Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 184kWORD 19k
Wtorek, 11 grudnia 2012 r. - Strasburg
Głosowanie w przypadku wakatu na stanowisku członka komisji (wykładnia art. 187 ust. 1 Regulaminu)
P7_TA(2012)0484

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie głosowania w przypadku wakatu na stanowisku członka komisji (wykładnia art. 187 ust. 1 Regulaminu) (2012/2254(REG))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając pismo przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych z dnia 27 listopada 2012 r.,

–  uwzględniając art. 211 Regulaminu,

1.  przyjmuje następującą wykładnię art. 187 ust.1 Regulaminu:"

W przypadku wakatu na stanowisku członka komisji stały zastępca z tej samej grupy politycznej jest uprawniony do głosowania zamiast członka komisji do chwili tymczasowego zastąpienia członka komisji zgodnie z art. 186 ust. 5 albo, jeżeli nie podjęto decyzji o tymczasowym zastąpieniu, do chwili powołania nowego członka komisji. Podstawą powyższego uprawnienia jest decyzja Parlamentu w przedmiocie składu liczbowego komisji; ma ono na celu zagwarantowanie, by w głosowaniu mogła brać udział ta sama liczba członków danej grupy politycznej, co przed powstaniem wakatu.

"

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości Radzie oraz Komisji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności