Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0263(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0237/2012

Predložena besedila :

A7-0237/2012

Razprave :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Glasovanja :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 11/12/2012 - 8.12
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Sprejeta besedila
PDF 361kWORD 23k
Torek, 11. december 2012 - Strasbourg
Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko ***I
P7_TA(2012)0477A7-0237/2012
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. decembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Srednjo Ameriko na drugi strani (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0599),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0306/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 31. oktobra 2012, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0237/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju(1);

2.  upošteva izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

4.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) To stališče nadomesti spremembe, sprejete dne 13. septembra 2012 (Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0348).


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. decembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani
P7_TC1-COD(2011)0263

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 20/2013.)


PRILOGI K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

IZJAVA KOMISIJE

Komisija pozdravlja dogovor v prvi obravnavi med Evropskim parlamentom in Svetom o Uredbi (EU) št. 20/2013(1)

Kakor je določeno v Uredbi (EU) št. 20/2013, bo Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložila letno poročilo o izvajanju dela IV Sporazuma ter bo pripravljena razpravljati s pristojnim odborom Evropskega Parlamenta o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz izvajanja dela IV Sporazuma.

Komisija bo posebno pozornost namenila učinkovitemu izvajanju obvez glede trgovine in trajnostnega razvoja v Sporazumu, pri čemer bo upoštevala posebne informacije, ki jih posredujejo zadevni nadzorni organi iz temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela ter večstranskih okoljskih sporazumov, navedenih v naslovu VIII dela IV Sporazuma. Glede tega bo Komisija zbrala stališča zadevnih svetovalnih skupin civilne družbe.

Po prenehanju veljavnosti stabilizacijskega mehanizma za banane 31. decembra 2019 bo Komisija ocenila razmere na trgu Unije za banane in razmere pri proizvajalcih banan v Uniji. Komisija bo o svojih ugotovitvah poročala Evropskemu parlamentu in Svetu ter vključila predhodno oceno delovanja „Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité“ (POSEI) pri varovanju proizvodnje banan v Uniji.

SKUPNA IZJAVA

Evropski parlament in Komisija se strinjata o pomembnosti tesnega sodelovanja pri spremljanju izvajanja dela IV Sporazuma in Uredbe (EU) št. 20/2013(2). Glede tega sta se dogovorila naslednje:

Komisija na zahtevo pristojnega odbora Evropskega parlamenta temu poroča o vseh specifičnih zadevah, ki se nanašajo na izvajanje obvez srednjeameriških držv glede trgovine in trajnostnega razvoja.

Če Evropski parlament sprejme priporočilo za začetek zaščitne preiskave, bo Komisija podrobno pregledala, ali so izpolnjeni pogoji iz Uredbe (EU) št. 20/2013 za začetek po uradni dolžnosti. Če Komisija meni, da pogoji niso izpolnjeni, bo pristojnemu odboru Evropskega parlamenta predložila poročilo, vključno z obrazložitvijo vseh dejavnikov, povezanih z začetkom takšne preiskave.

(1) UL L 17, 19.1.2013, str. 13.
(2) UL L 17, 19.1.2013, str. 13.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov