachstane a implementáciu DPS podľa jeho odporúčaní a uznesení,

E.  keďže Kazachstan bol prijatý do Benátskej komisie Rady Európy; keďže v priebehu rokovaní o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci EÚ a Kazachstan musia nájsť spoločný jazyk v oblasti ľudských práv a demokracie;

F.  keďže Kazachstan v roku 2010 predsedal OBSE; keďže prijaté záväzky týkajúce sa zosúladenia zákona o médiách s medzinárodnými normami, liberalizácie registračných požiadaviek pre politické strany do konca roka 2008 a začlenenia odporúčaní Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) do volebných právnych predpisov zostávajú nesplnené;

G.  keďže napriek ohlásenej snahe kazašskej vlády posilniť demokratizačný proces v Kazachstane a uskutočniť voľby v súlade s medzinárodnými normami neboli podľa OBSE všeobecné voľby, ktoré sa konali 15. januára 2012, v súlade s jej normami, vzhľadom na rozsiahle porušovanie volebných pravidiel, ako aj preto, že neboli zabezpečené potrebné podmienky na uskutočnenie skutočne pluralistických volieb;

H.  keďže po tragických udalostiach z decembra 2011 v Žanaozene sa opozičné strany, nezávislé médiá, odbory, aktivisti a ochrancovia ľudských práv stali terčom útlaku vrátane väznenia bez dokázaného porušenia zákona, ktoré možno považovať za politicky motivované;

I.  keďže medzi poslancami EP, oficiálnymi predstaviteľmi Kazachstanu, zástupcami občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií pokračuje otvorený a konštruktívny dialóg o otázkach spoločného záujmu;

J.  keďže nedávno kazašské orgány vyvinuli značné úsilie, čo sa týka spolupráce s mimovládnymi organizáciami v západnom Kazachstane, s cieľom zlepšiť situáciu obyvateľov regiónu, najmä štrajkujúcich pracovníkov;

K.  keďže 37 ľudí bolo postavených pred súd na základe obvinení z organizovania hromadných nepokojov či účasti na nich a 34 z nich bolo odsúdených, pričom trinásti pôjdu do väzenia, medziiným aj poprední predstavitelia a aktivisti zo štrajku ropných robotníkov vrátane Talgata Saktaganova, Rozy Tuletajevovej a Maksata Dosmagambetova; keďže v júli 2012 vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillay vyzvala po dvojdňovej návšteve v Kazachstane tamojšie orgány, aby povolili nezávislé medzinárodné vyšetrovanie udalostí v Žanaozene, ich príčin a ich následkov;

L.  keďže Medzinárodná monitorovacia misia pre občiansku solidaritu dospela vo svojej predbežnej správe k záveru, že súdne konania týkajúce sa Žanaozenu nemôžu byť považované za zlučiteľné s normami pre spravodlivý proces a že vyšetrovanie udalostí z decembra 2011 nebolo úplné ani nezávislé; keďže obvinení a niektorí svedkovia boli v predsúdnom konaní obeťami porušenia práv vrátane údajného mučenia, odmietnutia prístupu k právnemu zástupcovi, zastrašovania a vykonštruovaných dôkazov; keďže svedectvo obžalovaných zo súdnych procesov o zlom zaobchádzaní a mučení počas vyšetrovacej väzby nebolo plne, nestranne a dôkladne vyšetrené tak, aby bolo možné brať páchateľov na zodpovednosť; keďže svedok tragických udalostí v Žanaozene Alexander Boženko bol 7. októbra 2012 zabitý;

M.  keďže Vladimír Kozlov, vodca opozičnej strany ALGA, bol uznaný vinným z „podnecovania sociálnych nepokojov“, „vyzývania k násilnému zvrhnutiu ústavného poriadku“ a „vytvorenia a vedenia organizovanej skupiny s cieľom páchať trestnú činnosť“ a bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní sedem a pol roka; keďže Akžanat Aminov, ropný pracovník zo Žanaozenu, a Serik Sapargali, občiansky aktivista, boli uznaní vinnými na základe podobných obvinení a odsúdení na päť- a štvorročný podmienečný trest;

N.  keďže 17. februára 2012 kazašský prezident podpísal niekoľko zákonov, ktoré sú zamerané na zlepšenie právneho základu pracovnoprávnych vzťahov, práv zamestnancov a sociálneho dialógu a na posilnenie nezávislosti súdnictva; keďže aj napriek týmto pokusom právo jednotlivcov na združovanie, organizovanie a registráciu nezávislých odborov, právo na kolektívne vyjednávanie a právo na štrajk nie sú plne rešpektované a plne nezávislé súdnictvo neexistuje; keďže zmeny a doplnenia zákonníka práce, najmä zmenené články 55, 74, 266, 287, 289, 303 a 305 predstavujú krok späť v pracovných vzťahoch, právach pracovníkov a sociálnom dialógu a porušenie podmienok stanovených MOP a inými medzinárodnými dohovormi;

O.  keďže EÚ je kľúčovým obchodným partnerom Kazachstanu a najväčším investorom v tejto krajine; keďže Kazachstan jasne vyjadril želanie priblížiť sa k normám EÚ a jej sociálnym a ekonomickým modelom, čo znamená dôslednú reformu Kazašskej republiky a verejnej správy;

P.  keďže Kazachstan hrá dôležitú úlohu v zabezpečovaní regionálnej stabilizácie a môže sa stať mostom medzi EÚ a celým regiónom Strednej Ázie;

Q.  keďže Kazachstan dosiahol významné výsledky v oblasti znižovania chudoby, verejného zdravia a vzdelávania;

R.  keďže EÚ je v záujme zachovania svojej poľnohospodárskej a technickej produkcie výrazne závislá od dovozu ťaženého prírodného fosfátu; keďže Kazachstan zásobuje mnohé štáty bielym fosforom a Komisia otvorila v decembri 2011 antidumpingové konanie proti dovozu bieleho fosforu z Kazachstanu;

1.  víta politickú vôľu Kazachstanu a jeho reálny záväzok ďalej prehlbovať partnerstvo s EÚ a otvorenie rokovaní o dohode o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi EÚ a Kazachstanom;

2.  predkladá Rade, Komisii a vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie tieto odporúčania, pričom ich vyzýva:

o
o   o

  

O vedení rokovaní

   a) zabezpečiť, aby nová DPS bola komplexným rámcom ďalšieho rozvoja vzťahov, ktorý sa venuje všetkým prioritným oblastiam vrátane: ľudských práv, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a demokratizácie; mládeže a vzdelávania; hospodárskeho rozvoja, obchodu a investícií; energetiky a dopravy, udržateľnosti životného prostredia, vody a boja proti spoločným hrozbám a výzvam;
  

Politický dialóg a spolupráca

   b) zabezpečiť, aby záväzky EÚ boli v súlade s ostatnými politikami Únie a aby sa uplatňovala zásada „viac za viac“ s osobitným dôrazom na podporné politické, právne, hospodárske a sociálne reformy;
   c) úzko spolupracovať s Kazachstanom s cieľom podporovať regionálnu spoluprácu a zlepšovanie susedských vzťahov v stredoázijskom regióne a zabezpečiť, aby DPS obsahovala ustanovenia o regionálnej spolupráci v rámci Strednej Ázie, okrem iného podporovaním opatrení na budovanie dôvery, kde je to vhodné, najmä v oblastiach, ako je hospodárenie s vodou a zdrojmi, riadenie hraníc, boj proti extrémizmu a terorizmu; odporúča, aby táto spolupráca podporovala výmenu skúseností a prijímala odporúčania organizácií občianskej spoločnosti;
   d) usilovať sa o podporu Kazachstanu pri zabezpečovaní rýchleho pokroku smerom k vytvoreniu pravidelného bezpečnostného dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Strednou Áziou, ktorý by mal regionálny charakter, s cieľom riešiť spoločné problémy a hrozby;
   e) spolupracovať s Kazachstanom, ďalšími štátmi Strednej Ázie, ako aj s miestnymi, regionálnymi a medzinárodnými aktérmi s cieľom podporovať bezpečnosť a rozvoj v Afganistane;
   f) posilniť kroky EÚ v oblasti vzdelávania, právneho štátu, životného prostredia a vodohospodárstva, okrem iného prostredníctvom novovytvorených podporných platforiem a cielenej pomoci, a zapojiť miestne mimovládne organizácie (MVO) a organizácie občianskej spoločnosti (OOS) do dialógu EÚ s kazašskou vládou v oblastiach, kde je to vhodné a možné; žiada, aby sa tento dialóg vzhľadom na súčasné problémy s registráciou MVO a OOS neobmedzoval na úradne zaregistrované MVO a OOS;
   g) povzbudzovať Kazachstan, aby spolupracoval so svojimi susedmi s cieľom dospieť k spoločnému riešeniu, pokiaľ ide o štatút Kaspického mora;
   h) podporovať politické reformy a budovanie inštitucionálnych kapacít prostredníctvom cielenej technickej pomoci (výmenou odborníkov);
  

Ľudské práva a základné slobody

   i) zabezpečiť, aby DPS obsahovala doložky a referenčné kritériá vzťahujúce sa na podporu ľudských práv, tak ako je to zakotvené v kazašskej ústave, ktoré vychádzajú v čo najväčšej možnej miere z noriem stanovených Radou Európy (Benátska komisia), OBSE a OSN, ku ktorým sa Kazachstan zaviazal;
   j) žiadať kazašské orgány, aby vyvinuli maximálne úsilie na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv vo svojej krajine;
   k) zdôrazniť, že pokrok v rokovaniach o novej DPS musí byť spojený s pokrokom v oblasti politickej reformy; nabádať Kazachstan, aby dodržiaval svoj deklarovaný záväzok uskutočňovať ďalšie reformy s cieľom budovať otvorenú a demokratickú spoločnosť, v ktorej bude fungovať nezávislá občianska spoločnosť a opozícia a v ktorej budú dodržiavané základné ľudské práva a zásady právneho štátu; ponúknuť primeranú pomoc zo strany EÚ pri zavádzaní reforiem;
   l) vyjadriť hlboké znepokojenie nad prípadmi zadržania bez dokázaného porušenia zákona, ktoré by sa mohli považovať za politicky motivované, čo poukazuje na ignorovanie uznesenia Parlamentu z 15. marca 2012, v ktorom sa požaduje prepustenie všetkých osôb zadržiavaných na základe politicky motivovaných obvinení;
   m) vyzvať v súvislosti s tým kazašské orgány, aby bezodkladne a nestranne vyšetrili všetky obvinenia z mučenia a zlého zaobchádzania v súvislosti s násilím v Žanaozene a vzali páchateľov na zodpovednosť, zrušiť nejasné trestné obvinenie z „podnecovania sociálnych nepokojov“, prepustiť z vyšetrovacej väzby opozičných aktivistov zadržiavaných na základe tohto obvinenia a preskúmať právne predpisy o slobode zhromažďovania s cieľom zosúladiť ich s medzinárodnými záväzkami Kazachstanu, ktoré sa týkajú slobody zhromažďovania;
   n) vyjadruje veľké znepokojenie ohľadom súdneho procesu, ktorý začal 20. novembra 2012 na podnet kazašského generálneho prokurátora žiadajúceho, aby boli nezaregistrovaná opozičná strana Alga, združenie Khalyk Maidany a niekoľko opozičných masmédií zakázané ako extrémistické; zdôrazňuje, že legitímny boj proti terorizmu a extrémizmu by sa nemal používať ako ospravedlnenie zákazu opozičnej činnosti a brániť tak slobode prejavu;
   o) vyjadriť hlboké znepokojenie nad odsúdením Vladimíra Kozlova, Akžanata Aminova a Serika Sapargaliho v súdnom konaní s nespočetnými procesnými nedostatkami, čo malo za následok ešte väčšie obmedzenie politickej slobody opozície v Kazachstane; vyzvať kazašské orgány, aby Kozlovovi, Aminovovi a Sapargalimu umožnili spravodlivé a transparentné odvolacie konanie;
   p) trvať na tom, aby Kazachstan naďalej preberal akčný plán pre ľudské práva do svojich právnych predpisov a pokračoval v jeho implementácii v plnej miere, vychádzajúc z odporúčaní Benátskej komisie, a aby využíval technickú pomoc EÚ v rámci iniciatívy právneho štátu;
   q) vyzvať Kazachstan, aby ako člen Benátskej komisie preukázal svoj záväzok dodržiavať normy Rady Európy spoluprácou s Benátskou komisiou, a to i tým, že Benátskej komisii predloží na posúdenie, špecifické návrhy zákonov a nedávno prijaté zákony a bude vykonávať odporúčania komisie;
   r) trvať na tom, aby sa kazašské orgány zaviazali k plnému zosúladeniu právneho systému s medzinárodnými normami, a zabezpečiť, aby táto implementácia napomáhala skutočnú slobodu médií, slobodu prejavu a združovania, slobodu náboženstva a viery a nezávislosť súdnictva v Kazachstane;
   s) trvať na zlepšenom prístupe k spravodlivosti, nezávislosti súdnictva a na opätovnom začlenení kontroly a správy nápravnovýchovných zariadení pod ministerstvo spravodlivosti;
   t) naliehať na Kazachstan, aby bezodkladne prepustil väzňov odsúdených z politických dôvodov a ukončil politicky motivované zatýkanie a rozsudky vydávané na základe vágnych trestných obvinení z „podnecovania sociálnych nepokojov“;
   u) naliehať na kazašské orgány, aby zmenili a doplnili článok 164 kazašského trestného zákonníka o podnecovaní sociálnych nepokojov, tak aby bol v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi v oblasti ľudských práv;
   v) trvať na tom, aby Kazachstan prehodnotil obmedzujúce zmeny a doplnenia správneho poriadku a nedávno prijatý zákon o náboženstve a aby ukončil svojvoľné zásahy, vypočúvania, hrozby a pokuty voči menšinovým náboženským skupinám;
   w) začať rokovania o zjednodušení vízového styku medzi EÚ a Kazachstanom, keďže by to prinieslo konkrétne výhody pre ekonomickú, kultúrnu a vedeckú výmenu a výraznejšie by sa tak podporili kontakty medzi občanmi;
   x) trvať na tom, aby Kazachstan dodržiaval odporúčania Výboru OSN proti mučeniu a odporúčania osobitného spravodajcu OSN o mučení z roku 2009; vyzvať Kazachstan, aby zabezpečil účasť nezávislých mimovládnych organizácií na konzultáciách o nadchádzajúcej reforme trestného zákonníka a trestného poriadku;
   y) vyzvať Kazachstan, aby podpísal a ratifikoval Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu;
   z) naliehať na vytvorení nezávislej platformy pre občiansku spoločnosť s cieľom prispieť k inkluzívnym výmenám vo viacerých odvetviach, aby sa tak zabezpečilo, že úsilie a hlas zástupcov občianskej spoločnosti budú vypočuté, a hľadať spôsob, akým poskytnúť finančnú pomoc na tento cieľ;
   aa) vytvoriť a rozšíriť každoročné dialógy o ľudských právach s cieľom dosiahnuť viditeľné zlepšenia, okrem iného vytvorením konkrétnych kritérií merania pokroku, a predložiť správu Parlamentu;
   ab) zintenzívniť a rozšíriť rozsah výmenných programov v oblasti vzdelávania a kultúry; podnietiť a podporiť odbornú prípravu v oblasti práva určenú miestnym a regionálnym úradníkom a príslušníkom orgánov presadzovania práva, aby tak dosiahli normy EÚ; vyzvať a podporiť Kazachstan, aby prevzal vedenie nad vypracovaním osobitného programu vzdelávania, ktorý by zahŕňal akademické aj odborné vzdelávanie, medzi EÚ a stredoázijskými krajinami;
  

Hospodárska spolupráca

   ac) upozorniť na skutočnosť, že uzavretie rokovaní o novej DPS bude mať pozitívny vplyv na prehĺbenie hospodárskej spolupráce medzi spoločnosťami z EÚ a Kazachstanu vrátane MSP;
   ad) podporovať právne predpisy v súlade s pravidlami WTO vrátane požiadaviek na miestny obsah v rámci dohody o investičných opatreniach vzťahujúcich sa na obchod (TRIMs) a otvoriť tak cestu štrukturálnym reformám a vytvoreniu fungujúceho trhového hospodárstva; a poskytnúť Kazachstanu kvalifikovanú technickú pomoc s cieľom umožniť, aby sa pripravil na následné štrukturálne reformy, zvýšenie konkurencieschopnosti a vytvorenie sociálneho trhového hospodárstva;
   ae) požadovať odstránenie tarifných a netarifných prekážok s cieľom rozšíriť obchod, najmä v oblasti služieb, a zahraničné investície; podporovať snahu o harmonizáciu noriem v obchode s tovarom nad rámec podmienok stanovených WTO, keďže by to tiež viedlo k rozšíreniu obchodných príležitostí;
   af) zdôrazniť význam spolupráce EÚ – Kazachstan v oblasti energetiky, a to najmä pokiaľ ide o snahy o vybudovanie transkaspickej energetickej trasy; zabezpečiť, aby EÚ aj naďalej kládla dôraz na podporu posilňovania energetickej bezpečnosti, udržateľného rozvoja energie a pritiahnutia investícií do energetických projektov spoločného a regionálneho záujmu;
   ag) zabezpečiť, aby účasť Kazachstanu v colnej únii vedenej Ruskom a v Eurázijskej hospodárskej únii nebola prekážkou brániacou obchodu a hospodárskej a finančnej spolupráci s EÚ ani plneniu povinností Kazachstanu vyplývajúcich z členstva vo WTO a aby nebola prekážkou užšej spolupráce medzi EÚ a Kazachstanom; poukazuje na to, že odloženie uzatvorenia dohody o rozšírenom partnerstve a spolupráci povedie ku konkurencii; byť pripravený poskytnúť Kazachstanu pomoc v jeho úsilí o podporu moderných hospodárskych inštitúcií, ak by takéto úsilie vyvíjal;
   ah) podporiť kazašskú vládu, aby opätovne prejavila svoju angažovanosť v rámci Iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI) tým, že odstráni všetky právne alebo regulačné prekážky pre jej úspešnú implementáciu a umožní nezávislým organizáciám občianskej spoločnosti plnohodnotnú účasť na tejto iniciatíve;
   ai) zahrnúť kapitolu o zjednotení kazašských noriem a regulačných systémov s normami a regulačnými systémami EÚ, a to najmä v sektoroch a kľúčových oblastiach, v ktorých má obchod medzi EÚ a Kazachstanom veľký potenciál;
   aj) zdôrazniť, že problémy s vodou v tomto regióne sú naďalej jedným z hlavných zdrojov napätia a potenciálnych konfliktov, a podčiarkuje význam regionálneho prístupu s cieľom chrániť a riadne spravovať spoločné vodné zdroje; v tejto súvislosti opätovne zdôrazniť, že je dôležité, aby krajiny v regióne bezodkladne podpísali a ratifikovali Dohovory z Espoo a Århusu a posilnili účasť miestnych aktérov na rozhodovacom procese;
   ak) posilniť technickú pomoc Kazachstanu v oblasti ochrany vody a riadenia vodných zdrojov vo všeobecnosti v rámci vodohospodárskej iniciatívy EÚ pre Strednú Áziu s cieľom zlepšiť vzťahy medzi krajinami, ktoré ležia po prúde a proti prúdu vodných tokov v tomto regióne, a dosiahnuť dohody o udržateľnom spoločnom využívaní vody;
   al) podporovať Kazachstan a poskytovať mu pomoc v jeho úsilí o záchranu Aralského jazera v rámci akčného programu Medzinárodného fondu na záchranu Aralského jazera;
   am) poskytnúť Kazachstanu pomoc pri prijímaní účinných zmierňujúcich opatrení a programov na odstránenie rádioaktívneho odpadu a rádioaktívneho znečistenia v oblasti Semej/Semipalatinsk;
   an) privítať opatrenia Kazachstanu zamerané na svet bez jadrových zbraní a jeho vedúce postavenie v procese globálneho jadrového odzbrojenia a v prospech rozsiahleho zákazu jadrových skúšok;
   ao) upozorniť na kritickú situáciu v oblasti demokracie, právneho štátu (vrátane boja proti korupcii), ľudských práv a základných slobôd, najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov, čo má tiež za následok nespravodlivé konkurenčné výhody; v súvislosti s touto situáciou zdôrazňuje, že hlava venovaná obchodu v novej dohode musí obsahovať kapitolu so záväznými ustanoveniami o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji;
   ap) trvá na zavedení účinného režimu riešenia sporov, s cieľom zabezpečiť, aby sa uzavretá dohoda dodržiavala;
   aq) zdôrazniť, že účinná kapitola týkajúca sa služieb a usadzovania, ako aj približovanie kazašských noriem a regulačných systémov [vrátane sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS), technických prekážok obchodu (TBT) a práv duševného vlastníctva (IPR)] normám a regulačným systémom EÚ by viedli k zvýšeniu obchodných tokov a investícií, čo by podporilo modernizáciu a diverzifikáciu hospodárstva Kazachstanu; podčiarknuť význam zlepšenia postupov na udeľovanie povolení v Kazachstane v záujme uľahčenia poskytovania služieb a investovania;
   ar) povzbudiť úsilie Kazachstanu o odstránenie všetkých necolných prekážok, ktoré doposiaľ bránili rozvoju obchodu a investícií v krajine;
   as) zameriavať hospodársku pomoc a pomoc súvisiacu s obchodom poskytnutú Kazachstanu na rozvoj MSP a podporu obchodných sprostredkovateľských organizácií;
   at) v súvislosti s nedávnymi obvineniami z korupcie, ktoré sa týkali spoločností so sídlom v EÚ pôsobiacich v Kazachstane, zahrnúť dôraznejšie a záväzné ustanovenia týkajúce sa sociálnej zodpovednosti podnikov;
   au) považovať za absolútne nevyhnutné, aby spoločnosti so sídlom v Európe dodržiavali v rámci pôsobenia v Kazachstane normy ILO týkajúce sa práv odborov, ako aj environmentálne, zdravotné a bezpečnostné normy, a to najmä v ťažobnom priemysle;
   av) zabezpečiť, že počas rokovaní bude kategoricky zamietnuté použitie dumpingových postupov v súvislosti s produkciou a vývozom fosforu, pretože záujmy európskych výrobcov sú údajne poškodzované dumpingovým dovozom a fosfor nie je možné získať alebo recyklovať zo sekundárnych zdrojov fosforu;
   aw) zabezpečiť v delegáciách EÚ v Kazachstane primeranú účasť odborníkov na ekonomiku a obchod;
  

Ostatné ustanovenia

   ax) uskutočniť konzultácie s EP o ustanoveniach o parlamentnej spolupráci; posilniť úlohu Parlamentu, parlamentných výborov pre spoluprácu a medziparlamentných schôdzí ako prostriedku na monitorovanie rokovaní a implementácie dohôd o partnerstve; povzbudzovať snahy Parlamentu o podporu dialógu a pravidelnej dvojstrannej a viacstrannej parlamentnej spolupráce;
   ay) zabezpečiť, aby sa v novej DPS odkazovalo na dodržiavanie demokratických zásad, základných ľudských práv a zásady právneho štátu ako „podstatných prvkov“ dohody, takže ich prípadné porušenie niektorou zo zmluvných strán by vyústilo do prijatia opatrení, ktoré by v konečnom dôsledku mohli viesť k pozastaveniu uplatňovania dohody;
   az) zahrnúť spolu s kazašskými orgánmi jasné kritériá a záväzné termíny na implementáciu novej DPS a zabezpečiť komplexný monitorovací mechanizmus vrátane predkladania pravidelných správ Parlamentu, ktorý by sa uplatňoval aj pred schôdzami Rady pre spoluprácu;
  ba) vytvoriť rozsiahly monitorovací mechanizmus medzi Parlamentom a ESVČ bezprostredne po uzatvorení dohody s cieľom poskytovať komplexné a pravidelné informácie o implementácii DPS, a najmä jej cieľov; tento mechanizmus by mal obsahovať tieto prvky:
   i) poskytovanie informácií Európskemu parlamentu o cieľoch, ktoré sa sledujú prostredníctvom opatrení a pozícií EÚ, a o všetkých otázkach týkajúcich sa Kazachstanu;
  ii) poskytovanie informácií Európskemu parlamentu, ktorými sa zhodnotia výsledky opatrení zo strany EÚ a Kazachstanu a zdôrazní sa vývoj v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu v krajine, a to najmä tým, že
   v rámci náležitých postupov zachovania tajomstva sa poskytne prístup k príslušným interným dokumentom ESVČ;
   Parlamentu sa udelí štatút pozorovateľa pri brífingoch pred schôdzami Rady pre spoluprácu a prístup k dokumentom poskytovaným Rade a Komisii;
   občianska spoločnosť sa zapojí do prípravy týchto informácií a hodnotenia situácie;
   bb) nabádať rokovací tím EÚ, aby pokračoval v úzkej spolupráci s EP a aby naďalej poskytoval informácie, ktoré budú doplnené o dokumentáciu, o pokroku rokovaní v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, ktorým sa stanovuje, že Parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania;
   bc) poskytovať dostatočné finančné prostriedky EÚ na komplexnú a udržateľnú spoluprácu s krajinami Strednej Ázie, a to aj na úspešnú implementáciu novej DPS s Kazachstanom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke EÚ/podpredsedníčke Komisie a vláde a parlamentu Kazachstanu.

(1) Ú. v. ES L 196, 28.7.1999, s. 1; Ú. v. ES L 248, 21.9.1999, s. 35.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0089.
(3) Ú. v. EÚ C 224 E, 19.8.2010, s. 30.
(4) Ú. v. EÚ C 371 E, 20.12.2011, s. 5.
(5) P7_TA(2011)0588.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2012)0058.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia