Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0093(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0001/2012

Předložené texty :

A7-0001/2012

Rozpravy :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Hlasování :

PV 11/12/2012 - 8.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0474

Přijaté texty
PDF 279kWORD 24k
Úterý, 11. prosince 2012 - Štrasburk
Vytváření jednotné patentové ochrany ***I
P7_TA(2012)0474A7-0001/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0215),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 118 první pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0099/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená španělskou poslaneckou sněmovnou a španělským senátem a italskou poslaneckou sněmovnou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. listopadu 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0001/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. prosince 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany
P7_TC1-COD(2011)0093

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1257/2012.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí