Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2281(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0409/2012

Predložena besedila :

A7-0409/2012

Razprave :

PV 11/12/2012 - 12
CRE 11/12/2012 - 12

Glasovanja :

PV 12/12/2012 - 7.1
CRE 12/12/2012 - 7.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0485

Sprejeta besedila
PDF 201kWORD 72k
Sreda, 12. december 2012 - Strasbourg
Predlog spremembe proračuna št. 6/2012 – prihodki iz lastnih in drugih sredstev – povečanje odobritev plačil v razdelkih 1a, 1b, 2, 3a in 4 večletnega finančnega okvira – zmanjšanje stopnje odobrenih sredstev, vnesenih v proračun
P7_TA(2012)0485A7-0409/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2012 za proračunsko leto 2012, oddelek III – Komisija (17295/2012 – C7-0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 314, in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 106a,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(1), zlasti členov 37 in 38 te uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, kot je bil dokončno sprejet 1. decembra 2011(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–  ob upoštevanju sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(4),

–  ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta EUCO 76/12 z dne 28. in 29. junija 2012 o paktu za rast in delovna mesta, o katerem so se sporazumele države članice,

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2012 za proračunsko leto 2012, ki ga je Komisija predložila 23. oktobra 2012 (COM(2012)0632),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 6/2012, ki ga je Svet sprejel 6. decembra 2012 (17295/2012 – C7-0401/2012),

–  ob upoštevanju člena 75b in 75e Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0409/2012),

A.  ker se predlog spremembe proračuna št. 6/2012 glede splošnega proračuna za leto 2012 med drugim nanaša na popravek napovedi prihodkov zaradi zadnje spremembe lastnih sredstev in drugih prihodkov ter na povečanje sredstev za plačila za skoraj 9,0 milijarde EUR v razdelkih 1a, 1b, 2, 3a in 4 večletnega finančnega okvira, da bo mogoče zadostiti vsem potrebam do izteka leta,

B.  ker so bile hkrati druge potrebe po plačilih že pokrite, delno s splošno prerazporeditvijo sredstev za plačila (DEC 30/2012) v skupnem znesku 419,7 milijona EUR,

C.  ker je Komisija poiskala možnosti za prerazporeditev v znesku 47,4 milijona EUR in ga vključila v predlog spremembe proračuna št. 6/2012, kot ga je prvotno predlagala,

D.  ker so se zaradi popravka lastnih virov in precejšnjega povečanja prihodkov iz naslova glob in obresti v znesku 3 525,0 milijona EUR prihodki povečali za neto znesek 3 080,8 milijona EUR, zaradi česar bo učinek predloga spremembe proračuna št. 6/2012 na prispevke držav članic iz naslova BND manjši,

E.  ker sta se delegaciji Parlamenta in Sveta na proračunskih tristranskih pogovorih 29. novembra 2012 dogovorili o popravljenem, nižjem znesku za te potrebe v letu 2012 v višini 6,1 milijarde EUR, vključno s prerazporejenimi sredstvi v višini 0,1 milijarde EUR, ki jih Komisija prvotno ni predlagala,

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 6/2012, kot ga je pripravila Komisija;

2.  ugotavlja, da je predlog spremembe proračuna št. 6/2012, kot ga je popravil Svet, v skladu z dogovorom, doseženim na proračunskem trialogu 29. novembra 2012;

3.  poudarja, da je skupna izjava o potrebah po plačilih v letu 2012, v kateri je proračunski organ potrdil, da bi bilo treba v letu 2012 odobriti dodatnih 2,9 milijarde EUR za plačila za kritje zahtevkov, ki jih je prejela Komisija, sestavni del dogovora, doseženega med trialogom;

4.  odločno opozarja Svet in Komisijo, da je treba skupno izjavo o potrebah po plačilih za leto 2012 razumeti kot politični dogovor o tem, da je treba v začetku leta 2013 doseči sporazum o spremembi proračuna, namenjeni izključno zagotovitvi teh 2,9 milijarde EUR in dodatnih proračunskih sredstev glede na plačila, prvotno sprejeta v proračunu za leto 2013, brez poseganja v pravilno izvajanje proračuna za leto 2013;

5.  brez sprememb odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2012;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 6/2012 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(2) UL L 56, 29.2.2012.
(3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(4) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov