Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0303(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0387/2012

Predkladané texty :

A7-0387/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/12/2012 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0473

Prijaté texty
PDF 199kWORD 20k
Utorok, 11. decembra 2012 - Štrasburg
Európska námorná bezpečnostná agentúra ***II
P7_TA(2012)0473A7-0387/2012

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10090/2/2012 – C7-0329/2012),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. februára 2011(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0611),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0387/2012),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 107, 6.4.2011, s. 68.
(2) Prijaté texty z 15.12.2011, P7_TA(2011)0581.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia