Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 10. května 2012 - Brusel
 Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství ***I
 Omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ruské federace ***I
 Elektronické vydávání Úředního věstníku Evropské unie ***
 Žádosti o ochranu poslanecké imunity pana Cornelia Vadima Tudora
 Budoucnost regionálních letišť a leteckých služeb
 Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, oddíl III, Komise
 Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria Komisi za rok 2010
 Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Evropský parlament
 Absolutorium 2010: 8., 9. a 10. Evropský rozvojový fond (ERF)
 Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Rada
 Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Soudní dvůr
 Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Účetní dvůr
 Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Hospodářský a sociální výbor
 Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Výbor regionů
 Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, evropský veřejný ochránce práv
 Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, evropský inspektor ochrany údajů
 Absolutorium 2010: výkonnost, finanční řízení a kontrola agenturEU
 Absolutorium 2010: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
 Absolutorium 2010: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)
 Absolutorium 2010: Evropská policejní akademie (CEPOL)
 Absolutorium 2010: Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu
 Absolutorium 2010: Evropská agentura pro bezpečnost letectví
 Absolutorium 2010: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
 Absolutorium 2010: Evropská agentura pro chemické látky
 Absolutorium 2010: Evropská agentura pro životní prostředí
 Absolutorium 2010: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
 Absolutorium za rok 2010: Evropský institut pro rovnost žen a mužů
 Absolutorium 2010: Evropská agentura pro léčivé přípravky
 Absolutorium 2010: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
 Absolutorium 2010: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
 Absolutorium 2010: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací
 Absolutorium 2010: Evropská agentura pro železnice
 Absolutorium 2010: Evropská nadace odborného vzdělávání
 Absolutorium 2010: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Absolutorium 2010: Zásobovací agentura Euratomu
 Absolutorium 2010: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
 Absolutorium 2010: Eurojust
 Udělení absolutoria za rok 2010: Europol
 Absolutorium 2010: Agentura Evropské unie pro základní práva
 Absolutorium 2010: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX)
 Absolutorium 2010: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém GNSS
 Absolutorium 2010: Artemis – vestavěné počítačové systémy
 Absolutorium 2010: Clean Sky – letecký průmysl a životní prostředí
 Absolutorium za rok 2010: společný podnik ENIAC
 Absolutorium 2010: společný podnik FCH
 Absolutorium 2010: iniciativa pro inovativní léčiva (IMI)
 Absolutorium 2010: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
 Absolutorium 2010: společný podnik SESAR
 Ochrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2010
 Roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii ***I
 Vývozu a dovoz nebezpečných chemických látek ***I
 Změna článku 87a a článku 88 jednacího řádu Evropského parlamentu
 Právo rozhodné pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)
 Obchodní a investiční strategii EU pro oblast jižního Středomoří po arabském jaru
 Patentování základních biologických procesů
 Námořní pirátství
 Přezkoumání nezodpovězených otázek k písemnému zodpovězení ve výboru (výklad čl. 117, odst. 3 jednacího řádu)
 Podpora vyhlášení Evropského dne památky spravedlivých
Texty (1891 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí