Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0303(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0387/2012

Indgivne tekster :

A7-0387/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/12/2012 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0473

Vedtagne tekster
PDF 197kWORD 20k
Tirsdag den 11. december 2012 - Strasbourg
Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ***II
P7_TA(2012)0473A7-0387/2012

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2012 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10090/2/2012 – C7-0329/2012),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. februar 2011(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2010)0611),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 72,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0387/2012),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 107 af 6.4.2011, s. 68.
(2) Vedtagne tekster af 15.12.2011, P7_TA(2011)0581.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik