Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2878(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0503/2012

Debates :

PV 22/11/2012 - 17.2
CRE 22/11/2012 - 17.2

Balsojumi :

PV 22/11/2012 - 18.2

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0464

Pieņemtie teksti
PDF 288kWORD 24k
Ceturtdiena, 2012. gada 22. novembris - Strasbūra
Stāvoklis Mjanmā (Birmā), jo īpaši vardarbības turpināšanās Rakhainas štatā
P7_TA(2012)0464RC-B7-0503/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par stāvokli Birmā/Mjanmā, jo īpaši par pastāvīgo vardarbību Rakhine pavalstī (2012/2878(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Birmu/Mjanmu un jo īpaši 2012. gada 20. aprīļa(1) un 2012. gada 13. septembra(2) rezolūciju,

–  ņemot vērā ANO īpašā referenta par cilvēktiesību stāvokli Birmā/Mjanmā 2012. gada 24. augusta ziņojumu,

–  ņemot vērā Padomes 2012. gada 26. aprīļa Lēmumu 2012/225/KĀDP,

–  ņemot vērā šīs valsts prezidenta Thein Sein 2012. gada 17. augusta paziņojumu Birmas parlamentam par stāvokli Rakhine pavalstī,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2012. gada 25. oktobra paziņojumu par stāvokli Rakhine pavalstī Birmā/Mjanmā,

–  ņemot vērā augstās pārstāves Catherine Ashton preses sekretāra 2012. gada 26. oktobra paziņojumu par atsākušos vardarbību Rakhine pavalstī Birmā/Mjanmā,

–   ņemot vērā kopīgo deklarāciju, ko Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Jose Manuel Borroso un Mjanmas prezidenta biroja ministrs U Aung Min parakstīja 2012. gada 3. novembrī Birmas/Mjanmas miera centrā Jangonā,

–  ņemot vērā ANO Augstās komisāres cilvēktiesību jautājumos Navi Pillay 2012. gada 9. novembra aicinājumu Birmas/Mjanmas valdībai veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu rohingu tautības iedzīvotājiem tiesības un vienlīdzīgu attieksmi,

–  ņemot vērā Birmas/Mjanmas prezidenta Thein Sein 2012. gada 16. novembra vēstuli ANO ģenerālsekretāram Ban Ki-moon, kurā viņš apņēmās apsvērt pilsonības piešķiršanu rohingu minoritātei piederošajiem musulmaņu bezvalstniekiem,

–  ņemot vērā ANO 1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu un tai 1967. gadā pievienoto protokolu,

–  ņemot vērā 1948. gadā pieņemtās Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 18.–21. pantu,

–  ņemot vērā 1966. gadā pieņemtā Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR) 25. pantu,

–  ņemot vērā vairāku Birmas valdības un opozīcijas pārstāvju, tostarp Aun San Suu Kyi, paziņojumus, kuros tie noliedz rohingu etniskajai minoritātei piederošo iedzīvotāju tiesības un mazina valsts iestāžu atbildību nesen notikušajās vardarbīgajās sadursmēs,

–  ņemot vērā Birmas/Mjanmas Valsts cilvēktiesību komisijas augusta paziņojumu, ka rohingu vajāšana un notikumi Rakhine pavalstī nav tās kompetencē,

–  ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu,

A.  tā kā kopš 2011. gada sākuma Birmas valdība ir veikusi būtiskus pasākumus, lai atjaunotu pilsoniskās brīvības, tomēr nesenie vardarbīgie notikumi Rakhine pavalstī liecina par milzīgām, vēl neatrisinātām problēmām šajā jautājumā;

B.  tā kā stāvoklis Rakhine pavalstī joprojām ir saspīlēts, kopš 2012. gada jūnija vismaz 110 000 cilvēku ir bijuši spiesti bēgt no savām mājām un kopš oktobrī atsākušās vardarbības ir nogalinātas 89 personas un sagrauti vairāk nekā 5300 mājokļu un reliģisko ēku;

C.  tā ka lielākā daļa pārvietoto personu pieder rohingu minoritātei, un viņi mitinās bēgļu nometnēs, kurās ir nepieņemami apstākļi ‐ pārapdzīvotība, uztraucošā līmenī bērniem nepietiekams uzturs, absolūti neatbilstīga ūdensapgāde un sanitārie apstākļi, nav pieejamas gandrīz nekādas izglītības iespējas un nav iespējams sniegt pienācīgu humāno palīdzību;

D.  tā kā Rakhine pavalstī kopš kopienu domstarpību sākuma 2012. gada jūnijā ir pasludināts ārkārtas stāvoklis, kas ļauj ieviest karastāvokli, un 2012. gada oktobra beigās valdība minētajās teritorijās noteica komandantstundu un norīkoja papildu drošības spēkus, tomēr šie pasākumi pagaidām nav ļāvuši apturēt vardarbību;

E.  tā kā joprojām notiek rohingu minoritātes diskriminācija tā kā tiek ziņots par vietējām iestādēm, kas ir bijušas līdzzinātājas uzbrukumos rohingiem un īsteno aktīvu politiku ar mērķi šos cilvēkus izraidīt no valsts; tā kā starptautiskā sabiedrība ir mudinājusi Birmas valdību pārskatīt 1982. gada Pilsonības likumu, lai nodrošinātu rohingiem bezvalstnieka statusa atcelšanu un risinātu cēloņus, kas ir pamatā ilgstošajai diskriminācijai pret rohingu minoritātei piederošajiem iedzīvotājiem;

F.  tā kā Rakhine ir otra nabadzīgākā pavalsts Birmā/Mjanmā, kas savukārt jau tā ir viena no mazāk attīstītajām valstīm pasaulē, un tā kā šo kopienu vardarbībā liela loma ir bijusi nabadzībai un apspiestībai, kā arī smagajai abu kopienu vēsturei;

G.  tā kā 2012. gada 31. oktobrī trīs ANO eksperti pauda dziļas bažas par kopienu starpā valdošo pastāvīgo vardarbību Rakhine pavalstī un aicināja Birmas/Mjanmas valdību steidzami risināt jautājumus, kas ir par cēloni budistu un musulmaņu kopienu konfliktam šajā reģionā;

H.  tā kā Birmas/Mjanmas valdība 2012. gada augustā izveidoja izmeklēšanas komisiju (kurā netika iekļauts rohingu kopienas pārstāvis), lai izpētītu reliģisko kopienu vardarbības iemeslus un sniegtu priekšlikumus par to, kā šo konfliktu atrisināt, tomēr pagaidām tās darbs nav sniedzis rezultātus;

I.  tā kā pastāvīgās vardarbības dēļ šo gadu laikā aptuveni viens miljons rohingu ir devušies bēgļu gaitās uz kaimiņvalstīm ‐ aptuveni 300 000 uz Bangladešu un 92 000 uz Taizemi, kā arī tiek lēsts, ka ap 54 000 nereģistrētu patvēruma meklētāju dzīvo deviņās bēgļu nometnēs Taizemes un Mjanmas pierobežā;

J.  tā kā vismaz 4000 cilvēku ar laivām aizbēguši uz Rakhine pavalsts galvaspilsētu Sittwe, kur valdība no pārējiem iedzīvotājiem nošķīrusi musulmaņus, tostarp rohingu minoritāti, un nosūtījusi tos uz nometnēm; un tā kā vismaz 3000 rohingu, domājams, ir aizbēguši pa jūru līdz Birmas un Bangladešas robežai, kur Bangladešas drošības spēkiem jau kopš jūnija uzdots nosūtīt atpakaļ visas personas, kas tuvojas tās robežai;

K.  tā kā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs J. M. Barroso vizītes laikā Birmas galvaspilsētā Nay Pyi Taw piedāvāja Birmai EUR 78 miljonu lielu ES attīstības palīdzību un uzsvēra, ka ES ir gatava piešķirt EUR 4 miljonus tūlītējai humānajai palīdzībai, ja tiks nodrošināta piekļuve teritorijām, kur tā ir nepieciešama;

1.  pauž satraukumu par etniskās vardarbības atsākšanos Rakhine pavalstī, kuras rezultātā ir daudz bojāgājušo un cietušo, tiek iznīcināta manta un notiek vietējo iedzīvotāju piespiedu pārvietošana, un pauž bažas, ka starpkopienu sadursmes var apdraudēt valsts virzību uz demokrātiju un tam varētu būt plašākas sekas visā reģionā;

2.  atzīst, ka Birmā turpinās politisko un pilsonisko tiesību reformas, taču aicina iestādes pastiprināt centienus, tostarp atbrīvot visus politiskos ieslodzītos un steidzami risināt kopienu savstarpējās vardarbības problēmu un novērst tās sekas;

3.  pauž pārliecību, ka ilgstošā rohingu minoritātes diskriminācijas politika ir viens no iemesliem pašreizējam vardarbības uzliesmojumam Rakhine pavalstī; uzsver, ka līdz šim maz darīts, lai nepieļautu vai novērstu iemeslus, kas rada starpkopienu spriedzi un etnisko diskrimināciju;

4.  ņem vērā valdības apgalvojumus, ka tā veiks pilnīgu un neatkarīgu izmeklēšanu par notikušo un veiks pasākumus pret vardarbības ierosinātājiem; aicina Birmas/Mjanmas valdību veikt tūlītējus pasākumus, lai pārtrauktu etnisko vardarbību un diskrimināciju, un lai vainīgie par vardarbīgajām sadursmēm un citiem saistītiem pārkāpumiem Rakhine pavalstī tiktu saukti pie atbildības;

5.  aicina visas iesaistītās puses rast noturīgus veidus, kā risināt jautājumus starp kopienām, un vēlreiz atkārto aicinājumu politiskajiem spēkiem paust skaidru nostāju par labu plurālistiskai sabiedrībai, kurā noritētu iekļaujošs dialogs ar visām vietējām kopienām;

6.  aicina Birmas/Mjanmas valdību pārtraukt diskrimināciju pret rohingu minoritāti; atkārto iepriekš paustos aicinājumus grozīt vai atcelt 1982. gada pilsonības likumu, lai nodrošinātu, ka rohingiem ir līdzvērtīga iespēja iegūt Birmas pilsonību;

7.  mudina Birmas iestādes aktīvāk rīkoties pilsoņu tiesību jautājumos, jo īpaši saistībā ar rohingu minoritātes iespējām piekļūt izglītībai, saņemt darba atļaujas un brīvi pārvietoties;

8.  aicina Birmas/Mjanmas valdību nodrošināt ANO aģentūrām, humanitārajām NVO, kā arī žurnālistiem un diplomātiem netraucētu piekļuvi visām valsts daļām, tostarp Rakhine pavalstij, un ļaut visiem cietušajiem iedzīvotājiem neierobežoti saņemt humāno palīdzību; turklāt aicina Birmas iestādes steidzami uzlabot apstākļus rohingu pārvietoto personu nometnēs;

9.  aicina ES un tās dalībvalstis sniegt humāno palīdzību Birmas valdībai un atbalstīt to centienos stabilizēt situāciju un straujāk īstenot reformu programmas tā, lai uzlabotu tiesiskumu un nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu un politiskās brīvības;

10.  atzinīgi vērtē Birmas parlamenta Tiesiskuma komitejas priekšlikumus un mudina valdību nekavējoties īstenot likumdošanas, institucionālas un politiskas reformas, lai izbeigtu nopietnos cilvēktiesību pārkāpumus teritorijās, kuras skar etniskie un citu veidu bruņotie konflikti, kā arī novērst arvien turpinošos nesodāmību par cilvēktiesību pārkāpumiem, jo īpaši, ja tos izdarījuši valsts spēka struktūru pārstāvji;

11.  atzinīgi vērtē 514 ieslodzīto, tostarp 90 politisko ieslodzīto, atbrīvošanu 2012. gada 17 septembrī un 66 ieslodzīto, tostarp vismaz 44 politisko ieslodzīto, atbrīvošanu 2012. gada 19. novembrī saistībā ar amnestiju, kas sakrita ar ASV prezidenta Baraka Obamas vizīti Birmā/Mjanmā; aicina Birmas valdību atbrīvot visas atlikušās personas, kas ieslodzītas pārliecības dēļ, precizēt, cik viņu vēl arvien ir apcietinājumā, un veikt pasākumus, lai nodrošinātu atbrīvoto ieslodzīto iekļaušanos sabiedrībā;

12.  atzinīgi vērtē Padomes 2012. gada 23. aprīļa secinājumus par Birmu/Mjanmu, kuros paredzēts apturēt attiecībā uz valdību noteiktos ierobežojošos pasākumus, izņemot ieroču embargo, un pausta ES vēlme turpināt atbalstīt valsti tās pārejas procesā; tā kā Eiropas Savienībai svarīgākie ir cilvēktiesību jautājumi ‐ palīdzība reformu procesā, ieguldījums ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā attīstībā, veidojot tiesiskumu un nodrošinot pamatbrīvības, jo īpaši vārda un pulcēšanās brīvību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē neseno Eiropas Komisijas priekšsēdētāja apmeklējumu un to, ka nekavējoties tiek palielināts finansējums Komisijas sniegtajai humānajai palīdzībai 2012. gadā, lai palīdzētu Rakhine pavalsts iedzīvotājiem;

13.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Birmas/Mjanmas valdībai un parlamentam, ES augstajai pārstāvei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ASEAN ģenerālsekretāram, ASEAN Starpvaldību komisijai cilvēktiesību jautājumos, Nāciju sadraudzības ģenerālsekretāram, ANO īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos Birmā/Mjanmā, ANO augstajam komisāram bēgļu jautājumos un ANO Cilvēktiesību padomei.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0142.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0355.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika