Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0303(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0387/2012

Texte depuse :

A7-0387/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/12/2012 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0473

Texte adoptate
PDF 192kWORD 20k
Marţi, 11 decembrie 2012 - Strasbourg
Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă ***II
P7_TA(2012)0473A7-0387/2012

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2012 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția Consiliului adoptată în primă lectură (10090/2/2012 – C7-0329/2012),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 februarie 2011(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0611),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A7-0387/2012),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 107, 6.4.2011, p. 68.
(2) Texte adoptate din 15.12.2011, P7_TA(2011)0581.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate