Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2829(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0520/2012

Texte depuse :

B7-0520/2012

Dezbateri :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Voturi :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0462

Texte adoptate
PDF 194kWORD 21k
Joi, 22 noiembrie 2012 - Strasbourg
Alegerile pentru Parlamentul European din 2014
P7_TA(2012)0462B7-0520/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 22 noiembrie 2012 referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din 2014 (2012/2829(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 10 și 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere Actul privind alegerea membrilor Parlamentul European prin vot universal direct, anexat la Decizia Consiliului din 20 septembrie 1976, astfel cum a fost modificată(1),

–  având în vedere Declarația Comisiei din 22 noiembrie 2012 privind alegerile pentru Parlamentul European din 2014,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, de deputații din Parlamentul European;

B.  întrucât partidele politice de la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii;

C.  întrucât Președintele Comisiei Europene este ales de Parlament pe baza unei propuneri a Consiliului European, hotărând cu majoritate calificată, care trebuie să ia în considerare rezultatele alegerilor pentru Parlament și care trebui să fi avut consultări adecvate înainte de a face propunerea de numire;

D.  întrucât Comisia, în calitate de organ colegial, răspunde în fața Parlamentului European;

E.  întrucât Parlamentul nou-ales are nevoie de suficient timp pentru a se organiza înainte de alegerea Președintelui Comisiei;

F.  întrucât, pentru ca noua Comisie să fie pregătită să își asume atribuțiile la 1 noiembrie 2014, alegerea Președintelui Comisiei ar trebui să aibă loc în cadrul sesiunii de constituire a Parlamentului din iulie 2014;

G.  întrucât Parlamentul votează aprobarea numirii întregului colegiu de comisari după ce a audiat candidații propuși de Consiliu de comun acord cu Președintele ales, pe baza sugestiilor statelor membre;

1.  îndeamnă partidele politice europene să propună candidați pentru președinția Comisiei și se așteaptă ca acești candidați să joace un rol important în campania electorală parlamentară, în special prin inițiativa de a-și prezenta personal programul în toate statele membre ale Uniunii; subliniază importanța consolidării legitimității politice atât a Parlamentului, cât și a Comisiei prin conectarea mai directă a alegerii lor la opțiunile electoratului;

2.  solicită ca cât mai mulți membri cu putință ai următoarei Comisii să fie aleși dintre deputații în Parlamentul European, reflectând astfel echilibrul dintre cele două foruri legislative;

3.  invită următorul președinte al Comisiei să facă în așa fel încât în Comisia Europeană să se ajungă la o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților; recomandă ca fiecare stat membru să propună atât un candidat de sex feminin, cât și unul de sex masculin pentru următorul colegiu al comisarilor;

4.  consideră, având în vedere noul sistem de alegere a Comisiei Europene introdus de Tratatul de la Lisabona și schimbarea relației dintre Parlament și Comisie care decurge din acesta începând cu alegerile din 2014, că majoritățile relative din Parlament vor avea o importanță crucială pentru stabilitatea procedurilor legislative ale Uniunii și buna funcționare a executivului său, motiv pentru care solicită statelor membre să stabilească în legea lor electorală, în conformitate cu articolul 3 din Actul privind alegerea reprezentanților Adunării legislative prin sufragiu universal direct, praguri minime adecvate și proporționale pentru alocarea locurilor, astfel încât să se reflecte în mod corespunzător opțiunile cetățenilor exprimate la alegeri, menținându-se, totodată, funcționalitatea Parlamentului;

5.  solicită Consiliului să consulte Parlamentul cu privire la organizarea alegerilor fie în perioada 15-18 mai, fie în perioada 22-25 mai 2014;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1) Decizia Consiliului 76/787/CECO, CEE, Euratom (JO L 278, 8.10.1976, p.1), astfel cum a fost modificată prin Decizia Consiliului 93/81/Euratom, CECO, CEE (JO L 33, 9.2.1993, p.15) și prin Decizia Consiliului 2002/772/CE, Euratom (JO L 283, 21.10.2002, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate