Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 22k
Tirsdag den 11. december 2012 - Strasbourg
Afstemning i tilfælde hvor en plads efter et ordinært medlem af et udvalg bliver ledig (fortolkning af forretningsordenens artikel 187, stk. 1)
P7_TA(2012)0484

Europa-Parlamentets afgørelse af 11. december 2012 om afstemning i tilfælde hvor en plads efter et ordinært medlem af et udvalg bliver ledig (fortolkning af forretningsordenens artikel 187, stk. 1) (2012/2254(REG))

Europa-Parlamentet,

  der henviser til skrivelse af 27. november 2012 fra formanden for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

  der henviser til forretningsordenens artikel 211,

1.  vedtager at vedføje følgende fortolkning til artikel 187, stk. 1:"

I tilfælde af at en plads efter et ordinært medlem af et udvalg bliver ledig, er en fast stedfortræder fra den samme politiske gruppe midlertidigt beføjet til at deltage i afstemningen i stedet for det ordinære medlem, indtil en foreløbig indsættelse af et nyt medlem har fundet sted, jf. artikel 186, stk. 5, eller, såfremt en foreløbig indsættelse ikke finder sted, indtil et nyt ordinært medlem er udnævnt. Denne beføjelse er baseret på Parlamentets afgørelse om den talmæssige sammensætning af udvalget og har til formål at sikre, at det antal medlemmer af den pågældende politiske gruppe, som kan deltage i afstemningen, er det samme som det antal, der var beføjet hertil, før pladsen blev ledig.

"

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik