Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0049(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0382/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0382/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 11/12/2012 - 8.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0467

Pieņemtie teksti
PDF 272kWORD 21k
Otrdiena, 2012. gada 11. decembris - Strasbūra
Biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programma ***I
P7_TA(2012)0467A7-0382/2012
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2012. gada 11. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Savienības biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0109),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0077/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 25. aprīļa atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vēra Padomes pārstāvja 2012. gada 26. oktobra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7-0382/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 191, 29.6.2012., 142. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu
P7_TC1-COD(2012)0049

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 174/2013.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika