Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0303(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0387/2012

Předložené texty :

A7-0387/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/12/2012 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0473

Přijaté texty
PDF 269kWORD 20k
Úterý, 11. prosince 2012 - Štrasburk
Evropská agentura pro námořní bezpečnost ***II
P7_TA(2012)0473A7-0387/2012

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10090/2/2012 – C7-0329/2012),

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. února 2011(1),

  po konzultaci s Výborem regionů,

  s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2010)0611),

  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

  s ohledem na doporučení pro druhé čtení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0387/2012),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady akt podepsal podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 107, 6.4.2011, s. 68.
(2) Přijaté texty ze dne 15.12.2011, P7_TA(2011)0581.

Právní upozornění - Ochrana soukromí