Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2094(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0374/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0374/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 24
CRE 10/12/2012 - 24

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0470

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 417kWORD 48k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Μια Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ
P7_TA(2012)0470A7-0374/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ (2012/2094(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την προαγωγή, προάσπιση και άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο, το οποίο αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελεύθερης ροής πληροφοριών στο διαδίκτυο(1),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών Frank La Rue της 16ης Μαΐου 2011 (A/HRC/17/27) και της 10ης Αυγούστου 2011 (A/66/290) σχετικά με την προαγωγή και προάσπιση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, όπου υπογραμμίζεται το εφαρμοστέο των διεθνών προδιαγραφών και προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περίπτωση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης στο διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 28ης Μαρτίου 2008 (7/36) το οποίο ορίζει την εντολή του ειδικού εισηγητή για την προαγωγή και την προάσπιση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ της 16ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, Σεβασμός και Αποκατάσταση» (που αντικατοπτρίζει το έργο του ειδικού εκπροσώπου του ΟΗΕ John Ruggie),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στις 19 Οκτωβρίου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2012(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του στο Συμβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας –επιτεύγματα και επόμενα βήματα: προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ης Απριλίου 2012 για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την πρόσβαση τυφλών ατόμων σε βιβλία και άλλα έντυπα προϊόντα(8),

–  υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό του 2012 της 29ης Φεβρουαρίου 2012, ειδικότερα την πρόσκληση για τη δημιουργία ενός «Ταμείου για την Ελευθερία του Διαδικτύου σε Παγκόσμιο Επίπεδο»(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 12ης Δεκεμβρίου 2011 από την Επίτροπο για το ψηφιακό θεματολόγιο σχετικά με τη στρατηγική κατά της αποσύνδεσης

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 12ης Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ - Προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση» (COM(2011)0886),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με το ανοιχτό διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μία αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού(12),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(17),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με επείγουσες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, όπου εγείρονται ανησυχίες σχετικά με τις ψηφιακές ελευθερίες,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης(18),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία και την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 και με τη θέσπιση εξαγωγικών περιορισμών στις ΤΠΕ και στα μέσα παρακολούθησης(19),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 264/2012 του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 359/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στο Ιράν και τη θέσπιση εξαγωγικών περιορισμών στις ΤΠΕ και τα μέσα παρακολούθησης(20),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 21 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και όλα τα σχετικά διεθνή μέσα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Σύμβασης για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 17ης Απριλίου 2003 για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς(21),

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0374/2012),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουν τη δυνατότητα σε άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και να συνδέονται στο διαδίκτυο, προωθώντας ως εκ τούτου επαναστατικές αλλαγές στις κοινωνίες, τη λειτουργία της δημοκρατίας, τη διακυβέρνηση, την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τα μέσα ενημέρωσης, την ανάπτυξη και το εμπόριο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο αποτελεί καταλύτη για την πρόσβαση σε πληροφορίες, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του Τύπου, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει παγκόσμια συναίνεση που αντανακλάται στο διεθνές δίκαιο περί του ότι οι περιορισμοί επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να προβλέπονται από τον νόμο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα χρειάζεται να προστατεύονται και να προάγονται από την ΕΕ τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη, η προώθηση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος είναι καίριας σημασίας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν το διαδίκτυο και οι ΤΠΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ, έχουν μεν χρησιμοποιηθεί ως βασικά μέσα για τη διοργάνωση κοινωνικών κινημάτων και διαμαρτυριών σε διάφορες χώρες, ιδίως όσον αφορά την Αραβική Άνοιξη, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης ως μέσα καταστολής μέσω (μαζικής) λογοκρισίας, επιτήρησης, και εντοπισμού και παρακολούθησης πληροφοριών και προσώπων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο ως χρήσιμο εργαλείο για να προετοιμάζουν και πραγματοποιούν επιθέσεις οι τρομοκρατικές οργανώσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες προσδιορίζει, σε μεγάλο βαθμό, τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν ως δύναμη που φέρει θετικές εξελίξεις ή αντιθέτως καταστολή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι αλλαγές δημιουργούν νέα πλαίσια που απαιτούν προσαρμοσμένη εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων βάσει στρατηγικής για την ένταξη του διαδικτύου και των ΤΠΕ στον κύριο κορμό όλων των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο έχει ευδοκιμήσει και έχει αναπτυχθεί οργανικά ως πλατφόρμα τεράστιας δημόσιας αξίας· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η κατάχρηση νέων ευκαιριών και μέσων που διατίθενται από το διαδίκτυο δημιουργεί επίσης νέους κινδύνους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο έχει επίσης συμβάλει στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, γεγονός το οποίο απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, ιδίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί μόνο στις περιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου για παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι η υποκίνηση μίσους, βίας και ρατσισμού, η απολυταρχική προπαγάνδα, και της πρόσβασης των παιδιών σε πορνογραφικό υλικό ή της σεξουαλικής τους εκμετάλλευσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια και διασυνοριακή φύση του διαδικτύου απαιτεί νέες μορφές διεθνούς συνεργασίας και διακυβέρνησης με πολλαπλούς ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει ότι: «[η] Ένωση μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων τομέων της εξωτερικής της δράσης και μεταξύ αυτών και των άλλων πολιτικών της. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή, επικουρούμενοι από τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, εξασφαλίζουν αυτή τη συνοχή και συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουδετερότητα του διαδικτύου αποτελεί ουσιώδη αρχή για το ανοιχτό διαδίκτυο, εξασφαλίζοντας τον ανταγωνισμό και τη διαφάνεια·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ασφάλεια και η ψηφιακή ελευθερία είναι και οι δύο απαραίτητες και δεν μπορεί η μία να υποκαταστήσει την άλλη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά τις ψηφιακές ελευθερίες μόνο όταν αυτές διασφαλίζονται εντός της ΕΕ·

Ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη

1.  αναγνωρίζει ότι η χωρίς λογοκρισία πρόσβαση στο ανοικτού χαρακτήρα διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα και τις ΤΠΕ έχει φέρει αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, λειτουργώντας ως διεύρυνση δυνατοτήτων, καθώς επεκτείνει το πεδίο της ελευθερίας της έκφρασης, την πρόσβαση σε πληροφορίες, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την ελευθερία του συνέρχεσθαι σε όλο τον κόσμο·

2.  αναγνωρίζει το τεράστιο δυναμικό υποβοηθητικών, δημιουργικών και καταλυτικών δυνατοτήτων του διαδικτύου και των ΤΠΕ για την ενίσχυση των κοινοτήτων, την κοινωνία των πολιτών, την παγκόσμια οικονομική, κοινωνική, επιστημονική, πολιτιστική και πολιτική ανάπτυξη, το οποίο συμβάλλει στην πρόοδο της ανθρωπότητας ως συνόλου· έχει, ωστόσο, επίγνωση των νέων κινδύνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι οποίοι προέρχονται από την κατάχρηση των ΤΠΕ·

3.  αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκολύνουν τις κυβερνήσεις να ασκούν άμεση διπλωματία και επιτρέπουν την αύξηση των διαπροσωπικών επαφών σε ολόκληρο τον κόσμο· τονίζει ότι οι ανοιχτές συζητήσεις περί ιδεών μπορούν να αντικρούσουν εξτρεμιστικές απόψεις και να βελτιώσουν τη διαπολιτισμική επαφή και κατανόηση·

4.  θεωρεί τον πολιτισμό ως μέσο διευκόλυνσης της πρόσβασης και επαφής εκεί όπου οι πολιτικές σχέσεις έχουν συναντήσει φραγμό ή έχουν διαταραχθεί· αναγνωρίζει ότι η ελευθερία και ο πολιτισμός είναι στοιχεία στενά αλληλένδετα και ότι η ψηφιακή πολιτιστική διπλωματία έχει στρατηγική σημασία για την ΕΕ·

5.  αναγνωρίζει τον ρόλο της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης και της ελευθερίας της μίμησης και της επαναχρησιμοποίησης ως ακρογωνιαίων λίθων για τη δημιουργικότητα και την ελευθερία της έκφρασης και ιδεών· έχει επίγνωση του πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη εξαιρέσεων και περιορισμών στο οικοσύστημα της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως στους τομείς της δημοσιογραφίας, των παραπομπών, της σάτιρας, των αρχείων, των βιβλιοθηκών, καθώς και στην εξασφάλιση της πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά και τη δυνατότητα χρήσης της·

6.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει δεόντως το ότι υπάρχουν χώρες που ασκούν καταπίεση και έλεγχο των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ακτιβιστών, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα σε μερικές χώρες συνεπάγεται αυξανόμενη τεχνολογική συνιστώσα ως εκ του αποκλεισμού περιεχομένου και της παρακολούθησης και του εντοπισμού των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών και αντιφρονούντων· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να καταπολεμήσει την ποινικοποίηση της νόμιμης έκφρασης επιγραμμικά και τη θέσπιση περιοριστικής νομοθεσίας με σκοπό την αιτιολόγηση αυτών των μέτρων· επιβεβαιώνει, ως εκ τούτου, ότι αυτές οι πρακτικές αντιβαίνουν στα κριτήρια της Κοπεγχάγης·

7.  τονίζει ότι η αναγνώριση και εφαρμογή των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, εκπονητές λογισμικού, παραγωγούς υλικού, υπηρεσίες/μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. είναι απαραίτητη για να διασφαλίζει την ελευθερία δράσης και την ασφάλεια των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την ελευθερία της έκφρασης·

8.  τονίζει ότι η προαγωγή και προάσπιση των ψηφιακών ελευθεριών πρέπει να εγγράφεται στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων και να επανεξετάζεται ετησίως ώστε να εξασφαλίζεται η υποχρέωση λογοδοσίας και η συνέχεια, σε όλες τις εξωτερικές δράσεις, τις πολιτικές και τα μέσα χρηματοδότησης και παροχής βοήθειας της ΕΕ υπό την καθοδήγηση της Ύπατης Εκπροσώπου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης· ζητεί να υπάρξει προορατική προσέγγιση επ’ αυτού και να αναληφθεί δράση για να εξασφαλίζεται οριζόντια συνεργασία και συντονισμός μεταξύ και εντός των σχετικών θεσμικών οργάνων και αποκεντρωμένων φορέων της ΕΕ·

9.  προσυπογράφει την αναγνώριση από την Επιτροπή ότι η ασφαλής πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι μέρος των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και ότι οι περιορισμοί της ελευθερίας της έκφρασης, περιλαμβανομένης εκείνης στο διαδίκτυο, πρέπει να αιτιολογούνται από μια επιτακτική κοινωνική ανάγκη και, ειδικότερα, πρέπει να είναι ανάλογοι προς τον νόμιμο στόχο που επιδιώκεται·

10.  γνωρίζει τις ανησυχίες σχετικά με την προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών επιγραμμικά που υπάρχουν σε όλες τις χώρες ενώ αναγνωρίζει, παράλληλα, τις ζωτικής σημασίας διακρίσεις που επηρεάζουν το πλαίσιο εντός του οποίου γίνεται χρήση των ΤΠΕ, όπως στις περιπτώσεις όπου υπάρχει το κράτος δικαίου και το δικαίωμα σε αποζημίωση·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ εξωτερικών δράσεων της ΕΕ και των δικών της εσωτερικών στρατηγικών όταν προασπίζεται απολύτως απαραίτητους και αναλογικούς περιορισμούς στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδιαίτερα δε κατά την τήρηση βασικών αρχών διεθνούς δικαίου, όπως είναι ότι οι περιορισμοί πρέπει να βασίζονται στο δίκαιο και να μην θεσπίζονται κατά περίπτωση από τον εκάστοτε κλάδο·

12.  ενθαρρύνει τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να ορίσει τις ψηφιακές ελευθερίες και τη «στρατηγική κατά της αποσύνδεσης» μεταξύ των βασικών του προτεραιοτήτων·

13.  τονίζει ότι για αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική και πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ απαιτείται η ένταξη των ΤΠΕ στον κύριο κορμό των δραστηριοτήτων και η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος χάρις στην παροχή βασικών τεχνολογικών υποδομών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση και τις πληροφορίες και την προαγωγή της απόκτησης βασικών ψηφιακών γνώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο·

14.  θεωρεί τις ΤΠΕ καταλύτες για τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση, τον αλφαβητισμό, την εκπαίδευση, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική μέριμνα για την υγεία, την αποτελεσματική παρακολούθηση της διενέργειας εκλογών και την παροχή βοήθειας για ανακούφιση από τις καταστροφές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις καταστροφών σε απομεμακρυσμένες περιοχές και σε αναπτυσσόμενες κοινωνίες·

15.  επισημαίνει ότι τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν προγράμματα αρωγής που προωθούν τις ψηφιακές ελευθερίες, υπεράνω όλων στις κοινωνίες σε μη δημοκρατικές χώρες, καθώς και σε χώρες που διέρχονται περιόδους μετά από συγκρούσεις ή περιόδους πολιτικής μετάβασης· πιστεύει ότι οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ σε ρυθμιστικά θέματα είναι απαραίτητοι συνομιλητές για τους σκοπούς της εκπαίδευσης ομολόγων τους και της ενσωμάτωσης των βασικών δικαιωμάτων και αρχών στις νέες ρυθμίσεις και τη νομοθεσία (για τα μέσα ενημέρωσης) σε τρίτες χώρες· τονίζει ότι η παροχή βοήθειας με τη μορφή δημιουργίας υποδομών ΤΠΕ πρέπει να εξαρτάται από την εφαρμογή και διατήρηση της ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις πληροφορίες επιγραμμικά· πρέπει δε να εξαρτάται από την ψηφιακή ελευθερία κατά την ευρεία έννοια·

16.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της ανάπτυξης των ΤΠΕ σε περιοχές συγκρούσεων για την προώθηση δραστηριοτήτων οικοδόμησης της ειρήνης σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την παροχή ασφαλών επικοινωνιών μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, ξεπερνώντας έτσι ενεργά τα φυσικά εμπόδια και τους κινδύνους που επηρεάζουν τις διμερείς επαφές τόσο για άτομα όσο και για οργανώσεις σε αυτές τις περιοχές·

17.  εκφράζει την ελπίδα ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας, και ειδικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κατάλληλη χρήση θα συμβάλουν στην ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών δημιουργώντας πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την κατάρτιση νομοθεσίας·

18.  τονίζει ότι η ψηφιακή συλλογή και διάδοση αποδεικτικών στοιχείων περί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να συμβάλει στην σε παγκόσμια κλίμακα καταπολέμηση της ατιμωρησίας· θεωρεί ότι δυνάμει του διεθνούς (ποινικού) δικαίου το εν λόγω υλικό πρέπει να γίνεται αποδεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστικές διαδικασίες·

19.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι τα υλικά σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ΤΠΕ αποκτώνται υπό συνθήκες σεβασμού των ανθρωπίνων, εργασιακών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και ότι δεν υπόκεινται σε μονοπωλιακές πρακτικές ή σε περιορισμούς πρόσβασης στην εμπορία που θεσπίζονται για αυστηρά πολιτικούς λόγους· πιστεύει ότι μία πολυμερής προσέγγιση για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε υλικά σπάνιων γαιών υπό ανθρώπινες συνθήκες αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των εν λόγω στόχων·

Εμπόριο

20.  αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε τμήμα του δημόσιου χώρου, όπου έχουν υλοποιούνται νέες μορφές εμπορίου υπεράνω συνόρων, παράλληλα με καινοτόμο εξέλιξη της αγοράς, καθώς και με κοινωνική και πολιτισμική αλληλεπίδραση· πιστεύει ότι οι ψηφιακές ελευθερίες και το διασυνοριακό εμπόριο πρέπει να συνδυαστούν, για να δημιουργηθούν και να βελτιστοποιηθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία·

21.  έχει επίγνωση της ανησυχίας που προέρχεται από το ότι μερικός κόσμος ακούει με αυξανόμενη συχνότητα τον όρο «δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας’ και απεχθάνεται αυτό στο οποίο παραπέμπει ο όρος· αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η πολιτική εξωτερικού εμπορίου στη διαμόρφωση των μηχανισμών επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

22.  αποδοκιμάζει το ότι τεχνολογίες και υπηρεσίες που παράγονται στην ΕΕ χρησιμοποιούνται ενίοτε σε τρίτες χώρες με σκοπό την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της λογοκρισίας των πληροφοριών, της μαζικής επιτήρησης, της παρακολούθησης και ανίχνευσης και του εντοπισμού πολιτών και των δραστηριοτήτων τους στα δίκτυα (κινητής) τηλεφωνίας και στο διαδίκτυο· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσει αυτό το εμπόριο ψηφιακών όπλων·

23.  ζητεί την απαγόρευση των εξαγωγών τεχνολογιών και υπηρεσιών καταστολής σε απολυταρχικά καθεστώτα· πιστεύει ότι η απαγόρευση αυτή πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για διαρθρωτικά μέτρα περιοριστικού χαρακτήρα· θεωρεί, ωστόσο, συνετό να καταστεί σαφές ότι οιεσδήποτε απαγορεύσεις ως ανωτέρω πρέπει να αποφασίζονται σε κατά περίπτωση βάση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα στοιχεία όταν πρόκειται για περιοχές συγκρούσεων ή απολυταρχικά καθεστώτα·

24.  θεωρεί ορισμένα συγκεκριμένου στόχου τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν τις παρεμβολές, την επιτήρηση, την παρακολούθηση και τις υποκλοπές ως είδη «μιας χρήσης» και συνεπώς ζητεί την κατάρτιση ενός τακτικά επικαιροποιούμενου καταλόγου των χωρών που παραβιάζουν την ελευθερία της έκφρασης στο πλαίσιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων, χωρών στις οποίες πρέπει να απαγορεύεται η εξαγωγή των ως άνω ειδών «μιας χρήσης»·

25.  επισημαίνει την ανάγκη εφαρμογής και παρακολούθησης των κυρώσεων από την ΕΕ που σχετίζονται με τις τεχνολογίες σε επίπεδο της Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται εξίσου και ότι τηρούνται οι ίσοι όροι ανταγωνισμού·

26.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να παρέχει στις εταιρείες, όταν αμφιβάλλουν κατά πόσον πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια εξαγωγής, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη νομιμότητα ή τις δυνάμει δυσμενείς επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών· τούτο πρέπει επίσης να ισχύει για τις εταιρείες της ΕΕ ή με έδρα στην ΕΕ οι οποίες συνάπτουν συμβατικές σχέσεις με κυβερνήσεις τρίτων χωρών, είτε για να αποκτήσουν άδειες λειτουργίας ή για να διαπραγματευτούν ρήτρες αναστολής ή αποδεχόμενες τη συμμετοχή του δημοσίου σε επιχειρηματικές δράσεις ή τη δημόσια χρήση δικτύων και υπηρεσιών τους·

27.  τονίζει τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις διεθνείς συμφωνίες που αφορούν τις ΤΠΕ·

28.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει, εντός του 2013 το αργότερο, προτάσεις που να απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας για εταιρείες με έδρα στην ΕΕ καθώς και τη γνωστοποίηση πολιτικών που αφορούν τις εκτιμήσεις επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, και τούτο με στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης των εξαγωγών ΤΠΕ, προϊόντων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στον αποκλεισμό ιστοθέσεων, στη μαζική επιτήρηση, στον έλεγχο και την παρακολούθηση των ιδιωτών, στην εισχώρηση σε ιδιωτικές συνομιλίες (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή στο φιλτράρισμα αποτελεσμάτων αναζήτησης·

29.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ που θα υποχρεώνει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαδικασίες δημοσίων προμηθειών στα κράτη μέλη να διενεργούν εκτιμήσεις των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τις ΤΠΕ, αρχίζοντας από το στάδιο Ε&Α, και να εξασφαλίζουν τη μη συνενοχή τους σε δυνατές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες·

30.  πιστεύει ότι οι εταιρείες πρέπει να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν επιχειρηματικές πρακτικές που να αποβλέπουν στην παρακολούθηση του δυνατού αντίκτυπου από νέα προϊόντα ΤΠΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων και στο στάδιο της Ε&Α και να εξασφαλίζουν ότι δεν γίνονται συνεργοί σε δυνατές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στις επιχειρήσεις της ΕΕ ευρύ φάσμα πληροφοριών, ούτως ώστε να μπορούν να επιτυγχάνουν την ενδεδειγμένη ισορροπία μεταξύ επιχειρηματικών συμφερόντων και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

31.  αποδοκιμάζει εν προκειμένω την ενεργό εμπλοκή ευρωπαϊκών εταιρειών και διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ σε χώρες που επιδίδονται σε καταπιεστικές κυβερνητικές πολιτικές εναντίον προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών αντιφρονούντων όσον αφορά τα ψηφιακά δικαιώματα, την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις ΤΠΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να αποκλείσει επιχειρήσεις που επιδίδονται σε αυτές τις δραστηριότητες από διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών της ΕΕ και προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών·

32.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στις επιχειρήσεις της ΕΕ μεγάλο εύρος πληροφοριών και καθοδήγηση, βάσει των «αρχών Ruggie» του ΟΗΕ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων υπηρετούνται και προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη επιτυγχάνεται συμμόρφωση·

33.  τονίζει την ανάγκη να εξεταστούν οι επιπτώσεις της θέσπισης τεχνολογικών προτύπων για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα ΤΠΕ και τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ, σε περιπτώσεις όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αυτές εξάγονται σε τρίτες χώρες στις οποίες έννοιες όπως αυτή της «έννομης υποκλοπής» έχουν διαφορετική σημασία, παραδείγματος χάριν σε χώρες όπου δεν υφίσταται κράτος δικαίου·

34.  αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο αποτελεί πλέον όχι μόνο δημόσιο χώρο αλλά και αγορά, όπου η ελεύθερη ροή πληροφοριών και η πρόσβαση σε ΤΠΕ είναι απαραίτητες· ως εκ τούτου είναι της γνώμης ότι οι ψηφιακές ελευθερίες και το ελεύθερο εμπόριο πρέπει να προωθούνται και ταυτόχρονα να προστατεύονται, για να ενθαρρύνεται και να στηρίζεται η ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών καθώς και οι αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους πολίτες της ΕΕ σε μια επεκτεινόμενη ψηφιακή παγκόσμια οικονομία·

35.  ζητεί να περιληφθούν ρήτρες υπαγωγής σε προϋποθέσεις στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ, οι οποίες να ορίζουν διαφανείς διασφαλίσεις, να προστατεύουν την απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο και να εξασφαλίζουν την ελεύθερη ροή των πληροφοριών·

36.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι οι εντολές για τις πολυμερείς και τις διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις καθώς και η διενέργεια των ίδιων των διαπραγματεύσεων θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη σημαντικών στόχων της ΕΕ και συγκεκριμένα στην προώθηση των αξιών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, στην επίτευξη μιας πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς και στον σεβασμό της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας·

37.  καλεί την ΕΕ να παράσχει πολιτική στήριξη στις ευρωπαϊκές εταιρείες που βρίσκονται αντιμέτωπες με αιτήματα για διαγραφή περιεχόμενου που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες ή για την παροχή προσωπικών πληροφοριών με τρόπους που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και που περιορίζουν την ελευθερία ανάπτυξης εμπορικών δραστηριοτήτων·

38.  καλεί την ΕΕ να αμφισβητήσει και να ελαχιστοποιήσει τις εξωεδαφικές επιπτώσεις της νομοθεσίας τρίτων χωρών σε πολίτες και επιχειρήσεις της ΕΕ επιγραμμικά·

39.  σημειώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αναπτυχθεί εκτός των παραδοσιακών εμπορικών ρυθμιστικών πλαισίων· τονίζει τη σημασία της αυξημένης διεθνούς συνεργασίας στον ΠΟΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την προστασία και την εξασφάλιση της ανάπτυξης της παγκόσμιας ψηφιακής αγοράς· ζητεί αναθεώρηση και επικαιροποίηση της ισχύουσας συμφωνίας για την τεχνολογία πληροφοριών (ΙΤΑ) στον ΠΟΕ καθώς και το να διερευνήσει η ΕΕ τις δυνατότητες σύναψης μιας διεθνούς συμφωνίας για την ψηφιακή οικονομία (IDEA)·

40.  καλεί την Επιτροπή να μην μετακυλήσει την επιβολή και τις αξιώσεις που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα στους οικονομικούς παράγοντες στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και επίσης να εξασφαλίσει ότι οιαδήποτε επέμβαση στη νομοθεσία σχετικά με την ελευθερία του διαδικτύου θα επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου και με την έγκριση δικαστικής αρχής·

41.  θεωρεί ότι η περιορισμένη πρόσβαση των επιχειρήσεων και των επιγραμμικών πελατών της ΕΕ στις (ψηφιακές) αγορές λόγω μαζικής λογοκρισίας σε τρίτες χώρες αποτελούν μέτρο προστατευτισμού και εμπορικό φραγμό· καλεί την Επιτροπή να προτείνει στρατηγική προς καταπολέμηση των μέτρων που λαμβάνουν τρίτες χώρες τα οποία περιορίζουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ στις επιγραμμικές αγορές τους·

42.  καλεί την ΕΕ να καταβάλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι η υπαγωγή του διαδικτύου και των ΤΠΕ σε ρυθμιστικές διατάξεις παραμένει σε αιτιολογημένο και αρμόζον επίπεδο και πραγματοποιείται μόνο όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση το κρίνει αναγκαίο·

43.  ζητεί να συμπεριληφθούν οι τεχνολογίες στοχευμένης καταστολής στον διακανονισμό του Wassenaar·

44.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να παρέχουν πολιτική στήριξη σε εταιρείες ΕΕ που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε τρίτες χώρες όπου βρίσκονται αντιμέτωπες με το αίτημα να διαγράψουν περιεχόμενα που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες, να περιορίσουν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών ή να παράσχουν προσωπικές πληροφορίες με τρόπους που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα· επισημαίνει το ότι ψηφιακές επιχειρήσεις λειτουργούν συχνά χωρίς σύνορα και ότι η νομοθεσία τρίτης χώρας μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τους ευρωπαίους χρήστες και καταναλωτές· επίσης καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι θα ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της νομοθεσίας τρίτων χωρών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην ΕΕ·

45.  σημειώνει ότι η αυξημένη κυβερνητική συμμετοχή και ρύθμιση παρεμποδίζει τον ανοικτό και απεριόριστο χαρακτήρα του διαδικτύου, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες επέκτασης του ηλεκτρονικού εμπορίου και επιβάλλοντας περιορισμούς στις επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία· πιστεύει ότι μια πολυσυμμετοχική προσέγγιση συνιστά τον καλύτερο τρόπο για να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος στο διαδίκτυο και στην παγκόσμια αγορά· ζητεί να καταβληθούν διεθνείς προσπάθειες για να δημιουργηθεί η αναγκαία υποδομή για να καταστεί δυνατή η επέκταση της ψηφιακής οικονομίας, περιλαμβανομένων φιλελεύθερων ρυθμιστικών καθεστώτων, και καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να αυξήσουν τα αμοιβαία οφέλη σύμφωνα με την αρχή «το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής»·

46.  φρονεί ότι ο περιορισμός της πρόσβασης των επιχειρήσεων της ΕΕ σε ψηφιακές αγορές και επιγραμμικούς καταναλωτές μέσω, μεταξύ άλλων, μιας μαζικής κρατικής λογοκρισίας ή μιας περιορισμένης πρόσβασης στην αγορά για τους ευρωπαίους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών σε τρίτες χώρες, συνιστά εμπορικό φραγμό· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να περιλάβουν έναν μηχανισμό διασφάλισης σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και ιδίως σε εκείνες που περιέχουν διατάξεις που επηρεάζουν επιγραμμικές υπηρεσιές και επιγραμμικές κοινότητες χρηστών που μοιράζονται πληροφορίες, και τούτο για να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες ΤΠΕ της ΕΕ δεν θα υποχρεώνονται από τρίτα μέρη να περιορίσουν την πρόσβαση σε ιστοθέσεις, να διαγράψουν περιεχόμενα που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες ή να παράσχουν προσωπικές πληροφορίες, όπως προσωπικές διευθύνσεις IP, κατά τρόπους που αντίκεινται στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· καλεί επιπροσθέτως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν στρατηγική αμφισβήτησης των μέτρων τρίτων χωρών που περιορίζουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ στις παγκόσμιες επιγραμμικές αγορές·

47.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει νέο σχέδιο ρυθμιστικού πλαισίου για τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης, στο οποίο να ρυθμίζεται η δυνητικά επιβλαβής εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ σε τρίτες χώρες και να προβλέπεται ρόλος συντονισμού και παρακολούθησης για την Επιτροπή·

Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

48.  θεωρεί ότι η διαφανής και βάσει συνεργασίας λήψη αποφάσεων είναι ουσιώδης για να εξασφαλίζεται σεβασμός της ανοικτής και συμμετοχικής φύσης του διαδικτύου· θεωρεί ότι οιαδήποτε συζήτηση σχετικά με κανονισμούς που αφορούν το διαδίκτυο θα πρέπει να είναι ανοικτή και να περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, ιδιαίτερα όσους ειδικεύονται στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και τους καθημερινούς χρήστες του διαδικτύου· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη των βασικών κανόνων ψηφιακής ελευθερίας και των κανόνων συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο, περιλαμβανομένων των μηχανισμών επίλυσης διαφορών και λαμβάνοντας υπόψη τις συγκρουόμενες δικαιοδοσίες·

49.  σημειώνει ότι η δομή του διαδικτύου διέπεται επί του παρόντος από σχετικά περιορισμένες ρυθμίσεις και λειτουργεί μέσω μιας προσέγγισης πολλαπλών ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων· επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλίζει η ΕΕ ότι το πρότυπο των πολλαπλών ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων είναι χωρίς αποκλεισμούς και ότι οι μικρές επιχειρήσεις καθώς και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι χρήστες δεν παραγκωνίζονται από λίγους μεγάλους επιχειρηματικούς και κυβερνητικούς παράγοντες·

50.  θεωρεί ότι η συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και ιδιωτικών φορέων σε θέματα ΤΠΕ δεν πρέπει να βασίζεται στην επιβολή άμεσων και έμμεσων υποχρεώσεων στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) για την ανάληψη αποκεντρωμένων ρόλων όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας κατά την αστυνόμευση και τη ρύθμιση του διαδικτύου·

51.  τονίζει τη σημασία μιας συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου, καθώς και για ζητήματα που σχετίζονται με τη ρύθμιση των τηλεπικοινωνιών, υπενθυμίζοντας ότι ο τομέας εμπίπτει διεθνώς στην αρμοδιότητα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, στην οποία κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει μία ψήφο·

52.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις προτάσεις από συμμαχίες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν να εισαγάγουν ρυθμιστική εποπτεία και αυξημένο κυβερνητικό και ιδιωτικό έλεγχο στο διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνιακές λειτουργίες·

53.  καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει τον εξωεδαφικό αντίκτυπο που έχει η νομοθεσία τρίτων χωρών, ιδίως οι νόμοι περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πολίτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις της ΕΕ στον οποίον και να αντισταθεί· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ταχέως την ευρωπαϊκής κλίμακας στρατηγική για την υπολογιστική νέφους, όπως επισημαίνεται στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη·

54.  υπενθυμίζει ότι το διαδίκτυο, η σύνδεση και αποθήκευση δεδομένων και οι ΤΠΕ αποτελούν ουσιώδη τμήματα της υποδομής ζωτικής σημασίας της ΕΕ·

55.  εκφράζει τη λύπη του για την ώθηση που υπάρχει στην ΕΕ για περισσότερες εξουσίες αποκλεισμού ιστοθέσεων, δεδομένου ότι τούτο πρέπει να αποτελεί πάντα έσχατο μέτρο·

56.  στηρίζει έντονα την αρχή της ουδετερότητας του διαδικτύου, κυρίως το ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου δεν αποκλείουν, παρεμποδίζουν, εισάγουν διακρίσεις, περιορίζουν ή υποβαθμίζουν, ακόμα και μέσω των τιμών, την ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου να χρησιμοποιεί μια υπηρεσία προκειμένου να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιεί, να αποστέλλει, να δημοσιεύει, να λαμβάνει ή να προσφέρει οποιοδήποτε περιεχόμενο, εφαρμογή ή υπηρεσία της επιλογής του, ανεξάρτητα από πηγή ή προορισμό·

57.  φρονεί ότι χρειάζεται περισσότερη παγκόσμια συνεργασία για τη διατήρηση και τον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο μέλλον, δεδομένου ότι τούτο έχει ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της καινοτομίας, της απασχόλησης και του ελεύθερου παγκόσμιου εμπορίου·

58.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν την πολιτική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, για να συνεχίσει να επιτρέπεται σε όσους το επιθυμούν να δημιουργούν δικά τους περιεχόμενα και να τα μοιράζονται χωρίς να χρειάζεται να αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

59.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για το διασυνοριακό επιγραμμικό εμπόριο, μια αποτίμηση και αναθεώρηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την Κοινωνία της Πληροφορίας με στόχο την εξασφάλιση προβλεψιμότητας και ευελιξίας στο καθεστώς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αναθεώρηση της οδηγίας για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (IPRED), που θα εξισορροπεί την ανάγκη για μεταρρύθμιση και προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με την ανάγκη για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων επιγραμμικά και τη διαφύλαξη του ανοικτού χαρακτήρα του διαδικτύου και θα χρησιμεύσει ως βάση για τις διατάξεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και για δεσμεύσεις σε μελλοντικές Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών·

Μια στρατηγική ψηφιακής ελευθερίας

60.  αναγνωρίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται και επιγραμμικά, πιστεύει δε ότι οι ΤΠΕ πρέπει να εγγράφονται στον κύριο κορμό όλων των προγραμμάτων της ΕΕ, ειδικότερα στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, για να προωθηθεί αυτή η προσπάθεια·

61.  ζητεί από την ΕΕ να αναγνωρίσει τις ψηφιακές ελευθερίες ως θεμελιώδη δικαιώματα και ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι η προσωπική σφαίρα, η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και η πρόσβαση σε πληροφορίες, καθώς και για την εξασφάλιση διαφάνειας και υποχρέωσης για λογοδοσία στον δημόσιο βίο·

62.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να στηρίξουν, να εκπαιδεύσουν και να παρέχουν εξουσίες σε προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητους δημοσιογράφους που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στις δραστηριότητές τους, καθώς και να επιβεβαιώσουν τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα της προσωπικής σφαίρας, της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι επιγραμμικά·

63.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μην χρησιμοποιούν την εξαίρεση της δημόσιας τάξης ως περιοριστικό μέτρο για να περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα του συνέρχεσθαι και της διαδήλωσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, υπενθυμίζει δε ότι οιαδήποτε εξαίρεση αυτού του είδους πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ανάλογη·

64.  ζητεί πολιτική και διπλωματική στήριξη για τις ψηφιακές ελευθερίες στις χώρες που λαμβάνουν ενίσχυση από την ΕΕ, και τούτο πέραν των προγραμμάτων αρωγής·

65.  θεωρεί ότι ο περιορισμός των ψηφιακών ελευθεριών πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, ενώ εκείνες που λαμβάνουν αρωγή και ενίσχυση από την ΕΕ, εξαιρουμένων όσων ευρίσκονται σε κατάσταση οξείας σύρραξης, πλήττονται καταστροφές ή διέρχονται περιόδους μετά από συγκρούσεις και μετά από καταστροφές, θα πρέπει να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ κατά τρόπου που αυξάνουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

66.  προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνουν στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών-πλαίσιο με τρίτες χώρες, στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και σε πάσης μορφής επικοινωνία που σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ρήτρες υπαγωγής σε προϋποθέσεις οι οποίες θα ορίζουν την ανάγκη διασφάλισης και τήρησης της απεριόριστης πρόσβασης στο διαδίκτυο, των ψηφιακών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο·

67.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προάγουν και να διαφυλάττουν τα υψηλά πρότυπα ψηφιακής ελευθερίας στην ΕΕ, ειδικότερα κωδικοποιώντας την αρχή της ουδετερότητας του διαδικτύου σε έναν κατάλληλο κανονισμό, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία της Ένωσης όσον αφορά την προαγωγή και προάσπιση των ψηφιακών ελευθεριών σε όλο τον κόσμο·

68.  θεωρεί ότι η συνέργια μεταξύ των πολιτικών εμπορίου, ασφάλειας και εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ και η ευθυγράμμιση των αξιών και των συμφερόντων της είναι απαραίτητα στοιχεία για να επιτύχει η Ένωση πλήρη μόχλευση της οικονομικής της δύναμης και να ενεργεί ως παγκόσμιος παράγοντας στην προάσπιση των ψηφιακών ελευθεριών·

69.  θεωρεί ότι ο συντονισμός και οι κοινές διπλωματικές πρωτοβουλίες με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ στην ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικής για την ψηφιακή ελευθερία είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποτελεσματική και ευέλικτη δράση·

70.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν το ταχύτερο δυνατόν τη Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

o
o   o

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

(1) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx
(2) Ψήφισμα που ενέκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στην 189η συνεδρίασή του (Βέρνη, 19 Οκτωβρίου 2011) - http://www.ipu.org/english/issues/hrdocs/189/is01.htm
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0250.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0237.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0140.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0126.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0059.
(9) ΕΕ L 56 της 29.2.2012, σ. 1.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0511.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0364.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0334.
(13) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 135.
(14) ΕΕ C 99 Ε της 3.4.2012, σ. 101.
(15) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 33.
(16) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 24.
(17) ΕΕ C 290 Ε της 29.11.2006, σ. 107.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0406.
(19) ΕΕ L 16 της 19.1.2012, σ. 1.
(20) ΕΕ L 87 της 24.3.2012, σ. 26.
(21) http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου