Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/2041(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0373/2012

Testi mressqa :

A7-0373/2012

Dibattiti :

PV 10/12/2012 - 22
CRE 10/12/2012 - 22

Votazzjonijiet :

PV 11/12/2012 - 8.18
CRE 11/12/2012 - 8.18
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2012)0483

Testi adottati
PDF 351kWORD 38k
It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2012 - Strasburgu
L-Isfida Antimikrobika - Theddid li qed jiżdied mir-Reżistenza Antimikrobika
P7_TA(2012)0483A7-0373/2012

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2012 dwar l-Isfida Mikrobika – Theddid li qed jiżdied mir-Reżistenza Antimikrobika (2012/2041(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 2012 dwar “L-impatt tar-reżistenza antimikrobika fis-settur tas-saħħa umana u fis-settur veterinarju - perspettiva ta' ”Saħħa Waħda’“,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Novembru 2011 dwar Pjan ta' Azzjoni kontra t-theddid li qed jiżdied ta' Reżistenza Antimikrobika (COM(2011)0748),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Ottubru 2011 dwar Inizjattiva għall-Ipprogrammar Konġunt tar-riċerka “L-Isfida Mikrobika – Theddida għas-Saħħa tal-Bniedem li qed Titfaċċa” (C(2011)7660),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Ottubru 2011 dwar it-theddida għas-saħħa pubblika tar-reżistenza antimikrobika(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2011 dwar ir-reżistenza għall-antibijotiċi(2),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tat-18 ta' Novembru 2009 tal-persunal tas-servizzi tal-Kummissjoni dwar ir-reżistenza antimikrobika (SANCO/6876/2009r6),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Tekniku Konġunt taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) u tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) tas-17 ta' Settembru 2009 dwar “L-isfida batterika: wasal iż-żmien li nirreaġixxu – Appell biex jitqarreb id-distakk eżistenti bejn il-preżenza fl-UE ta' batterji reżistenti għal ħafna mediċini u l-iżvilupp ta' aġenti antibatteriċi ġodda”(3),

–  wara li kkunsidra t-tieni rapport konġunt tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) u taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) tal-14 ta’ Marzu 2012 dwar ir-reżistenza antimikrobika f’batterji zoonotiċi b'effett fuq il-bniedem, l-annimali u l-ikel(4),

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill 2876 tal-10 ta’ Ġunju 2008 dwar ir-Reżistenza Antimikrobika,

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill 2980 tal-1 ta’ Diċembru 2009 dwar inċentivi innovattivi għal antibijotiċi effettivi,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' Ġunju 2009 dwar is-sikurezza tal-pazjent, inkluż il-prevenzjoni minn u l-kontroll ta' infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa(5),

–  wara li kkunsidra t-tielet reviżjoni tal-lista tal-WHO ta’ antimikrobiċi ta’ importanza kritika għall-mediċina umana (ir-Rapport tat-tielet laqgħa tal-Grupp Konsultattiv tal-WHO dwar is-Sorveljanza Integrata tar-Reżistenza Antimikrobika, 14-17 ta’ Ġunju 2011, Oslo, in-Norveġja), u l-Lista tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE) ta’ Aġenti Antimikrobiċi ta’ Importanza Veterinarja (Mejju 2007) u l-bidliet sussegwenti f’din il-lista,

–  wara li kkunsidra t-tieni rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill tad-9 ta’ April 2010 dwar il-bażi tar-rapporti tal-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill (2002/77/KE) dwar l-użu prudenti ta’ aġenti antimikrobiċi fil-mediċina umana (COM(2010)0141), u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanja dak ir-rapport (SEC(2010)0399),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-additivi għall-użu fl-għalf tal-annimali li jipprojbixxi l-użu tal-antibijotiċi bħala aġenti li jgħinu fit-tkabbir(6),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2002/77/KE tal-15 ta' Novembru 2001 dwar l-użu prudenti tal-aġenti antimikrobiċi fil-mediċina umana(7), u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2001 dwar il-proposta għal dik ir-rakkomandazzjoni(8) ,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-20 ta' Ġunju 2001 dwar Strateġija Komunitarja kontra r-reżistenza antimikrobika (COM(2001)0333),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Mejju 2010 dwar evalwazzjoni u bilanċ tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Benessri tal-Annimali 2006-2010(9),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet għal kollaborazzjoni ġejjiena bejn l-Istati Uniti u l-UE tat-Taskforce Transatlantika dwar ir-Reżistenza Antimikrobika (TATFAR)(10),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida CODEX Alimentarius għall-Analiżi tar-Riskju ta’ Reżistenza Antimikrobika Trażmessa permezz tal-Ikel(11),

  wara li kkunsidra l-Kodiċi tal-prattika CODEX biex titnaqqas u tiġi kkontrollata r-reżistenza antimikrobika (CAC/RCP 61-2005),

–  wara li kkunsidra l-azzjoni ta’ tħejjija “Ir-reżistenza antimikrobika (AMR): Riċerka dwar il-kawżi ta’ użu antibijotiku għoli u mhux xieraq” approvata mill-Parlament Ewropew fl-ambitu tal-Baġit tal-UE għas-sena finanzjarja 2012, li timmira li tistudja l-kwistjoni tal-użu u l-bejgħ mhux xieraq ta’ aġenti antimikrobiċi, b’riċetta tat-tabib jew mingħajrha, tul il-katina kollha – mit-tabib u l-ispiżjar sal-pazjent, f’termini tal-imġiba tal-atturi kollha involuti,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7–0373/2012),

A.  billi l-iżvilupp ta’ reżistenza għall-mediċini hi konsegwenza naturali u inevitabbli tat-trattament antimikrobiku; billi dan il-proċess jista’ jiġi aċċellerat permezz ta’ użu inordinat u indiskriminatorju fil-mediċina umana u veterinarja, li, flimkien mal-insuffiċjenza tal-iġjene u tal-kontroll tal-infezzjonijiet, tista’ tipperikola l-użu effettiv tal-għadd diġà limitat ta’ antimikrobiċi eżistenti;

B.  billi għal ċerti batterji, il-perċentwal ta’ reżistenza għall-antibijotiċi hu ta’ 25 % jew aktar f’diversi Stati Membri;

C.  billi ħafna mill-problema tar-reżistenza antimikrobika toriġina mill-użu ħażin tal-antibijotiċi, b’mod partikolari l-użu eċċessiv;

D.   billi ħafna Stati Membri m’għandhomx qafas legali u regolatorju solidu biex jawtorizzaw u jappoġġjaw l-użu razzjonali tal-mediċini;

E.  billi fl-UE, l-Islanda u n-Norveġja biss, il-batterji reżistenti għall-antimikrobiċi jikkawżaw madwar 400 000 infezzjoni u 25 000 mewt fis-sena, filwaqt li l-ispejjeż addizzjonali għall-kura tas-saħħa u telf ta’ produttività jilħqu EUR 1.5 biljun;

F.  billi ż-żieda fl-AMR hi kwistjoni kumplessa ta’ natura transkonfinali li tinvolvi diversi fatturi interkonnessi; billi huma meħtieġa diversi miżuri ta’ intervent f’livelli varji li jirrikjedu kollaborazzjoni soda bejn il-pajjiżi u s-setturi;

G.  billi jeżisti distakk dejjem jikber bejn l-AMR, li qed tiżdied, u l-iżvilupp ta’ antimikrobiċi ġodda; billi sa mis-snin sebgħin ġew żviluppati biss tliet antibijotiċi ġodda amministrati sistemikament għall-batterji Gram-pożittivi(12) reżistenti għal diversi mediċini; billi żewġ terzi tal-imwiet relatati mar-reżistenza antimikrobika fl-Unjoni huma dovut għal batterji Gram-negattivi, filwaqt li mhux ippjanat li aġenti ġodda jidħlu fis-suq fil-ġejjieni qarib;

H.  billi minħabba li ma ġewx żviluppati mediċini antibatteriċi ġodda, importanti ħafna li l-użu effettiv tal-antimikrobiċi eżistenti jinżamm għall-itwal perjodu possibbli permezz tal-użu prudenti, miżuri ta’ prevenzjoni kontra t-tixrid tal-infezzjoni, tilqim, trattamenti alternattivi u dożaġġ antimikrobiku kontrollat;

I.   billi l-unika tilqima kontra t-tuberkulożi (TB) disponibbli attwalment (BCG) ġiet żviluppata aktar minn 90 sena ilu, u billi din ma toffrix protezzjoni kontra l-aktar forma komuni tat-TB – it-TB pulmonari;

J.  billi t-trattament tat-tuberkulożi jiddependi fuq antibijotiċi żviluppati għexieren ta’ snin ilu, li ħafna minnhom għandhom effetti sekondarji tossiċi serji;

K.  billi l-AMR tolqot il-bnedmin u l-bhejjem u għandha implikazzjonijiet perikolużi għas-saħħa tal-bniedem u tal-bhejjem; billi hemm rabta bejn l-użu tal-antimikrobiċi għall-annimali u ż-żieda ta’ reżistenza fl-umani li teħtieġ riċerka ulterjuri kif ukoll approċċ tal-politika koordinat u multisettorjali għall-AMR, ibbażat fuq il-prinċipju “saħħa waħda’, immirat kemm għall-prattikanti kif ukoll għall-utenti f’kull settur;

L.  billi għad hemm nuqqas ta’ data dettaljata biżżejjed u kumparabbli fil-livell Ewropew għal skopijiet ta’ monitoraġġ u analiżi komprensivi f’diversi pajjiżi dwar ir-rabta bejn l-użu tal-antimikrobiċi u r-reżistenza għalihom;

M.  billi, minkejja l-objettiv primarju tal-bdiewa li jżommu l-bhejjem tagħhom b’saħħithom u produttivi permezz ta’ prattiki agrikoli tajba (iġjene, għalf xieraq, trobbija kif suppost u ġestjoni tajba tal-bhejjem), l-annimali xorta waħda jistgħu jimirdu, u għaldaqstant għandhom ikunu disponibbli terapiji u mediċini veterinarji adegwati għat-trattament ta’ dan il-mard;

N.  billi s'issa ma ġiet adottata l-ebda definizzjoni standard ta' “trattament preventiv’ u l-interpretazzjonijiet differenti tat-terminu qed iwasslu għal nuqqas ta' qbil kostanti;

O.  billi hemm ħtieġa ta’ edukazzjoni u ta’ qawmien ta’ kuxjenza fost dawk involuti fl-użu tal-antimikrobiċi, inklużi dawk li jfasslu l-politika, il-professjonisti tas-saħħa u l-pubbliku ġenerali, sabiex isiru l-bidliet neċessarji fl-imġiba ta’ min jippreskrivi l-mediċini, ta’ min ibigħhom/jagħtihom, u taċ-ċittadini;

P.  billi l-antibijotiċi xorta għadhom disponibbli mingħajr riċetta f’ċerti Stati Membri, u billi din il-prattika taggrava l-problema tar-reżistenza antimikrobika;

Q.  billi nuqqas ta' konformità mar-regoli bażiċi tal-iġjene għall-ambjenti umani bħad-djar, u mhux biss fl-isptarijiet, tikkawża tixrid ulterjuri ta’ patoġeni antimikrobiċi;

R.  billi d-dijanjostika għandha rwol vitali fil-ġlieda kontra l-AMR billi tinkoraġġixxi approċċi aktar immirati għat-trattament;

1.  Iqis li filwaqt li kważi kull Stat Membru żviluppa strateġiji nazzjonali fir-rigward tal-AMR skont ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-użu prudenti tal-aġenti antimikrobiċi fil-mediċina umana, il-progress fl-ilħuq tal-objettivi ffissati s’issa mexa b’pass bil-mod u inkonsistenti; jitlob li jkun hemm impenn governattiv għal implimentazzjoni sħiħa u f’waqtha fil-livell nazzjonali;

2.  Jilqa’ l-Pjan ta’ Azzjoni strateġiku fuq ħames snin tal-Kummissjoni għall-indirizzar tal-AMR, iżda jesprimi t-tħassib li ħafna mill-punti ta’ azzjoni jtennu miżuri preskritti aktar minn għaxar snin qabel fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2001 dwar l-użu prudenti tal-aġenti antimikrobiċi fil-mediċina umana;

3.  Jinnota li, għalkemm il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni jmur fid-direzzjoni t-tajba, mhuwiex estiż biżżejjed biex jikkontrolla t-theddida globali li qed tiżdied mir-reżistenza antimikrobika; jikkunsidra li l-miżuri rrakkomandati fil-Pjan ta’ Azzjoni jeħtieġ li jiġu implimentati mill-aktar fis possibbli; jappella, għalhekk, lill-Kummissjoni biex twettaq pjan direzzjonali integrat li jispjega r-reazzjonijiet ta’ politika rilevanti inkluża azzjoni leġiżlattiva possibbli;

4.  Jenfasizza li l-Pjan ta’ Azzjoni għandu jkopri lill-bhejjem kollha fl-istrateġija tal-UE dwar il-benessri tal-annimali, inklużi, pereżempju, l-annimali tal-kumpanija u l-annimali użati għall-isport, u għandu jenfasizza l-konnessjoni loġika bejn is-saħħa tal-bhejjem u l-użu tal-antimikrobiċi, kif ukoll ir-rabta li hemm bejn is-saħħa tal-bhejjem u s-saħħa tal-bnedmin;

Użu prudenti tal-antimikrobiċi fil-mediċini umani u veterinarji

5.  Jenfasizza li l-objettiv ewlieni ta’ kwalunkwe strateġija fir-rigward tal-AMR hu li tinżamm l-effiċjenza tal-antimikrobiċi eżistenti billi dawn jintużaw b’mod responsabbli fil-livell terapewtiku korrett u jintużaw biss meta jkun neċessarju u li jiġu preskritti għal żmien speċifiku u fid-doża xierqa, u li jitnaqqas l-użu tal-antimikrobiċi b’mod ġenerali u b’mod speċjali tal-Antimikrobiċi Kritikament Importanti (Critically-Important Antimicrobials (CIAs)(13) fil-mediċina umana u veterinarja, filwaqt li b’hekk titqies ukoll il-lista tal-OIE; jenfasizza l-ħtieġa assoluta għal approċċ olistiku attiv, ibbażat fuq il-perspettiva ta’ “Saħħa Waħda’ biex ikun hemm koordinazzjoni aħjar u aktar effiċjenti bejn is-settur tas-saħħa umana u s-settur veterinarju; jitlob għal titjib fis-sorveljanza tal-użu tal-antimikrobiċi fit-trabi u t-tfal żgħar, kif ukoll fit-trattament kliniku, fejn jeħtieġ li jiġi kkontrollat u mkejjel l-użu tal-antimikrobiċi;

6.  Jindika li l-użu ta' antimikrobiċi f'livelli subterapewtiċi huwa pprojbit fl-UE;

7.  Jenfasizza li huma meħtieġa aktar sforzi biex jiġi kkontrollat l-użu tal-antimikrobiċi fil-mediċina umana u veterinarja; ma jaqbel xejn mal-użu profilattiku regolari tal-antimikrobiċi fit-trobbija tal-bhejjem; japprova l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 2012 li jistiednu lill-Istati Membri jillimitaw l-użu profilattiku tal-antimikrobiċi għal każijiet bi ħtiġijiet kliniċi definiti u biex il-preskrizzjoni u l-użu tal-antimikrobiċi għat-trattament tal-merħliet tal-bhejjem jillimitawhom għal każijiet fejn veterinarju jkun ivvaluta li hemm ġustifikazzjoni klinika – u fejn ikun il-każ, epidemjoloġika – ċara biex jiġu trattati l-bhejjem kollha; jenfasizza li s-settur tat-trobbija tal-bhejjem u tal-akkwakultura għandhom jiffokaw fuq il-prevenzjoni tal-mard permezz tal-prattiki talba tal-iġjene, l-akkomodazzjoni u t-trobbija, kif ukoll miżuri ta’ bijosigurtà stretti, aktar milli fuq l-użu profilattiku tal-antimikrobiċi; jemmen li l-kontrolli fuq l-importazzjonijiet tal-ikel minn Stati mhux Membri tal-UE għandhom jittejbu, b’mod partikolari fid-dawl tar-riskju li tali importazzjonijiet ikollhom traċċi irregolari ta’ antimikrobiċi;

8.  Jindika li l-AMR fl-annimali tvarja skont l-ispeċi u skont il-forom differenti ta' trobbija tal-bhejjem;

9.  Jistieden lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) tagħti attenzjoni partikolari lill-monitoraġġ u l-analiżi tas-sitwazzjoni fir-rigward tal-AMR fil-bhejjem fl-UE;

10.  Jitlob li jsir użu prudenti u responsabbli tal-antimikrobiċi fl-annimali, u li jingħata aktar tagħrif lill-veterinarji u lill-bdiewa biex jgħinhom inaqqsu kemm jista’ jkun l-iżvilupp tal-AMR; jitlob li jkun hemm skambju tal-aħjar prattiki fil-ġlieda kontra l-iżvilupp tal-AMR, bħal linji gwida dwar l-użu prudenti tal-antimikrobiċi;

11.  Jistieden lill-Istati Membri jużaw sistemi elettroniċi ta’ reġistrazzjoni biex jiġi żgurat li x-xejriet tal-użu f’diversi azjendi agrikoli individwali jkunu xierqa u b’hekk jiżguraw użu responsabbli u minimu;

12.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu rieżaminati d-dispożizzjonijiet relatati ma’ miżuri relatati mal-benessri tal-annimali tal-farms biex titjieb is-saħħa tal-bhejjem, bl-għan li jitnaqqas l-użu ta’ farmaċewtiċi veterinarji; jistieden lill-Kummissjoni terġa’ tevalwa d-dispożizzjonijiet attwali dwar id-densità massima ta’ bhejjem fit-trobbija, għax id-daqsijiet tal-merħliet illum il-ġurnata sikwit jippreżentaw ostakoli għat-trattament ta’ annimal wieħed jew gruppi ta' annimali iżgħar, u jipprovdu inċentivi għall-użu profilattiku tal-antimikrobiċi; jemmen li l-iffukar fuq razez ta’ bhejjem reżistenti għall-mard jista’ jkun siewi biex jiġi żgurat li jkunu meħtieġa inqas farmaċewtiċi veterinarji fit-trobbija, iżda jqis li dan m’għandux jissostitwixxi l-ġestjoni soda tal-farms u tat-trobbija tal-bhejjem;

13.  Jaqbel mal-Kummissjoni li jeħtieġ li jiġi msaħħaħ il-qafas regolatorju għall-mediċini veterinarji u l-għalf medikat, u jitlob li tinżamm konsistenza fit-tfassil u ż-żamma tar-regoli tal-UE;

14.  Jitlob li jiġu introdotti approċċi affidabbli għat-trobbija tal-bhejjem biex ikun hemm tnaqqis sinifikanti fl-AMR; jinnota li għandha tingħata attenzjoni partikolari lit-trobbija tal-bhejjem żgħar, peress li dawn ta’ spiss ikunu ġejjin minn farms differenti li jrabbu l-bhejjem u għalhekk huma esposti għal riskji ta’ infezzjoni meta jiġu f’kuntatt ma’ xulxin;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni tħejji proposta leġiżlattiva għas-settur veterinarju biex jiġi limitat l-użu tas-CIAs tat-tielet u tar-raba’ ġenerazzjoni għall-bnedmin; jenfasizza li kwalunkwe proposta ta’ dan it-tip trid tkun imsejsa fuq linji gwida Ewropej ibbażati fuq l-evidenza dwar l-użu prudenti tal-antimikrobiċi fil-mediċina veterinarja;

16.  Iqis li r-reviżjoni pendenti tad-Direttiva 2001/82/KE toffri opportunità importanti biex jittieħdu miżuri effettivi biex l-AMR tonqos permezz tat-tisħiħ tad-dispożizzjoijiet għall-mediċini veterinarji, bħal:

   limitazzjoni tad-dritt li jippreskrivu l-antimikrobiċi għal veterinarji professjonalment kwalifikati biss;
   separazzjoni tad-dritt tal-kitba tar-riċetti mid-dritt tal-bejgħ tal-antimikrobiċi, li b’hekk jeradikaw l-inċentivi ekonomiċi tal-preskrizzjoni;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi l-Pjan ta’ Azzjoni tagħha dwar l-AMR b’inizjattivi konkreti għall-implimentazzjoni tat-12-il azzjoni u tippubblika r-rapport ta’ progress tagħha dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-AMR sa tmiem l-2013, filwaqt li jenfasizza li r-rapport għandu jinkludi ħarsa ġenerali tat-tnaqqis fl-użu ta’ antimikrobiċi veterinarji milħuq f’kull Stat Membru;

18.  Jenfasizza li hemm differenzi sostanzjali fost l-Istati Membri fil-mod kif jintużaw u jitqassmu l-antibijotiċi; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta u timmonitorja l-implimentazzjoni tal-Istati Membri tal-leġiżlazzjoni Ewropea relevanti dwar l-antimikrobiċi, b’mod speċjali rigward l-użu tal-antibijotiċi b’riċetta biss fis-settur tas-saħħa umana u veterinarja, u l-projbizzjoni tal-antimikrobiċi bħala promoturi tat-tkabbir fl-għalf tal-annimali;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina l-kundizzjoni għall-preskrizzjoni u l-bejgħ ta’ antimikrobiċi sabiex jiġi żgurat jekk il-prattiki fil-kura tas-saħħa umana u tal-bhejjem jistgħux iwasslu għal preskrizzjoni żejda, użu żejjed jew użu ħażin ta’ antimikrobiċi;

20.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu sforzi biex jiġi żgurat li kull sptar jimpjega epidemjologu tal-isptar;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tissorvelja l-użu tan-nanofidda fi prodotti tal-konsumaturi peress li dan jista’ jżid ir-reżistenza tal-mikroorganiżmi għall-fidda, inklużi n-nanofidda u l-komposti bbażati fuq il-fidda, li mbagħad tista’ tillimita s-siwi tan-nanofidda fit-tagħmir mediku u f'applikazzjonijiet mediċi oħrajn;

22.  Jenfasizza li biex ikun possibbli li jitnaqqas l-użu tal-antimikrobiċi jeħtieġ li titjieb l-eżattezza tad-dijanjożijiet u għaldaqstant, irid jiżdied l-użu tad-dijanjostika;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkoraġġixxu sforzi, miżmuma fuq bażi ta’ rutina, għal studji dwar każijiet fl-isptar u r-rwol possibbli tat-tixrid ta’ kloni reżistenti għall-mediċini f’dawn is-sitwazzjonijiet;

Prevenzjoni

24.  Bil-għan li jiġu limitati l-użu mhux xieraq u l-aċċess mhux ikkontrollat għal aġenti antimikrobiċi, inkluż permezz ta’ bejgħ illegali bl-internet, jilqa’ l-inizjattiva tal-Istati Membri ta’ rieżami tal-istatus legali ta' kull antimikrobiku orali, li jinġibed man-nifs jew parenterali (inklużi l-mediċini kontra l-malarja, il-mediċini antivirali u l-mediċini kontra l-fungi) li għadhom disponibbli għall-pazjenti mingħajr il-ħtieġa ta’ riċetta; jenfasizza li l-antimikrobiċi m’għandhomx ikunu disponibbli liberament mingħajr riċetta tat-tabib għax dan jinkoraġġixxi l-awtotrattament, li sikwit ikun ibbażat fuq suppożizzjonijiet ineżatti; jistieden lill-Istati Membri jqajmu kuxjenza kontra l-bejgħ illegali u mingħajr riċetta tat-tabib tal-antimikrobiċi fis-settur tas-saħħa umana u f'dak veterinarju;

25.  Jinnota r-rwol importanti tat-tilqim fil-limitazzjoni tal-iżvilupp tal-AMR billi jnaqqas l-ammonti ta' aġenti antimikrobiċi meħtieġa biex jiġu trattati l-infezzjonijiet fil-bnedmin u fl-annimali, iżda jemmen li, fir-rigward tas-settur veterinarju, dan m’għandux jissostitwixxi ġestjoni soda tal-farms u tat-trobbija tal-bhejjem; jistieden lill-Kummissjoni tistudja x’miżuri preventivi ulterjuri jistgħu jittieħdu biex jonqos it-tixrid tal-infezzjonijiet u l-mard fit-trobbija tal-bhejjem;

26.  Jipproponi li jittieħdu miżuri għall-promozzjoni ta’ sistemi sostenibbli tat-trobbija tal-bhejjem, imsejsa fuq prattiki tal-ġestjoni tajba li jimmassimizzaw l-użu effikaċi tar-riżorsi u jnaqqsu d-dipendenza tal-bdiewa fuq inputs bi spejjeż kbar li ma jkunux sostenibbli u li joħolqu riskju kbir għall-ambjent u s-saħħa pubblika;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, b’kooperazzjoni mal-Aġenziji kompetenti tal-UE, iħejju u jippromwovu linji gwida dwar l-użu prudenti bl-għan li jitnaqqas l-esponiment mhux essenzjali u mhux xieraq għall-antimikrobiċi bħala parti minn approċċ olistiku għall-mediċina umana u veterinarja, it-trobbija tal-bhejjem, l-agrikultura, l-akkwakultura u l-ortikultura;

28.  Jistieden lill-Kummissjoni biex fir-reviżjoni li jmiss tal-leġiżlazzjoni Ewropea tal-farmaċewtika veterinarja, tikklassifika l-prodotti ta’ għalf medikat bħala “prodotti farmaċewtiċi” u mhux bħala “għalf”, sabiex ikun żgurat li fil-futur, il-qasam sensittiv tal-għalf medikat jiġi monitorjat fl-ambitu tal-leġiżlazzjoni farmaċewtika u li jsiru l-ispezzjonijiet uffiċjali kif jixraq, filwaqt li jkun żgurat li l-għalf medikat jagħmel parti mill-kategorija “bir-riċetta biss’;

29.  Jenfasizza li l-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjoni huma pedament vitali fil-ġlieda kontra l-AMR; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu l-kontroll tal-infezzjonijiet, jgħollu u jippromwovu standadrd ta’ iġjene tajba – b’mod speċjali l-iġjene tal-idejn, speċjalment f’ambjenti sensittivi, bħall-istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa – sabiex jiġi evitat it-tixrid tal-infezzjonijiet u tonqos il-ħtieġa għall-antibijotiċi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-iskambju tal-aqwa prattiki dwar il-prevenzjoni u t-tnaqqis ta’ infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (HAIs) u jwessgħu r-riċerka dwar l-epidemjoloġija tal-HAIs minħabba l-MRSA, Clostridium difficile u organiżmi oħra reżistenti għal diversi mediċini li qed jitfaċċaw;

L-iżvilupp ta’ antimikrobiċi ġodda jew trattament alternattiv

30.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkoraġġixxu sforzi għall-iżvilupp ta’ mudelli tan-negozji abbażi ta’ sħubijiet pubbliċi-privati (PPP) ġodda u innovattivi li jisseparaw l-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp ta’ antibijotiċi ġodda u għodda djanjostika mit-tranżazzjonijiet tal-bejgħ, biex jippromwovu aċċess akbar u bi prezz li jintlaħaq aktar għall-antimikrobiċi, u jillimitaw l-użu mhux meħtieġ tagħhom;

31.  Jitlob li ssir aktar riċerka u riċerka kkoordinata aħjar dwar antimikrobiċi ġodda, dwar alternattivi (tilqim, bijosigurtà, tnissil u trobbija għar-reżistenza) u dwar strateġiji bbażati fuq l-evidenza biex jiġi evitat u kkontrollat il-mard li jittieħed fl-annimali;

32.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħaffu l-attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp sabiex jipprovdu għodod ġodda għall-ġlieda kontra t-tuberkulożi u t-tuberkulożi reżistenti għall-mediċini;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni tinvesti fir-riċerka u l-iżvilupp immirati lejn alternattivi għall-użu tal-antimikrobiċi fil-produzzjoni tal-bhejjem u tappoġġja l-innovazzjoni fil-prattiki agrikoli, f’konformità mal-għanijiet tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar il-Produttività u s-Sostenibbiltà Agrikola futura;

34.  Jenfasizza l-ħtieġa li wieħed ikun restrittiv fl-użu ta’ CIAs u ta’ aġenti u teknoloġiji antimikrobiċi żviluppati riċentement għall-użu fil-mediċina umana u veterinarja; jisħaq fuq l-importanza li l-użu ta’ CIAs ikun iffokat kif jixraq fuq każijiet speċifiċi;

35.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jeżaminaw approċċi regolatorji ġodda, inklużi drittijiet tal-proprjetà intellettwali trasferibbli u estensjonijiet tat-tul ta’ żmien tal-brevetti, bl-għan li jitħeġġeġ l-investiment tas-settur privat fl-iżvilupp tal-antimikrobiċi;

36.  Jinnota l-importanza ta’ aċċess għal għodod dijanjostiċi rapidi, affidabbli u li ma jiswewx ħafna fl-iżvilupp ta’ strateġiji ġodda tat-trattament;

37.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistudjaw approċċi regolatorji ġodda orjentati lejn is-sussidjar ta’ riċerka għall-iżvilupp ta’ antimikrobiċi ġodda li jista’ jkollha riżultat ta’ benefiċċju fiskali kemm għas-settur pubbliku kif ukoll għal dak privat;

38.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-inċentivi għall-kooperazzjoni tas-settur pubbliku u privat biex jissaħħu mill-ġdid ir-riċerka u l-iżvilupp tal-antimikrobiċi; jemmen li l-qsim tal-għarfien u l-ġbir tar-riżorsi permezz ta’ sħubijiet pubbliċi-privati innovattivi se jkun kruċjali biex tiġi żgurata l-effikaċja u d-disponibbiltà klinika ta’ antimikrobiċi eżistenti;

39.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li, bħala parti mill-Istrateġija UE 2020, il-bdiewa fl-Istati Membri kollha tal-UE jista’ jkollhom aċċess għal għodod intelliġenti, effettivi u alternattivi biex ifejqu l-annimali tagħhom, inkluż għal użi minuri u speċijiet minuri (minor uses and minor species - MUMS), li bħalissa jiffaċċjaw nuqqas sostanzjali ta’ mediċini veterinarji;

40.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-iżvilupp u d-disponibbiltà ta’ aktar għodod fil-farms infushom għal dijanjożi bikrija u rapida u għall-kontroll tal-mard, kif ukoll għal sistema ta’ dijanjożi wiesgħa u effettiva fil-livell tal-Istati Membri li tista’ tiżgura l-kisba f’waqtha tar-riżultati f’każ ta’ eżamijiet batterjoloġiċi;

Monitoraġġ u rapportar

41.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jfittxu aktar kooperazzjoni u koordinazzjoni għal sejbien, twissija u proċeduri b’rispons bikrija u kkoordinati fir-rigward ta’ batterji patoġeniċi reżistenti għall-antimikrobiċi fil-bnedmin, fl-annimali, fil-ħut u fil-prodotti tal-ikel biex ikunu monitorjati kontinwament il-livell u l-iżvilupp ta’ AMR; iħeġġeġ lill-Istati Membri jistabbilixxu bażijiet tad-data konformi ma’ kriterji uniformi li fihom in-negozjanti, il-veterinarji u l-bdiewa jntalbu jiddokumentaw l-għoti u l-użu tal-antibijotiċi;

42.  Jenfasizza li għad hawn nuqqas ta’ informazzjoni affidabbli dwar l-użu tal-antimikrobiċi f’xi Stati Membri; jenfasizza li hu importanti li jkun stabbilit netwerk Ewropew effettiv ta’ sistemi ta’ sorveljanza nazzjonali fis-setturi tas-saħħa umana u veterinarja, ibbażat fuq standards uniformi għall-Istati Membri kollha, biex tinġabar data ta’ referenza ċara, kumparabbli, trasparenti u f’waqtha dwar l-użu ta’ mediċini antimikrobiċi; jemmen li dan in-netwerk għandu jkun ibbażat fuq in-netwerks ta’ monitoraġġ eżistenti operati mill-EFSA, in-Netwerk Ewropew ta’ Sorveljanza tal-Konsum tal-Antimikrobiċi (ESAC-Net) tal-ECDC, in-Netwerk Ewropew ta' Sorveljanza tar-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (EARS-Net) tal-ECDC, in-Netwerk tal-Mard Trażmess mill-Ikel u mill-Ilma (FWD-Net) tal-ECDC, u s-Sorveljanza Ewropea tal-Konsum tal-Antimikrobiċi għal Użu Veterinarju (ESVAC) tal-EMA;

43.  Hu tal-opinjoni li d-data miġbura dwar l-użu tal-antibijotiċi għandha tkun aċċessibbli biss għall-esperti, l-awtoritajiet u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ikkonċernati;

44.  Ifakkar li fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Mejju 2011 dwar ir-reżistenza għall-antibijotiċi, il-Parlament enfasizza l-ħtieġa li jkollna stampa sħiħa ta’ meta, fejn, kif u fuq liema annimali jintużaw l-antimikrobiċi; jemmen li l-Kummissjoni għandha tiġbor, tanalizza u tqiegħed din id-data għad-dispożizzjoni tal-pubbliku mill-Kummissjoni bla ebda dewmien, u li d-data miġbura għandha tiġi armonizzata u tkun tista’ titqabbel sabiex tiġi faċilitata analiżi xierqa u azzjoni effikaċi, koordinata u speċifika għall-ispeċi, imfassla skont id-diversi tipi ta’ trobbija tal-bhejjem, sabiex tiġi miġġielda l-AMR fil-livell tal-UE kif ukoll f’dak tal-Istati Membri;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi spjegazzjoni ġenerali tat-tnaqqis fl-użu tal-aġenti antimikrobiċi veterinarji li jinkiseb minn kull Stat Membru fir-rapport ta’ progress tagħha dwar l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni dwar l-AMR;

46.  Jistieden lill-Kummissjoni tobbliga lill-Istati Membri jimmonitorjaw l-użu tal-antibijotiċi fit-trobbija tal-bhejjem b’mod iktar effiċjenti u integrat, permezz tal-użu ta’ bażijiet tad-data; jindika li r-reġistrazzjoni tal-użu tal-antibijotiċi fl-azjendi agrikoli hija obbligatorja;

47.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw monitoraġġ u kontroll separati għar-reżistenza fost l-annimali tat-trobbija, l-annimali domestiċi, l-annimali tat-tiġrija, eċċ, u li jagħmlu dan mingħajr ma jikkawżaw piżijiet finanzjarji jew amministrattivi addizzjonali għar-raħħala, dawk li jrabbu l-bhejjem jew għall-veterinarji;

48.  Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu kollaborazzjoni intersettorjali aktar mill-qrib bejn l-awtoritajiet u s-setturi rilevanti, sabiex jinkoraġġixxu approċċ aktar integrat għas-saħħa veterinarja u umana, u sabiex jissorveljaw l-implimentazzjoni ta’ strateġiji nazzjonali kontra l-AMR;

49.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu appoġġjati s-sistemi sostenibbli ta’ produzzjoni tal-ikel li għall-kuntrarju tal-“biedja industrijalizzata’, huma potenzjalment inqas esposti għall-AMR;

50.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-kejl u r-rappurtar futur dwar l-użu ta’ antimikrobiċi fis-settur uman u f'dak veterinarju jiżdiedu u juru mhux biss l-ammont totali ta’ antimikrobiċi użati iżda wkoll it-tipi ta’ antimikrobiċi, it-tul taż-żmien tat-trattamenti, eċċ.;

Komunikazzjoni, edukazzjoni u taħriġ

51.  Jinnota li l-inkoraġġiment ta’ użu xieraq tal-antimikrobiċi jiddependi fuq bidla fl-attitudni u fil-prattika u fl-edukazzjoni fost il-pazjenti, il-bdiewa, l-ispiżjara, it-tobba, il-veterinarji u prattikanti oħra fl-oqsma tal-mediċina umana u veterinarja; iqis li għandhom jittieħdu miżuri edukattivi u ta’ taħriġ aktar effettivi u kontinwi, kif ukoll informazzjoni komprensiva fl-iskejjel, li b’mod ġenerali għandhom jibdew minn età żgħira, fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak Ewropew sabiex titqajjem kuxjenza dwar il-konsegwenzi tal-konsum ħażin tal-antimikrobiċi;

52.  Jinnota li waħda mir-raġunijiet l-aktar komuni għall-użu ta’ antibijotiċi hi bħala trattament kontra l-irjiħat komuni, u li jkun ta’ benefiċċju kbir jekk il-pubbliku jkun magħmul konxju mill-fatt li l-irjiħat komuni huma infezzjoni virali filwaqt li l-antibijotiċi joffru protezzjoni biss fil-każ ta’ infezzjonijiet batteriċi;

53.  Jilqa’ l-Jum Ewropew ta’ Kuxjenza dwar l-Antibijotiċi, imfakkar kull sena fit-18 ta’ Novembru, li ġie stabbilit biex jippromwovi l-użu responsabbli tal-antimikrobiċi; jemmen, madankollu, li l-viżibilità u l-potenzjal ta’ din il-ġurnata jistgħu jkunu massimizzat aktar effettivament permezz ta’ appoġġ politiku msaħħaħ fil-livell nazzjonali u f'dak Ewropew, approċċ usa’ li jkopri l-annimali wkoll, u kampanji koordinati, innovattivi u b’impatt qawwi msejsa fuq l-esperjenza miksuba minn inizjattivi Ewropej u internazzjonali ta’ suċċess; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni tul is-sena kollha dwar id-dożaġġi korretti ta’ antibijotiċi preskritti;

54.  Jistieden lill-Kummissjoni – b’għarfien tal-fatt li l-qsim tal-informazzjoni fost iċ-ċittadini, u mhux biss fost il-professjonisti tas-saħħa u veterinarji, hu kruċjali għal aktar kuxjenza u għaldaqstant aktar prevenzjoni – tiġbor lista tal-aħjar prattika fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' kampanji ta' komunikazzjoni u korsijiet ta' taħriġ professjonali effettivi bl-għan li titqajjem kuxjenza dwar l-AMR, bħall-ħidma tal-inizjattiva EPRUMA li tinvolvi ħafna partijiet konċernati, bil-għan li tiġi appoġġjata l-implimentazzjoni effettiva ta’ kampanji ta’ qawmien ta’ kuxjenza ta' dan it-tip;

55.  Huwa tal-fehma li jridu jiġu żviluppati kampanji informattivi biex iżidu l-kuxjenza tal-perikli u tat-tixrid mhux intenzjonat ta’ patoġeni antimikrobiċi fl-isptarijiet u fid-dar, u kuxjenza dwar il-mezzi ta’ prevenzjoni;

56.  Jistieden lill-Kummissjoni teżamina, fl-istudju dwar it-titjib tal-fuljett fil-kaxxa u tal-kaxxa bil-fatti dwar mediċina, l-idea li tipprovdi l-pazjenti b’informazzjoni mtejba dwar l-antibijotiku konċernat, pereżempju billi tiżgura li jkun fih twissija bħal: “Jekk jogħġbok ħu din il-mediċina antibijotika biss jekk tiġi preskritta minn tabib għalik, u ħudha kif preskritt. L-użu ħażin tal-antibijotiċi jista’ joħloq reżistenza li tagħmel ħsara lilek u lil ħaddieħor.”;

Kooperazzjoni internazzjonali

57.  Jenfasizza li ż-żieda fl-ivvjaġġar internazzjonali, u b’mod aktar sinifikanti, il-kummerċ dinji tal-ikel u tal-għalf, jista’ jżid il-firxa transkonfinali tal-AMR; jemmen li azzjoni internazzjonali magħquda u f'waqtha li tevita d-duplikazzjoni u tibni l-massa kritika hi l-unika triq għall-ġejjieni biex tonqos kemm jista’ jkun it-theddida globali għas-saħħa pubblika li toħloq l-AMR;

58.  Jirrikonoxxi l-importanza ta’ inizjattivi adottati internazzjonalment mill-WHO, l-OIE, il-FAO u organizzazzjonijiet dinjija oħra relevanti; jisħaq, madankollu, fuq l-importanza li d-dinja kollha taderixxi mal-istandards u l-linji gwida adottati internazzjonalment; jistieden lill-Kummissjoni, biex fl-evalwazzjoni tagħha tal-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni attwali dwar l-AMR, tirrapporta dwar il-progress tal-Istati Membri fir-rigward tal-impenji internazzjonali ewlenin rigward l-AMR;

59.  Jilqa’ t-twaqqif tat-Taskforce Transatlantika dwar ir-Reżistenza Antimikrobika (TATFAR) u s-sensiela ta’ rakkomandazzjonijiet, adottati f’Settembru 2011, għal kooperazzjoni ġejjiena bejn l-UE u l-Istati Uniti; jenfasizza, b’mod partikolari, l-importanza ta’ azzjonijiet speċifiċi għal:

   ġbir ta’ data kumparabbli u għall-kondiviżjoni tad-data għall-antimikrobiċi umani u veterinarji;
   l-iżvilupp ta’ pjanijiet komuni msejsa fuq l-aqwa prattika għall-ġestjoni ta’ infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa;
   kooperazzjoni mtejba bejn l-FDA tal-Istati Uniti u l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini dwar approċċi komuni għall-faċilitazzjoni tal-iżvilupp u r-regolamentazzjoni ta’ mediċini antibatteriċi, speċifikament fir-rigward tal-istadju tat-testijiet kliniċi;

60.  Jistieden lill-Kummissjoni tibni fuq il-ħidma tat-TATFAR u tippromwovi impenji multilaterali u bilaterali simili għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-AMR ma’ msieħba globali oħra;

61.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu u jippromwovu inizjattivi globali tal-ġestjoni tar-riskju, bħal-lista tas-CIAs għall-mediċina umana tal-WHO u l-Lista ta’ Antimikrobiċi ta’ Importanza Veterinarja tal-OIE;

62.  Jappoġġja approċċ internazzjonali għall-kontroll ta’ antimikrobiċi foloz b’mod konformi mal-linji gwida tal-WHO;

o
o   o

63.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri.

(1) Testi adottati, P7_TA(2011)0473.
(2) ĠU C 377 E, 7.12.2012, p. 131
(3) http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/ Report/2009/11/WC500008770.pdf
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2598.htm Ġurnal tal-EFSA 2012;10(3):2598 [233 p.].
(5) ĠU C 151, 3.7.2009, p. 1.
(6) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.
(7) ĠU L 34, 5.2.2002, p. 13.
(8) ĠU C 112 E, 9.5.2002, p. 106.
(9) ĠU C 81 E, 15.3.2011, p. 25.
(10) http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/TATFAR/Documents /210911_TATFA R_Report.pdf http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/TATFAR/Documents/210911_TATFAR_Report.pdf
(11) CAC/GL 77- 2011
(12) Jirreferi għaż-żamma jew le tal-lewn vjola tal-materjal li tintuża fil-metodu Gram biex bih jittebbgħu l-mikroorganiżmi; din il-karatteristika ta’ tebgħat hi metodu komuni għall-identifikar tal-batterji.
(13) Rapport tat-tielet laqgħa tal-Grupp Konsultattiv tal-WHO dwar is-Sorveljanza Integrata tar-Reżistenza Antimikrobika, 14-17 ta’ Ġunju 2011, Oslo, in-Norveġja.

Avviż legali - Politika tal-privatezza