Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2829(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0520/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0520/2012

Viták :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Szavazatok :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0462

Elfogadott szövegek
PDF 189kWORD 21k
2012. november 22., Csütörtök - Strasbourg
A 2014-es európai parlamenti választások
P7_TA(2012)0462B7-0520/2012

Az Európai Parlament 2012. november 22-i állásfoglalása a 2014. évi európai parlamenti választásokról (2012/2829(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 10. és 17. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, az 1976. szeptember 20-i tanácsi határozathoz csatolt, módosított okmány 10. és 11. cikkére(1),

–  tekintettel a Bizottság 2012. november 22-i nyilatkozatára a 2014. évi európai parlamenti választásokról,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Unió szintjén a polgárok közvetlen képviselete az európai parlamenti képviselők révén valósul meg;

B.  mivel az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához;

C.  mivel az Európai Bizottság elnökét a Parlament választja meg az Európai Tanács minősített többséggel hozott javaslata alapján, amelyhez figyelembe kell vennie a parlamenti választások eredményét és megfelelő egyeztetéseket kell folytatnia a jelöltek megnevezése előtt;

D.  mivel a Bizottság testületileg az Európai Parlamentnek tartozik felelősséggel;

E.  mivel az új Parlamentnek elegendő időre van szüksége szervezetének kialakítására a Bizottság elnökének megválasztása előtt;

F.  mivel ahhoz, hogy az új Bizottság 2014. november 1-jén hivatalba léphessen, a Bizottság elnökének megválasztására 2014 júliusában, a Parlament alakuló ülésén kell sorra kerülnie;

G.  mivel a Parlament azután szavaz egyetértéséről a biztosok teljes testületének kinevezéséről, miután meghallgatta – a tagállami ajánlások alapján – a Tanács által a megválasztott elnökkel közös megegyezésben javasolt jelölteket;

1.  sürgeti az európai politikai pártokat, hogy nevezzenek meg jelölteket a Bizottság elnöki posztjára, és elvárja, hogy e jelöltek játsszanak vezető szerepet a parlamenti választási kampányban; különösen programjuk személyes bemutatásával az Unió minden tagállamában, hangsúlyozza annak fontosságát, hogy meg kell erősíteni mind a Parlament, mind a Bizottság politikai legitimitását a két intézmény megválasztása és a szavazók választása közötti közvetlenebb kapcsolat kialakítása által;

2.  felszólít, hogy az új Bizottság lehető legtöbb tagja a 2014-ben megválasztandó Európai Parlament tagjai közül kerüljön ki, ezáltal tükrözve a két jogalkotó szerv közötti egyensúlyt;

3.  felhívja a Bizottság jövőbeli elnökét, hogy gondoskodjon a nemek közötti egyensúly eléréséről az Európai Bizottságban; javasolja, hogy minden tagállam állítson egy férfi és egy női jelöltet is a biztosok következő testületébe;

4..  úgy véli, tekintettel a Lisszaboni Szerződés által az Európai Bizottság megválasztásával kapcsolatosan bevezetett új intézkedésekre, és az ezek nyomán a Parlament és a Bizottság közötti, a 2014-es választások után megváltozó kapcsolatra, hogy a megbízható parlamenti többségek kulcsfontosságúak lesznek az Unió jogalkotási folyamatainak stabilitása és a végrehajtó szervek megfelelő működése szempontjából, hogy választójogi törvényeikben – az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló jogi aktus 3. cikkének megfelelően –állapítsanak meg megfelelő és arányos minimális küszöbértékeket a képviselői helyek számára, hogy az eredmények híven tükrözzék a polgárok választáson kifejezett akaratát, egyúttal hatékonyan gondoskodjanak a Parlament működőképességéről;

5.  felkéri a Tanácsot, hogy konzultáljon a Parlamenttel a választások 2014. május 15–18-i vagy május 22–25-i megtartásáról;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.

(1) A 93/81/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozattal (HL L 33., 1993.2.9., 15. o.) és a 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozattal (HL L 283., 2002.10.21., 1. o.) módosított 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozat (HL L 278., 1976.10.8., 1. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat