Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0303(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0387/2012

Ingediende teksten :

A7-0387/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/12/2012 - 8.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0473

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 19k
Dinsdag 11 december 2012 - Straatsburg
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid ***II
P7_TA(2012)0473A7-0387/2012

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 december 2012 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (10090/2/2012 – C7-0329/2012),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 februari 2011(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2010)0611,

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 72 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0387/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 107 van 6.4.2011, blz. 68.
(2) Aangenomen teksten van 15.12.2011, P7_TA(2011)0581.

Juridische mededeling - Privacybeleid