Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0197(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0389/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0389/2012

Debates :

PV 10/12/2012 - 17
CRE 10/12/2012 - 17

Balsojumi :

PV 11/12/2012 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0471

Pieņemtie teksti
PDF 344kWORD 20k
Otrdiena, 2012. gada 11. decembris - Strasbūra
Pārejas pasākumi attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm ***II
P7_TA(2012)0471A7-0389/2012
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2012. gada 11. decembra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko nosaka pārejas pasākumus divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm (11917/1/2012 – C7-0328/2012 – 2010/0197(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (11917/1/2012 – C7-0328/2012),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0344),

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētāja 2012. gada 31. maija vēstuli, kurā pausta apņemšanās ieteikt plenārsēdē apstiprināt Padomes pirmā lasījuma nostāju,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 72. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komiteja ieteikumu otrajam lasījumam (A7-0389/2012),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  apstiprina Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

4.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī kopā ar Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 377 E, 7.12.2012., 203. lpp.


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS
PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojums

Tas, ka šī regula, tostarp 17., 18. un 19. apsvērums, paredz izmantot Regulā (ES) Nr. 182/2011 minētās procedūras, nav precedents tam, ka ar turpmākām regulām varētu atļaut Savienībai pilnvarot dalībvalstis saskaņā ar LESD 2. panta 1. punktu veikt likumdošanas funkciju un pieņemt juridiski saistošus aktus Savienības ekskluzīvās kompetences jomās. Turklāt konsultēšanās procedūras izmantošana šajā regulā pretstatā pārbaudes procedūrai nav uzskatāma par precedentu turpmākām regulām, ar kurām nosaka kopējās tirdzniecības politikas pamatu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika