Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2129(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0340/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0340/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 20
CRE 10/12/2012 - 20

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0482

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 414kWORD 50k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών
P7_TA(2012)0482A7-0340/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών (2012/2129(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Μαζί για την υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013» (COM(2007)0630),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία» (COM(2007)0279),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση της υγείας των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την τηλεϊατρική προς όφελος των ασθενών, των συστημάτων υγείας και της κοινωνίας (COM(2008)0689),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης στην ΕΕ» (COM(2009)0180),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας: μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2009)0567),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη «Δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη (COM(2009)0291),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Ενδυνάμωση των γυναικών – Καταπολέμηση των μεθόδων εμπορίας που εφαρμόζει η καπνοβιομηχανία στην ευρωπαϊκή περιοχή του ΠΟΥ» (ΠΟΥ, 2010),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση για τη δημογραφική γήρανση 2012: βασικές παραδοχές και μέθοδοι προβλέψεων» (European Economy 4/11, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, που αφορά τη θέσπιση δευτέρου προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2008-2013(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 940/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Καινοτόμες προσεγγίσεις των χρόνιων νοσημάτων στον τομέα της δημόσιας υγείας και των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Βελγικής Προεδρίας, της 23ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη διαφορά στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών, της 19ης-20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις μη μεταδιδόμενες ασθένειες,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020», (COM(2011)0808),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Eurostat με τίτλο «Ενεργός γήρανση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών – Μια στατιστική απεικόνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωβαρόμετρου με τίτλο «Ενεργός γήρανση» (2012),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Προώθηση του στρατηγικού σχεδίου υλοποίησης της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση» (COM(2012)0083),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις» COM(2012)0055),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τον καρκίνο του μαστού στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Φεβρουαρίου 2007 με τίτλο «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την ψυχική υγεία(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2009, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με κοινό προγραμματισμό της έρευνας για την καταπολέμηση των νευροεκφυλιστικών νόσων, ιδίως της νόσου του Alzheimer(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2010, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη»(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με το ρόλο των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με την κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Σεπτεμβρίου 2011, για τη θέση και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου των ΗΕ σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων ασθενειών(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαΐου 2012, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών(18),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0340/2012),

Γενικό πλαίσιο

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προασπίζεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε ατόμου να έχει πρόσβαση στην προληπτική ιατρική φροντίδα και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και ότι το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ρητά ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την οργάνωση, τη διαχείριση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των πόρων που διατίθενται για τις υπηρεσίες αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να έχουν τα ηλικιωμένα άτομα το δικαίωμα να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητο βίο και να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική γήρανση αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών υπερβαίνουν τα 87 εκατομμύρια (17,4% του συνολικού πληθυσμού) και ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 2060 θα υπερβαίνουν τα 150 εκατομμύρια (περίπου 30%)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τη σταθερή άνοδο του βιοτικού επιπέδου στις βιομηχανικές χώρες – γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ότι οι ηλικιωμένοι σήμερα είναι πολύ πιο δραστήριοι από ό,τι σε παλαιότερες δεκαετίες –, τα αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις για τους ηλικιωμένους εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην κοινωνική τους ένταξη, πράγμα το οποίο οδηγεί στην κοινωνική περιθωριοποίηση που έχει άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους και στην ψυχική τους υγεία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν, κατά τη γέννηση, μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους άντρες (82,4 έτη για τις γυναίκες έναντι 76,4 ετών για τους άντρες)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά αυτή είναι μικρότερη όσον αφορά το προσδόκιμο υγιούς ζωής (61,7 έτη για τους άνδρες έναντι 62,6 ετών για τις γυναίκες)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ηλικίας 55-64 ετών ήταν 38,6% έναντι ποσοστού 54,5% για τους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ, το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών πρέπει να έχει απασχόληση έως το 2020·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αμοιβές των γυναικών είναι χαμηλότερες από εκείνες των ανδρών (στην ΕΕ η μέση διαφορά στις αμοιβές ανδρών και γυναικών είναι της τάξης του 17,5%)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά στις αμοιβές ανδρών και γυναικών για την ομάδα ηλικίας 55-64 ετών υπερβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη το 30% και φθάνει το 48% για την ομάδα ηλικίας άνω των 65 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά στις αμοιβές ανδρών και γυναικών οδηγεί σε διαφορά και στις συντάξεις, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν συχνά οι γυναίκες κατ’ αναλογία χαμηλότερες συντάξεις και να αναγκάζονται συχνά να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, προκειμένου να συνδυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή, επιλέγουν συχνά την ευέλικτη απασχόληση, την κατ’ οίκον απασχόληση, τη μερική απασχόληση, την προσωρινή ή άτυπη απασχόληση, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους και να υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στις συνταξιοδοτικές εισφορές που καταβάλλουν, γεγονός που τις καθιστά ιδιαιτέρως ευάλωτες σε καταστάσεις αβεβαιότητας και φτώχειας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενιά των γυναικών ηλικίας άνω των 50 ετών, που συχνά περιγράφεται ως «γενιά σάντουιτς» ή ως «εργαζόμενες κόρες και εργαζόμενες μητέρες», τείνουν να έχουν λιγότερες δυνατότητες να φροντίζουν τη δική τους υγεία καθώς συχνά φροντίζουν τους γονείς τους και τα εγγόνια τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Ευρώπη, το 23,9% του πληθυσμού που ανήκει στην ομάδα ηλικίας 50-64 ετών διατρέχει κίνδυνο φτώχειας, συγκεκριμένα 25,9% των γυναικών έναντι 21,7% των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνονται μεταξύ 39% και 49% ανάλογα με τη χώρα και φθάνουν μάλιστα το 51% σε μία χώρα της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75,8% των γυναικών άνω των 65 ετών ζουν μόνες, κυρίως μετά από διαζύγιο, χωρισμό ή χηρεία, και ότι, κατά μέσο όρο, 3 στα 10 νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νοικοκυριά ενός ατόμου και στην πλειονότητά τους αποτελούνται από γυναίκες που ζουν μόνες, ιδίως ηλικιωμένες γυναίκες, το ποσοστό δε αυτό αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοικοκυριά ενός ατόμου ή τα νοικοκυριά που διαθέτουν ένα μόνο εισόδημα στα περισσότερα κράτη μέλη υφίστανται δυσμενή μεταχείριση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους, όσον αφορά τη φορολόγηση, την κοινωνική ασφάλεια, τη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλιση και τις συντάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες πολιτικές δεν πρέπει να τιμωρούν τους πολίτες επειδή – ηθελημένα ή μη – ζουν μόνοι·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2009, το ποσοστό των γυναικών άνω των 65 ετών που αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες ήταν 7,6% έναντι 5,5% για τους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες ως μειονεκτούσα ομάδα αντιμετωπίζουν συχνά πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. λόγω ηλικίας, φύλου ή εθνοτικής προέλευσης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ηλικιωμένες, που συχνά έχουν χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση και αντιμετωπίζουν πολυάριθμες δυσκολίες, θα ωφελούνταν από μέτρα κοινωνικής προστασίας και από την πρόσβαση σε εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι δυσκολότερη στις αγροτικές περιοχές απ’ ό, τι στις αστικές περιοχές, δεδομένου ότι στις αγροτικές περιοχές υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού και νοσοκομειακών δομών, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών υπηρεσιών για επείγοντα περιστατικά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες, ιδιαίτερα εκείνες που ζουν απομονωμένα, βιώνουν συχνά δεινές κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις, που έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους και στην κατάσταση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αντιμετωπιστούν δεόντως οι ανάγκες των ηλικιωμένων γυναικών, είναι απαραίτητη η καλύτερη κατανόηση των ασθενειών από τις οποίες πάσχουν·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης, περιορίζουν την ικανότητα των ηλικιωμένων γυναικών να δημιουργούν και/ή να διατηρούν κοινωνικά δίκτυα και να έχουν, κατά συνέπεια, μια δραστήρια ζωή·

Ασθένειες που συνδέονται με την ηλικία

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, λόγω του μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής και της ευαισθησίας του γυναικείου φύλου σε ορισμένες παθήσεις, πλήττονται περισσότερο από χρόνιες ασθένειες και ασθένειες που προκαλούν αναπηρία και, ως εκ τούτου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας ζωής τους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την εμφάνιση, την εξέλιξη και τις συνέπειες πολλών ασθενειών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), οι συχνότερες μορφές καρκίνου στις γυναίκες είναι ο καρκίνος του μαστού (29,7%), ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού (13,5%) και ο καρκίνος των πνευμόνων (7,4%)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο οι καρδιαγγειακές παθήσεις προκαλούν περισσότερους από 2 εκατομμύρια θανάτους στα κράτη μέλη, αριθμός που αντιστοιχεί στο 42% του συνολικού αριθμού θανάτων στην ΕΕ, και ευθύνονται για το 45% των θανάτων στις γυναίκες σε σύγκριση με το 38% στους άνδρες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαβήτης αποτελεί μία από τις συχνότερες μη μεταδιδόμενες ασθένειες, από την οποία πάσχουν πάνω από 33 εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ, ενώ είναι πιθανό ότι ο αριθμός αυτός θα έχει ανέλθει στα 38 εκατομμύρια το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2010, σχεδόν το 9% του ενήλικου πληθυσμού (ηλικίας 20-79 ετών) της ΕΕ έπασχε από διαβήτη·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλικία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση νευροεκφυλιστικών νόσων όπως η νόσος του Alzheimer (η πιο κοινή μορφή άνοιας)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες εμφανίζονται συχνότερα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών (πλήττουν περίπου 1 στα 20 άτομα άνω των 65 ετών, 1 στα 5 άτομα άνω των 80 ετών και 1 στα 3 άτομα άνω των 90 ετών)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 7,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη πάσχουν από άνοια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες, το ποσοστό εμφάνισης της νόσου του Alzheimer στις γυναίκες άνω των 90 ετών είναι 81,7% (έναντι 24% στους άνδρες)·λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό στίγμα και η άγνοια σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως η άνοια, οδηγούν σε καθυστερημένη διάγνωση και σε περιορισμένα αποτελέσματα της θεραπείας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνοια εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών (πλήττει περίπου 1 στα 20 άτομα άνω των 65 ετών, 1 στα 5 άτομα άνω των 80 ετών και 1 στα 3 άτομα άνω των 90 ετών)· λαμβάνοντας υπόψη ότι γενικά η συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας είναι μεγαλύτερη στις ηλικιωμένες γυναίκες παρά στους ηλικιωμένους άνδρες·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων (π.χ. οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, οστεοπόρωση και οστική ευθραυστότητα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 75% των καταγμάτων ισχίου λόγω οστεοπόρωσης αφορά γυναίκες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, όγκων, διαβήτη, παχυσαρκίας και χρόνιων αποφρακτικών παθήσεων είναι το κάπνισμα, η έλλειψη σωματικής άσκησης, η κακή διατροφή, η κατάχρηση αλκοόλ και η μόλυνση του περιβάλλοντος·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάθλιψη και το άγχος αποτελούν σοβαρές μορφές ψυχικής διαταραχής που πλήττουν περισσότερο τις γυναίκες απ’ ό,τι τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΠΟΥ, το ποσοστό εμφάνισης στην Ευρώπη κυμαίνεται μεταξύ 2% και 15% στις γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασθένιση της ακοής και οι οφθαλμολογικές διαταραχές έχουν επίσης σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα μια δύσκολη διαβίωση με λειτουργικούς περιορισμούς, καθώς και ότι η έγκαιρη και σωστή διάγνωση, η ποιοτική θεραπεία και η πρόσβαση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα ποιότητας μπορούν να προλάβουν την επιδείνωση ή να αποκαταστήσουν εν μέρει τις λειτουργίες·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 600 000 Ευρωπαίοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας, το μεγαλύτερο μέρος δε αυτών είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασθένεια αυτή αποτελεί την πλέον συχνή μορφή νευροεκφυλιστικής διαταραχής και μία από τις βασικές αιτίες αναπηρίας μη τραυματικού χαρακτήρα στις ηλικιωμένες γυναίκες·

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τις γυναίκες και τους άνδρες και να βελτιωθεί η ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών σε αγροτικές περιοχές, όπου πολλές εξ αυτών ζουν μόνες, τηρουμένου του άρθρου 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες, λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, που είναι δυσχερής λόγω ανισοτήτων μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις αποδοχές, τις συντάξεις και άλλες μορφές εισοδήματος, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες σε καταστάσεις αβεβαιότητας και φτώχειας και διαθέτουν λιγότερους οικονομικούς πόρους από τους απαιτούμενους για να χρηματοδοτήσουν την υγειονομική περίθαλψη και τις ιατρικές θεραπείες που χρειάζονται·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τηλεϊατρική μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια που δεν είναι διαθέσιμη σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα και τη συχνότητα της εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης που χρειάζονται ορισμένα ηλικιωμένα άτομα, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους·

Έρευνα και πρόληψη

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διατήρηση υψηλού βιοτικού επιπέδου και συνεπώς για την αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης που λέγεται γήρανση·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση οδηγούν στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των ανδρών και των γυναικών, γεγονός που επιτρέπει την επέκταση του προσδόκιμου ζωής με καλή υγεία και τη σημαντική μείωση των δαπανών για υγειονομική περίθαλψη, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προληπτικά μέτρα πρέπει να καταστούν προτεραιότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις μειονεκτούσες ομάδες·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνώσεις για την υγεία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν οι πολίτες να προσανατολιστούν καλύτερα σε πολύπλοκα συστήματα υγείας και να κατανοήσουν καλύτερα τον δικό τους ρόλο στην πρόληψη των ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευαισθησία κάθε φύλου σε ασθένειες και φάρμακα δεν έχει μελετηθεί σήμερα επαρκώς, καθώς οι κλινικές δοκιμές πραγματοποιούνται κυρίως σε νεαρούς άνδρες·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον IARC, εάν ο μαστογραφικός έλεγχος κάλυπτε άνω του 70% του γυναικείου πληθυσμού, θα μπορούσε να μειωθεί ο αριθμός των θανάτων από καρκίνο του μαστού στις γυναίκες άνω των 50 ετών κατά 20% έως 30%·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κάνουν μεγαλύτερη χρήση χημικών και φυτικών φαρμάκων, οι επιπτώσεις των οποίων πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι αλληλεπίδρασης·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής τους βιώνουν πολλές ορμονικές αλλαγές και κάνουν χρήση ειδικών φαρμάκων κατά την αναπαραγωγική ηλικία και την εμμηνόπαυση·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 9% των γυναικών κάνουν συχνά χρήση αντικαταθλιπτικών χαπιών, σε σύγκριση με το 5% των ανδρών·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 4-6% των ηλικιωμένων ατόμων έχει υποστεί κάποιας μορφής κακοποίηση στο σπίτι τους, που μπορεί να έχει τη μορφή σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης ή ακόμα οικονομικής εκμετάλλευσης, αμέλειας και εγκατάλειψης·

Γενικό πλαίσιο

1.  αναγνωρίζει ότι, παρόλο που οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες, δεν απολαμβάνουν περισσότερα χρόνια καλής υγείας, δηλαδή χωρίς περιορισμούς στις δραστηριότητες ή χωρίς σοβαρή αναπηρία (62,6 έτη για τις γυναίκες έναντι 61,7 ετών για τους άντρες)·

2.  διαπιστώνει ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες χρειάζονται επαρκή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και οικιακής βοήθειας, προκειμένου να μπορούν να ζουν ισότιμα και αυτόνομα·

3.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει νέα έκθεση σχετικά με την κατάσταση της υγείας των γυναικών, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα ηλικίας άνω των 65 ετών και στους δείκτες για την ενεργό γήρανση·

4.  θεωρεί ότι οι πολιτικές που έχουν ως στόχο να προωθήσουν τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την κοινωνική συμμετοχή επιτρέπουν στη γυναίκα να βιώσει μια ενεργό και υγιή γήρανση· συνεπώς, καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς αυτήν την κατεύθυνση·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την πλήρη ένταξη, τη μεγαλύτερη ανάμειξη και την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων γυναικών στην κοινωνική ζωή·

6.  τονίζει τη σημασία της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής προσφοράς για ηλικιωμένους·

7.  ζητεί συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα, όπως είναι η έγκριση της οδηγίας για την ίση μεταχείριση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν συχνά οι ηλικιωμένες γυναίκες·

8.  υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη πρόληψη των ασθενειών και στη βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων, καθώς και στη διατήρηση της αυτονομίας τους·

9.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δημοσιεύσουν έκθεση σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη για τη στήριξη της ενεργού γήρανσης και τον αντίκτυπο αυτών των δράσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές και να καθοριστούν οι μελλοντικές δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν μια πιο θετική στάση απέναντι στη γήρανση καθώς και να ενισχύσουν την επίγνωση των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τη γήρανση και τις πραγματικές επιπτώσεις της, στοιχείο που αποτελεί ένα από τα κύρια μηνύματα του έτους 2012, Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών·

11.  θεωρεί ότι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα καλύπτει όλες τις φάσεις της ζωής και θα λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ γήρανσης και φύλου αποτελεί την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολιτικές στον τομέα της γήρανσης·

12.  επισημαίνει ότι οι δημόσιες δαπάνες στον τομέα της υγείας αντιπροσωπεύουν το 7,8% του ΑΕΠ της ΕΕ και εκτιμάται ότι, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, οι δημόσιες δαπάνες για μακροχρόνια και επείγουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα αυξηθούν κατά 3% μέχρι το 2060·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις ηλικιωμένες μετανάστριες, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με σκληρές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε μέτρα κοινωνικής πρόνοιας και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης· εκτιμά ότι πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που ζουν μόνες τους, στις χήρες και στις διαζευγμένες, καθώς αυτή η κατάσταση της προσωπικής τους ζωής επηρεάζει την ποιότητα ζωής και την υγεία τους·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν πλήρως τη διάσταση του φύλου σε θέματα υγείας ως βασική πτυχή των πολιτικών της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών στον τομέα της υγείας·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην εφαρμογή δραστικών μέτρων για την καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και στην εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης χρηματοδότησης για τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας, ώστε να συμβάλουν στη διαχείριση της δημογραφικής τάσης γήρανσης του πληθυσμού·

16.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στις ηλικιωμένες γυναίκες, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση στην προληπτική ιατρική φροντίδα και στην υγειονομική περίθαλψη·

17.  επισημαίνει ότι οι ολοκληρωμένες και εμπεριστατωμένες στρατηγικές για την υγεία απαιτούν τη συνεργασία κυβερνήσεων, επαγγελματιών του τομέα της υγείας, μη κυβερνητικών οργανώσεων, αρμόδιων φορέων της δημόσιας υγείας, οργανώσεων των ασθενών, μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων παραγόντων, με στόχο την υγιή γήρανση του πληθυσμού·

18.  επαναλαμβάνει την ανάγκη διαμόρφωσης και προώθησης μιας περισσότερο ευαισθητοποιημένης Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ηλικιωμένων γυναικών και ανδρών, καθώς και την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλα τα μέτρα και τις πολιτικές ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργός και υγιής γήρανση για όλους·

Ασθένειες που συνδέονται με την ηλικία

19.  τονίζει ότι συχνά υποτιμούνται πολλές ασθένειες στις γυναίκες, όπως για παράδειγμα οι καρδιακές παθήσεις, οι οποίες θεωρούνται ανδρικό πρόβλημα· εκφράζει τη λύπη του γιατί σε πολλές περιπτώσεις το έμφραγμα στις γυναίκες δεν διαγιγνώσκεται, επειδή τα συμπτώματα στις γυναίκες είναι σε γενικές γραμμές διαφορετικά από εκείνα που εμφανίζονται στους άνδρες· υπογραμμίζει ότι οι θεραπείες πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις βιολογικές ιδιαιτερότητες κάθε φύλου·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα δημόσιας ενημέρωσης με αποδέκτες τις γυναίκες, με στόχο την ευαισθητοποίηση ως προς τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς και ειδικά προγράμματα για τη συνεχή κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας·

21.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν δίδεται η δέουσα προσοχή στο πρόβλημα της αύξησης της κατανάλωσης αλκοόλ από τις ηλικιωμένες γυναίκες στην Ευρώπη και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν μελέτες με σκοπό την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος και των συνεπειών του στη σωματική και ψυχική υγεία των ηλικιωμένων γυναικών·

22.  επισημαίνει με ανησυχία την αύξηση του αριθμού των καπνιστριών, που έχει ως επακόλουθο την αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης καρκίνου των πνευμόνων, καρδιοπαθειών και παθήσεων του κυκλοφορικού συστήματος· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγκαινιάσουν προγράμματα καταπολέμησης του καπνίσματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις νεαρές γυναίκες (ο ΠΟΥ εκτιμά ότι στην Ευρώπη το ποσοστό των καπνιστριών θα αυξηθεί από το 12% που είναι σήμερα σε περίπου 20% μέχρι το 2025)·

23. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για την προώθηση της βελτίωσης της υγείας, μεταξύ άλλων με κατάλληλη ενημέρωση για τους κινδύνους που συνδέονται με το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ, για τα οφέλη της σωστής διατροφής και της επαρκούς σωματικής άσκησης, που αποτελούν μέσα πρόληψης της παχυσαρκίας, της υπέρτασης και των σχετικών με αυτές επιπλοκών·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν εκστρατείες ενημέρωσης που απευθύνονται σε γυναίκες που εισέρχονται στην εμμηνόπαυση ή την βιώνουν ήδη·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την επίγνωση του κοινού όσον αφορά τις ασθένειες των οστών και των αρθρώσεων μέσω της διοργάνωσης εκστρατειών ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία αυτών·

26.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τις μη μεταδιδόμενες ασθένειες σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τις μη μεταδοτικές ασθένειες τον Σεπτέμβριο του 2011 και της δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε η Επιτροπή τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2012·

27.  παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, με την ευκαιρία της επικείμενης αναθεώρησης της οδηγίας 2001/37/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού·

28.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει ειδική στρατηγική της ΕΕ, υπό τη μορφή σύστασης του Συμβουλίου, για την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση του διαβήτη, στρατηγική που θα καλύπτει επίσης την ενημέρωση και την έρευνα σε αυτόν τον τομέα και θα περιλαμβάνει διατομεακή προσέγγιση με γνώμονα το φύλο και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τηρουμένου του άρθρου 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μια ολιστική προσέγγιση με γνώμονα το φύλο όσον αφορά τη νόσο του Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αξιοπρέπειας των ασθενών και των οικογενειών τους·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν, σε συνεργασία με τις εθνικές και ευρωπαϊκές ενώσεις Alzheimer, εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για τη νόσο του Alzheimer (πληροφόρηση για τη νόσο και τις δυνατότητες αγωγής και περίθαλψης)·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν επειγόντως, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, εθνικά σχέδια και στρατηγικές για τη νόσο του Alzheimer·

32.  επισημαίνει με ανησυχία ότι το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών στην ΕΕ καταγράφεται μεταξύ ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών και ότι οι περιπτώσεις απόπειρας αυτοκτονίας είναι περισσότερες μεταξύ των γυναικών και αυξάνονται λόγω των εντονότερων επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης στις ηλικιωμένες γυναίκες· προτρέπει την Επιτροπή να δημοσιεύσει μελέτη σχετικά με τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία και τις δυσανάλογες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις ηλικιωμένες γυναίκες·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή και την Eurostat, τη συλλογή δεδομένων, κατανεμημένων ανά φύλο και ηλικία, και να δημοσιεύσουν ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τη ψυχική υγεία και τη σχέση μεταξύ της ψυχικής υγείας και των ετών υγιούς ζωής·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τους ιατρούς γενικής ιατρικής και τους επαγγελματίες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, ψυχολόγων και νοσηλευτών, σχετικά με την πρόληψη και τη θεραπεία νευροεκφυλιστικών παθήσεων και καταθλιπτικών διαταραχών, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιπλέον προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένες γυναίκες·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα σε ενέργειες στον τομέα των ασθενειών που προκαλούν βλάβες στη μνήμη, όπως η άνοια, και να αυξήσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα των ιατρικών και κοινωνικών ερευνών, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ατόμων που πάσχουν από αυτές τις ασθένειες και των ατόμων που τους παρέχουν φροντίδα, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης και να ενισχυθεί η ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

36.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οι οποίοι παρέχουν φροντίδα σε ηλικιωμένους θα συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχούς κατάρτισης και θα υποβάλλονται τακτικά σε αξιολόγηση των επιδόσεών τους·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τα δημόσια πανεπιστήμια να προβλέψουν πρόγραμμα σπουδών ιατρικής με ειδίκευση στη γεροντολογία·

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

38.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητες για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ηλικιωμένων γυναικών σε ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών που ζουν μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα και σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση, ανεξάρτητα από την προσωπική, οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση, με έμφαση στην παροχή εξατομικευμένης βοήθειας, μεταξύ άλλων, στην παροχή κατ’ οίκον βοήθειας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε ειδικές μορφές υποστήριξης και βοήθειας των φροντιστών καθώς και στην τηλεϊατρική, δεδομένου ότι μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και να συμβάλει στη μείωση των καταλόγων αναμονής·

39.  ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού για τον τομέα της υγείας, να αναλύουν και να παρακολουθούν επίσης τη διάσταση του φύλου και να διασφαλίζουν ότι λαμβάνεται υπόψη·

40. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και λύσεις υποβοηθούμενης από το περιβάλλον διαβίωσης που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, προκειμένου να ευνοηθεί η αυτόνομη κατ’ οίκον διαβίωση, να καταστήσουν τις υπηρεσίες υγείας πιο αποτελεσματικές και πιο προσβάσιμες για τις ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες ζουν απομονωμένα για λόγους κινητικότητας και συχνότερα αποκλείονται από τα οφέλη των εν λόγω εγκαταστάσεων, καθώς και να εγκαταστήσουν τηλεφωνικό δίκτυο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, το οποίο θα λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο·

41.  ζητεί να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα προκειμένου να επιτραπεί στους ηλικιωμένους να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την επιλογή και τον σχεδιασμό υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας που προορίζονται για αυτούς·

42.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, ειδικότερα τα συστήματα ασφάλισης ασθένειας, να λαμβάνουν υπόψη την ανεργία και τις κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ούτως ώστε τα εν λόγω άτομα να μην στερούνται προστασίας·

43.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθεί και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και σε άλλες υπηρεσίες βοήθειας για τις γυναίκες που, παρά τα προσωπικά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, πρέπει να φροντίζουν και άλλα εξαρτώμενα άτομα·

44. παροτρύνει να μετατραπούν τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα περίθαλψης ηλικιωμένων, που συνήθως λειτουργούν ως νοσοκομεία, σε εγκαταστάσεις φιλικές προς τους ενοίκους τους, όπου όχι μόνο θα παρέχεται ιατρική φροντίδα αλλά και θα δίδεται προτεραιότητα σε οιαδήποτε μορφή αυτόνομης ή δημιουργικής απασχόλησης για την αποφυγή του φαινομένου της ιδρυματοποίησης·

45.  εκφράζει τη σθεναρή πεποίθησή του ότι τα ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων·

46.  υποστηρίζει ότι το αυξανόμενο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό πρέπει να διαθέτει υψηλού επιπέδου κατάρτιση και να είναι προετοιμασμένο να εφαρμόσει μια προσέγγιση, η οποία, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων κάθε φύλου και κάθε ηλικίας, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ψυχολογικές ανάγκες των ηλικιωμένων γυναικών καθώς και τις ανάγκες τους στον τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων και της πληροφόρησης·

47.  ζητεί να περιλαμβάνονται στον κύκλο σπουδών του ιατρικού προσωπικού περισσότερα μαθήματα κατάρτισης στον τομέα της συναισθηματικής κατανόησης και της ψυχολογίας· ζητεί να συμμετέχουν οι κοινωνικοί λειτουργοί περισσότερο σε αυτήν την πολιτική πρόληψης·

48. ενθαρρύνει το έργο ομάδων και τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας για την παροχή φροντίδας, προστασίας και ψυχολογικής στήριξης στους ηλικιωμένους·

49.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συλλέξουν στοιχεία και να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές, μεριμνώντας για την ενσωμάτωση στοιχείων που σχετίζονται με το φύλο, που θα οδηγήσουν στον προσδιορισμό ορθών πρακτικών για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ιδίως όσον αφορά την αποφυγή περίπλοκων διοικητικών διαδικασιών και τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων γυναικών, καθώς και να παράσχουν συμβουλές στις κυβερνήσεις σχετικά με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ενισχύσει την επίγνωση του κοινού όσον αφορά την πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση στα κράτη μέλη·

50.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την προληπτική υγειονομική περίθαλψη για τις ηλικιωμένες γυναίκες προβλέποντας, για παράδειγμα, προσβάσιμες και τακτικές μαστογραφίες και εξετάσεις τραχηλικού επιχρίσματος, να καταργήσουν τα όρια ηλικίας όσον αφορά την πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις, όπως ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού, και να αυξήσουν την επίγνωση του κοινού όσον αφορά τη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου·

51.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της με στόχο να διαδοθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μια νοοτροπία πρόληψης, και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τους χώρους εργασίας και τα κέντρα ηλικιωμένων, με τη συνεργασία των επαγγελματιών του κλάδου, των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΜΚΟ·

Έρευνα και πρόληψη

52.  επισημαίνει με ανησυχία τα αποτελέσματα έρευνας της ΕΕ, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2011, από τα οποία προκύπτει ότι κατά τους τελευταίους 12 μήνες περίπου το 28% των γυναικών ηλικίας 60 ετών και άνω υπήρξαν θύματα κακοποίησης· υποστηρίζει ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην προστασία των ηλικιωμένων από την κακοποίηση, την κακομεταχείριση, την εγκατάλειψη και την εκμετάλλευση, είτε οι ενέργειες αυτές είναι ενσυνείδητες και σκόπιμες είτε αποτέλεσμα αμελούς συμπεριφοράς· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις δράσεις τους για την πρόληψη της κακοποίησης ηλικιωμένων κατ’ οίκον και σε ιδρύματα·

53.  θεωρεί σημαντικό να εφαρμοστεί μια προσέγγιση της ιατρικής έρευνας που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ανδρών και των γυναικών·

54. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (2010-2015) αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες είναι εκτεθειμένοι σε συγκεκριμένες ασθένειες και ειδικούς κινδύνους για την υγεία τους που πρέπει να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στην ιατρική έρευνα και στις υπηρεσίες υγείας·

55.  ζητεί να εκπονηθεί, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 2020, στρατηγικό σχέδιο έρευνας σχετικά με την υγεία των γυναικών για την επόμενη δεκαετία και να δημιουργηθεί ερευνητικό ίδρυμα για την υγεία των γυναικών προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή του σχεδίου·

56.  θεωρεί σημαντικό να εξασφαλιστεί η παρουσία γυναικών εμπειρογνωμόνων στις εθνικές τεχνολογικές και επιστημονικές συμβουλευτικές επιτροπές για την αξιολόγηση των φαρμάκων·

57.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στο κοινό πρόγραμμα για τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις την κακοποίηση των ηλικιωμένων ως θέμα έρευνας, προκειμένου να υπολογιστεί η έκταση και οι επιπτώσεις της σε άτομα που πάσχουν από άνοια·

58. υποστηρίζει την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση ως πιλοτική πρωτοβουλία η οποία αποσκοπεί στην αύξηση του προσδόκιμου υγιούς ζωής των πολιτών της ΕΕ κατά 2 έτη έως το 2020 και στοχεύει στην επίτευξη τριών στόχων για την Ευρώπη, ήτοι βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, καθώς και βελτίωση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας·

59.  επιδοκιμάζει τα σχέδια και τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και του τρόπου ζωής (σχέδιο EATWELL, Πλατφόρμα της ΕΕ για τη Διατροφή, τη Σωματική Άσκηση και την Υγεία, Πλαίσιο για τη Μείωση του Αλατιού), καθώς και την ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη δράση κατά του καρκίνου·

60.  τονίζει ότι όλοι οι στόχοι και οι δράσεις που καλύπτονται από το δεύτερο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση της καλύτερης κατανόησης και αναγνώρισης των διαφορετικών αναγκών ανδρών και γυναικών και των αντίστοιχων αντιλήψεων όσον αφορά την υγεία·

61.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με μια δέσμη μέτρων για την πολιτική συνοχής (2014-2020), στην οποία η ενεργός και υγιής γήρανση και η καινοτομία συγκαταλέγονται στις επενδυτικές της προτεραιότητες·

62.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 97% των δημοσιονομικών πόρων για την υγεία προορίζεται για τη θεραπεία μη μεταδιδόμενων ασθενειών και μόνο το 3% για επενδύσεις στην πρόληψη, σε μία περίοδο όπου το κόστος της αντιμετώπισης και της διαχείρισης μη μεταδιδόμενων ασθενειών αυξάνεται δραματικά λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας· καλεί, ως προς αυτό, τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον προϋπολογισμό για τον τομέα της υγείας ώστε να περιληφθούν και δραστηριότητες πρόληψης·

63.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση των αιτίων εμφάνισης των ασθενειών και να προωθήσει, για τον σκοπό αυτό, την πρόληψη σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την υγεία μέσω της έγκαιρης διάγνωσης των ασθενειών, της διατήρησης ενός υγιούς τρόπου ζωής, της παροχής επαρκούς υγειονομικής περίθαλψης και της διασφάλισης κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους·

64.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε εκστρατείες αύξησης της επίγνωσης του κοινού όσον αφορά την οστεοπόρωση και να παράσχουν σαφέστερη πληροφόρηση σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο για την οστεοπόρωση, με στόχο την πρόληψη καταγμάτων, μεταξύ άλλων, μέσω καλύτερης πρόσβασης σε εξετάσεις μέτρησης της οστικής πυκνότητας·

65.  συμφωνεί με την έννοια του «gender challenge» που πρότεινε ο ΠΟΥ, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ανάγκη καλύτερης εκτίμησης των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν την υγεία των γυναικών· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις συστάσεις του ΠΟΥ για τη δημιουργία «φιλικών προς τους ηλικιωμένους» περιβαλλόντων και την αύξηση των ευκαιριών που έχουν οι ηλικιωμένες γυναίκες να συνεισφέρουν παραγωγικά στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διατομεακής συνεργασίας για τον καθορισμό και την προώθηση δράσεων εκτός του τομέα της υγείας, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την υγεία των γυναικών·

66.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αναδεικνύουν, κατά την κατάρτιση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, τις κλινικές ενδείξεις και τα συμπτώματα των καρδιαγγειακών παθήσεων που διαφέρουν στις γυναίκες, προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα της έγκαιρης παρέμβασης·

67.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενθαρρύνουν, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ορίζων 2020», μια πιο στενή επιστημονική συνεργασία καθώς και τη διενέργεια συγκριτικών ερευνών για τη σκλήρυνση κατά πλάκας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να είναι ευκολότερος ο προσδιορισμός κατάλληλης αγωγής και πρόληψης αυτής της ασθένειας, η οποία προκαλεί σοβαρές διαταραχές των κινητικών λειτουργιών, κυρίως στις ηλικιωμένες·

68.  καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να υποστηρίζει εκστρατείες ευαισθητοποίησης που απευθύνονται ειδικότερα στις ηλικιωμένες γυναίκες και επικεντρώνονται σε ειδικές από την άποψη του φύλου και της ηλικίας συστάσεις σχετικά με τη σωστή διατροφή και τη σημασία της σωματικής άσκησης, δεδομένου ότι οι παράγοντες αυτοί μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο στην πρόληψη των πτώσεων και να μειώσουν την εμφάνιση διαταραχών στο κυκλοφορικό σύστημα, οστεοπόρωσης καθώς και ορισμένων μορφών καρκίνου·

69.  ζητεί να αναληφθούν, για τον σκοπό αυτό, δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης τόσο στα σχολεία όσο και μέσω μηνυμάτων για την υγεία σχετικά με τη σωστή διατροφή και τους κινδύνους που ενέχει η κακή διατροφή για την υγεία·

70.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε διαβούλευση με το Συμβούλιο, προκειμένου να επανενεργοποιηθεί και να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο η σύσταση σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου, με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες πληθυσμού που ευρίσκονται σε μειονεκτική θέση από κοινωνικοοικονομική άποψη, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες στον τομέα της υγείας· καλεί τα κράτη μέλη, που δεν το έχουν πράξει ακόμα, να εφαρμόσουν την εν λόγω σύσταση, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας·

71. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προσαρμόσουν το όριο ηλικίας για πρόσβαση σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, τουλάχιστον στις χώρες με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης της νόσου και στις περιπτώσεις ατόμων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λόγω βεβαρημένου οικογενειακού ιστορικού, και να συμπεριλάβουν στα εν λόγω προγράμματα και τις ηλικιωμένες γυναίκες, λόγω αύξησης του προσδόκιμου ζωής·

72.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα δικαιώματα των γυναικών με σκοπό την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και διακρίσεων λόγω ηλικίας και φύλου, μεταξύ άλλων μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που απευθύνονται σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από τη μικρότερη δυνατή ηλικία·

73.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την κλινική έρευνα σχετικά με τις γυναίκες και θεωρεί ότι η πρόσφατη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζόμενων για τον άνθρωπο, η οποία καταργεί την οδηγία 2001/20/ΕΚ, θα μπορούσε να αναθεωρηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση·

74.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις μέσω της άμεσης συνεργασίας με τους ασθενείς, ούτως ώστε να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων·

o
o   o

75.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE L 301 της 20.11.2007, σ. 3.
(2) ΕΕ L 246 της 23.9.2011, σ. 5.
(3) ΕΕ C 313 Ε της 20.12.2006, σ. 273.
(4) ΕΕ C 250 E της 25.10.2007, σ. 93.
(5) ΕΕ C 175 E της 10.7.2008, σ. 561.
(6) ΕΕ C 76 E της 25.3.2010, σ. 24.
(7) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 23.
(8) ΕΕ C 271 E της 7.10.2010, σ. 7.
(9) ΕΕ C 136 E της 11.5.2012, σ. 35.
(10) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 95.
(11) ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 49.
(12) ΕΕ C 74 E της 13.3.2012, σ. 19.
(13) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 77.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0360.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0390.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0082.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0225.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0069.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου