Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 24 май 2012 г. - Страсбург
 Общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави ***I
 Положението в Украйна, случаят на Юлия Тимошенко
 Борба с хомофобията в Европа
 Европа за ефективно използване на ресурсите
 Инициатива „Възможности за младежта“
 Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност
 Швейцарски квоти за броя на разрешителните за пребиваване, издавани на граждани на Полша, Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, Чешката република, Унгария
 Венецуела: евентуално оттегляне от Междуамериканската комисия по правата на човека
 Азербайджан
 Положението на бежанците от Северна Корея
 Продължаване и засилване на подкрепата за ваксинирането в развиващите се страни
Текстове (420 kb)
Правна информация - Политика за поверителност