Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2153(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0355/2012

Predložena besedila :

A7-0355/2012

Razprave :

PV 21/11/2012 - 15
CRE 21/11/2012 - 15

Glasovanja :

PV 22/11/2012 - 13.14
CRE 22/11/2012 - 13.14
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0459

Sprejeta besedila
PDF 310kWORD 34k
Četrtek, 22. november 2012 - Strasbourg
Pogajanja za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU
P7_TA(2012)0459A7-0355/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2012 s priporočili Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU (2012/2153(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, ki je začel veljati 1. julija 1999(1),

–  ob upoštevanju pogajanj za sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Kazahstanom in EU, ki jih je Svet odobril dne 24. maja 2011, začela pa so se v Bruslju junija 2011,

–  ob upoštevanju svojih resolucij o Kazahstanu, zlasti resolucije z dne 15. marca 2012(2) in z dne 17. septembra 2009 o primeru Jevgenija Žovtisa(3) ter z dne 7. oktobra 2010 o svetovnem dnevu boja proti smrtni kazni(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2011 o izvajanju strategije EU za osrednjo Azijo(5),

–  ob upoštevanju strategije EU za novo partnerstvo z osrednjo Azijo: „Evropska unija in osrednja Azija: Strategija za novo partnerstvo“, ki jo je Evropski svet sprejel 21. in 22. junija 2007, in poročil o napredku z dne 24. junija 2008 in 28. junija 2010,

–  ob upoštevanju izjav EU o Kazahstanu v stalnem svetu OVSE z dne 3. novembra in 22. decembra 2011 ter 19. januarja, 26. januarja in 9. februarja 2012, pa tudi izjav visoke predstavnice/podpredsednice Catherine Ashton o dogodkih v Žanjaoznu z dne 17. decembra 2011 ter o parlamentarnih volitvah 15. januarja 2012 v Kazahstanu z dne 17. januarja 2012,

–  ob upoštevanju izjave o predhodnih ugotovitvah in sklepih misije Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice za opazovanje parlamentarnih volitev, ki so potekale 15. januarja 2012,

–  ob upoštevanju izjave predstavnika OVSE za svobodo medijev z dne 25. januarja 2012 o položaju medijev v Kazahstanu,

–  ob upoštevanju splošnih določb o zunanjem delovanju Unije iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji in postopka za sklepanje mednarodnih sporazumov iz člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju zavez visoke predstavnice v pismih z dne 24. novembra 2011 in 11. maja 2012 o mehanizmu za spremljanje izvajanja sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Turkmenistanom in zlasti njegovega člena 2,

–  ob upoštevanju odstavka 23 svoje resolucije z dne 16. februarja 2012 o 19. zasedanju Sveta ZN za človekove pravice(6),

–  ob upoštevanju novega Strateškega okvira EU za človekove pravice demokracijo ter akcijskega načrta za njegovo izvajanje, ki so ga sprejeli zunanji ministri EU, in sklepov, sprejetih na 3179. zasedanju Sveta za zunanje zadeve 25. junija 2012,

–  ob upoštevanju izjave, ki jo je v imenu Catherine Ashton Evropskemu parlamentu dne 14. marca 2012 (A 122/12) posredoval danski minister za zunanje zadeve Villy Søvndal ,

–  ob upoštevanju členov 90(4) in 48 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve ter mnenja Odbora za mednarodno trgovino (A7-0355/2012),

A.  ker EU in Kazahstan stremita k poglobitvi in razširitvi svojih odnosov; ker bi prebivalci EU in Kazahstana morali imeti obojestranske koristi od tesnejšega sodelovanja; ker bi z zaključitvijo pogajanj o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju morali nastati celovit okvir za sodelovanje na podlagi človekovih in demokratičnih pravic ter priložnosti za družbeno-gospodarski razvoj in za potrebne politične in gospodarske reforme, ker sta družbeni in gospodarski razvoj med seboj tesno povezana;

B.  ker zamrznitev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ostaja realna možnost v primeru hudih in dokumentiranih kršitev človekovih pravic, čeprav to možnost Svet uporabi le redko in v delni obliki;

C.  ker igra Kazahstan pozitivno vlogo v osrednji Aziji in si prizadeva za razvoj dobrih sosedskih odnosov s sosednjimi državami, nadaljevanje regionalnega sodelovanja in reševanje vseh dvostranskih sporov na miren način;

D.  ker Parlament za izpolnjevanje svoje vloge političnega nadzora potrebuje popolne informacije, da bi lahko pozorno spremljal razvoj dogodkov v Kazahstanu in izvajanje sporazuma o partnerstvu in sodelovanju v skladu s svojimi priporočili in resolucijami;

E.  ker je bil Kazahstan sprejet v Beneško komisijo Sveta Evrope; ker morata med pogajanji za okrepljen sporazum o partnerstvu in sodelovanju EU in Kazahstan najti skupni jezik na področju človekovih pravic in demokracije;

F.  ker je Kazahstan leta 2010 predsedoval OVSE; ker ostajajo zaveze za uskladitev medijske zakonodaje z mednarodnimi standardi, za liberalizacijo zahtev za registracijo za politične stranke do konca leta 2008 in za vključitev priporočil urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) v volilno zakonodajo neizpolnjene;

G.  ker je OVSE ne glede na to, da je kazahstanska vlada izrazila namero, da bo okrepila kazahstanski demokratični proces in izpeljala volitve, ki bodo v skladu z mednarodnimi standardi, ocenila, da splošne volitve, ki so potekale 15. januarja 2012, niso bile v skladu z njenimi standardi, zlasti ker je pri glasovanju prihajalo do vsesplošnih nepravilnosti in ker niso bili zagotovljeni pogoji za izvajanje resnično pluralističnih volitev;

H.  ker so po tragičnih dogodkih v Žanjaoznu decembra 2011 opozicijske stranke, neodvisni mediji, sindikati, aktivisti in zagovorniki človekovih pravic postali tarče zatiranja, vključno s pripori brez dokazane kršitve zakonodaje, ki se lahko štejejo za politično motivirane;

I.  ker med Evropskim parlamentom, uradnimi predstavniki Kazahstana, predstavniki civilne družbe in nevladnimi organizacijami nenehno poteka odprt in konstruktiven dialog o vprašanjih skupnega interesa;

J.  ker si kazahstanske oblasti v zadnjem času zelo prizadevajo za sodelovanje z nevladnimi organizacijami v zahodnem Kazahstanu, da bi izboljšale razmere za prebivalce v regiji, zlasti za stavkajoče delavce;

K.  ker se je 37 osebam sodilo zaradi obtožb o organiziranju ali sodelovanju v množičnih nemirih in ker jih je bilo 34 obsojenih, 13 izmed njih pa bo prestajalo zaporno kazen, vključno z vidnimi voditelji in aktivisti stavke naftnih delavcev, med njimi tudi Talgat Saktaganov, Roza Tuletaeva in Maksat Dosmagambetov; ker je julija 2012 visoka komisarka ZN za človekove pravice Navi Pillay po svojem dvodnevnem obisku v Kazahstanu oblasti pozvala, naj omogočijo neodvisno mednarodno preiskavo dogodkov v Žanjaoznu ter njihovih vzrokov in posledic;

L.  ker je mednarodna misija za nadzor državljanske solidarnosti v svojem predhodnem poročilu zaključila, da za procese v Žanjaoznu ni moč trditi, da so potekali v skladu s standardi poštenega sojenja in da preiskava dogodkov iz decembra 2011 ni bila niti temeljita niti neodvisna; ker so bile v obdobju pred sojenjem kršene pravice obtožencev in nekaterih prič, vključno z domnevnim mučenjem, zanikanjem dostopa do odvetnika, ustrahovanjem in ponarejanjem dokazov; ker pričanja obtožencev med sojenji zaradi slabega ravnanja in mučenja v obdobju pridržanja pred sojenjem niso bila v celoti, nepristransko in temeljito preiskana na način, ki bi omogočil obtožbo storilcev; ker je bil 7. oktobra 2012 ubit Aleksandr Boženko, priča tragičnim dogodkom v Žanjaoznu;

M.  ker so voditelja opozicijske stranke ALGA Vladimira Kozlova spoznali krivega za „podžiganje socialnih nemirov“, „pozivanje k nasilnemu strmoglavljenju ustavnega reda“ ter „oblikovanje in vodenje organizirane skupine s ciljem izvajanja kriminalnih dejanj“ in ga obsodili na sedem let in pol zapora; ker so zaradi podobnih obtožb obsodili tudi Akzhanata Aminova, naftnega delavca iz Žanjaozna, in Serika Sapargalija, aktivista civilne družbe, ter jima naložili pet oziroma štiriletno odloženo kazen;

N.  ker je 17. februarja 2012 kazahstanski predsednik podpisal več zakonov, namenjenih izboljšanju pravne podlage za delovna razmerja, pravice delavcev in socialni dialog ter za okrepitev neodvisnosti sodstva; ker se kljub navedenim prizadevanjem pravica posameznikov do združevanja, organiziranja in prijave neodvisnih sindikatov, pravica do kolektivnih pogajanj in do stavke ne spoštuje v celoti, prav tako pa ni povsem neodvisnega sodstva; ker spremembe zakona o delovnih razmerjih, zlasti spremenjeni členi 55, 74, 266, 287, 289, 303 in 305, pomenijo nazadovanje na področju delovnih razmerij, pravic delavcev in socialnega dialoga ter kršitev pogojev Mednarodne organizacije dela in drugih mednarodnih konvencij;

O.  ker je EU osrednji trgovinski partner Kazahstana in največji vlagatelj v to državo; ker je Kazahstan jasno izrazil željo, da se želi približati standardom EU in njenemu socialnemu in gospodarskemu modelu, kar bi zajemalo temeljito reformo kazahstanske države in javne uprave;

P.  ker Kazahstan igra pomembno vlogo pri zagotavljanju regionalne stabilizacije in lahko postane most med EU in celotno osrednjeazijsko regijo;

Q.  ker je Kazahstan dosegel pomembne rezultate na področju zmanjševanja revščine, javnega zdravstva in izobraževanja;

R.  ker je EU zelo odvisna od uvoza izkopanih fosfatnih kamnin, če želi ohranjati kmetijsko in tehnično proizvodnjo; ker Kazahstan številne države oskrbuje z belim fosforjem in ker je Komisija decembra 2011 sprožila protidampinški postopek zaradi uvoza belega fosforja iz Kazahstana;

1.  pozdravlja politično voljo in praktično zavzetost Kazahstana za nadaljnje poglabljanje partnerstva z EU ter začetek pogajanj za sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Kazahstanom;

2.  Svetu, Komisiji ter visoki predstavnici/podpredsednici podaja naslednja priporočila ter jih poziva, naj:

o
o   o

  

glede vodenja pogajanj

   (a) poskrbijo, da bo novi sporazum o partnerstvu in sodelovanju pomenil celovit okvir za nadaljnji razvoj odnosov, ki bo obravnaval vsa prednostna področja, med drugim tudi: človekove pravice, načela pravne države, dobro upravljanje in demokratizacijo; mladino in izobraževanje; gospodarski razvoj, trgovino in naložbe; energetiko in promet, okoljsko trajnost in vodo; in reševanje skupnih groženj in izzivov;
  

glede političnega dialoga in sodelovanja

   (b) poskrbijo, da bo delovanje EU skladno s preostalimi politikami Unije in da se bo upoštevalo načelo več za več, pri tem pa naj bo poseben poudarek na podpiranju političnih, pravnih, gospodarskih in socialnih reform;
   (c) tesno sodelujejo s Kazahstanom pri spodbujanju regionalnega sodelovanja in izboljšanju sosedskih odnosov v osrednji Aziji ter zagotovijo, da bo sporazum o partnerstvu in sodelovanju vseboval določbe za regionalno sodelovanje z osrednjo Azijo, med drugim s podpiranjem ukrepov za oblikovanje zaupanja, kjer je to potrebno, zlasti na področjih, kot so upravljanje voda in virov, upravljanje meja ter boj proti ekstremizmu in terorizmu; priporočajo, da je treba pri tem sodelovanju spodbujati izmenjavo izkušenj in upoštevati priporočila organizacij civilne družbe;
   (d) si prizadevajo za podporo Kazahstana, da bi omogočili hiter napredek pri vzpostavitvi rednega varnostnega dialoga na visoki ravni in v regionalni obliki med EU in osrednjo Azijo, da bi se tako spopadali s skupnimi izzivi in grožnjami;
   (e) sodelujejo s Kazahstanom, drugimi državami osrednje Azije ter lokalnimi, regionalnimi in mednarodnimi akterji pri spodbujanju varnosti in razvoja v Afganistanu;
   (f) okrepijo delovanje EU na področjih izobraževanja, načel pravne države, okolja in vode, med drugim z novoustanovljenimi podpornimi platformami in s ciljno pomočjo, prav tako pa naj v dialog s kazahstansko vlago na področjih, kjer je to ustrezno in mogoče, vključijo lokalne nevladne organizacije in organizacije civilne družbe; glede na trenutne težave z registracijo nevladnih organizacij in organizacij civilne družbe ta dialog ne bi smel biti omejen le na tiste, ki so že uradno registrirane;
   (g) spodbujajo Kazahstan k sodelovanju s sosednjimi državami, da bi tako našli skupno rešitev glede statusa Kaspijskega morja;
   (h) podprejo reforme politik in krepitev institucionalne zmogljivosti s pomočjo usmerjene tehnične pomoči (z izmenjavo strokovnjakov);
  

glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin

   (i) zagotovijo, da bo sporazum vključeval klavzule in merila, povezana z varstvom in spodbujanjem človekovih pravic, kot je zapisano v kazahstanski ustavi, pri čemer se je treba čim bolj opirati na standarde, ki so jih določili Svet Evrope (Beneška komisija), OVSE in ZN in h katerim se je Kazahstan zavezal;
   (j) pozovejo kazahstanske oblasti, naj si nadvse prizadevajo za izboljšanje položaja človekovih pravic v državi;
   (k) poudarijo, da mora biti napredek pri pogajanjih o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju povezan z napredkom političnih reform; spodbudijo Kazahstan, naj ohrani izrečeno zavezo za nadaljnje reforme, da se vzpostavi odprta in demokratična družba, ki bo vključevala neodvisno civilno družbo in opozicijo ter spoštovala temeljne pravice in pravno državo; ponudijo ustrezno pomoč EU pri izvajanju reform;
   (l) izrazijo globoko zaskrbljenost nad pripori brez dokazane kršitve zakonodaje, ki jih je mogoče uvrstiti med politično motivirane in ki kažejo na nespoštovanje resolucije Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2012, ki zahteva izpustitev vseh oseb, priprtih iz politično motiviranih razlogov;
   (m) v zvezi s tem pozovejo kazahstanske oblasti, naj takoj in nepristransko raziščejo vse trditve o mučenju in slabem ravnanju v povezavi z nasiljem v Žanjaoznu in obtožijo storilce, razveljavijo nejasne kazenske obtožbe o „podžiganju socialnih nemirov“ in izpustijo iz pripora pred sojenjem opozicijske aktiviste, ki so pridržani na tej osnovi, prav tako pa naj pregledajo zakonodajo o svobodi združevanja in jo uskladijo z mednarodnimi obveznostmi Kazahstana na področju svobode združevanja;
   (n) izraža veliko zaskrbljenost zaradi tožbe, ki jo je dne 20. novembra 2012 vložil kazahstanski generalni tožilec, s katero zahteva, da se neregistrirana opozicijska stranka ALGA, društvo Khalyk Maidany in številni opozicijski mediji prepovejo kot ekstremistični; jasno poudarja, da zakonit boj proti terorizmu in ekstremizmu ne bi smel biti izgovor za prepoved opozicijskih dejavnosti in omejevanje svobode izražanja;
   (o) izrazijo globoko zaskrbljenost zaradi obsodbe Vladimira Kozlova, Akzhanata Aminova in Serika Sapargalija, potem ko je bila med sojenjem storjena vrsta postopkovnih napak, saj bo to dodatno omejilo politično svobodo opozicije v Kazahstanu; pozovejo kazahstanske oblasti, naj Kozlovu, Aminovu in Sapargaliju zagotovijo pošten in pregleden pritožbeni postopek;
   (p) vztrajajo pri tem, da Kazahstan akcijski načrt za človekove pravice še dodatno vključi v svojo zakonodajo in jo še naprej v celoti izvaja, pri čemer naj se opre na priporočila Beneške komisije in izkoristi tehnično pomoč EU v okviru pobude za pravno državo;
   (q) pozovejo Kazahstan kot članico Beneške komisije, naj s sodelovanjem z Beneško komisijo, tudi s predložitvijo določenih osnutkov zakonov in nedavno sprejete zakonodaje glede pripomb Beneški komisiji in izvajanja priporočil te komisije, pokaže, da izpolnjuje standarde Sveta Evrope;
   (r) vztrajajo pri tem, da se morajo kazahstanske oblasti zavezati, da bodo pravni sistem v celoti uskladile z mednarodnimi standardi in da bodo pri izvajanju zakonodaje zagotovile resnično svobodo medijev, svobodo izražanja in združevanja, svobodo veroizpovedi in prepričanja ter neodvisnost sodstva v Kazahstanu;
   (s) vztrajajo pri boljšem dostopu do sodnega varstva, pri neodvisnosti sodstva in pri tem, da se nadzor in vodenje zaporov vrneta ministrstvu za pravosodje;
   (t) pozovejo Kazahstan, naj brez odlašanja izpusti zapornike, obsojene iz političnih razlogov, in ustavi politično motivirane aretacije in obsodbe, ki potekajo na podlagi nejasnih kazenskih obtožb zaradi podžiganja socialnih nemirov;
   (u) pozovejo kazahstanske organe, naj spremenijo člen 164 kazenskega zakonika glede podžiganja socialnih nemirov in ga uskladijo z mednarodnim pravom o človekovih pravicah;
   (v) vztrajajo pri tem, naj Kazahstan ponovno razmisli o restriktivnih spremembah upravnega zakonika in o nedavnem verskem zakonu ter odpravi samovoljne napade, zasliševanja, grožnje in kazni, uperjene proti verskim manjšinam;
   (w) začnejo pogajanja o poenostavitvi vizumskih postopkov med EU in Kazahstanom, saj bi to zelo koristilo gospodarski, kulturni in znanstveni izmenjavi in še bolj spodbudilo medsebojne človeške stike;
   (x) vztrajajo pri tem, da Kazahstan izpolni priporočila odbora ZN proti mučenju in priporočila posebnega poročevalca ZN o mučenju iz leta 2009; pozovejo Kazahstan, naj poskrbi za to, da bodo neodvisne nevladne organizacije sodelovale pri posvetovanjih o prihajajoči reformi kazenskega zakonika in zakona o kazenskem postopku;
   (y) pozovejo Kazahstan k podpisu in ratifikaciji Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča;
   (z) vztrajajo pri oblikovanju neodvisnih platform civilne družbe, ki bodo prispevale k vključujočim izmenjavam v številnih sektorjih, s katerimi bi zagotovili prepoznavnost teženj in glasov civilne družbe, in iskale načine za zagotavljanje finančne pomoči za uresničitev tega cilja;
   (aa) okrepijo in poglobijo letne dialoge o človekovih pravicah, da bi dosegli vidne izboljšave, med drugim z določitvijo konkretnih meril za merjenje napredka, in o tem poročajo Parlamentu;
   (ab) poglobijo in razširijo obseg izobraževalnih in kulturnih programov izmenjave; spodbudijo in podprejo pravno usposabljanje lokalnih in regionalnih uradnikov in zaposlenih v organih pregona, da bi jih seznanili s standardi EU; spodbujajo in podprejo Kazahstan, naj prevzame vodilno vlogo pri oblikovanju posebnega izobraževalnega programa med EU in državami osrednje Azije, da bi vključili akademsko in poklicno usposabljanje;
  

glede gospodarskega sodelovanja

   (ac) poudarijo, da bo zaključek pogajanj o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju imel pozitiven vpliv na poglabljanje gospodarskega sodelovanja med podjetji iz EU in Kazahstana, vključno z MSP;
   (ad) spodbujajo usklajevanje zakonodaje s pravili STO, vključno z zahtevami glede lokalne vsebine v okviru Sporazuma o ukrepih na področju vlaganj, ki vplivajo na trgovino (TRIM), saj bi s tem utrli pot strukturnim reformam in oblikovanju delujočega tržnega gospodarstva; zagotovijo Kazahstanu strokovno tehnično pomoč, da bi tako utrli pot nadaljnjim strukturnim reformam, povečali konkurenčnost ter ustvarili socialno tržno gospodarstvo;
   (ae) pozovejo k odpravi tarifnih in netarifnih ovir, da bi tako razširili trgovino, zlasti trgovino s storitvami, in tuje naložbe; podprejo želje po uskladitvi standardov na področju trgovine z blagom v obsegu, ki presega pogoje Svetovne trgovinske organizacije, kar bi prispevalo tudi k razširitvi trgovinskih možnosti;
   (af) poudarijo pomen sodelovanja na področju energetike med EU in Kazahstanom, zlasti pri prizadevanjih za razvoj transkaspijske energetske poti; zagotovijo, da se bo EU še naprej posvečala podpori za krepitev zanesljive oskrbe z energijo, za trajnostni razvoj energetike ter za pritegnitev naložb za energetske projekte v skupnem in regionalnem interesu;
   (ag) zagotovijo, da sodelovanje Kazahstana v carinski uniji pod vodstvom Rusije in v Evrazijski gospodarski uniji ne bo ovirala trgovine ter gospodarskega in finančnega sodelovanja z EU, izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva v STO, ali tesnejšega sodelovanja med EU in Kazahstanom; poudarijo, da bo prišlo do konkurence, če se bo odlašalo s sklenitvijo sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju; bodo pripravljeni pomagati Kazahstanu pri prizadevanjih za spodbujanje sodobnih gospodarskih ustanov, če bo prišlo do tovrstnih prizadevanj;
   (ah) spodbudijo kazahstansko vlado, naj znova dokaže svojo zavezanost pobudi za preglednost v ekstraktivni industriji, tako da odpravi vse zakonske ali regulativne ovire za uspešno izvajanje te pobude in omogoči polno sodelovanje organizacij civilne družbe v pobudi;
   (ai) vključijo poglavje o približevanju standardov in regulativnih sistemov Kazahstana standardom in regulativnim sistemom EU, zlasti v sektorjih in na ključnih področjih, ki imajo velik potencial za trgovino med EU in Kazahstanom;
   (aj) poudarijo, da so vprašanja v zvezi z vodo še naprej eden od glavnih virov napetosti in morebiten vzrok za izbruh konfliktov v regiji, in spomnijo na pomen regionalnega pristopa za zaščito in ustrezno upravljanje vodnih virov; v zvezi s tem ponovno poudarijo, kako pomembno je, da države v regiji čim prej podpišejo in ratificirajo konvenciji iz Espooja in Aarhusa ter spodbujajo lokalne akterje k sodelovanju v procesu odločanja;
   (ak) v okviru pobude EU za vodo v osrednji Aziji okrepijo tehnično pomoč Kazahstanu na področju varstva voda in upravljanja z vodnimi viri na splošno, da bi se tako tudi izboljšali odnosi med državami višje in nižje ob toku v regiji in da bi te države dosegle trajnostne sporazume o deljenju vodnih virov;
   (al) podprejo in pomagajo Kazahstanu pri njegovih prizadevanjih za rešitev Aralskega jezera v okviru akcijskega programa mednarodnega sklada za Aralsko jezero;
   (am) pomagajo Kazahstanu pri sprejetju učinkovitih ukrepov za blažitev posledic radioaktivnih odpadkov in radioaktivnega onesnaženja ter čistilnih programov za radioaktivne odpadke in radioaktivno onesnaženje v regiji Semej/Semipalatinsk;
   (an) pozdravijo ukrepe Kazahstana za svet brez jedrskega orožja in njegovo vodilno vlogo v procesu svetovne jedrske razorožitve ter za popolno prepoved jedrskih poskusov;
   (ao) opozorijo na kritične razmere na področju demokracije, pravne države (vključno z bojem proti korupciji), človekovih pravic in temeljnih svoboščin, predvsem pravic delavcev, zaradi česar prihaja tudi do nepoštene konkurenčne prednosti; glede na to poudarijo, da je treba v naslov o trgovini novega sporazuma vključiti zavezujoče poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju;
   (ap) vztrajajo pri uvedbi učinkovitega sistema za reševanje sporov, da se zagotovi spoštovanje doseženega sporazuma;
   (aq) poudarijo, da bi močno poglavje o storitvah in ustanavljanju podjetij ter približevanje Kazahstana k standardom in regulativnim sistemom EU (vključno s sanitarnimi in fitosanitarnimi ukrepi, tehničnimi ovirami pri trgovanju in pravicami intelektualne lastnine) povečalo trgovinske tokove in naložbe, ki bi spodbudili posodobitev in diverzifikacijo kazahstanskega gospodarstva; poudarijo, kako pomembno je izboljšati postopke izdajanja dovoljenj v Kazahstanu, da bi poenostavili storitve in naložbe;
   (ar) spodbudijo prizadevanja Kazahstana za odpravo vseh netarifnih ovir, ki so doslej ovirale razvoj trgovine in naložb v tej državi;
   (as) osredotočijo gospodarsko in s trgovino povezano pomoč Kazahstanu na mala in srednja podjetja ter podporo posredniškim podjetniškim organizacijam;
   (at) v luči nedavnih domnev o korupciji, usmerjeni proti družbam s sedežem v EU, ki delujejo v Kazahstanu, vključijo odločnejše in zavezujoče določbe v zvezi z družbeno odgovornostjo podjetij;
   (au) poudarita, da je izjemnega pomena, da evropska podjetja, ki delujejo v Kazahstanu in zlasti v ekstraktivnem sektorju gospodarstva, spoštujejo standarde Mednarodne organizacije dela glede sindikalnih pravic ter okoljske, zdravstvene in varnostne standarde;
   (av) v pogajanjih zagotovijo, da bodo dampinške metode pri proizvodnji in izvozu fosforja kategorično izključene, saj naj bi bili zaradi dampinškega uvoza oškodovani interesi evropskih proizvajalcev, prav tako pa postaja nemogoče pridobivati in reciklirati fosfor iz sekundarnih tokov fosforja;
   (aw) zagotovijo ustrezno navzočnost strokovnjakov za gospodarstvo in trgovino v delegaciji EU v Kazahstanu;
  

glede drugih določb

   (ax) se posvetujejo s Parlamentom v zvezi z določbami o parlamentarnem sodelovanju; okrepijo vlogo Parlamenta, odborov za parlamentarno sodelovanje in medparlamentarnih srečanj kot sredstev za spremljanje pogajanj in izvajanje partnerskih sporazumov; spodbujajo prizadevanja Parlamenta na področju spodbujanja dialoga in rednega dvostranskega in večstranskega parlamentarnega sodelovanja;
   (ay) zagotovijo, da se bo novi sporazum o partnerstvu in sodelovanju nanašal na spoštovanje demokratičnih načel, temeljnih in človekovih pravic ter načel pravne države, ki so bistveni elementi sporazuma, tako da bi v primeru, da jih podpisnice ne bi spoštovale, sprejeli ukrepe, ki bi lahko povzročili celo prekinitev sporazuma;
   (az) v sodelovanju s kazahstanskimi oblastmi vključijo jasna primerjalna merila in zavezujoče roke za izvedbo novega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ter zagotovijo mehanizme spremljanja, vključno z rednimi poročili Parlamentu, tudi pred sejami Sveta za sodelovanje;
  (ba) vzpostavijo celovit mehanizem spremljanja za Parlament in Evropsko službo za zunanje delovanje po sklenitvi sporazuma, da bodo zagotovljene izčrpne in redne informacije o izvajanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, še posebej pa o uresničevanju njegovih ciljev; ta mehanizem bi moral vsebovati naslednje elemente:
   (i) zagotavljanje informacij EP v zvezi s cilji, ki se jih poskuša doseči z ukrepi in stališči EU, ter o vseh vprašanjih v zvezi s Kazahstanom;
  (ii) zagotavljanje informacij EP v zvezi s primerjavo rezultatov ukrepov, ki sta jih sprejela EU in Kazahstan, ki izpostavljajo razvoj razmer na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države v državi, zlasti z
   omogočanjem dostopa do pomembnih notranjih dokumentov Evropske službe za zunanje delovanje na podlagi ustreznih postopkov zaupnosti;
   podelitvijo statusa opazovalca Parlamentu na informativnih sestankih pred sejami Sveta za sodelovanje in odobritvijo dostopa do dokumentov, ki so bili predloženi Svetu in Komisiji;
   sodelovanjem civilne družbe pri pripravi teh informacij in ocenjevanju razmer;
   (bb) spodbujajo pogajalsko ekipo EU, naj še naprej tesno sodeluje s Parlamentom in zagotavlja najnovejše podatke, podprte z dokumentacijo, o napredku pogajanj v skladu s členom 218(10) PDEU, ki navaja, da je treba v vseh fazah postopka nemudoma in v celoti obveščati Parlament;
   (bc) zagotovijo zadostna sredstva EU za celovito in trajnostno sodelovanje z državami osrednje Azije ter za učinkovito izvajanje novega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju s Kazahstanom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo s priporočili Evropskega parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici Unije/podpredsednici Komisije ter vladi in parlamentu Republike Kazahstan.

(1) UL L 196, 28.7.1999, str.1; UL L 248, 21.9.1999, str. 35.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0089
(3) UL C 224 E, 19.8.2010, str. 30.
(4) UL C 371 E, 20.12.2011, str. 5.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0588.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0058.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov