Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 10. maj 2012 - Bruxelles
 Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab ***I
 Restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation ***I
 Elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende ***
 Anmodning om beskyttelse af Corneliu Vadim Tudors immunitet og privilegier
 Fremtiden for regionale lufthavne og luftfartstjenester i EU
 Decharge 2010: EU's almindelige budget, sektion III, Kommissionen
 Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge 2010 for Kommissionen
 Decharge 2010:EU's almindelige budget, Europa-Parlamentet
 Decharge 2010: 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond (EUF)
 Decharge 2010: EU's almindelige budget, Rådet
 Decharge 2010: EU's almindelige budget, Domstolen
 Decharge 2010: EU's almindelige budget, Revisionsretten
 Decharge 2010: EU's almindelige budget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 Decharge 2010: EU's almindelige budget, Regionsudvalget
 Decharge 2010: EU's almindelige budget, Den Europæiske Ombudsmand
 Decharge 2010: EU's almindelige budget, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 Decharge 2010: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer
 Decharge 2010: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer
 Decharge 2010: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
 Decharge 2010: Det Europæiske Politiakademi (Cepol)
 Decharge 2010: EF-Fiskerikontrolagenturet
 Decharge 2010: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
 Decharge 2010: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
 Decharge 2010: Det Europæiske Kemikalieagentur
 Decharge 2010: Det Europæiske Miljøagentur
 Decharge 2010: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
 Decharge 2010: Det Europæiske Ligestillingsinstitut
 Decharge 2010: Det Europæiske Lægemiddelagentur
 Decharge 2010: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
 Decharge 2010: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
 Decharge 2010: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
 Decharge 2010: Det Europæiske Jernbaneagentur
 Decharge 2010: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
 Decharge 2010: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
 Decharge 2010: Euratoms Forsyningsagentur
 Decharge 2010: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkørene
 Decharge 2010: Eurojust
 Decharge 2010: Europol
 Decharge 2010: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
 Decharge 2010: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex)
 Decharge 2010: Det Europæiske GNSS-agentur
 Decharge 2010: Artemis - indlejrede computersystemer
 Decharge 2010: Clean Sky - Luftfart og miljø
 Decharge 2010: Fællesforetagendet ENIAC
 Decharge 2010: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint
 Decharge 2010: Initiativ om innovative lægemidler
 Decharge 2010: Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling
 Decharge 2010: SESAR-fællesforetagendet
 Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Bekæmpelse af svig - Årsberetning for 2010
 Roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen ***I
 Eksport og import af farlige kemikalier ***I
 Ændring af artikel 87a og 88 i Europa-Parlamentets forretningsorden
 Lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II)
 EU's handels- og investeringsstrategi for det sydlige Middelhavsområde efter de arabiske forårsrevolutioner
 Patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder
 Pirateri
 Behandling i udvalg af ubesvarede skriftlige forespørgsler (fortolkning af forretningsordenens artikel 117, stk. 3)
 Støtte til oprettelsen af en europæisk mindedag for de retfærdige
Tekster (1746 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik