Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0303(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0387/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0387/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 11/12/2012 - 8.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0473

Elfogadott szövegek
PDF 200kWORD 19k
2012. december 11., Kedd - Strasbourg
Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ***II
P7_TA(2012)0473A7-0387/2012

Az Európai Parlament 2012. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10090/2/2012 – C7-0329/2012),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2011. február 16-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatáról (COM(2010)0611) az első olvasat során elfogadott álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 72. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0387/2012),

1.  jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdése értelmében, a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 107., 2011.4.6., 68. o.
(2) Elfogadott szövegek, 2011.12.15., P7_TA(2011)0581.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat