Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0303(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0387/2012

Внесени текстове :

A7-0387/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/12/2012 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0473

Приети текстове
PDF 259kWORD 20k
Вторник, 11 декември 2012 г. - Страсбург
Европейска агенция за морска безопасност ***II
P7_TA(2012)0473A7-0387/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2012 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10090/2/2012 – C7-0329/2012)

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 февруари 2011 г.(1),

–  след като се консултира с Комитета на регионите,

–  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0611),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 72 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A7-0387/2012),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 107, 6.4.2011 г., стр. 68.
(2) Приети текстове от 15.12.2011 г., P7_TA(2011)0581.

Правна информация - Политика за поверителност