Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2879(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0504/2012

Razprave :

PV 22/11/2012 - 17.3
CRE 22/11/2012 - 17.3

Glasovanja :

PV 22/11/2012 - 18.3
CRE 22/11/2012 - 18.3

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0465

Sprejeta besedila
PDF 207kWORD 23k
Četrtek, 22. november 2012 - Strasbourg
Položaj migrantov v Libiji
P7_TA(2012)0465RC-B7-0504/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2012 o položaju migrantov v Libiji (2012/2879(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Konvencije ZN o statusu beguncev iz leta 1951 ter njenega protokola iz leta 1967,

–  ob upoštevanju libijske ratifikacije konvencije Afriške unije, ki ureja posebne vidike begunske problematike v Afriki, z dne 25. aprila 1981,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev, ki jo je Libija ratificirala 26. marca 1987, ter njenega protokola o ustanovitvi Afriškega sodišča za človekove pravice in pravice ljudstev, ki ga je Libija ratificirala 19. novembra 2003,

–  ob upoštevanju svojih preteklih resolucij o Libiji, zlasti resolucije z dne 15. septembra 2011(1),

–  ob upoštevanju svežnja evropske sosedske politike o Libiji z dne 15. maja 2012,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2012 o človekovih pravicah in varnostnih razmerah na območju Sahela(2),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 23. julija 2012,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2012 o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki(3),

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 19. julija 2012 in 3. novembra 2012 o Libiji,

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja ZN o podporni misiji Združenih narodov v Libiji, sprejetega 30. avgusta 2012,

–  ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika,

A.  ker je Libija julija 2012 organizirala svoje prve demokratične in svobodne volitve na izredno miroljuben in urejen način; ker je 9. avgusta 2012 država doživela prvo miroljubno predajo moči z nacionalnega prehodnega sveta na splošni narodni kongres, ki ima nalogo sprejeti ustavo in druge bistvene zakonodajne reforme;

B.  ker je prva libijska vlada, izbrana na demokratičnih volitvah po več kot petdesetih letih prisegla 14. novembra 2012;

C.  ker Libijo čaka porevolucionarno obdobje, polno izzivov, ki segajo od varnost (razorožitev, demobilizacija in reintegracija revolucionarnih milic ter reforma narodne vojske, policije, obmejnih in drugih državnih varnostnih sil), narodna sprava, prehodna pravosodna ureditev in izvrševanje pravne države ter spoštovanje človekovih pravic, vse do številnih drugih reform, ki so osrednjega pomena za izgradnjo demokratičnih institucij in demokratične države;

D.  ker se je Libija v preteklosti zanašala na delavce migrante v sektorjih, kot so zdravstvo, izobraževanje, gostinstvo in storitve čiščenja; ker Libija ostaja pomembno središče za iskalce azila in begunce, ki bežijo pred konflikti v Afriki, Aziji in na Bližnjem vzhodu;

E.  ker je zmogljivost oblasti za nadzor prehajanja ljudi preko večjega dela libijske 4 378 km dolge kopenske meje skrajno omejena;

F.  ker je med vladavino polkovnika Gadafija v Libiji delalo med 1,5 in 2,5 milijona tujcev ; ker so se bili od začetka osvobajanja, dne 17. februarja 2011, številni migranti prisiljeni pridružiti skupinam plačancev pod Gadafijevim poveljstvom in so zdaj zaprti brez sojenja ali so pobegnili iz države; ker je po podatkih Mednarodne organizacije za migracije konec novembra 2011 okoli 800 000 migrantov že pobegnilo v sosednje države, a so se vmes številni vrnili ali prispeli nazaj;

G.  ker se zlorabe in kršitve človekovih pravic nad migranti, iskalci azila in begunci v Libiji redno dogajajo in so neprijavljeni tujci še vedno izpostavljeni tveganju zlorabe, rasizma, samovoljnega pridržanja, pretepanja, in mučenja,tudi medtem, ko so v priporu;

H.  ker so tujci v Libiji še vedno izredno izpostavljeni zlorabam zaradi varnostnega vakuuma, širjenja orožja, neobstoječe nacionalne zakonodaje o azilih in delavcih migrantih, neustreznega sodnega sistema in šibke uprave; ker so tujci, vključno z nosečnicami, materami z majhnimi otroki in otroci brez spremstva, zaprti skupaj z odraslimi, zaprti v številnih zaporih, ki so posebej načrtovani za nezakonite priseljence ali pod neposrednim nadzorom milic;

I.  ker nedavna poročila, ki so jih izdali Mednarodna federacija za človekove pravice, Migreurop, Amnesty International in Justice without borders for migrants (JWBM), na podlagi številnih preiskav v Libiji junija 2012 opozarjajo na ponavljajoče se zlorabe migrantov, zaprtih v osmih zaporih v Kufri, Tripoliju, Bengaziju in na območju gorovja Nafus;

J.  ker Libija še ni ratificirala Konvencije ZN o statusu beguncev iz leta 1951;

K.  ker Svet ZN za človekove pravice, čeprav je zdaj prisoten v Libiji, v tej državi še nima pravnega statusa;

L.  ker so nekatere države članice EU nadaljevale pogovore z Libijo o nadzoru nad migracijami;

M.  ker je v celoti delujoča in demokratična vlada v Libiji pogoj za pogajanja z EU, ZN in drugimi mednarodnimi partnerji o morebitnih sporazumih o sodelovanju z Libijo;

1.  pozdravlja inavguracijo prve libijske vlade, ki svojo legitimnost utemeljuje z demokratičnimi volitvami, in spodbuja njene člane, naj se odločno zavzemajo za postavitev temeljev demokratične, odgovorne in delujoče državne strukture v Libiji; poziva vse mednarodne akterje, predvsem Evropsko unijo, naj bodo pripravljeni pomagati libijski vladi in splošnemu narodnemu kongresu pri tem izjemnem izzivu;

2.  poziva Libijo, naj sprejme in uveljavi zakonodajo, ki bo usklajena z njenimi mednarodnimi obveznostmi, zlasti glede zagotavljanja spoštovanja splošnih človekovih pravic; se zaveda, da bo za to vendarle potreben čas, saj je novoizvoljena vlada šele prisegla; priznava, da bodo za premagovanje katastrofalnih posledic Gadafijevega zatiralskega režima potrebni odločni ukrepi in ustrezno usposabljanje, dokler se ne vzpostavijo popolnoma odgovorni pravni, sodni in varnostni sistemi, ki bodo temeljili na pravicah;

3.  izraža zaskrbljenost nad posebej ranljivimi varnostnimi razmerami in razmerami glede človekovih pravic tujcev v Libiji, zlasti tistih iz podsaharske in vzhodne Afrike, ki iščejo zaposlitev ali politični azil, in zapornikov; je še posebej zaskrbljen nad življenjskimi razmerami in ravnanjem s priseljenci v centrih za pridržanje, predvsem v Kufri, Tripoliju, Benghaziju in območju gorovja Nafusa;

4.  izraža globoko zaskrbljenost nad skrajnimi razmerami, ki so jim tujci v pridržanju, tudi ženske in otroci, podvrženi – številni med njimi so žrtve spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola – in nad tem, da nimajo dostopa do ustreznega pravnega okvira in varstva, zaradi česar prihaja do pridržanj za nedoločen čas brez možnosti pritožbe proti izgonu;

5.  poziva libijske oblasti, naj vse tuje državljane, ne glede na priseljenski status, zaščitijo pred nasiljem, izkoriščanjem, grožnjami, ustrahovanjem in zlorabami;

6.  poziva libijsko vlado in splošni narodni kongres, naj sprejmeta ustrezno zakonodajo in navodila za vse nacionalne in lokalne strukture, s katerimi bodo zagotovili pošteno obravnavanje, nediskriminacijo in potrebno varstvo vseh beguncev, iskalcev azila in priseljencev, zlasti varnost in pravice žensk in otrok;

7.  pričakuje, da bodo nove libijske oblasti brez odlašanja ratificirale Konvencijo ZN iz leta 1951 o statusu beguncev in njen protokol iz leta 1967 ter sprejele zakonodajo o azilu, ki bo usklajena z mednarodnim pravom in standardi;

8.  poziva nove libijske oblasti, naj nemudoma podelijo pravni status Visokemu komisariatu Združenih narodov za begunce in mu olajšajo delo; spodbuja tesnejše sodelovanje med EU, Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce in drugimi agencijami Združenih narodov, ki sodelujejo pri obnovi po konfliktu;

9.  poziva nove libijske oblasti, naj olajšajo delo vseh organizacij, ki bi utegnile pomagati pri zaščiti in podpori iskalcev azila, beguncev in priseljencev;

10.  poziva Libijo, naj sprejme zakonodajo, ki bo urejala vstop in bivanje tujih državljanov v državi, vključno z delujočim sistemom azila; poziva EU naj v tehničnem in političnem smislu sosednji Libiji pomagajo pri uresničevanju tega cilja, vključno z ukrepi za izboljšanje obstoječih centrov za pridržanje;

11.  poziva Libijo, naj sprejme pravni status priseljencev v Libiji in jim zagotovi popolno zaščito in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami delavcev v skladu z ustreznimi standardi Mednarodne organizacije dela;

12.  poziva EU in njene države članice, naj pri pogajanjih z libijskimi oblastmi o dogovorih o prihodnjem sodelovanju in dogovorih o nadzoru priseljevanja ravnajo premišljeno in zagotovijo, da bodo ti dogovori vključevali učinkovite mehanizme spremljanja za zaščito človekovih pravic priseljencev, beguncev in iskalcev azila;

13.  poziva tuje družbe, ki poslujejo v Libiji, zlasti evropske družbe, naj pri vseh svojih dejavnostih zagotovijo popolno skladnost s svojo družbeno odgovornostjo kot načelno politiko in zagotavljajo izvajanje družbene odgovornosti zlasti v odnosu do priseljenih delavcev;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, libijski vladi in splošnemu narodnemu kongresu, generalnemu sekretarju ZN, Arabski ligi in Afriški uniji.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0386.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0263.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0334.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov