Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2878(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0503/2012

Rozpravy :

PV 22/11/2012 - 17.2
CRE 22/11/2012 - 17.2

Hlasovanie :

PV 22/11/2012 - 18.2

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0464

Prijaté texty
PDF 221kWORD 25k
Štvrtok, 22. novembra 2012 - Štrasburg
Situácia v Barme, najmä pokračujúce násilie v Jakchainskom štáte
P7_TA(2012)0464RC-B7-0503/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2012 o situácii v Barme/Mjanmarsku, najmä pokračujúcom násilí v Jakchainskom štáte (2012/2878(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme/Mjanmarsku, najmä na uznesenia z 20. apríla 2012(1) a 13. septembra 2012(2),

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN z 24. augusta 2012 o situácii v oblasti ľudských práv v Barme/Mjanmarsku,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/225/CFSP z 26. apríla 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie prezidenta Thein Seina v barmskom parlamente 17. augusta 2012 v súvislosti so situáciou v Jakchainskom štáte,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN z 25. októbra 2012 o situácii v barmskom/mjanmarskom Jakchainskom štáte,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 26. októbra 2012 o obnovení násilia v Jakchainskom štáte v Barme/Mjanmarsku,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpísané 3. novembra 2012 predsedom Európskej komisie Josem Manuelom Barrosom a ministrom úradu prezidenta Mjanmarska Uom Aungom Minom v barmskom/mjanmarskom mierovom stredisku v Yangone,

–  so zreteľom na výzvu vysokého komisára pre ľudské práva OSN Navia Pillaya vláde Barmy/Mjanmarska z 9. novembra 2012, v ktorej ju požiadal, aby prijala kroky potrebné na zabezpečenie občianskych práv a rovnakého zaobchádzania Rohingčanom;

–  so zreteľom na list prezidenta Theina Seina generálnemu tajomníkovi OSN Ban Ki-moonovi zo 16. novembra 2012, v ktorom sa prezident Barmy/Mjanmarska zaviazal zvážiť udelenie občianstva rohingským moslimom bez štátnej príslušnosti,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–  so zreteľom na články 18 až 21 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 25 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–  so zreteľom na vyhlásenia rôznych predstaviteľov barmskej vlády a opozície vrátane Aun Schan Su Ťijovej popierajúcich práva občanov rohingskej etnickej menšiny a zľahčujúce zodpovednosť štátnych orgánov v súvislosti s nedávnymi násilnými stretmi;

–  so zreteľom na vyhlásenie barmského/mjanmarského národného výboru pre ľudské práva z augusta 2012, v ktorom uviedol, že prenasledovanie rohingského obyvateľstva a udalosti v Jakchainskom štáte nespadajú do jeho kompetencií;

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže od začiatku roka 2011 barmská vláda podnikla významné kroky na obnovenie občianskych slobôd, ale nedávne ukrutné činy v Jakchainskom štáte poukazujú na obrovské ťažkosti, ktoré ešte stále treba prekonať;

B.  keďže situácia v Jakchainskom štáte zostáva napätá, pričom od júna 2012 bolo najmenej 110 000 ľudí donútených opustiť svoje domovy a od opätovného prepuknutia násilností v októbri bolo 89 ľudí zabitých a bolo zničených viac ako 5 300 domov a náboženských budov;

C.  keďže väčšina vysídlených tvoria Rohingčania žijúci v preľudnených táboroch v neprijateľných podmienkach s alarmujúcou úrovňou detskej podvýživy, absolútne nedostatočnými dodávkami vody a hygienickými podmienkami, takmer bez žiadneho prístupu k vzdelaniu a bez primeraného prístupu k humanitárnej pomoci;

D.  keďže v Jakchainskom štáte bol od júna 2012, kedy sa začali strety medzi spoločenstvami, vyhlásený výnimočný stav, ktorý umožňuje zavedenie stanného práva, a koncom októbra 2012 vláda vyhlásila zákaz vychádzania v postihnutých oblastiach a nasadila dodatočné bezpečnostné sily, pričom sa prostredníctvom týchto opatrení doposiaľ nepodarilo zastaviť násilie;

E.  keďže pretrváva diskriminácia rohingskej menšiny; keďže miestne orgány boli údajne spolupáchateľmi pri útokoch proti rohingskému obyvateľstvu a pokračujú v aktívnej politike ich vyháňania z krajiny; keďže medzinárodné spoločenstvo vyzvalo barmskú vládu, aby prehodnotila zákon o štátnom občianstve z roku 1982 s cieľom zabezpečiť, aby rohingské obyvateľstvo už nebolo bez štátnej príslušnosti, ako aj riešiť dlhotrvajúcu diskrimináciu rohingského obyvateľstva;

F.  keďže Jakchainský štát je druhým najchudobnejším štátom v Barme/Mjanmarsku, ktorá/é samotná/é je jedným z najmenej rozvinutých krajín na svete, a chudoba a násilie zohrali úlohu v podnecovaní násilností medzi komunitami, keďže obe spoločenstvá majú trpké spomienky na minulosť;

G.  keďže 31. októbra 2012 traja odborníci OSN vyjadrili hlboké znepokojenie nad pokračujúcim násilím medzi komunitami v Jakchainskom štáte a vyzvali vládu naliehavo riešiť hlavné príčiny napätia a konfliktu medzi budhistickými a moslimskými komunitami v tomto regióne;

H.  keďže v auguste 2012 vláda Barmy/Mjanmarska zriadila vyšetrovaciu komisiu bez toho, aby do nej zapojila zástupcu rohingského spoločenstva, s cieľom preskúmať príčiny vypuknutia sektárskeho násilia a predložiť návrhy na jeho ukončenie, pričom však zatiaľ jej práca nebola efektívna;

I.  keďže v súvislosti s pretrvávajúcim násilím utieklo v priebehu rokov odhadom milión rohingských obyvateľov do susedných krajín, z ktorých približne 300 000 hľadalo útočisko v Bangladéši a 92 000 v Thajsku a približne 54 000 z nich sú neregistrovaní žiadatelia o azyl v deviatich táboroch pozdĺž thajsko-mjanmarskej hranice;

J.  keďže najmenej 4 000 ľudí utieklo loďou do Sittwe – hlavného mesta Jakchainského štátu, v ktorom vláda oddelila moslimov vrátane rohingských obyvateľov od zvyšku obyvateľstva, a premiestnila ich do táborov; a keďže sa predpokladá, že najmenej 3 000 rohingských obyvateľov ušlo po mori na barmsko-bangladéšsku hranicu, na ktorej dostali bangladéšske bezpečnostné sily od júna rozkaz zatlačiť späť všetky osoby blížiace sa k hranici

K.  keďže predseda Európskej komisie José Manuel Barroso počas svojej návštevy v barmskom hlavnom meste Nay Pyi TAW ponúkol Barme 78 miliónov EUR vo forme rozvojovej pomoci EÚ a zdôraznil, že EÚ je pripravená uvoľniť 4 milióny EUR na okamžitú humanitárnu pomoc za predpokladu zabezpečenia prístupu k postihnutým oblastiam;

1.  vyjadruje znepokojenie nad obnovením etnického násilia v Jakchainskom štáte, ktoré spôsobilo mnoho úmrtí a zranení, zničenie majetku a vysídlenie miestnych obyvateľov, a vyjadruje obavy nad skutočnosťou, že strety medzi spoločenstvami môžu ohroziť prechod krajiny k demokracii a mohli by mať širšie dôsledky v celom regióne;

2.  uznáva pokračujúce politické reformy a reformy v oblasti občianskych práv, ktoré sa uskutočňujú v Barme, ale naliehavo vyzýva orgány, aby zvýšili svoje úsilie, a to aj prostredníctvom prepustenia zostávajúcich politických väzňov, a naliehavo riešili násilie medzi spoločenstvami a jeho dôsledky;

3.  domnieva sa, že súčasné rozšírenie kolektívneho násilia v Jakchainskom štáte je dôsledkom dlhotrvajúcich diskriminačných politík proti rohingskému obyvateľstvu; zdôrazňuje, že doposiaľ sa vykonalo málo na predchádzanie základným príčinám komunitného napätia a etnickej diskriminácie a ich riešenie;

4.  berie na vedomie tvrdenie vlády, že začne úplné a nezávislé vyšetrovanie uvedených udalostí a prijme opatrenia proti tým, ktorí podnecujú násilie; vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby prijala okamžité opatrenia na ukončenie etnického násilia a diskriminácie a aby postavila pred súd tých, ktorí sa zúčastnili násilných stretov a ďalšieho s tým súvisiaceho porušovania zákonov v Jakchainskom štáte;

5.  vyzýva všetky strany, aby našli trvalý spôsob, ako riešiť problémy medzi spoločenstvami, a opätovne vyzýva politické sily, aby zaujali jasné stanovisko k podpore pluralitnej spoločnosť na základe inkluzívneho dialógu s miestnymi spoločenstvami;

6.  vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby ukončila diskriminačné praktiky uplatňované proti rohingskému obyvateľstvu; opakuje svoje predchádzajúce výzvy, aby bol zmenený alebo zrušený zákon o občianstve z roku 1982 s cieľom zabezpečiť rohingskému obyvateľstvu rovnaký prístup k barmskému občianstvu;

7.  naliehavo žiada barmské orgány, aby prijali ráznejšie opatrenia, pokiaľ ide o otázky občianskych práv, najmä prístup k vzdelaniu, pracovné povolenia a slobodu pohybu pre rohingskú menšinu;

8.  vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby umožnila agentúram OSN a humanitárnym mimovládnym organizáciám, novinárom a diplomatom bezproblémový prístup do všetkých oblastí krajiny, vrátane Jakchainského štátu, a aby poskytla neobmedzený prístup k humanitárnej pomoci všetkým postihnutým ľuďom; ďalej vyzýva barmské orgány, aby čo najrýchlejšie zlepšili podmienky v táboroch pre presídlené rohingské obyvateľstvo;

9.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby barmskej vláde poskytli humanitárnu pomoc a podporu v jej úsilí o stabilizáciu situácie a rýchlejšie vykonávanie reformných programov spôsobom, ktorý je založený na právnom štáte, dodržiavaní ľudských práv a politickej slobode;

10.  víta návrhy predložené výborom pre právny štát barmského parlamentu a naliehavo vyzýva vládu, aby urýchlene vykonala legislatívne, inštitucionálne a politické reformy na ukončenie závažného porušovania ľudských práv v oblastiach postihnutých etnickými a inými ozbrojenými konfliktami a aby vyriešila otázku pretrvávajúcej beztrestnosti pri porušovaní ľudských práv, a to najmä na miestach, kde sa násilie pácha ozbrojenými zložkami štátu;

11.  víta, že 17. septembra 2012 bolo prepustených 514 väzňov, z toho 90 politických väzňov, a 19. novembra 2012 bolo prepustených 66 väzňov, z toho najmenej 44 politických väzňov, v rámci amnestie, ktorá sa časovo zhodovala s návštevou amerického prezidenta Baracka Obamu v Barme/Mjanmarsku; vyzýva barmskú vládu, aby prepustila všetkých zostávajúcich väzňov svedomia, presne uviedla, koľko ich ešte zostáva vo väzbe, a aby urobila potrebné kroky na zabezpečenie opätovného začlenenia prepustených väzňov do spoločnosti;

12.  víta závery Rady o Barme/Mjanmarsku z 23. apríla 2012, ktoré zahŕňajú pozastavenie reštriktívnych opatrení, ktoré boli uvalené na vládu, s výnimkou zbrojného embarga, a odhodlanie EÚ naďalej podporovať fázu prechodu tejto krajiny; vzhľadom na to, že otázky ľudských práv, sú pre EÚ kľúčové, je nutné napomáhať reformný proces, ktorý prispieva k hospodárskemu, politickému a sociálnemu rozvoju a zavádzanie zásad právneho štátu a základných slobôd, najmä slobody prejavu a zhromažďovania; víta v tejto súvislosti nedávnu návštevu predsedu Európskej komisie a okamžité zvýšenie humanitárneho financovania Komisie na rok 2012 s cieľom pomôcť obyvateľom Jakchainského štátu;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Barmy/Mjanmarska, vysokej predstaviteľke EÚ, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN, medzivládnemu výboru združenia ASEAN pre ľudské práva, generálnemu tajomníkovi Spoločenstva národov, osobitnému zástupcovi OSN pre ľudské práva v Barme/Mjanmarsku, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0142.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0355.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia