Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2878(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0503/2012

Rozpravy :

PV 22/11/2012 - 17.2
CRE 22/11/2012 - 17.2

Hlasování :

PV 22/11/2012 - 18.2

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0464

Přijaté texty
PDF 220kWORD 25k
Čtvrtek, 22. listopadu 2012 - Štrasburk
Situace v Barmě, zejména pokračující násilí v Arakanském státě
P7_TA(2012)0464RC-B7-0503/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. listopadu 2012 o situaci v Barmě/Myanmaru, zejména o pokračujícím násilí ve státě Rachin (2012/2878(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě/Myanmaru, zejména na usnesení ze dne 20. dubna 2012(1) a ze dne 13. září 2012(2),

  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN ze dne 24. srpna 2012 o situaci v oblasti lidských práv v Barmě/Myanmaru,

  s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/225/SZBP ze dne 26. dubna 2012,

  s ohledem na prohlášení prezidenta Theina Seina o situaci ve státě Rachin, které dne 17. srpna 2012 učinil před barmským parlamentem,

  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 25. října 2012 o situaci ve státě Rachin v Barmě/Myanmaru,

  s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 26. října 2012 o novém výbuchu násilí ve státě Rachin v Barmě/Myanmaru,

  s ohledem na společné prohlášení, které dne 3. listopadu 2012 podepsali v barmském/myanmarském mírovém centru v Yangonu předseda Evropské komise José Manuel Barroso a vedoucí kanceláře myanmarského prezidenta U Aung Min,

  s ohledem na výzvu vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 9. listopadu 2012, v němž vládu Barmy/Myanmaru naléhavě vybízí k přijetí nezbytných opatření, která rohingyjským občanům zajistí dodržování občanských práv a rovné zacházení,

  s ohledem na dopis prezidenta Theina Seina ze dne 16. listopadu 2012 adresovaný generálnímu tajemníkovi OSN Pan Ki-munovi, v němž se oficiálně zavázal, že zváží udělení občanství rohingyjským muslimům, kteří jsou dosud bez jakékoli státní příslušnosti,

  s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

  s ohledem na články 18 až 21 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

  s ohledem na článek 25 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966,

  s ohledem na prohlášení různých barmských vládních činitelů a představitelů opozice, včetně Aun Schan Su Ťij, v nichž upírají občanům rohingyjské etnické menšiny občanská práva a bagatelizují odpovědnost státních orgánů za nedávné násilné střety,

  s ohledem na prohlášení Barmské/Myanmarské státní komise pro lidská práva ze srpna 2012, v němž se uvádí, že pronásledování Rohingyů a události ve státě Rachin nespadají do její působnosti,

  s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že od začátku roku 2011 přijímá barmská vláda významná opatření k obnově občanských svobod, avšak že nedávná zvěrstva spáchaná ve státě Rachin upozorňují na mimořádně obtížné problémy, které je ještě třeba překonat;

B.  vzhledem k tomu, že situace ve státě Rachin zůstává napjatá, neboť od června 2012 muselo 110 000 osob prchnout ze svých domovů a v říjnu opět vzplálo násilí, během nějž bylo zabito 89 osob a zničeno více než 5 300 obytných domů a náboženských budov;

C.  vzhledem, k tomu že mezi vysídlenými osobami převažují Rohingyové, kteří žijí v táborech v nepřijatelných podmínkách: tábory jsou velmi přelidněné, s naprosto nedostatečným zásobováním vodou a zcela nevyhovujícím sanitárním zařízením, alarmující počet dětí trpí podvýživou a většinou nemá možnost chodit do školy a do táborů není zajištěn náležitý přísun humanitární pomoci;

D.  vzhledem k tomu, že od prvních střetů mezi komunitami žijícími ve státě Rachin, které vypukly v červnu 2012, je vyhlášen mimořádný stav, který umožňuje zavést válečné právo; vzhledem k tomu, že ačkoli vláda v postižených oblastech na konci října 2012 vyhlásila zákaz vycházení a rozmístila v nich bezpečnostní posily, nepodařilo se jí dosud násilí zastavit;

E.  vzhledem k tomu, že rohingyjská menšina stále čelí diskriminaci; vzhledem k tomu, že na útocích proti této menšině se údajně podílejí místní orgány, které se aktivně snaží Rohingye vypudit ze země; vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství barmskou vládu důrazně vybízí k revizi zákona o státním občanství z roku 1982, aby jej bylo možno udělit Rohingyům a aby byly odstraněny hlavní důvody jejich dlouhodobé diskriminace;

F.  vzhledem k tomu, že Rachin je druhým nejchudším státem Barmy/Myanmaru, tj. jedné z nejméně rozvinutých zemí na světě, a že chudoba a represe přiživují– stejně jako hořké historické reminiscence – násilí mezi oběma komunitami;

G.  vzhledem k tomu, že dne 31. října 2012 vyjádřili tři odborníci OSN hluboké znepokojení nad pokračujícím násilím mezi komunitami ve státě Rachin a vyzvali vládu, aby bezodkladně začala řešit původní příčiny napětí a konfliktu mezi buddhisty a muslimy v tomto regionu;

H.  vzhledem k tomu, že vláda Barmy/Myanmaru ustavila v srpnu 2012 vyšetřovací komisi – v níž však Rohingyové nejsou zastoupeni–, aby prozkoumala příčiny výbuchu nábožensky motivovaného násilí a navrhla, jak by jej bylo možné ukončit, avšak zatím její práce nepřináší žádné výsledky;

I.  vzhledem k tomu, že tváří v tvář přetrvávajícímu násilí uprchl do sousedních zemí v průběhu let odhadem jeden milion Rohingyů, přičemž přibližně 300 000 uprchlíků hledalo útočiště v Bangladéši a 92 000 v Thajsku a kolem 54 000 neregistrovaných žadatelů o azyl se uchýlilo do devíti táborů ležících podél thajsko-myanmarské hranice;

J.  vzhledem k tomu, že nejméně 4 000 osob uprchlo lodí do Sittwe, hlavního města státu Rachin, kde vláda oddělila muslimy, včetně Rohingyů, od zbytku populace, a přemístila je do táborů; a vzhledem k tomu, že podle odhadu nejméně 3 000 Rohingyů uprchlo po moři k barmsko-bangladéšské hranici, kde bangladéšské bezpečnostní síly dostaly v červnu rozkaz vytlačovat všechny osoby blížící se k hranici zase zpět;

K.  vzhledem k tomu, že předseda Evropské komise José Manuel Barroso nabídl Barmě při své návštěvě v barmském hlavním městě Neipyijto částku 78 milionů EUR jako rozvojovou pomoc EU a zdůraznil, že EU je připravena uvolnit 4 miliony EUR na okamžitou humanitární pomoc za předpokladu, že bude zaručen přístup k postiženým oblastem;

1.  je velmi znepokojen obnovením etnického násilí ve státě Rachin, které vedlo k četným případům úmrtí a zranění osob, k ničení majetku a k vysídlení místního obyvatelstva, a vyjadřuje obavu, že tyto střety mezi komunitami mohou ohrozit přechod země k demokracii a mohly by mít širší dopad na celý region;

2.  bere na vědomí pokračující politické reformy a reformy v oblasti občanských práv v Barmě, ale naléhá na úřady, aby zvýšily své úsilí, a to i včetně propuštění zbývajících politických vězňů, a aby naléhavě hledaly možnosti řešení násilí mezi komunitami a jeho důsledků;

3.  domnívá se, že současný nárůst násilí mezi komunitami ve státě Rachin je důsledkem dlouhotrvajících diskriminačních politik proti Rohingyům; zdůrazňuje, že prozatím bylo učiněno jen málo, aby se zabránilo vzniku hlavních příčin napětí mezi komunitami a etnické diskriminaci, nebo aby se tyto otázky řešily;

4.  bere na vědomí ujištění vlády, že zahájí úplné a nezávislé vyšetřování uvedených událostí a přijme opatření proti těm, kdo podněcují násilí; vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby přijala okamžitá opatření k ukončení etnického násilí a diskriminace a aby postavila před soud ty, kteří se účastnili násilných střetů a dalšího s tím souvisejícího porušování zákonů ve státě Rachin;

5.  vyzývá všechny strany, aby nalezly způsob, jak trvale vyřešit problémy mezi komunitami, a znovu vyzývá politické síly, aby zaujaly jasné stanovisko k podpoře pluralitní společnosti na základě dialogu s místními komunitami, který by zahrnoval všechny zúčastněné strany;

6.  vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby ukončila diskriminační praktiky uplatňované proti Rohingyům; znovu opakuje své dřívější výzvy, aby byl změněn nebo zrušen zákon o občanství z roku 1982 s cílem zajistit Rohingyům rovný přístup k barmskému občanství;

7.  naléhavě žádá barmské orgány, aby přijaly ráznější opatření, pokud jde o otázky občanských práv, zejména přístup ke vzdělání, získání pracovních povolení a svobodu pohybu pro rohingyjskou menšinu;

8.  vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby umožnila agenturám OSN a humanitárním nevládním organizacím, novinářům a diplomatům bezproblémový přístup do všech oblastí země, včetně státu Rachin, a aby všem postiženým lidem poskytla neomezený přístup k humanitární pomoci; dále vyzývá barmské orgány, aby co nejrychleji zlepšily podmínky v táborech pro vysídlené Rohingye;

9.  vyzývá EU a členské státy, aby poskytly barmské vládě humanitární pomoc a podporu v jejím úsilí o stabilizaci situace a rychlejší provádění reformních programů způsobem, který je založen na právním státě, dodržování lidských práv a politických svobod;

10.  vítá návrhy předložené výborem pro právní stát barmského parlamentu a naléhá na vládu, aby urychleně provedla legislativní, institucionální a politické reformy k ukončení závažného porušování lidských práv v oblastech postižených etnickými a jinými ozbrojenými konflikty a aby vyřešila otázku trvající beztrestnosti při porušování lidských práv, a to zejména tam, kde bylo násilí spácháno ozbrojenými složkami státu;

11.  vítá propuštění 514 vězňů, z toho 90 politických vězňů, dne 17. září 2012 a propuštění 66 vězňů, z toho nejméně 44 politických vězňů, dne 19. listopadu 2012 při amnestii, která se časově shodovala s návštěvou amerického prezidenta Baracka Obamy v Barmě/Myanmaru; vyzývá barmskou vládu, aby propustila všechny zbývající vězně svědomí, přesně uvedla, kolik jich ještě zůstává ve vazbě, a aby učinila kroky nezbytné k zajištění reintegrace propuštěných vězňů do společnosti;

12.  vítá závěry Rady o Barmě/Myanmaru ze dne 23. dubna 2012, které zahrnují pozastavení restriktivních opatření, jež byla uvalena na vládu, s výjimkou zbrojního embarga, a odhodlání EU nadále podporovat fázi přechodu této země; vzhledem k tomu, že otázky lidských práv, jsou pro EU klíčové: je nutno napomáhat reformnímu procesu, který přispívá k hospodářskému, politickému a sociálnímu rozvoji a zavádění zásad právního státu a základních svobod, zejména svobody projevu a shromažďování; pozitivně hodnotí v této souvislosti nedávnou návštěvu předsedy Evropské komise a okamžité zvýšení financování humanitární pomoci Komisí pro rok 2012 s cílem pomoci obyvatelům státu Rachin;

13.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal vládě a parlamentu Barmy/Myanmaru, vysoké představitelce EU, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, mezivládnímu výboru sdružení ASEAN pro lidská práva, generálnímu tajemníkovi Britského společenství národů, zvláštnímu zástupci OSN pro lidská práva v Barmě/Myanmaru, vysoké komisařce OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0142.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0355.

Právní upozornění - Ochrana soukromí