Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2829(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0520/2012

Pateikti tekstai :

B7-0520/2012

Debatai :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Balsavimas :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0462

Priimti tekstai
PDF 194kWORD 23k
Ketvirtadienis, 2012 m. lapkričio 22 d. - Strasbūras
Europos Parlamento rinkimai 2014 m.
P7_TA(2012)0462B7-0520/2012

2012 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2014 m. Europos Parlamento rinkimų (2012/2829(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 10 ir 17 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, pridėtą prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo, su pakeitimais(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 22 d. Komisijos pareiškimą dėl 2014 m. Europos Parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Parlamento nariai tiesiogiai atstovauja piliečiams Sąjungos lygmeniu;

B.  kadangi politinės partijos Europos lygmeniu prisideda prie Europos politinio sąmoningumo formavimo ir prie Sąjungos piliečių valios raiškos;

C.  kadangi Europos Komisijos pirmininką renka Parlamentas, remdamasis kvalifikuota balsų dauguma veikiančios Europos Vadovų Tarybos, kuri turi atsižvelgti į Parlamento rinkimų rezultatus ir prieš siūlydama kandidatą surengti tinkamas konsultacijas, pasiūlymu;

D.  kadangi Komisija, kaip institucija, atskaitinga Europos Parlamentui;

E.  kadangi naujajam Parlamentui reikia pakankamai laiko Komisijos pirmininko rinkimams iš anksto pasirengti;

F.  kadangi norint, kad naujoji Komisija būtų pasirengusi pradėti darbą 2014 m. lapkričio 1 d., Komisijos pirmininko rinkimai turėtų įvykti per 2014 m. liepos mėn. steigiamąją Parlamento mėnesinę sesiją;

G.  kadangi Parlamentas, remdamasis valstybių narių siūlymais, bendru sutarimu su išrinktuoju pirmininku balsuodamas pritaria visos Komisijos narių kolegijos paskyrimui išklausęs Tarybos pasiūlytus kandidatus;

1.  ragina Europos politines partijas skirti kandidatus Komisijos pirmininko pareigoms užimti ir tikisi, kad šie kandidatai atliks vadovaujamą vaidmenį Parlamento rinkimų kampanijos metu, visų pirma asmeniškai pristatydami savo programas visose Sąjungos valstybėse narėse; pabrėžia, kad svarbu stiprinti Parlamento ir Komisijos politinį teisėtumą labiau tiesiogiai susiejant atitinkamus jų rinkimus ir rinkėjų pasirinkimą;

2.   ragina kiek įmanoma daugiau kitos Komisijos narių atrinkti iš Europos Parlamento narių tarpo– taip būtų atspindėta abiejų tos kadencijos institucijų pusiausvyra;

3.  ragina būsimąjį Komisijos pirmininką užtikrinti, kad kitoje Europos Komisijoje būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra; rekomenduoja, kad kiekviena valstybė narė į naują Komisijos narių kolegiją siūlytų kandidatę moterį ir kandidatą vyra;

4.   mano, kad, atsižvelgiant į Lisabonos sutartimi nustatytą naują Europos Komisijos rinkimų tvarką ir su ja susijusį Parlamento ir Komisijos santykio pasikeitimą pradedant 2014 m. rinkimais, Sąjungos teisėkūros procedūrų stabilumui ir geram Sąjungos vykdomosios valdžios veikimui bus itin svarbus patikimos daugumos susiformavimas Parlamente, todėl ragina valstybes nares savo rinkimų teisėje pagal Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 3 straipsnį nustatyti tinkamas ir proporcingas minimalias ribas, kurias reikia peržengti norint dalyvauti skirstant mandatus, siekiant deramai atspindėti rinkimuose išreikštą rinkėjų pasirinkimą ir kartu veiksmingai užtikrinti Parlamento funkcionalumą;

5.  ragina Tarybą konsultuotis su Parlamentu dėl rinkimų surengimo 2014 m. gegužės 15–18 d. arba gegužės 22–25 d.;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

(1) Tarybos sprendimas 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 278, 1976 10 8, p. 1), su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 93/81/Euratomas, EAPB, EEB (OL L 33, 1993 2 9, p. 15), ir Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika