Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0197(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0389/2012

Texte depuse :

A7-0389/2012

Dezbateri :

PV 10/12/2012 - 17
CRE 10/12/2012 - 17

Voturi :

PV 11/12/2012 - 8.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0471

Texte adoptate
PDF 272kWORD 20k
Marţi, 11 decembrie 2012 - Strasbourg
Dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe ***II
P7_TA(2012)0471A7-0389/2012
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2012 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe (11917/1/2012 – C7–0328/2012 – 2010/0197(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11917/1/2012– C7–0328/2012),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului [COM(2010)0344],

–  având în vedere scrisoarea președintelui Comisiei pentru comerț internațional din 31 mai 2012, în care se recomanda plenului să aprobe poziția Consiliului în primă lectură,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru comerț internațional (A7-0389/2012),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, de comun acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, împreună cu declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 377 E, 7.12.2012, p. 203.


ANEXĂ
LA REZOLUŢIA LEGISLATIVĂ

Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

Faptul că prezentul regulament, în special considerentele 17, 18 și 19, prevede utilizarea procedurilor menționate în Regulamentul (UE) nr. 182/2011 nu constituie un precedent în ceea ce privește viitoarele reglementări care permit Uniunii să autorizeze statele membre în temeiul articolului 2 alineatul (1) din TFUE să legifereze și să adopte acte cu forță juridică obligatorie în domenii care țin de competența exclusivă a Uniunii. În plus, în cadrul prezentului regulament, utilizarea procedurii de consultare și nu a procedurii de examinare nu este considerată ca instituind un precedent pentru viitoarele reglementări care stabilesc cadrul pentru politica comercială comună.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate