Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2012. gada 10. maijs - Brisele
 Aizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis ***I
 Ierobežojumi attiecībā uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu no Krievijas ***I
 Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektroniskā publikācija ***
 Pieprasījums aizstāvēt Corneliu Vadim Tudor deputāta imunitāti
 Reģionālo lidostu un gaisa satiksmes pakalpojumu nākotne Eiropas Savienībā
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES vispārējais budžets, III iedaļa — Komisija
 Eiropas Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar Komisijas 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanu
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Parlaments
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonds
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Padome
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Tiesa
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Revīzijas palāta
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Reģionu komiteja
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ombuds
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (CEPCM)
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eurojust
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Europol
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX)
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ARTEMIS (kopīgā tehnoloģiju iniciatīva iegulto datorsistēmu jomā)
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Clean Sky” (aviotransports un vide)
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ENIAC
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums kurināmā elementu un ūdeņraža jomā (FCH)
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums IMI (iniciatīva novatorisku zāļu jomā)
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstības vajadzībām
 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR
 ES finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana — 2010. gada pārskats
 Viesabonēšana publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā ***I
 Bīstamo ķīmisko vielu eksports un imports ***I
 Eiropas Parlamenta Reglamenta 87.a un 88. panta grozīšana
 Tiesību akti, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām („Roma II”)
 Tirdzniecības un ieguldījumu stratēģija Vidusjūras dienvidu reģionam pēc arābu valstu atmodas revolūcijām
 Pēc būtības bioloģisku procesu patentēšana
 Jūras pirātisms
 Bez atbildes palikušo rakstiski atbildamo jautājumu izskatīšana komitejā (Reglamenta 117. panta 3. punkta interpretācija)
 Atbalsts Eiropas Taisno atceres dienas noteikšanai
Teksti (1820 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika