Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2829(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0520/2012

Předložené texty :

B7-0520/2012

Rozpravy :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Hlasování :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0462

Přijaté texty
PDF 280kWORD 22k
Čtvrtek, 22. listopadu 2012 - Štrasburk
Volby do Evropského parlamentu v roce 2014
P7_TA(2012)0462B7-0520/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. listopadu 2012 o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 (2012/2829(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na články 10 a 17 Smlouvy o Evropské unii,

  s ohledem na články 10 a 11 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách připojeného k rozhodnutí Rady v pozměněném znění(1),

  s ohledem na prohlášení Komise ze dne 22. listopadu 2012 o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014,

  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni poslanci Evropského parlamentu;

B.  vzhledem k tomu, že politické skupiny na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie;

C.  vzhledem k tomu, že předseda Evropské komise je volen Parlamentem na základě návrhu Evropské rady rozhodující kvalifikovanou většinou, přičemž musí být zohledněn výsledek voleb do Parlamentu a před jeho jmenováním musí proběhnout náležité konzultace;

D.  vzhledem k tomu, že Komise je jako orgán odpovědná Evropskému parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že nový Parlament potřebuje dostatečný čas na vlastní organizaci před volbou předsedy Komise;

F.  vzhledem k tomu, má-li nová Komise zahájit svou činnost dne 1. listopadu 2014, je zapotřebí, aby se volba předsedy Komise konala na ustavujícím dílčím zasedání Parlamentu v červenci 2014;

G.  vzhledem k tomu, že Parlament bude hlasovat o schválení jmenování celého kolegia komisařů poté, co vyslechne všechny kandidáty navržené Radou, a ve vzájemné shodě s nově zvoleným předsedou a na základě doporučení členských států;

1.  naléhavě vyzývá evropské politické strany, aby nominovaly kandidáty na předsednictví Komise, a očekává, že tito kandidáti budou mít vůdčí úlohu v parlamentní volební kampani a to především díky tomu, že osobně představí svůj program ve všech členských státech Unie; zdůrazňuje, že je důležité posílit politickou legitimitu jak Parlamentu, tak Komise tím, že volby do těchto orgánů budou ve větší míře provázány s výběrem voličů;

2.  vyzývá k tomu, aby byl co největší počet členů nové Komise vybrán z řad poslanců Evropského parlamentu, čímž se zohlední rovnováha mezi oběma komorami legislatury;

3.  vyzývá budoucího předsedu Komise, aby v Evropské komisi zajistil vyvážené zastoupení žen a mužů; doporučuje, aby každý členský stát navrhl do příštího kolegia komisařů jak ženskou kandidátku, tak mužského kandidáta;

4.  vzhledem k novému uspořádání volby Evropské komise, které zavedla Lisabonská smlouva, a k měnícímu se vztahu mezi Parlamentem a Komisí, které z něj vyplyne počínaje volbami v roce 2014, se domnívá, že spolehlivá většina v Parlamentu bude mít zásadní význam pro stabilitu legislativních postupů Unie a dobré fungování její exekutivy, a vyzývá proto členské státy, aby ve svém volebním právu v souladu s článkem 3 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných volbách zavedly vhodné a vyvážené minimální limity pro rozdělení křesel, aby se tak řádně zohlednila volba občanů, kterou vyjádřili ve volbách, a současně se zajistila funkčnost Parlamentu;

5.  žádá Radu, aby konzultovala Parlament ohledně uspořádání voleb buď 15.–18. května nebo 22.–25. května 2014;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi a parlamentům a vládám členských států.

(1) Rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1) ve znění pozměněném rozhodnutím Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Úř. věst. L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí