Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2011/0262(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0249/2012

Testi mressqa :

A7-0249/2012

Dibattiti :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Votazzjonijiet :

PV 13/09/2012 - 11.11
CRE 13/09/2012 - 11.11
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 11/12/2012 - 8.15
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2012)0347
P7_TA(2012)0480

Testi adottati
PDF 302kWORD 27k
It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2012 - Strasburgu
L-implimentazzjoni tal-klawsola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-ftehim kummerċjali UE-Kolombja/Perù ***I
P7_TA(2012)0480A7-0249/2012
Riżoluzzjoni
 Test
 Anness

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2012 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimplimenta l-klawsola ta' slavagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2011)0600),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0307/2011),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Fuzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-31 ta' Ottubru 2012, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-0249/2012),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(1);

2.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni annessa ma’ din ir-riżoluzzjoni;

3.  Japprova d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni annessa ma' din ir-riżoluzzjoni;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta tagħha b’mod sustanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) Din il-pożizzjoni tissostitwixxi l-emendi adottati fit-13 ta' Settembru 2012 (Testi adottati, P7_TA(2012)0347).


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Diċembru 2012 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimplimenta l-klawsola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha fuq naħa, u l-Kolombja u l-Perù fuq in-naħa l-oħra
P7_TC1-COD(2011)0262

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) Nru 19/2013.)


ANNESSI GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

DIKJARAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

Il-Kummissjoni tilqa’ l-qbil fl-ewwel qari bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar ir-Regolament (UE) Nru 19/2013(1).

Kif ippjanat fir-Regolament (UE) Nru 19/2013, il-Kummissjoni tippreżenta rapport annwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Perù u se tkun lesta tiddiskuti mal-kumitat responsabbli tal-Parlament Ewropew kwalunkwe kwistjoni li toħroġ mill-implimentazzjoni tal-Ftehim.

Il-Kummissjoni se tagħti importanza partikolari lill-implimentazzjoni effikaċi tal-impenji dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli fil-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Perù, billi tqis it-tagħrif speċifiku provdut mill-entitajiet rilevanti ta' monitoraġġ tal-Konvenzjonijiet fundamentali tal-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol u l-ftehimiet ambjentali multilaterali elenkati fit-Titolu IX tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Perù. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni se tfittex ukoll il-fehmiet tal-gruppi konsultattivi rilevanti tas-soċjetà ċivili.

Wara l-iskadenza tal-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana fil-31 ta' Diċembru 2019, il-Kummissjoni se tivvaluta l-qagħda tas-suq tal-banana tal-UE u l-istat tal-produtturi tal-banana tal-UE. Il-Kummissjoni se tirrapporta s-sejbiet tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u tinkludi valutazzjoni preliminari tal-funzjonament tal-POSEI fil-preservazzjoni tal-produzzjoni tal-banana fl-UE.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

Il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew jaqblu dwar l-importanza ta' kooperazzjoni mill-qrib fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Ftehim u r-Regolament (UE) Nru 19/2013(2). Għal dan il-għan huma jaqblu fuq dan li ġej:

‐ Fuq talba mill-kumitat responsabbli tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament dwar kwalunkwe tħassib speċifiku b'rabta mal-implimentazzjoni mill-Kolombja u l-Perù tal-impenji tagħhom dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli.

‐ Fil-każ li l-Parlament Ewropew jadotta rakkomandazzjoni għall-ftuħ ta’ investigazzjoni ta’ salvagwardja, il-Kummissjoni se teżamina bir-reqqa jekk ġewx sodisfatti l-kundizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 19/2013 għal ftuħ ex officio. Fil-każ li l-Kummissjoni tqis li l-kundizzjonijiet ma ġewx sodisfatti, hi se tippreżenta rapport lill-kumitat responsabbli tal-Parlament Ewropew li jinkludi spjegazzjoni tal-fatturi kollha rilevanti għall-ftuħ ta’ investigazzjoni bħal din.

(1) ĠU L 17, 19.1.2013, p. 1.... .
(2) ĠU L 17, 19.1.2013, p.1.

Avviż legali - Politika tal-privatezza