Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 188kWORD 20k
Utorok, 11. decembra 2012 - Štrasburg
Hlasovanie v prípade uvoľnenia miesta riadneho člena výboru (výklad článku 187 ods. 1 rokovacieho poriadku)
P7_TA(2012)0484

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012 o hlasovaní v prípade uvoľnenia miesta riadneho člena výboru (výklad článku 187 ods. 1 rokovacieho poriadku)(2012/2254(REG))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na list predsedu Výboru pre ústavné veci z 27. novembra 2012,

–  so zreteľom na článok 211 rokovacieho poriadku,

1.  rozhodol pripojiť k článku 187 ods. 1 rokovacieho poriadku tento výklad:"

V prípade uvoľnenia miesta riadneho člena výboru je stály náhradník z rovnakej politickej skupiny oprávnený zúčastniť sa na hlasovaní namiesto riadneho člena, avšak len do rozhodnutia o prechodnom náhradníkovi riadneho člena podľa článku 186 ods. 5, alebo ak nedôjde k prechodnému nahradeniu, do vymenovania nového riadneho člena. Toto oprávnenie vychádza z rozhodnutia Parlamentu o počte členov výboru a jeho cieľom je zaručiť, aby sa na hlasovaní zúčastňoval rovnaký počet členov príslušnej politickej skupiny ako predtým, než došlo k uvoľneniu miesta.

"

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie pre informáciu Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia