Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2877(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0500/2012

Rozpravy :

PV 22/11/2012 - 17.1
CRE 22/11/2012 - 17.1

Hlasování :

PV 22/11/2012 - 18.1
CRE 22/11/2012 - 18.1

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0463

Přijaté texty
PDF 221kWORD 25k
Čtvrtek, 22. listopadu 2012 - Štrasburk
Situace v oblasti lidských práv v Íránu, zejména hromadné popravy a nedávná smrt bloggera Sattára Beheštího
P7_TA(2012)0463RC-B7-0500/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. listopadu 2012 o situaci v oblasti lidských práv v Íránu, zejména o hromadných popravách a nedávném úmrtí blogera Sattara Beheštího (2012/2877(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména na usnesení týkající se lidských práv,

  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o deseti nedávných popravách v Íránu ze dne 23. října 2012,

  s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky o úmrtí íránského blogera Sattara Beheštího ve vězení ze dne 11. listopadu 2012,

  ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Íránu ze dne 13. září 2012,

  s ohledem na propuštění duchovního Júsufa Nadarcháního z vězení v září 2012,

  s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN č. 62/149 ze dne 18. prosince 2007 a 63/168 ze dne 18. prosince 2008 o moratoriu na výkon trestu smrti,

  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace a Úmluvu o právech dítěte, jichž je Írán smluvní stranou,

  s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se současná situace v oblasti lidských práv v Íránu vyznačuje neustálým a trvalým porušováním základních práv; vzhledem k tomu, že ochránci lidských práv (zejména práv žen, dětí a menšin), novináři, blogeři, umělci, studentští vůdcové, právníci, odboráři a ochránci životního prostředí i nadále žijí pod silným tlakem a neustálou hrozbou zatčení;

B.  vzhledem k tomu, že bloger Sattar Beheští, který kritizoval íránský režim na internetu, byl dne 30. října 2012 zatčen specializovaným útvarem policie pro počítačovou kriminalitu zvanou Fata za údajnou počítačovou trestnou činnost a zemřel ve vyšetřovací vazbě; vzhledem k tomu, že přesné okolnosti jeho smrti nebyly dosud zjištěny, přičemž řada zpráv ukazuje, že zemřel v důsledku mučení v íránské vazební věznici;

C.  vzhledem k tomu, že rodinným příslušníkům Sattara Beheštího žijícím v Íránu pohrozili zatčením, pokud budou hovořit o jeho smrti se sdělovacími prostředky nebo podají trestní oznámení proti údajným pachatelům mučení;

D.  vzhledem k tomu, že smrt Sattara Beheštího je dalším tragickým příkladem systematického a pokračujícího mučení, špatného zacházení a upírání základních práv, k nimž v Iránu běžně dochází u vězňů svědomí, zatímco agenti bezpečnosti a zpravodajských služeb operují v ovzduší naprosté beztrestnosti;

E.  vzhledem k tomu, že po několika dnech mlčení o smrti Sattara Beheštího vyhlásila Rada íránského soudnictví pro lidská práva své odhodlání přehodnotit všechny stránky tohoto případu a s rozhodností stíhat všechny osoby zapojené do případu;

F.  vzhledem k tomu, že íránský místopředseda parlamentu Muhammad Hasan Abútorábí Fard dne 11. listopadu 2012 prohlásil, že se případem bude zabývat Výbor pro národní bezpečnost a zahraniční politiku íránského parlamentu;

G.  vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajové OSN o situaci v oblasti lidských práv v Iránu, o hromadných popravách, o mučení a o svobodě projevu uvítali rozhodnutí íránského parlamentu a soudnictví vyšetřit smrt pana Beheštího, a vzhledem k tomu, že existují zprávy o řadě případů, kdy v Íránu údajně došlo k úmrtí zadržovaných osob v důsledku zlého zacházení nebo mučení, nedostatečné lékařské péče či jejího zanedbání;

H.  vzhledem k tomu, že dne 22. října 2012 byli Saíd Sedígí a devět dalších mužů popraveni na základě obvinění z drogových deliktů; vzhledem k tomu, že většině těchto mužů nebyl umožněn spravedlivý soudní proces a že v průběhu svého zadržování byli mučeni;

I.  vzhledem k tomu, že po popravě pana Sedígího úřední orgány varovaly jeho rodinné příslušníky, aby nehovořili s médii, a znemožnily jim po jeho pohřbu konat veřejný pohřební obřad;

J.  vzhledem k tomu, že v Íránu došlo v posledních letech k dramatickému nárůstu počtu poprav, včetně poprav mladistvých, přičemž jen v od začátku roku 2012 bylo zaznamenáno více než 300 poprav; vzhledem k tomu, že trest smrti se pravidelně uplatňuje v případech, kdy je obžalovaným odpíráno právo na řádné trestní řízení, a za trestné činy, které podle mezinárodních norem nespadají do kategorie „nejzávažnějších trestných činů“;

K.  vzhledem k tomu, že íránské orgány pokračují ve svém úsilí o „halál internet“ (povolený, čistý), což v konečném důsledku znamená omezení přístupu Íránců k celosvětové internetové síti (www), a používají informační a komunikační technologie k surovému potlačování základních svobod, jako je svoboda projevu a shromažďování; vzhledem k tomu, že Írán omezuje svobodu internetu tím, že omezuje dostupnou šířku vlnového pásma vytvořením státem provozovaných serverů a zvláštních internetových protokolů (IP), poskytovatelů internetových služeb a vyhledávačů a zablokováním mezinárodních a tuzemských internetových stránek sociálních sítí;

L.  vzhledem k tomu, že Sacharovova cena za svobodu myšlení za rok 2012 byla udělena dvěma íránským aktivistům, právničce Nasrín Sotúdeové a filmovému režisérovi Džafaru Panáhímu; vzhledem k tomu, že Nasrín Sotúdeová si odpykává trest odnětí svobody za svou práci, kdy upozorňovala na případy porušování lidských práv v Íránu a že zahájila poté, co jí nebyly umožněny návštěvy rodiny, hladovku; vzhledem k tomu, že Jafar Panahi se odvolává proti rozsudku ukládajícímu mu trest šestiletého vězení, dvacetiletý zákaz filmování a zákaz cestování.

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad neustále se zhoršující situací v oblasti lidských práv v Íránu, nad rostoucím počtem politických vězňů a vězňů svědomí, nad trvale vysokým počtem poprav, včetně poprav mladistvých, nad rozsáhlým mučením, nespravedlivými soudními procesy a nehoráznými peněžitými částkami požadovanými za propuštění na kauci a nad širokým omezováním svobody informací, projevu, shromažďování, náboženství, vzdělávání a pohybu;

2.  je velmi znepokojen úmrtím Sattara Beheštího ve vězení; naléhavě požaduje, aby íránské orgány důkladně tento případ prošetřily, aby bylo možné zjistit přesné okolnosti jeho smrtí;

3.  je hluboce znepokojen zprávami, podle nichž byl Sattar Beheští ve vězení mučen; naléhavě požaduje, aby íránské orgány zajistily, aby byl vyšetřen každý případ údajného mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího nacházení ve vězeňských zařízeních a aby se pachatelé těchto skutků za své činy zodpovídali; připomíná, že používání tělesných trestů, což se rovná mučení, je neslučitelné s článkem 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

4.  rozhodně odsuzuje používání trestu smrti v Iránu a vyzývá íránské orgány, aby v souladu s rezolucemi Valného shromáždění OSN č. 62/149 a 63/168 uvalily moratorium na výkon trestu smrti v očekávání jeho zrušení; žádá íránskou vládu, aby zakázala popravy mladistvých a zvážila možnost zmírnění všech trestů smrti uložených mladistvým, kteří čekají na jeho vykonání; naléhavě vyzývá íránskou vládu, aby zveřejnila statistiky trestu smrti a informace o vykonání spravedlnosti v případech, kdy byl trest smrti uložen;

5.  hluboce lituje nedostatku spravedlnosti a transparentnosti soudních řízení a upírání práva na řádný proces v Íránu; vyzývá íránské orgány, aby v případě všech zadržených zajistily přísné dodržování práva na spravedlivé trestní řízení a řádný proces, jak je stanoveno v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech;

6.  naléhavě vyzývá íránské orgány, aby osvobodily všechny politické vězně a vězně svědomí, včetně Nasrín Sotúdeové, která je spoludržitelkou Sacharovovy ceny spolu s Džafarem Panáhím, a aby jim umožnila dostavit se v prosinci 2012 do Evropského parlamentu k převzetí ceny; vyjadřuje znepokojení nad zhoršujícím se zdravotním stavem Nasrín Sotúdeové; vyzývá íránské soudnictví a vězeňské orgány, aby ukončily zlé zacházení s Nasrín Sotúdeovou; vyjadřuje své pochopení a neomezenou solidaritu s požadavky Nasrín Sotúdeové; vyzývá íránské orgány, aby umožnily všem vězňům přístup k právníkům podle svého výběru, nezbytnou lékařskou péči a rodinné návštěvy, na něž mají podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv nárok, a aby s nimi zacházely důstojně a s úctou;

7.  vyzývá íránské orgány, aby se smířily s pokojnými protesty a aby řešily bezpočet problémů, s nimiž se íránský národ potýká;

8.  vyzývá íránské orgány, aby v souladu s íránskou ústavou a Mezinárodním paktem o občanských a politických právech zaručily náboženskou svobodu;

9.  naléhavě vyzývá íránské orgány, aby prokázaly, že jsou plně odhodlány spolupracovat s mezinárodním společenstvím na zlepšování situace v oblasti lidských práv v Íránu, a vyzývá íránskou vládu, aby dostála svým povinnostem, a to jak podle mezinárodních práva, tak i podle mezinárodních úmluv, které podepsala;

10.  domnívá se, že návštěva zvláštního zpravodaje OSN by mohla pomoci získat přehled o situaci v oblasti lidských práv v Íránu; se znepokojením konstatuje, že Írán od roku 2005 nepřijal žádnou návštěvu ze strany zvláštních zpravodajů OSN nebo vysokého komisaře OSN pro lidská práva; vyzývá Írán, aby splnil svůj deklarovaný záměr umožnit v roce 2012 návštěvu zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva, pana Ahmeda Šahída;

11.  vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s Parlamentem skutečně využila nový nástroj pro demokracii a lidská práva za účelem podpory demokracie a dodržování lidských práv v Íránu, včetně dodržování svobody projevu na internetu;

12.  vyzývá zástupce EU a místopředsedkyni / vysokou představitelku, aby doporučili íránským orgánům, aby se znovu zapojily do dialogu o lidských právech; znovu potvrzuje svou ochotu účastnit se dialogu o lidských právech s Íránem na všech úrovních na základě základních hodnot zakotvených v Chartě OSN a v mezinárodních úmluvách;

13.  podporuje přístup EU k Íránu ve dvou rovinách (spojením sankcí s diplomacií), je však zároveň znepokojen negativními důsledky dalekosáhlých sankcí proti Íránu na íránský lid, včetně rostoucí inflace a nedostatku základních potřeb, zejména léků;

14.  vyzývá Radu, aby zpřísnila cílená opatření vůči íránským osobám a subjektům, včetně státních institucí, které odpovídají za hrubé porušování lidských práv a za omezování základních svobod, zejména na základě zneužívání informačních a komunikačních technologií, internetu a cenzury sdělovacích prostředků, a jsou do tohoto porušování nebo omezování zapojeny; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily zabavení a zmrazení veškerého majetku Íránců, na něž jsou restriktivní opatření zaměřena, nacházejícího se v EU, a to včetně nemovitostí;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Výboru OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Íránské islámské republiky a aby toto usnesení dal přeložit do perštiny.

Právní upozornění - Ochrana soukromí