Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 183kWORD 19k
Marţi, 11 decembrie 2012 - Strasbourg
Votul în cazul unui loc vacant al unui membru titular al unei comisii (interpretarea articolului 187 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
P7_TA(2012)0484

Decizia Parlamentului European din 11 decembrie 2012 privind votul în cazul unui loc vacant al unui membru titular al unei comisii (interpretarea articolului 187 alineatul (1) din Regulamentul de procedură (2012/2254(REG)

Parlamentul European,

–  având în vedere scrisoarea din 27 noiembrie 2012 al președintelui Comisiei pentru afaceri constituționale,

–  având în vedere articolul 211 din Regulamentul său de procedură,

1.  decide să introducă următoarea interpretare la articolul 187 alineatul 1 din Regulamentul său de procedură:"

În cazul unui loc vacant al membrului titular al unei comisii, un membru supleant permanent din acelaşi grup politic are dreptul să participe la vot în locul său, cu titlu temporar, până la înlocuirea provizorie a membrului titular în conformitate cu articolul 186 alineatul (5) sau, în lipsa unei astfel de înlocuiri provizorii, până la numirea unui nou membru titular. Acest drept este întemeiat pe decizia Parlamentului privind componenţa numerică a comisiei şi vizează garantarea participării la vot a unui număr de membri ai grupului politic în cauză egal cu numărul existent înainte ca postul să devină vacant.

"

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate