Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 10 maja 2012 r. - Bruksela
 Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej ***I
 Ograniczenia przywozu niektórych wyrobów stalowych z Rosji ***I
 Elektroniczna publikacja Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
 Wniosek o obronę immunitetu parlamentarnego Corneliu Vadima Tudora
 Regionalne lotniska i usługi lotnicze w UE
 Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, sekcja 3, Komisja
 Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2010
 Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Parlament Europejski
 Absolutorium za rok 2010: 8, 9 i 10 Europejski Fundusz Rozwoju
 Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Rada
 Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Trybunał Sprawiedliwości
 Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Trybunał Obrachunkowy
 Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Komitet Regionów
 Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 Absolutorium za rok 2010: budżet ogólny UE, Europejski Inspektor chrony Danych
 Absolutorium za rok 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
 Absolutorium za rok 2010: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2010: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
 Absolutorium za rok 2010: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
 Absolutorium za rok 2010: Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa
 Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
 Absolutorium za rok 2010: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CEPCM)
 Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Chemikaliów
 Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Ochrony Środowiska
 Absolutorium za rok 2010: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
 Absolutorium budżetowe 2010: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
 Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Leków
 Absolutorium za rok 2010: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
 Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu
 Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
 Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Kolejowa
 Absolutorium za rok 2010: Europejska Fundacja Kształcenia
 Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
 Absolutorium za rok 2010: Agencja Dostaw Euratomu
 Absolutorium za rok 2010: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
 Absolutorium za rok 2010: EUROJUST
 Absolutorium budżetowe 2010: Europol
 Absolutorium za rok 2010: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2010: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)
 Absolutorium za rok 2010: Agencja Europejskiego GNSS
 Absolutorium za rok 2010: ARTEMIS - systemy wbudowane
 Absolutorium za rok 2010: „Czyste niebo” - Lotnictwo i środowisko
 Absolutorium budżetowe 2010: wspólne przedsięwzięcie ENIAC
 Absolutorium za rok 2010: Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe (FCH)
 Absolutorium za rok 2010: Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI)
 Absolutorium za rok 2010: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
 Absolutorium za rok 2010: Wspólne przedsięwzięcie SESAR
 Ochrona finansowa interesów UE - zwalczanie nadużyć - sprawozdanie roczne za 2010 r.
 Roaming w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii ***I
 Wywóz i przywóz niebezpiecznych substancji chemicznych ***I
 Zmiana art. 87a i 88 Regulaminu Parlamentu Europejskiego
 Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”)
 Strategia handlowa i inwestycyjna UE dla krajów południowego regionu Morza Śródziemnego w następstwie arabskiej wiosny
 Opatentowanie podstawowych procesów biologicznych
 Piractwo morskie
 Rozpatrywanie w komisji pytań pisemnych, na które nie udzielono odpowiedzi (interpretacja art. 117 ust. 3 Regulaminu)
 Wsparcie dla ustanowienia Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych
Teksty (1876 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności