Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0094(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0002/2012

Predložena besedila :

A7-0002/2012

Razprave :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Glasovanja :

PV 11/12/2012 - 8.10
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0475

Sprejeta besedila
PDF 381kWORD 26k
Torek, 11. december 2012 - Strasbourg
Enotno patentno varstvo *
P7_TA(2012)0475A7-0002/2012

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. decembra 2012 o predlogu uredbe Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva v zvezi z veljavno ureditvijo prevajanja (COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2011)0216),

–  ob upoštevanju člena 118 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0145/2011),

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj španskega poslanskega kongresa in španskega senata ter italijanske poslanske zbornice v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0002/2012),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  Ker je Evropski patentni urad pristojen za podelitev evropskih patentov, mora ureditev prevajanja za evropski patent z enotnim učinkom temeljiti na trenutnem postopku pri Evropskem patentnem uradu. Cilj te ureditve mora biti doseganje potrebnega ravnovesja med interesi gospodarskih subjektov in javnim interesom, kar zadeva stroške postopka in razpoložljivost tehničnih informacij.
(6)  Ker je Evropski patentni urad pristojen za podelitev evropskih patentov, mora ureditev prevajanja za evropski patent z enotnim učinkom temeljiti na trenutnem postopku pri Evropskem patentnem uradu. Cilj te ureditve mora biti doseganje potrebnega ravnovesja med interesi gospodarskih subjektov, zlasti malih in srednjih podjetij, in javnim interesom, kar zadeva stroške postopka in razpoložljivost tehničnih informacij.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)  Da se olajša dostop do evropskih patentov z enotnim učinkom, zlasti za mala in srednja podjetja, je treba prijaviteljem, katerih jezik ni eden od uradnih jezikov Evropskega patentnega urada, omogočiti, da svoje patentne prijave pri Evropskem patentnem uradu vložijo v katerem koli drugem uradnem jeziku Unije. Kot dopolnilni ukrep mora Evropski patentni urad v skladu s členom 12 Uredbe xx/xx [materialne določbe] za prijavitelje, ki želijo pridobiti evropske patente z enotnim učinkom in imajo prebivališče ali glavni kraj poslovanja v državi članici Unije, katere uradni jezik ni eden od uradnih jezikov Evropskega patentnega urada, poleg že obstoječih patentov Evropskega patentnega urada upravljati tudi sistem dodatnih povračil stroškov, povezanih s prevajanjem iz tega jezika v jezik postopka Evropskega patentnega urada.
(9)  Da se olajša dostop do evropskih patentov z enotnim učinkom, zlasti za mala in srednja podjetja, je treba prijaviteljem, katerih jezik ni eden od uradnih jezikov Evropskega patentnega urada, omogočiti, da svoje patentne prijave pri Evropskem patentnem uradu vložijo v katerem koli drugem uradnem jeziku Unije. Kot dopolnilni ukrep mora biti za mala in srednja podjetja, fizične osebe in neprofitne organizacije, ki želijo pridobiti evropske patente z enotnim učinkom in imajo prebivališče ali glavni kraj poslovanja v državi članici Unije, katere uradni jezik ni eden od uradnih jezikov Evropskega patentnega urada, poleg že obstoječih patentov Evropskega patentnega urada, na voljo tudi sistem dodatnih povračil stroškov, povezanih s prevajanjem iz tega jezika v jezik postopka Evropskega patentnega urada. Sistem dodatnih povračil stroškov bi moral upravljati Evropski patentni urad v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. [.../2012] Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)  Podrobnosti in raven povračil dodatnih stroškov prevajanja se določijo na način, ki načeloma zagotavlja polno povračilo stroškov prevoda; določiti je treba najvišjo ceno strani prevoda, ki bo odražala običajno povprečno tržno ceno prevoda in preprečevala zlorabo.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)  Zaradi spodbujanja razpoložljivosti patentnih informacij in razširjanja tehnološkega znanja morajo biti čim prej na voljo strojni prevodi patentnih prijav in spisov v vse uradne jezike Unije. Sistem strojnih prevodov, ki je zelo pomembno orodje pri izboljševanju dostopa do patentnih informacij in obsežnem razširjanju tehnološkega znanja, razvija Evropski patentni urad. Pravočasna razpoložljivost sistema visokokakovostnih strojnih prevodov evropskih patentnih prijav in spisov v vse uradne jezike Unije bi koristila vsem uporabnikom evropskega patentnega sistema. Strojni prevodi so glavna značilnost politike Evropske unije. Ti strojni prevodi se lahko uporabljajo le v informativne namene in ne smejo imeti pravnega učinka.
(10)  Zaradi spodbujanja razpoložljivosti patentnih informacij in razširjanja tehnološkega znanja morajo biti čim prej na voljo strojni prevodi patentnih prijav in spisov v vse uradne jezike Unije. Sistem strojnih prevodov, ki je zelo pomembno orodje pri izboljševanju dostopa do patentnih informacij in obsežnem razširjanju tehnološkega znanja, razvija Evropski patentni urad. Pravočasna razpoložljivost sistema visokokakovostnih strojnih prevodov evropskih patentnih prijav in spisov v vse uradne jezike Unije bi koristila vsem uporabnikom evropskega patentnega sistema. Strojni prevodi so glavna značilnost politike Evropske unije. Ti strojni prevodi se lahko uporabljajo le v informativne namene in ne smejo imeti pravnega učinka. Ob objavi patentne prijave in podeljenega patenta bi morali biti brezplačno na voljo na spletu.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)  Po koncu prehodnega obdobja Evropski patentni urad še naprej objavlja dodatni prevod evropskega patentnega spisa v angleški jezik, ki ga prostovoljno zagotovi prijavitelj. S tem se omogoči nadaljnja mednarodna objava ter omeji možnosti, da bi kršitelj lahko trdil, da je ravnal v dobri veri.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Člen 1
S to uredbo se izvaja okrepljeno sodelovanje na področju uvedbe enotnega patentnega varstva, ki je bilo odobreno s Sklepom Sveta 2011/167/EU v zvezi z veljavno ureditvijo prevajanja.

1.  S to uredbo se izvaja okrepljeno sodelovanje na področju uvedbe enotnega patentnega varstva, ki je bilo odobreno s Sklepom Sveta 2011/167/EU v zvezi z veljavno ureditvijo prevajanja. Ureja ureditev prevodov evropskih patentov tako, da imajo enoten učinek.
1a.  Ta uredba ne posega v ureditev glede jezikov v institucijah Unije, določeno v skladu s členom 342 Pogodbe o delovanju Evropske unije in Uredbo Sveta št. 1/1958.
1b.  Ta uredba temelji na jezikovni ureditvi Evropskega patentnega urada in se ne sme obravnavati, kot da vzpostavlja posebno jezikovno ureditev za Unijo ali precedens za omejeno jezikovno ureditev v kakršnem koli prihodnjem pravnem instrumentu Unije.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Ob objavi patentne prijave in podeljenega patenta se da strojne prevode patentnih prijav in spisov v vse jezike Unije iz člena 6(3), ko so pripravljeni, brezplačno na voljo na spletu.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 b (novo)
2b.  Po koncu prehodnega obdobja iz člena 6 in v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. [.../2012] Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva sodelujoče države članice v skladu s členom 143 EPK Evropskemu patentnemu uradu naložijo, da objavi dodatne celotne prevode spisov v angleški jezik, če je prijavitelj prostovoljno zagotovil tak dodaten prevod. Tak prevod ni opravljen avtomatizirano.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1
1.  V primeru spora glede evropskega patenta z enotnim učinkom imetnik patenta na zahtevo in po izbiri domnevnega kršitelja zagotovi celoten prevod patenta v uradni jezik sodelujoče države članice, v kateri se je zgodila domnevna kršitev ali v kateri ima domnevni kršitelj stalno prebivališče.
1.  V primeru spora glede evropskega patenta z enotnim učinkom imetnik patenta na zahtevo in po izbiri domnevnega kršitelja zagotovi celoten prevod patenta v uradni jezik sodelujoče države članice, v kateri se je zgodila domnevna kršitev ali v kateri ima domnevni kršitelj stalno prebivališče. Tak prevod ni opravljen avtomatizirano.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2
2.  V primeru spora glede evropskega patenta z enotnim učinkom imetnik patenta med sodnim postopkom na zahtevo sodišča, pristojnega za spore glede evropskih patentov z enotnim učinkom na ozemljih sodelujočih držav članic, zagotovi celoten prevod patenta v jezik postopka navedenega sodišča.
2.  V primeru spora glede evropskega patenta z enotnim učinkom imetnik patenta med sodnim postopkom na zahtevo sodišča, pristojnega za spore glede evropskih patentov z enotnim učinkom na ozemljih sodelujočih držav članic, zagotovi celoten prevod patenta v jezik postopka navedenega sodišča. Tak prevod ni opravljen avtomatizirano.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4
4.  V primeru spora glede odškodninskega zahtevka sodišče, ki obravnava spor, upošteva, da je domnevni kršitelj, preden je prejel prevod iz odstavka 1, morda ravnal v dobri veri in ni vedel ali upravičeno ni mogel vedeti, da krši patent.
4.  V primeru spora o odškodninskem zahtevku sodišče, ki obravnava spor, upošteva, zlasti v primeru malih in srednjih podjetij, fizičnih oseb, neprofitnih organizacij, univerz in javnih raziskovalnih organizacij, ali je domnevni kršitelj, preden je prejel prevod iz odstavka 1, morda ravnal v dobri veri in ni vedel ali upravičeno ni mogel vedeti, da krši patent.
Sprememba 12 in 13
Predlog uredbe
Člen 5
Glede na to, da se evropske patentne prijave lahko vložijo v katerem koli jeziku iz člena 14(2) EPK, v skladu s členom 12 Uredbe xx/xx [materialne določbe] sodelujoče države članice v skladu s členom 143 EPK dodelijo Evropskemu patentnemu uradu nalogo upravljanja sistema za nadomestila za povrnitev vseh stroškov prevajanja do določene zgornje meje iz pristojbin iz člena 13 navedene uredbe, in sicer za prijavitelje, ki pri Evropskem patentnem uradu vložijo patentne prijave v enem od uradnih jezikov Unije, ki ni uradni jezik Evropskega patentnega urada.

1.  Glede na to, da se evropske patentne prijave lahko vložijo v katerem koli jeziku iz člena 14(2) EPK, v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. [.../2012] Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva sodelujoče države članice v skladu s členom 143 EPK dodelijo Evropskemu patentnemu uradu nalogo upravljanja sistema za nadomestila za povrnitev vseh stroškov prevajanja do določene zgornje meje iz pristojbin iz člena 13 navedene uredbe, in sicer za prijavitelje, ki pri Evropskem patentnem uradu vložijo patentne prijave v enem od uradnih jezikov Unije, ki ni uradni jezik Evropskega patentnega urada.
1a.  Sistem nadomestil iz odstavka 1 se financira iz pristojbin iz člena 10 Uredbe (EU) št. [.../2012] Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva in je na voljo samo malim in srednjim podjetjem, fizičnim osebam, neprofitnim organizacijam, univerzam in javnim raziskovalnim organizacijam s stalnim bivališčem ali glavnim krajem poslovanja v državi članici Unije.
1b.  Sistem nadomestil iz odstavka 1 zagotavlja polno povračilo stroškov prevoda do zgornje meje, ki je določena tako, da odraža povprečno tržno ceno prevoda in preprečuje zlorabe.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
Taki prevodi niso opravljeni avtomatizirano.

Sprememba 15
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2
2.  Uporablja se od [določen bo poseben datum, ki se bo ujemal z datumom začetka uporabe Uredbe xx/xx o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva].
2.  Uporablja se od 1. januarja 2014 ali od datuma začetka veljavnosti Sporazuma o enotnem patentnem sodišču, karkoli nastopi pozneje.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov