Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2877(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0500/2012

Dezbateri :

PV 22/11/2012 - 17.1
CRE 22/11/2012 - 17.1

Voturi :

PV 22/11/2012 - 18.1
CRE 22/11/2012 - 18.1

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0463

Texte adoptate
PDF 217kWORD 25k
Joi, 22 noiembrie 2012 - Strasbourg
Situaţia drepturilor omului în Iran, în special execuţiile în masă şi decesul recent al blogger-ului Sattar Beheshti
P7_TA(2012)0463RC-B7-0500/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 22 noiembrie 2012 referitoare la situația drepturilor omului din Iran, în special la execuțiile în masă și la moartea recentă a autorului de blog Sattar Beheshti (2012/2877(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Iran, în special cele legate de drepturile omului,

–  având în vedere declarația din 23 octombrie 2012 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) privind zece execuții care au avut loc recent în Iran,

–  având în vedere declarația din 11 noiembrie 2012 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR cu privire la moartea autorului iranian de blog Sattar Beheshti în timp ce se afla în detenție,

–  având în vedere raportul din 13 septembrie 2012 al Raportorului special al ONU pentru situația drepturilor omului din Iran,

–  având în vedere eliberarea din închisoare a pastorului Youcef Nadarkhani în septembrie 2012,

–  având în vedere Rezoluțiile Adunării Generale a ONU nr. 62/149 din 18 decembrie 2007 și nr. 63/168 din 18 decembrie 2008 referitoare la instituirea unui moratoriu asupra aplicării pedepsei cu moartea,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (CEDR) și Convenția privind drepturile copilului (CDC), la care Iranul este parte,

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația actuală a drepturilor omului din Iran se caracterizează prin încălcări sistematice și persistente ale drepturilor fundamentale; întrucât apărătorii drepturilor omului (în special activiștii pentru drepturile femeilor, drepturile copiilor și drepturile minorităților), ziariștii, autorii de bloguri, artiștii, liderii studenților, juriștii, sindicaliștii și ecologiștii continuă să fie supuși unor puternice presiuni și trăiesc cu teama constantă de a fi arestați;

B.  întrucât autorul de blog Sattar Beheshti, care a criticat pe internet regimul iranian, a fost arestat la 30 octombrie 2012 de unitatea de poliție specializată în domeniul informatic, cunoscută ca FATA, pentru presupuse infracțiuni informatice, decedând în timp ce se afla în detenție; întrucât nu au fost încă determinate circumstanțele exacte ale decesului său și întrucât, potrivit unei serii de informații, el a decedat în urma torturii într-o instituție penitenciară din Iran;

C.  întrucât membrii familiei lui Sattar Beheshti care locuiesc în Iran au fost amenințați cu arestarea dacă vor vorbi în fața mass-mediei despre decesul său sau dacă vor iniția în instanță un proces împotriva presupușilor făptași ai actelor de tortură;

D.  întrucât moartea lui Sattar Beheshti reprezintă un nou exemplu tragic al torturii sistematice și constante, al maltratării și al lipsirii de drepturi fundamentale la care sunt supuși în mod sistematic „prizonierii de conștiință” din Iran, în timp ce agenții de securitate și informații acționează în condiții de impunitate totală;

E.  întrucât, după mai multe zile de tăcere în ceea ce privește moartea lui Sattar Beheshti, Consiliul pentru drepturile omului din cadrul sistemului justiției din Iran și-a declarat angajamentul de a examina toate aspectele acestui caz și de a trage la răspundere cu toată strictețea toate persoanele implicate în acest caz;

F.  întrucât vicepreședintele parlamentului iranian, Mohammad Hasan Abutorabifard, a declarat la 11 noiembrie 2012 că Comisia pentru securitate națională și politică externă din cadrul parlamentului iranian va cerceta acest caz;

G.  întrucât raportorii speciali ai ONU pentru situația drepturilor omului din Iran, pentru execuțiile sumare, pentru tortură și pentru libertatea de exprimare au salutat decizia parlamentului iranian și a justiției iraniene de a ancheta moartea dlui Beheshti, observând totodată că în Iran au fost consemnate o serie de cazuri în care se presupune că mai mulți deținuți au decedat în timp ce se aflau în detenție din cauza maltratării sau a torturii, a lipsei de îngrijire medicală sau a neglijării;

H.  întrucât, la 22 octombrie 2012, Saeed Sedighi și alți nouă bărbați au fost executați în baza învinuirilor de comitere de infracțiuni legate de droguri; întrucât majoritatea acestor persoane nu s-au bucurat de un proces corect și au fost torturați în timp de se aflau în detenție;

I.  întrucât, în urma execuției dlui Sedeghi, autoritățile au avertizat membrii familiei lui să nu vorbească în fața mass-mediei și le-au interzis să organizeze după înmormântare o ceremonie funerară publică;

J.  întrucât, în ultimii ani, în Iran se înregistrează o creștere dramatică a numărului de execuții, inclusiv de minori, de la începutul anului 2012 fiind înregistrate peste 300 de execuții; întrucât pedeapsa cu moartea este aplicată cu regularitate în cazuri în care acuzații nu beneficiază de drepturi procedurale și pentru infracțiuni care nu se încadrează în categoria „infracțiunilor celor mai grave” conform standardelor internaționale;

K.  întrucât autoritățile iraniene își continuă eforturile de dezvoltare a unui „internet halal”, care izolează efectiv iranienii de rețeaua web mondială, și de utilizare a tehnologiilor informației și comunicării pentru a suprima libertățile fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare și libertatea de întrunire; întrucât Iranul limitează libertatea internetului prin limitarea lățimii de bandă disponibile, dezvoltând servere administrate de stat și protocoale de internet (IP), furnizori de servicii de internet (ISP) și motoare de căutare specifice, și prin blocarea rețelelor de socializare internaționale și a celor din interiorul țării;

L.  întrucât Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost decernat în 2012 la doi activiști iranieni, juristului Nasrin Sotoudeh și regizorului de film Jafar Panahi; întrucât Nasrin Sotoudeh execută în prezent pedepse cu închisoarea pentru activitatea sa de mediatizare a abuzurilor din domeniul drepturilor omului în Iran şi a inițiat o grevă a foamei după ce i s-a refuzat dreptul de a primi vizite din partea familiei; întrucât Jafar Panahi face apel împotriva sentinţei privind pedeapsa cu închisoare de şase ani, împotriva interdicţiei pentru 20 de ani de a face filme şi împotriva interdicţiei de a călători care i-au fost impuse;

1.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la situația în permanentă deteriorare a drepturilor omului din Iran, numărul în creștere de deținuți politici și de deținuți de conștiință, numărul în continuare ridicat de execuții, inclusiv execuții de minori, tortura larg practicată, procesele nedrepte și sumele exorbitante solicitate drept cauțiune și restricțiile severe impuse libertății de informare, de exprimare, de întrunire, a religiei, de educație și de deplasare;

2.  este profund îngrijorat de moartea lui Sattar Beheshti în timp ce se afla în detenție; îndeamnă autoritățile iraniene să ancheteze minuțios acest caz, pentru a determina circumstanțele exacte ale decesului dlui Beheshti;

3.  este profund îngrijorat de informațiile care indică faptul că Sattar Beheshti a fost torturat în închisoare; îndeamnă autoritățile iraniene să asigure desfășurarea unei anchete în fiecare caz presupus de tortură și de tratament cu cruzime, inuman sau degradant din instituțiile penitenciare și tragerea la răspundere a făptașilor pentru actele comise; reamintește că aplicarea de pedepse corporale, asimilabilă torturii, este incompatibilă cu articolul 7 din PIDCP;

4.  condamnă cu fermitate aplicarea pedepsei cu moartea în Iran și solicită autorităților iraniene să instituie un moratoriu asupra execuțiilor în așteptarea abolirii pedepsei cu moartea, în conformitate cu Rezoluțiile Adunării Generale a ONU nr. 62/149 și nr. 63/168; îndeamnă guvernul iranian să interzică executarea minorilor și să analizeze posibilitatea de a înlocui pedepsele cu moartea în cazul tuturor minorilor care își așteaptă în prezent execuția; îndeamnă guvernul iranian să dea publicității date statistice referitoare la pedeapsa cu moartea și fapte cu privire la modul în care este administrată justiția în cazurile care implică pedeapsa cu moartea;

5.  își exprimă profundul regret cu privire la lipsa de echitate și de transparență în procesul judiciar, precum și cu privire la nerespectarea în Iran a dreptului la garanții procedurale; solicită autorităților iraniene să garanteze respectarea strictă a principiului procesului corect și a garanțiilor procedurale în cazul tuturor deținuților, astfel cum se prevede în PIDCP;

6.  îndeamnă autoritățile iraniene să elibereze toți deținuții politici și deținuții de conștiință, inclusiv pe Nasrin Sotoudeh și pe colaureații Premiului Saharov împreună cu Jafar Panahi, și să le permită să se deplaseze la Parlamentul European în decembrie 2012 pentru a li se înmâna premiile; își exprimă îngrijorarea cu privire la înrăutățirea stării sănătății lui Nasrin Sotoudeh; solicită justiției iraniene și autorităților penitenciare din această țară să pună capăt maltratărilor la care este supus Nasrin Sotoudeh; își exprimă sprijinul și solidaritatea deplină cu revendicările lui Nasrin Sotoudeh; solicită autorităților iraniene să permită tuturor deținuților să își aleagă liber un avocat, să aibă acces la îngrijirile medicale necesare și să primească vizite din partea familiilor, drepturi de care aceștia trebuie să se bucure în conformitate cu normele internaționale din domeniul drepturilor omului, și să-i trateze cu demnitate și respect;

7.  invită autoritățile iraniene să accepte protestele pașnice și să trateze numeroasele probleme cu care se confruntă poporul iranian;

8.  solicită autorităților iraniene să garanteze libertatea religiei, în conformitate cu constituția Iranului și cu PIDCP;

9.  îndeamnă autoritățile iraniene să-și demonstreze angajamentul de a coopera deplin cu comunitatea internațională pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului din Iran și invită guvernul iranian să-și îndeplinească toate obligațiile ce-i revin atât în temeiul dreptului internațional, cât și al convențiilor internaționale pe care le-a semnat;

10.  consideră că o vizită din partea unui raportor special al ONU ar putea contribui la formarea unei înțelegeri globale a situației drepturilor omului din Iran; observă cu îngrijorare că, din 2005 încoace, Iranul nu a acceptat nicio vizită din partea raportorilor speciali ai ONU sau din partea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului; solicită Iranului să își onoreze intenția declarată de a permite efectuarea în 2012 a unei vizite în Iran de către Raportorul Special al ONU pentru drepturile omului, Dr. Ahmed Shaheed;

11.  invită Comisia să utilizeze în mod eficace, în strânsă colaborare cu Parlamentul, noul instrument pentru democrație și drepturile omului în vederea sprijinirii democrației și a respectării drepturilor omului în Iran, inclusiv în ceea ce privește libertatea de exprimare pe internet;

12.  invită reprezentanții UE și VP/ÎR să încurajeze autoritățile iraniene să reia dialogul privind drepturile omului; reafirmă că este dispus să se angajeze într-un dialog cu Iranul privind drepturile omului, la toate nivelurile, pe baza valorilor universale consacrate în Carta ONU și în convențiile internaționale;

13.  sprijină abordarea adoptată de UE față de Iran bazată pe două componente (sancțiuni combinate cu măsuri diplomatice), dar este totodată îngrijorat cu privire la efectele negative pe care le au asupra populației iraniene sancțiunile severe aplicate Iranului, inclusiv creșterea inflației și insuficiența de produse necesare, în special de medicamente;

14.  invită Consiliul să consolideze măsurile specifice împotriva unor persoane și entități concrete din Iran, inclusiv împotriva instituțiilor de stat, care sunt răspunzătoare de încălcări grave ale drepturilor omului sau sunt implicate în astfel de încălcări, precum și de limitarea drepturilor fundamentale, în special prin utilizarea abuzivă a TIC, a internetului și prin cenzurarea mass-mediei; invită Comisia și statele membre să asigure sechestrarea și înghețarea tuturor activelor aflate în UE, inclusiv a bunurilor imobiliare, care aparțin iranienilor vizați de măsuri restrictive;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și Guvernului și Parlamentului Republicii Islamice Iran și de a asigura traducerea prezentei rezoluții în limba persană.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate