Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0263(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0237/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0237/2012

Viták :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Szavazatok :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 11/12/2012 - 8.12
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Elfogadott szövegek
PDF 315kWORD 27k
2012. december 11., Kedd - Strasbourg
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása ***I
P7_TA(2012)0477A7-0237/2012
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2012. december 11-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0599),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0306/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. október 31-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A7-0237/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(1);

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatot;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) Ez az álláspont lép a 2012. szeptember 13-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0348).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. december 11-én került elfogadásra az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0263

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal20/2013/EU rendelet.)


MELLÉKLETEK A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

A Bizottság üdvözli a 20/2013/EU rendelettel(1) kapcsolatban az Európai Parlament és a Tanács között első olvasatban született megállapodást.

A 20/2013/EU rendeletben előírtak alapján a Bizottság éves jelentést fog benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a megállapodás IV. részének végrehajtásáról, és kész megvitatni a megállapodás IV. részének végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő problémákat az Európai Parlament illetékes bizottságával.

A Bizottság különös fontosságot tulajdonít a megállapodásban foglalt, kereskedelemre és fenntartható fejlődésre vonatkozó kötelezettségvállalások hatékony végrehajtásának, figyelembe véve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető egyezményeinek illetékes ellenőrző testületei által nyújtott egyedi információkat és a megállapodás IV. részének VIII. címe alatt felsorolt többoldalú környezetvédelmi megállapodásokat. Ezzel összefüggésben a Bizottság ki fogja kérni az illetékes civil társadalmi tanácsadó csoportok véleményét is.

A banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus hatályának 2019. december 31-i lejárta után a Bizottság értékeli az uniós banánpiac és az uniós banántermesztők helyzetét. A Bizottság megállapításairól jelentést fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és e jelentésbe bele fogja foglalni a „Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité” (POSEI) programnak az uniós banántermesztés védelme terén való működése előzetes értékelését.

EGYÜTTES NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és Bizottság egyetért abban, hogy szoros együttműködésre van szükség a megállapodás IV. részének és az 20/2013/EU rendelet(2) végrehajtásának nyomon követése tekintetében. E célból a következőkben állapodnak meg:

Az Európai Parlament illetékes bizottsága kérésére a Bizottság minden olyan egyedi kérdésről jelentést tesz, amely a közép-amerikai országok kereskedelemre és fenntartható fejlődésre vonatkozó kötelezettségvállalásai végrehajtásával kapcsolatos.

Abban az esetben, ha az Európai Parlament védintézkedési vizsgálat kezdeményezésére irányuló ajánlást fogad el, a Bizottság alaposan meg fogja vizsgálni, hogy a hivatalból történő kezdeményezésnek az 20/2013/EU rendeletszerinti feltételei teljesülnek-e. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy e feltételek nem teljesülnek, jelentést fog tenni az Európai Parlament illetékes bizottságának, amelyben magyarázatot ad az ilyen vizsgálat kezdeményezése szempontjából fontos valamennyi tényezőről.

(1) HL L 17., 2013.1.19., 13. o..
(2) HL L 17., 2013.1.19., 13. o..

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat