Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0049(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0382/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0382/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 11/12/2012 - 8.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0467

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 21k
2012. december 11., Kedd - Strasbourg
Az irodai berendezésekre vonatkozó energiahatékonysági címkézési program ***I
P7_TA(2012)0467A7-0382/2012
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2012. december 11-i jogalkotási állásfoglalása az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról és az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról szóló 106/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0109),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 194. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0077/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. október 26-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0382/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 191., 2012.6.29., 142. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. december 11-én került elfogadásra az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról szóló 106/2008/EK rendelet módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0049

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 174/2013/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat